30 iunie 2011

COMUNICAT IMPORTANT

COMUNICAT

Biroul operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMDRR, întrunit în şedinţa din 29 iunie 2011, aduce la cunoştinţa membrilor filialei următorele :
Deoarece în perioada următore ne aşteptăm să fie primite un număr din ce în ce mai mare de decizii de pensionare revizuite, pentru cei care doresc contestarea acestora este obligatoriu să se acţioneze după cum urmează:
1) În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de cuantumul pensiei, de perioadele de cotizare care au fost luate în calcul, de veniturile care v-au fost atribuite, de perioada de contribuţie pentru pensia suplimentară etc, veţi contesta decizia de pensionare în scris imediat şi o veţi transmite la Casa de pensii de care aparţineţi (MApN, MAI, SRI);
2) Contestaţia se trimite cu confirmare de primire . Faceţi pentru contestaţie şi pentru bonul fiscal de la poştă câte 4(patru) copii- una va rămâne la dumneavoastră;
3) După 45 zile de la data depunerii contestaţiei, dacă nu aţi primit răspuns la aceasta, vă veţi prezenta la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5A);
4) Dacă aţi primit răspuns la contestaţie în termenul legal (maxim 45 zile), vă veţi prezenta imediat la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5B).
ATENŢIE ! La depunerea documentelor însoţite de răspunsul la contestaţie , în tabelul cu datele dumneavoastră şi semnături (3 exemplare), va exista o rubrică în care veţi menţiona obligatoriu data termenului până la care poate fi atacată în instanţă decizia comisiei de contestaţii . Această dată se stabileşte în funcţie de data (de pe plic) la care aţi primit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii) şi termenul maxim (30 zile) în care puteţi acţiona în instanţă împotriva deciziei comisiei de contestaţii şi implicit, a deciziei de pensionare revizuită

5). A. În situaţia în care nu aţi primit răspuns la contestaţie în termen de 45 zile de la depunerea acesteia (vezi punctul 3), pentru formularea acţiunilor în instanţă în vederea contestării deciziilor de pensionare revizuite conform OUG1/2011 (sau a legii ce se va promulga pe baza acesteia), sunt necesare şi obligatorii câte 3(trei) exemplare ale următoarelor documente:
a1) Copie a deciziei de pensionare revizuită (ultima pe care aţi primit-o);
a2) Copie a deciziei de pensionare veche (conform Legii 164/2001- cea care s-a aplicat până în decembrie 2010 inclusiv);
a3) Copie a deciziei de pensionare conform Legii 119/2010(pe baza căreia s-a primit pensia în ianuarie 2011, recalculată după salariul mediu pe economie);
a4) Câte o copie după un cupon de pensie vechi (cf. L.164/2001), un cupon de pensie recalculată (cf. L.119/2010) din ianuarie 2011 şi un cupon de pensie revizuită (dacă s-a primit).ATENŢIE ! Fiecare în 3 exemplare;
a5) Copie după contestaţia trimisă la casa de pensii sectorială (MapN, MAI, SRI);
a6) Copie după bonul fiscal de la poştă care să confirme efectuarea expediţiei (util în situaţia în care nu vă soseşte confirmarea de primire a contestaţiei);
a7) Copie după confirmarea de primire a contestaţiei;
a8) Copie după actul de identitate al petentului.
B. În situaţia în care aveţi răspuns (nefavorabil) în termenul legal - 45 zile de la primirea contestaţiei (vezi punctul 4) vă veţi prezenta imediat la locul de colectare cu documentele indicate la punctul 5A (a1-...a8) plus câte 3(trei) exemplare ale următoarelor documente:
b1) Copie după răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii);
b2) Copie a plicului în care a sosit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii), astfel încât să se distingă data poştei la sosirea în Timişoara.

Documentele de la punctul 5(A şi B) se vor preda în plicuri de hârtie pe care se va scrie gradul , numele şi prenumele solicitantului precum şi casa de pensii sectorială de care aparţine.Ca şi până acum, pe fiecare coală a copiilor se va scrie formula conform cu originalul şi semnătura.

FOARTE IMPORTANT !!!

- DACĂ NU SE TRIMITE CONTESTAŢIA ÎN TERMEN DE 30 ZILE DE LA PRIMIREA DECIZIEI DE PENSIE REVIZUITĂ ACEASTA NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ ŞI RĂMÂNE DEFINITIVĂ;
- DACĂ LA EXPIRAREA A 45 ZILE DE LA TRIMITEREA CONTESTAŢIEI NU AŢI PRIMIT RĂSPUNS ŞI NU AŢI DEPUS LA SCMDRR DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5A, PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ;
- DACĂ PRIMIŢI RĂSPUNS NEFAVORABIL DE LA COMISIA DE CONTESTAŢII ŞI ÎN TERMEN DE 30 ZILE NU DEPUNEŢI LA SCMDRR DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5 (A şi B) PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ.

ATENŢIE ! Termenele de 30, respectiv 45 zile sunt MAXIME, nu aşteptaţi să se scurgă !

ALTE PRECIZĂRI
- continuă activitatea de primire a răspunsurilor la contestaţiile făcute împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor (conform hotărârii Biroului operativ, în zilele de luni şi marţi ale fiecărei săptămâni, în paralel cu începerea acţiunilor împotriva deciziilor de revizuire);
- sperăm că am învăţat din experienţa paşilor 1a şi 1b şi vom acţiona cu maximă promptitudine. Lupta decisivă, cea mai grea, se va da pentru pensiile revizuite!

ATENŢIE !Chiar dacă pensia revizuită este mai mare decât cea aflată acum în plată,ea poate fi contestată dacă nu a fost calculată corect (lipsesc perioade din activitate, lipsesc sporuri, nu a fost luată corect în calcul contribuţia pentru pensia suplimentară etc). Deci pensia revizuită poate fi chiar şi mai mare !

- aceia dintre noi care nu doresc să continue acţiunile în instanţă sunt rugaţi să comunice acest lucru biroului operativ pentru a uşura acţiunile avocaţilor şi a spori şansele celorlalţi camarazi.Acelaşi lucru rugăm să se întâmple în cazul celor care primesc decizii favorabile la contestaţiile înaintate.

Adrese utile
Comisia de contestaţii pensii din cadrul MApN, Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6;
Comisia de contestaţii pensii din cadrul MAI, Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, sector 4;
Comisia de contestaţii pensii din cadrul SRI, Bucureşti, Piaţa Amzei nr. 4, sector 1.

29 iunie 2011

RAPORTUL BIROULUI OPERATIV


Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Nesecret
Filiala 1 Timişoara
29.06.2011

RAPORT nr.2


În data de 29.06.2011 s-a desfăşurat şedinţa Biroului operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD. Au participat Col(r) Aromânesei Radu,Cms.şef(r)Palade Săndel Col(r) Brândaş Mircea, , Col(r) Oros Ioan, Col(r) Ghinea Petre.
Au fost analizate şi stabilite următorele:
a) Referitor la situţia acţiunilor în instanţă prezente şi viitoare;
- S- a ridicat documentaţia depusă până în prezent de către membrii sindicatului în scopul pregătirii pentru a fi prezentată în instanţă de către avocaţi;
- S-au stabilit măsurile şi responsabilităţile pentru întocmirea documentelor şi preluarea acestora în vederea acţionării în instaţă a deciziilor de pensii revizuite (urmează comunicat). Astfel , începând cu data de 04.07.2011, săptămânal , în fiecare zi de luni şi marţi, între orele 11.00-13.00, la sediul sindicatelor din str. Liviu Gabor, et.1, concomitent cu depunerea răspunsurilor la contestaţiile întocmite pentru pasul 1b se organizează primirea contestaţiilor pentru deciziile de pensii revizuite pe baza OUG1/2011 (conform comunicatului)
Termen: săptămânal
b) Referitor la acţiunile de colaborare cu unele forţe politice:
- Conştienţi fiind că în lupta pentru apărarea drepturilor membrilor săi SCMDRR are nevoie şi de sprijin politic, Biroul operativ al filialei 1 Timişoara a luat în considerare necesitatea de a acţiona alături de forţele politice din opoziţie pentru a asigura pe viitor o acţiune legislativă favorabilă scopurilor sale. Pentru aceasta, în perioada următoare şi în coordonare cu acţiunile de la centru, se va întocmi un proiect de acord care după ce va fi adus la cunoştinţa membrilor filialei pentru analiză şi aprobare, va fi înaintat forţelor politice locale ale USL pentru stabilirea modului comun de acţiune. Documentul va prevedea modalităţile, măsura şi condiţiile în care SCMDRR Timişoara se va implica în acţiunile USL care au ca scop schimbarea de la conducerea ţării a celor care ne-au nedreptăţit şi remedierea acestor nedreptăţi.
Termen: până la 31 octombrie a.c.
c) Referitor la creşterea eficienţei contactării membrilor de sindicat:
- Au fost întocmite listele nominale ale membrilor de sindicat grupate pe categorii de forţe;
- A fost procurată şi difuzată membrilor biroului operativ cu atribuţii pe această linie situaţia repartiţiilor străzilor din Timişoara grupate pe cartiere şi secţii de votare;
- În prima etapă se vor grupa membrii de sindicat pe principiul teritorial. .
Termen: 15 iulie

Preşedintele Biroului operativ
Col(r) Radu Aromânesei

23 iunie 2011

DEPUNERE DOCUMENTE ACTIUNI DESCHISE IN INSTANTA

În perioada 27-30 iunie a.c.între orele 11.00-13.00, la sediul sindicatelor din strada Dr. Liviu Gabor et. 1 (în apropierea Spitalului de copii „ Louis Ţurcanu”) pentru susţinerea acţiunilor deschise în instanţă de sindicat, se vor aduce următoarele documente:
- Notificarea către MApN/MAI/SRI/STS trimsă în luna decembrie 2010 şi confirmarea de primire a acesteia ( copii în 3 exemplare, cu menţiunea pe fiecare filă Conform cu originalul şi semnătura) ;
- Răspuns la contestaţia înaintată către casele de pensii ale MApN/MAI/SRI/STS şi plicul prin care a fost trimisă , astfel încât să se vadă data poştei ( copii în 3 exemplare, cu menţiunea pe fiecare filă Conform cu originalul şi semnătura) .
Solicităm ca documentele să fie depuse în folie transparentă.
ATENŢIE !
După primirea răspunsului la contestaţie avem timp 30 zile pentru depunerea documentului. După expirarea termenului acţiunea devine tardivă.
Până pe data de 30 iunie rugăm membrii de sindicat care nu au achitat integral cotizaţia să depună suma pntru semestrul 2 şi să aducă dovada efectuării plăţii la aceeaşi adresă.
BIROUL OPERATIV

12 iunie 2011

RECALCULAREA PENSIEI ......

Pentru cei ce doresc sa adauge la pensie si perioadele de stagiu de dupa inscrierea la pensie va rog sa parcurgeti urmatorii pasi :
1. Se cere la Casa de pensii (mun. Buc sau judeteana) "Adeverinta privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare si a punctajului mediu, in vederea stabilirii pensiei pentru asiguratul..." se da pe loc contra unei taxe unice de 15 lei, cel putin asa este la Mun. Buc. si la Jud. Ilfov (pentru adeverinte de la mai multe case se prezinta chitanta platita la una singura) si a unei copii a CI/BI.
2. Se face o copie, iar originalele (originalul) se trimit(e) la structurile de pensii (M.Ap.N.; M.A.I., S.R.I....) impreuna cu o cerere, copii CI/BI, talon pensie...


"...cadrele militare care au lucrat în sistemul public, dupa trecerea în rezerva, pot solicita recalcularea pensiei, chiar daca nu au împlinit vârsta standard de pensionare, prevazuta de Legea nr. 263/2010.." - deci toate cadrele militare pensionate in conditiile fostei legi (164/2001) pot solicita recalcularea!
Pensia recalculata se acorda cu data de 01 a lunii urmatoare in care a fost inregistrata cererea la structurile de pensii !
Grabiti-va si .....
SUCCES !
Vedeti si postarile de pe PLANO10.
Biroul Operativ

11 iunie 2011

RAPORTUL SEDINTEI BIROULUI OPERATIV AL FILIALEI 1 SCMD TIMISOARA DIN DATA DE 08.06.2011

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Nesecret
Filiala 1 Timişoara
09.06.2011

RAPORT


În data de 08.06.2011 s-a desfăşurat şedinţa Biroului operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD. Au participat Col(rez) Aromânesei Radu, Col(rez) Brândaş Mircea, Cms. şef(rz) Galamboş Liviu, Col(rez) Oros Ioan, Mr.(rez) Mihalache Cătălin, Col(rez) Chirvasă Mircea, Col(rez) Ghinea Petre.
Au fost analizate şi stabilitae următorele:
a) Referitor la situţia acţiunilor în instanţă prezente şi viitoare;
- Col(rez) Oros Ioan şi Col(rez) Ghinea Petre se vor prezenta la biroul de avocaţi Izghirean pentru a analiza demersurile făcute până acum şi a stabili acţiunile pentru viitor. Pentru aceasta avocaţii vor furniza o copie a acţiunii intentate în instanţă şi la rândul lor vor contacta avocatul Gâlcă de la centru pentru coordonare;
- Col(rez) Ghinea Petre şi Col(rez) Chirvasă Mircea vor verifica documentele depuse pentru pasul 1b şi le vor furniza avocaţilor. Totodată, în fucţie de rezultatul celor convenite cu avocaţii se va relua acţiunea de strângere de documente necesare în instanţă;
- Pentru acţiunile în instanţă viitoare, biroul operativ a decis menţinerea contractului cu biroul de avocaţi Izghirean.
Termen: 20 iunie
b) Referitor la acţiunea „Manifest pentru România”:
- Col(rez) Aromânesei Radu a luat legătura cu preşedintele organizaţiei municipale a PNL (Petru Ehegartner) căruia i-a prezentat documentul pentru a fi analizat în şedinţa biroului judeţean al partidului în vederea stabilirii punctului dumnealor de vedere;
- Col(rez) Oros Ioan va prezenta documentul preşedintelui organizaţiei judeţene a PSD (Titu Bojin) în acelaşi scop;
Termen: 17 iunie
- În urma analizării informaţiilor primite de la cele două organizaţii politice şi după consultarea cu organele centrale ale sindicatului se va stabili modul de procedură, care va fi supus dezbaterii adunării generale a filialei pentru a se adopta măsurile organizatorice necesare.
c) Referitor la creşterea eficienţei contactării membrilor de sindicat:
- Membrii biroului operativ vor elabora un sistem de contactare a membrilor de sindicat
inspirat din lanţurile de anunţare la alarmă, bazat pe principiul reţelelor de telefonie şi
pe cel teritorial.
Termen: 15 iulie
d) Referitor la situaţia financiară a filialei;
- Mr.(rez) Mihalache Cătălin a prezentat situaţia fondurilor primite de filială şi a cheltuielilor efectuate până în prezent, rezultând faptul că în sistemul actual nu se pune în nici un fel problema independenţei financiare;
- În atenţia biroului operativ pentru perioada următoare pe această linie va sta colectarea cotizaţiei de la cei care au achitat numai pentru semestrul I.
Termen: 30 iunie

Preşedintele Biroului operativ
Col(rez)
Radu Aromânesei

01 iunie 2011

ALEGEREA PRESEDINTELUI FILIALEI 1 SCMD TIMISOARA SI COMPLETAREA BIROULUI OPERATIV

În data de 30.05.2011, am organizat si desfasurat Adunarea Generala in vederea alegerii unui nou presedinte si completarii biroului operativ. Astfel:
-
noul presedinte este col. (rz.) Aromânesei Radu
-
vicepreședinte, comisar șef (rz.) Palade Săndel
-
reprezentant Forțe Terestre col. (rz.) Brândaș Mircea
-
secretariatul a fost completat cu col. (rz.) Chirvasă Mircea
-
din partea subfilialei Deta comisar șef Galamboș Erich Liviu

Au mai fost aleși 2 membri supleanți:
-
col. (rz.) Oros Ioan
-
col. (rz.) Marcea Petru

În relația cu avocații care ne reprezintă în instanță, au fost desemnați să ne reprezinte:
- comisar șef (rz.) Corcheș Remus tel.
0720717896
- col. (rz.) Ghinea Petru, tel. 0788502300

BIROUL OPERATIV