02 iulie 2014

INFORMARE

         Anul acesta, conform prevederilor statutare, conducerea SCMD îşi încheie mandatul şi se vor organiza noi alegeri.
            Chiar dacă forţa organizaţiei nu mai este aceeaşi ca în urmă cu câţiva ani, trebuie să fim conştienţi că SCMD a fost şi a rămas singura organizaţie care s-a opus în mod real măsurilor abuzive ale guvernanţilor îndreptate împotriva militarilor în rezervă. Acest motiv este sufIcient pentru a afirma că SCMD trebuie să-şi continue existenţa, pentru a putea lua atitudine şi a ne face auziţi în condiţiile în care se prefigurează alte discriminări şi nedreptăţi pe care clasa politică românească ni le pregăteşte (ex: s-ar putea să fim excluşi din prevederile noii legi a pensiilor militare). Desigur, SCMD trebuie reformat şi revigorat, conform lecţiilor învăţate pe timpul activităţii desfăşurate, în vederea ridicării capacităţii sale de reacţie la nivelul condiţiilor actuale.Aceasta presupune, desigur şi modificări ale statutului, ceea ce măreşte enorm miza acestui an pentru SCMD.
 În această ordine de idei, subscriem în principiu la Calendarul de activităţi propus de camarazii din Craiova, pe care îl prezentăm în extras în continuare.   

 A. PROBLEME CARE SĂ FACĂ URGENT OBIECTUL PREOCUPARILOR CONDUCERII S.C.M.D.

1. Evaluarea situaţiei din teritoriu şi stabilirea cu exactitate a numărului de filiale şi a numărului de membri din cadrul acestora;
2. Comasarea filialelor mici din fiecare judeţ şi realizarea unei filiale puternice în plan local, cu personalitate juridică, credibile şi capabile să reprezinte interesele militarilor din zonă;
3. Rectificarea B.V.C. pe anul 2014, pe baza încasărilor reale şi redistribuirea sumelor încasate pe proiectele şi activităţile aprobate a se desfăşura în acest an. Finanţare pe proiect şi nu alandala;
4. Planificarea de acţiuni concrete de dialog şi chiar demonstraţii pentru realizarea urgentă a următoarelor obiective:
          a) Actualizarea viitoarei Legi a Pensiilor Militare cu propunerile S.C.M.D.;
          b) Urgentarea adoptării în Parlament a acestei legi în forma agreată de rezervişti;
          c) Redeschiderea discuţiilor cu ministerele de resort şi cu Guvernul României pentru aplicarea unitară a prevederilor H.G. nr. S-1019;
          d) Acordarea de spaţii pentru S.C.M.D. în incinta C.M. sau în unităţile dezafectate;
          e) Modificarea Legii 241 în sensul prevederii unui articol care să reglementeze recuperarea sumelor restante încasate abuziv de către stat;
5. Planificarea viitorului C.N.R. până la data de 18 August 2014 şi numirea unei comisii care să pregătească lucrările. Filialele să fie consultate asupra problemelor care urmează a fi dezbătute.

B. CALENDARUL ACŢIUNILOR:

1. Şedinţa C.D. care va stabili data desfăşurării C.N.R. şi comisia care pregăteşte lucrările;
                                                                             7 iulie 2014

2. Consultarea filialelor referitoare la temele ce urmează a fi dezbătute;
                                                                             20 iulie 2014

3. Desfăşurarea A.G. ale filialelor pentru desemnarea delegaţilor la C.N.R. şi a mandatului acestora;
                                                                             1 – 10 august 2014

4. Întocmirea Ordinei de zi a C.N.R. şi a materialelor, transmiterea lor la filiale;
                                                                             1 august 2014

5. Depunerea candidaturilor şi a moţiunilor pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte, secretar general şi prim vicepreşedinte.
                                                                    10 – 15 august 2014

6. CNR sa se desfăşoare în zilele de 16, 17 şi 18 august 2014 .

Pentru conformitate,
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r). Radu AROMÂNESEI


02 iunie 2014

Informare

În data de 30 mai 2014 s-au împlinit 3 ani de când Adunarea Generală a desemnat actuala conducere a filialei


Să ne amintim…

Filiala 1 Timişoara a SCMD a fost înfiinţată în data de 01 martie 2010, în prezenţa delegaţiei de la Bucureşi compusă din Col(r) dr. Mircea Dogaru şi Lt. Col(r) Cătălin Apostol.
Ca urmare a demisionării din funcţie şi din sindicat, în luna aprilie 2011,  a preşedintelui filialei desemnat în prima Adunare Generală a Filialei desfăşurată la data înfiinţării, şi a încetării de facto a activităţii la nivelul conducerii filialei, Adunarea Generală  din data de 30 mai 2011 a desemnat un nou Birou Operativ, cu următoarea componenţă:
Preşedinte- Col(r) Aromânesei Radu
Vicepreşedinţi- Col(r) Oros Ioan
                      Col(r) Brândaş Mircea
                      Cms.şef(r) Palade Săndel
                      Col(r) Marcea Petru
                      Cms.şef(r) Galamboş Erich Liviu
Secretariat- Mr(r) Mihalache Cătălin
                 Col(r) Chirvasă Mircea
După intrarea în vigoare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al SCMD, Biroul Operativ a fost completat prin Hotărârea nr. 2 a AGF din data de 22 noiembrie 2011 cu următorii membri: Lt.col(r) Liga Daniela şi Col(r)Ghinea Petre. Tot atunci au fost stabilite şi următoarele responsabilităţi în cadrul biroului:
Col(r) Radu AROMÂNESEI-compartiment relaţii cu structurile guvernamentale şi ale statului, cu sindicatele, cu societatea civilă, ONG, şi alte entităţi;
Col(r) Ioan OROS- compartiment juridic, de analiză, sesizări, reclamaţii şi consultanţă juridică;
Col(r) Petre GHINEA- subcompartiment Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Instanţă şi Relaţia cu Casa de Avocatură. În data de 26 iunie 2012 dumnealui s-a retras din birou, din motive de sănătate, dar după ce a depus o activitat intensă.
Lt.col.(r) Daniela LIGA- compartiment economico-financiar;
Col(r) Mircea BRÂNDAŞ- compartiment muncă şi resurse umane;
Cms.şef.(r) Săndel PALADE- compartiment media (monitorizare şi relaţia cu mass-media);
Col(r) Petru MARCEA- compartiment organizare şi acţiuni sindicale (manifestări publice, analiza şi protecţia acţiunilor sindicale);
Cms.şef.(r) Liviu GALAMBOŞ- compartiment sănătate, sport, turism
În data de 25 septembrie 2012, Adunarea Generală a Filialei a aprobat, cu majoritate de voturi, retragerea din calitatea de membru în Biroul Operativ a următorilor:
Cms.şef.(r) Palade Săndel
Cms-şef.(r) Galamboş Erich Liviu

În perioada analizată au fost convocate un număr de 8 Adunări Generale ale Filialei, în cadrul cărora au fost dezbătute în special problemele referitoare la iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni menite a recâştiga drepturile pierdute de militarii în rezervă/retragere, precum şi probleme organizatorice de ordin intern. 

Activitatea pentru susţinerea acţiunilor în instanţele de judecată

Preocuparea membrilor Biroului Operativ a fost îndreptată în special în direcţia organizării întocmirii şi predării către Casa de Avocatură Izgirean a documentelor necesare susţinerii în instanţa de judecată a cauzei membrilor de sindicat. Operaţiunea a fost îngreunată de pierderea termenenlor de judecată pentru pasul 2 al acţiunilor împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor (datorită situaţiei create în lunile aprilie-mai 2011), ceea ce a determinat continuarea proceselor în cadrul pasului 1, în care au fost susţinute 8 dosare cumulând 592 de petenţi. În primă instanţă acţiunea a fost admisă pentru 7 dosare , dar recursul a fost pierdut la Curtea de Apel, sub motivaţia că pensiile militare au revenit în luna februarie 2011 la cuantumul iniţial.
După aplicarea prevederilor OuG-1/2011, când pensiile rezerviştilor au fost din nou modificate/revizuite, filiala a organizat şi înaitat în instanţă 10 dosare cu  82 petenţi. În final şi această acţiune a fost respinsă, urmare a promulgării Legii 241/2013, prin care pensiile care au fost diminuate prin aplicarea OuG-1/2011 au revenit la cuantumul din decembrie 2010.
În prezent sunt înaintate la Departamentul Juridic al SCMD şi depuse în instanţa de judecată un număr de 8 acţiuni ale membrilor filialei noastre, în vederea recuperării sumelor reţinute abuziv din pensii până la intrarea în vigoare şi aplicarea prevederilor Legii 241/2013.
 În toată această perioadă, membrii Biroului Operativ au acordat asistenţă juridică de specialitate în mod gratuit tuturor membrilor filialei care au solicitat ajutorul, au îndrumat întocmirea corectă a documentelor, şi chiar dacă solicitările noastre nu au fost soluţionate favorabil de către instanţele de judecată, aceste acţiuni au demonstrat voinţa  militarilor în rezervă/retragere din Timişoara de a nu abandona, lucru ce a creat presiune pe sistemul juridic şi a influenţat decizia politică de a se reveni, ca o primă victorie, la cuantumul pensiilor militare şi de a se renunţa la executarea silită a unor sume importante de bani.
Orice persoană de bună credinţă conştientizează faptul că aceste demersuri, făcute individual, ar fi solicitat un efort financiar pe care puţini dintre noi l-ar fi putut suţine!

Alte acţiuni organizate şi desfăşurate pentru realizarea obiectivelor SCMD

În afară de coordonarea activităţilor pentru redobândirea drepturilor în instanţa de judecată, membrii Biroului Operativ al Filialei au organizat şi acţiuni prin care au căutat promovarea obiectivelor organizaţiei atât în cadrul societăţii civile timişorene cât şi în mediul politic local şi central, astfel:
-7 octombrie 2011, miting de protest în faţa Prefecturii Timiş cu ocazia Zilei Muncii Decente;
-30 ianuarie 2012, participarea la mitingul de protest împotriva guvernării Băsescu-Boc, în Piaţa Unirii din Timişoara;
-1 martie 2012, întâlnirea militarilor în rezervă/retragere la sediul PNL Timiş cu reprezentanţi ai conducerii locale şi viitori candidaţi la alegeri ai acestui partid de opoziţie, pentru a obţine sprijinul acestora în cazul schimbării raporturilor de putere la nivel local şi naţional;
- 22 martie 2012, pichetarea sediului organizaţiei judeţene Timiş a PDL şi prezentarea protestului „Vrem să ştim...”, în care ceream socoteală pentru tratamentul înjositor la care erau supuşi cei care şi-au servit Patria sub Drapel;
- 24 martie 2012, semnarea Acordului de cooperare cu liderii locali ai USL(PNL,PSD,PC) Timiş, care în schimbul sprijinului nostru electoral se angajau să ne susţină interesele în faţa conducerii centrale a alianţei;
-8 iunie 2012, întâlnirea militarilor în rezervă/retragere cu ministrul Apărării Naţionale, Gl.lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, la Cercul Militar Timişoara, ocazie cu care i s-au prezentat acestuia obiectivele SCMD şi i s-a solicitat sprijinul;
-10 iunie 2012, mobilizarea exemplară a electoratului propriu pentru a asigura schimbarea administraţiei timişene la alegerile locale; ca urmare, pentru prima dată Timişoara are primar liberal;
-15 iulie 2012, participarea la mitingul USL Timiş din Piaţa Unirii, la care a fost prezent preşedintele interimar, Crin Antonescu;
- 29 iulie 2012, mobilizarea membrilor filialei la referendumul pentru demiterea preşedintelui şi protestul prezentat ca urmare a anulării rezultatului de către Curtea Constituţională;
-august-octombrie 2012, stabilirea unei  legături permanente cu candidaţii USL din Timişoara pentru alegerile generale, în vederea menţinerii interesului acestora pentru susţinerea obiectivelor militarilor în rezervă/retragere;
-5 noiembrie 2012, o nouă întâlnire cu candidaţii USL Timişoara şi ministrul Dobriţoiu, în care a fost reluată necesitatea îndeplinirii obiectivelor militarilor în rezervă/retragere;
-27 noiembrie 2012, Adunarea Generală a Filialei, cu prezenţa a doi candidaţi ai USL Timişoara(Maria Grapini-PC şi Petru Ehegartner-PNL), cărora li s-a cerut din nou sprijinul pentru urgentarea problemelor noastre specifice;
-9 decembrie 2012, mobilizarea membrilor filialei pentru a participa în număr mare la vot, în ciuda condiţiilor meteorologice deosebit de grele, pentru a contribui la victoria candidaţilor USL la alegerilem parlamentare;
-20 ianuarie 2013, sesizare adresată noului ministru al Apărării Naţionale, Mircea Duşa, referitoare la continuarea primirii de decizii de pensionare în cuantum tot mai mic;
- 5 martie 2013, participarea preşedintelui filialei la întâlnirea organizată la Palatul Parlamentului cu senatorii din Comisia de apărare , cu reprezentanţii Ministerelor Apărării, Internelor, SRI, ai Caselor de pensii sectoriale, în vederea stabilirii unei foi de parcurs în problematica pensiilor militare;
- ianuarie-iunie 2013, menţinerea legăturii permanente cu parlamentarii USL din Timişoara (Petru Ehegartner, Ben-Oni Ardelean, Horia Cristian, Maria Grapini, Ion Răducanu) în vederea atenţionării pentru susţinerea obiectivelor noastre:
-revenirea pensiilor diminuate în mod abuziv la cuantumul din decembrie 2010;
- recuperarea diferenţelor dintre cuantumul pensiei din decembrie 2010 şi cel al pensiei stabilite conform OuG-1/2011;
- abrogare Cap. IV/Legea 329/2009 în vederea redobândirii dreptului neîngrădit la muncă prin posibilitatea cumulării pensiei cu salariul;
- revenirea la sistemul pensiilor militare de stat.
- 24 iunie 2013, Parlamentul României, ca urmare a presiunilor exercitate de SCMD, adoptă Legea 241/2013 prin care pensiile diminuate revin la cuantumul din decembrie 2010 începând cu luna octombrie 2013 şi se anulează executarea silită a sumelor de bani primite ca urmare a încadrării în grupe de muncă superioare;
- 9 ianuarie 2014, reluarea solicitării adresate comisiilor de apărare din Senat şi Camera Deputaţilor, prin intermediul Domnului Senator Petru Ehegartner-PNL şi Domnului Deputat Ion Răducanu-UNPR, de a ridica problema discriminării condiţiilor de muncă pentru cei trecuţi în rezervă înainte de 1 ianuarie 2011;
- 7 mai 2014, preşedintele filialei a participat, în calitate de coordonator al zonei de vest, la întâlnirea organizată la Palatul Parlamentului de către Filiala Sector 6 Bucureşti cu reprezentanţi ai spectrului politic (senatorul Corneliu Dobriţoiu şi deputat Alina Ghorghiu) , ocazie cu care s-a reiterat nemulţumirea membrilor SCMD faţă de tergiversarea respectării angajamentelor luate de reprezentanţii clasei politice în timpul campaniei electorale pentru alegerile din  decembrie 2012.

În toată această perioadă  s-au făcut în mod repetat solicitări adresate ministrului Apărării Naţionale în vederea renunţării la discriminarea la care sunt supuşi membrii SCMD, deoarece nu ni se permite să beneficiem de spaţiu gratuit în clădirile din patrimoniul Armatei, patrimoniu la a cărui realizare şi întreţinere am contribuit şi noi în timpul serviciului militar activ.
   Pentru promovarea obiectivelor şi activităţii SCMD în Timişoara, membrii Biroul Operativ au menţinut un contact permanent cu autorităţile locale, delegaţii ale filialei  au fost prezente  la ceremoniile oficiale ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale sau a Zilei Armatei în Timişoara, au stabilit legături cu Prefectura Timiş, Primăria Timişoara, cu comandantul Garnizoanei Timişoara şi cu conducerea ANCMRR Timiş, iar presa locală (Ziua de Vest, TVT’89, TVR Timisoara) a prezentat în mod obiectiv, în repetate rânduri, problemele militarilor în rezervă/retragere în general, ale membrilor filialei SCMD Timişoara în special.
Ruperea alianţei politice USL, anunţată în data de 23 februarie 2014, a produs dezamăgire în rândul militarilor în rezervă şi în retragere, deoarece speranţele acestora în rezolvarea solicitărilor specifice erau legate tocmai de angajamentele luate de politicienii USL pe timpul campaniei electorale şi de majoritatea confortabilă deţinută de aceste formaţiuni politice în Parlamentul României. În aceste condiţii, Biroul Operativ al filialei a recomandat membrilor săi care sunt încadraţi politic sau simpatizează cu oricare dintre partidele care au constituit USL şi cu care filiala a avut acord de colaborare, să acţioneze în continuare pentru a menţine treaz interesul liderilor politici pentru problemele ridicate de SCMD, dar să nu se angajeze în acţiuni ostile între foştii aliaţi. În acelaşi timp, Biroul Operativ a recomandat membrilor filialei să participe la votul pentru alegerile europarlamentare şi să voteze conform propriilor convingeri.

CONCLUZIE

Urmare a activităţii SCMD, în general, şi a Filialei 1 Timişoara, în concret, rezultatele obţinute pentru apărarea şi redobândirea drepturilor militarilor în rezervă/retragere sunt departe de a fi mulţumitoare.
Este adevărat, pentru anumite categorii pensiile s-au mărit, pentru unii chiar substanţial, dar acesta nu a fost un act de dreptate ci o acţiune din concertul celor efectuate de autorităţi pentru a sparge unitatea de acţiune şi solidaritatea rezerviştilor.
S-a evitat plata retroactivă a sumelor primite pentru acordarea unor condiţii de muncă mai favorabile celor trecuţi în rezervă înaite de 1 ianuarie 2011, dar problema discriminării nu a fost rezolvată.
S-a revenit la cuantumul pensiilor din decembrie 2010 pentru acei rezervişti cărora prin OuG 1/2011 li s-au diminuat veniturile, dar sumele pe care le încasează aceştia acum nu se indexează anual şi nici nu sunt corelate cu veniturile militarilor din serviciul activ.
Nu au fost recuperate sumele de bani cu care au fost prejudiciaţi cei care au avut pensiile diminuate până la aplicarea Legii 241/2013.
Nu s-a obţinut abrogarea Cap. IV/ Legea 329/2009 prin care se împiedică dreptul constituţional la muncă al militarilor în rezervă, singura categorie care trece în pensie la vârste inferioare celei prevăzute în legislaţia pentru sectorul civil.
Accesul în spaţiile instituţiilor tutelare este în continuare interzis filialelor SCMD, în condiţiile în care la realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului acestora militarii în rezervă au contrubuit din plin pe timpul serviciului activ.
Despre proiectul noii legi a pensiilor militare nu se mai aude aproape nimic, iar ceea ce se aude nu este deloc încurajator, pentru că se vehiculează ideea că prevederile acesteia se vor aplica numai celor ce vor trece în rezervă după promulgarea legii, nu şi celor deja pensionaţi.
Toate acestea sunt argumente în favoarea înţelegerii faptului că SCMD trebuie să existe în continuare şi să lupte cu mai multă fermitate pentru drepturile militarilor în rezervă/retragere, deoarece  fără această formă de organizare, fără implicarea noastră în această bătălie, noi, cei care am slujit Patria sub Drapel, nu vom mai beneficia NICIODATĂ  de condiţiile  de muncă şi de viaţă corespunzătoare cu cele pe care Statul, prin contract – contract acum încălcat, s-a obligat să ni le asigure !

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI19 mai 2014

TIMISOARA - SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE: Opinie

INFORMARE

Vă prezint mai jos poziţia unei
instituţii „de căpetenie „ a statului român actual, pentru a ne fi clar, dacă
mai era nevoie, că în faţa atât de clamatei corectitudini a justiţiei, noi nu
avem nicio şansă. Nu voi înţelege niciodată de ce tot ce reprezintă autoritate
publică a pus tunurile pe noi! Iată unde s-a ajuns din cauza lipsei noastre de
coeziune şi de acţiune. În această situaţie apreciez că mult hulita Lege 241
reprezintă o victorie importantă, obţinută strict pe cale politică, deoarece în
justiţie nu vom câştiga NICIODATĂ. Oricât ar fi de necesar, un partid al
nostru, al rezerviştilor este aproape imposibil de realizat. Pentru aceasta e
nevoie de un lider puternic şi de bani, mulţi bani. Liderii noştri militari
sunt fie ajunşi în poziţii înalte pe principiul p.c.r., deci fără valoare
intrinsecă, fie agăţaţi de justiţie pentru că au uitat de onoare şi demnitate
şi s-au dedat la furtişaguri  (faţă de
marii corupţi sunt mici copii, dar au picat în plasă), fie valoarea militară nu
e totuna cu cea politică, şi aici avem exemplu pe Averescu sau chiar mareşalul
Antonescu. Ce-i drept, sunt şi alte domenii unde ultimul aspect poate fi probat
în practică, şi aici poate fi amintit Nicolae Iorga. Mulţi dintre noi, naivi de
bună credinţă, au blamat implicarea rezerviştilor în politică, şi s-au retras
din luptă, acuzând maşinaţiunile celor din vârful organizaţiilor care ar fi
putut să facă ceva, în loc să acţioneze energic, de jos în sus, pentru a dovedi
că suntem o forţă, aşa cum am fost, din păcate, o singură dată. Se poate
încerca crearea unui partid, nu spun nu, dar până atunci ar trebui să
resuscităm ceea ce avem, activitatea filialelor din ţară ale organizaţiilor de
militari în rezervă şi în retragere, structură teritorială extem de valoroasă,
care dacă ar avea lideri bătăioşi, sprijiniţi de o parte importantă a
camarazilor, sigur va atrage atenţia decidenţilor politici ai momentului.
Altfel...

     „CCR a motivat de ce nu s-a aplicat
art.180 alin (7) al Legii 19/2000- cuantumul mai avantajos- la recalcularea
pensiilor militare

miercuri,
mai 14, 2014
DECIZIA Nr.149

din 18 martie 2014referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.7 alin.(1)
din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale
art.1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți
din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și ale
art.3 alin.(1) din anexa nr.3 la această ordonanță de urgențăPublicată în Monitorul Oficial nr.343 din 09.05.2014


AugustinZegrean    — președinte       

ValerDorneanu    — judecător       

ToniGreblă    — judecător       

PetreLăzăroiu    — judecător       

MirceaȘtefanMinea    — judecător       

DanielMariusMorar    — judecător       

Mona-MariaPivniceru    — judecător  
   

PuskásValentinZoltán    — judecător  
   

TudorelToader    — judecător       

Ioana Marilena Chiorean    —
magistrat-asistent    

În ceea ce privește criticile de neconstituționalitate aduse
dispozițiilor art.7 alin.(1) din Legea nr.119/2010 și celor ale art. 180
alin.(7) din Legea nr.19/2000, Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr.1.268 din
27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.826 din 22 noiembrie 2011, reținând că dreptul ca, în urma recalculării, să
fie păstrat în plată cuantumul pensiei cel mai avantajos „a fost prevăzut de
Legea nr.19/2000 numai pentru pensiile din sistemul public de pensii, respectiv
cele întemeiate pe sistemul contributiv, întrucât numai în acest caz cuantumul
pensiei poate fi considerat ca fiind un drept câștigat”. Prin urmare, Curtea a
reținut că „nu se poate vorbi despre o identitate de situații între prevederile
Legii nr. 19/2000 și dispozițiile de lege criticate ale Legii nr.119/2010,
astfel că tratamentul juridic diferit nu poate dobândi semnificația unei
încălcări a principiului egalității în drepturi a cetățenilor ori a
principiului neretroactivității legii civile”.Col(r) Radu AROMÂNESEI

09 mai 2014

Informare

INFORMARE


În data de 7 mai anul curent am participat, în calitate de vicepreşedinte al Comitetului Director al SCMD, la desfăşurarea Adunării Generale a Filialei Sectorului 6 Bucureşti.
Activitatea s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, organizatorii invitând mai multe personalităţi din spectrul politic, în ideea informării reciproce asupra solicitărilor militarilor în rezervă/retragere şi a stadiului în care se află soluţionarea acestora . Au răspuns la această invitaţie şi ne-au onorat cu prezenţa Domnul Gl. Lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, fost ministru al Apărării Naţionale şi actual preşedinte al Comisiei de apărare din Senatul României şi Doamna deputat Alina Gheorghiu.
Au mai fost prezenţi Domnul Col.(r) Ştefan Răcăşan, de asemenea vicepreşedinte al Comitetului Director SCMD şi Domnul Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), acesta din urmă remarcând, pe parcursul discuţiilor, similitudinea preocupărilor şi necesitatea concentrării acţiunilor celor două organizaţii sindicale (SCMD şi SNPPC).
În ce-i priveşte pe cei doi reprezentanţi ai spectrului politic, situaţia Domniilor Lor nu a fost deloc uşoară, fiind nevoiţi să asculte reproşurile celor din sală, care referitor la faptul că rezerviştii, şi în special membrii SCMD, şi-au făcut datoria şi i-au sprijinit pe aliaţii politici în anul electoral 2012, odată ajunşi la Putere aceşti aliaţi au uitat de angajamentele asumate, ba uneori au afişat chiar atitudini ostile faţă de problemele ridicate de SCMD.
În luarea de poziţie a Domniei Sale, Doamna deputat Alina Gheorghiu a afirmat că a remarcat, la timpul potrivit, faptul că Legea 241/2013 are efecte reparatorii incomplete pentru cei cărora li s-a adresat, şi prin urmare a propus amendamente pentru corectarea acestor lucruri; a trebuit însă să  renunţe la susţinerea acestor amendamente tocmai la solicitarea multor rezervişti, care de teama executărilor silite pe care le-ar fi suportat, cereau imperios aprobarea urgentă a acestei legi chiar şi într-o formă nu total favorabilă.
Referitor la proiectul Plx-109, (anularea interzicerii cumulului pensie-salariu), doamna deputat ne-a confirmat faptul că acesta este din data de 5 noiembrie 2013 la Comisiile de muncă şi buget-finanţe, retrimis pentru a „n”-a oară deoarece avea aviz negativ din partea guvernului şi urma să fie respins în plen. Nu a fost reluat în discuţie deoarece Biroul Camerei Deputaţilor omite (practic refuză) punerea lui pe ordinea de zi a şedinţelor. Ca element de noutate am fost anunţaţi că un proiect asemănător a fost depus la Senat de către un grup de parlamentari din actualul arc guvernamental, dar nu a mai fost susţinut. Problema este că atunci când va ajunge în Camera Deputaţilor, for decizional, parcursul lui ar fi foarte uşor deoarece are prevederi similare cu mai vechiul proiect.
De departe cele mai multe solicitări, întrebări şi nemulţumiri au fost direcţionate spre Domnul senator Dobriţoiu, în tripla calitate de militar (în rezervă), fost ministru al Apărării Naţionale şi actual preşedinte al Comisiei de apărare din Senatul României. Domnia Sa a încercat să explice dificultăţile pe care le-a întâmpinat în încercarea de a pune ordine în problemele Armatei, chestiunile pensiilor militarilor fiind numai una dintre acestea. Ca o consecinţă a acţiunilor declanşate în calitate de ministru, printre altele şi de a îndepărta persoane compromise de la conducerea treburilor militare, atât Domnia Sa cât şi membrii familiei au avut şi au încă de suferit. Din această cauză demersurile făcute au fost permanent boicotate, neavând rezonanţă la factorii de decizie de la cel mai înalt nivel al executivului. Mai mult, cei îndepărtaţi pe timpul mandatului său au revenit acum pe poziţii puternice cu consecinţele de rigoare. În acelaşi timp, susţine domnul senator, procedura legislativă complicată nu permite aducerea unor iniţiative în discuţie fără aprobarea printr-un vot majoritar.
 Cu toate acestea, dat fiind şi solicitările organismelor internaţionale din care face parte şi România, de a pune ordine în viaţa socială , economică şi politică a ţării, domnul senator afirmă că anul acesta este momentul favorabil de a acţiona pe toate aceste planuri şi, prin urmare , şi în problema atât de amânată şi controversată a legii pensiilor militare de stat şi a întregului pachet de legi referioare la mediul militar.
Participanţii au cerut cu fermitate ca această lege să prevadă revenirea la sistemul pensiilor de stat pentru militari, deci plătite de la bugetul statului şi nu de la cel al asigurărilor sociale , calcularea să se facă la nivelul venitului brut al militarului, pentru a se evita modificarea ulterioară, defavorabilă, a componentelor luate în calcul, renunţarea la principiul contributivităţii pentru militari, deoarece în condiţiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în regim special trebuie să aibă, ca peste tot în lume, un regim special de retribuire şi de protecţie socială, iar de prevederile noii legi să beneficieze toţi militarii în rezervă şi în retragere, indiferent de data ieşirii din serviciul activ.
În încheierea prezenţei printre membrii SCMD, Domnul senator Dobriţoiu a admis că atât dumnealui cât şi reprezentanţii comisiei parlamentare şi cei din conducerea propriei formaţiuni politice trebuie să fie mai incisivi în susţinerea intereselor militarilor în rezervă, atenţionând totodată asupra întăririi unităţii şi forţei de acţiune a SCMD, ca singura organizaţie care s-a arătat în mod real preocupată de problemele pensionarilor din Armată.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Vicepreşedinte al Comitetului Director,
coordonator pentru filialele din Zona de Vest
Col.(r)

          Radu AROMÂNESEI

25 aprilie 2014

Opinie

Care rezervă...?!

Zilele trecute, în interviul acordat unui cotidian central, preşedintele Băsescu pare a-şi fi amintit că este Comandant Suprem al forţelor armate şi a făcut referire la posibilitatea de a se analiza capacitatea „de a chema rezerviştii sub arme, dacă ar fi nevoie”.
 Oare despre ce rezervişti face vorbire Domnia Sa ? Cumva despre cei pe care îi catalogase drept „foşti militari”, care în loc de instrucţie şi-au dus subordonaţii la munci agricole şi industriale, care s-au războit cu bateriile... de vin şi care au beneficiat de pensii „nesimţite” ?!
 Noi, cei care suportând greutăţile şi privaţiunile serviciului militar timp de decenii, într-un regim politic la a cărui răsturnare am contribuit major, scrâşnim din dinţi la auzul acestor jigniri proferate de la cel mai înalt nivel de conducere a Ţării, dar îi asigurăm pe concetăţenii noştri că dacă va fi nevoie vom veni, nu de dragul lui Băsescu, a lui Ponta sau a nu ştiu cărui ministru care una spune şi alta face, ci vom veni acolo unde  şi când va fi nevoie pentru a ne face datoria, aşa cum jurământul militar ne-o cere.
Problema care se pune este pe cine vom comanda noi, comandanţii care mai suntem încă la vârste ce ne menţin în evidenţele Armatei, deoarece aşa cum şi Preşedintele remarca, rezerva de vârstă mai tânără nu prea mai este în ţară, fiind plecată la muncă în străinătate, şi dacă bine ne aducem aminte, asta tot la îndemnul Domniei Sale. Oricum, cu aceştia s-ar putea completa unităţile existente şi aduse la organizarea de război, dar cu cine înfiinţezi noi unităţi, ţinând cont că de 10 ani s-a desfiinţat serviciul militar obligatoriu, tinerii cu vârste până în 30 ani nu numai că nu au nicio pregătire militară, iar mulţi, foarte mulţi dintre ei nici nu s-au prezentat la recrutare la împlinirea vârstei majoratului...?!
O altă problemă este faptul că de mult nu am mai auzit de acţiuni de convocare a rezerviştilor, activităţi care ar fi trebuit să aibă menirea de a actualiza încadrarea şi pregătirea pe funcţii la război, iar despre problemele de logistică, în condiţiile bramburelii din economia naţională, cu agenţi economici privaţi care se înfiinţează şi se desfiinţează în ritm haotic nu prea avem ce vorbi.
Desigur, militarii aflaţi în teatrele de operaţii actuale, mai apropiate sau mai depărtate de frontierele României, posedă un grad de pregătire foarte ridicat; problema este însă că acţiunile pentru apărarea teritoriului naţional s-ar desfăşura în cu totul alte condiţii şi ar avea un caracter complet diferit.
Cred că atunci când au auzit afirmaţiile Preşedintelui, multora din conducerea Armatei le-a îngheţat sufletul: DACĂ NU AI REZERVĂ, NU ARE ROST SĂ INTRI ÎN RĂZBOI !

Col(r) Radu AROMÂNESEI