23 august 2012

PROTESTUL FILIALEI NR. 1 TIMIŞOARA A S.C.M.D.


PROTESTUL
FILIALEI NR. 1 TIMIŞOARA A S.C.M.D.


            Filiala 1 Timişoara a S.C.M.D. ia act de hotărârea aberantă a Curţii Constituţionale de invalidare a referendumului din data de 29 iulie împotriva prevederilor legale şi ale realităţilor de fapt, dovedindu-se a fi un instrument obedient folosit de preşedintele suspendat împotriva poporului român şi a 7,4 milioane de votanţi DA, a căror opinie a fost desconsiderată.
         Constatăm cu uimire amestecul de tip colonialist al unor reprezenanţi politici ai U.E. şi S.U.A. în politica internă a statului român prin exercitarea unor presiuni brutale de sorginte feudală asupra guvernanţilor români pentru ignorarea hotărârilor Parlamentului României şi a voinţei românilor, manipulând grosolan opinia publică, insinuând o fraudă la referendum de 2,5 milioane de voturi.
         Această atitudine pune serios sub semnul întrebării măsura în care aceşti reprezentanţi ai unor ţări occidentale cu democraţie consolidată respectă tocmai principiile democratice şi buna credinţă în relaţiile cu România.
         Care sunt interesele pentru care este ţinut în braţe preşedintele suspendat şi au fost încălcate toate principiile relaţiilor dintre state printr-un amestec jignitor în treburile strict interne ale României? Nu cumva gazele de şist? Nu cumva Roşia Montană?
         Românii au luat act că vechea guvernare în frunte cu Băsescu a promovat făţiş interesele unor companii străine, păguboase pentru ţară şi în dauna poporului român, numai să fie ajutată să rămână la putere.
         În această situaţie, Filiala Nr. 1 Timişoara a S.C.M.D. îşi exprimă totalul dezacord faţă de hotărârea abuzivă a Curţii Constituţionale şi protestează vehement împotriva amestecului brutal în treburile interne ale României contrar prevederilor tratatelor la care România este parte şi a tratatelor Uniunii Europene.


BIROUL EXECUTIV AL FILIALEI 1 TIMIŞOARA AL S.C.M.D.