30 ianuarie 2014

Comunicat

COMUNICAT

         Militarii în rezervă şi în retragere , care se consideră solidari şi sprijină  acţiunile Filialei 1 Timişoara a SCMD, de promovare a intereselor de corp al Armatei de Rezervă în faţa opiniei publice, a administraţiei locale şi a reprezentanţilor clasei politice timişorene şi naţionale, cotizaţia de 10 lei/lună se poate achita în contul BRD
RO 41 BRDE 441S V792 6237 4410
cu specificaţiile:
-         Numele şi prenumele;
-         CNP;
-         Filiala 1 Timişoara;
-         Cotizaţie sem. I/2014(60 lei) sau 2014(120 lei).
 Cei pe care i-aţi desemnat în conducerea filialei acţionează numai în condiţii de voluntariat, de aceea menţionăm că fondul de cotizaţii este necesar pentru:
-         plata chiriei pentru spaţiul în care ne desfăşurăm activitatea curentă şi Adunările Generale ale Filialei;
-         plata abonamentului de telefonie mobilă ;
-         plata documentelor de călătorie pentru participarea reprezentanţilor filialei la şedinţele periodice ale Comitetului Director de  la Bucureşti şi la lucrările anuale ale Consiliului Naţional al Reprezentanţilor de la Alba-Iulia;
-         plata corespondenţei  cu  autorităţile locale - atunci când este necesar, cu reprezentanţii clasei politice timişorene din Parlament sau/şi Guvern, cu diferitele compartimente centrale ale SCMD (ex. Departamentul Juridic);
-         plata materialelor de reprezentare precum şi a celor  de birotică, necesare întocmirii şi păstrării documentelor de evidenţă.
Copiile ordinelor de plată pot fi depuse la sediul filialei din str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 în zilele de luni şi marţi între orele 11.00-13.00, sau în celelalte zile la Secretariatul de la camera 3.
De asemenea, scanate pot fi expediate la secretariatul filialei, prin e-mail, la adresa mirch32@gmail.com


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD

23 ianuarie 2014

EVOCARE

O SPERANŢĂ

Au trecut 3 ani de la marea ridicare la luptă (socială) a Armatei de Rezervă !
Interesant însă este altceva; marea majoritate a celor pe care îi vedeţi în desfăşurarea impresionantei manifestaţii din 24 ianuarie 2011 din Timişoara, NU au luat în serios ameninţările asupra cărora au fost preveniţi la înfiinţarea filialei, în data de 1 martie 2010 ; în sala Cercului Militar din acea zi nu aveai loc să arunci un ac pe jos, dar la terminarea întrunirii s-au înscris numai 102 membri ! Ceilalţi au aşteptat mai bine de o jumătate de an să vadă ce se întâmplă, şi au avut ce vedea în ianuarie următor: pensii diminuate cu peste 60%!
Atunci am ieşit la manifestaţie, dar nu toţi, unii camarazi de-ai noştri urmărind de pe trotuar scurgerea ameninţătoarei coloane spre sediul Prefecturii, iar alţii din faţa televizoarelor. Totuşi am fost mulţi, suficienţi ca să determinăm autorităţile să revină (temporar) asupra abuzivei măsuri. A fost însă numai un respiro pe care guvernanţii l-au luat, în vederea găsirii altor modalităţi de a ne deposeda de drepturile stabilite prin legi de la înfiinţarea statului român modern.
Ce a urmat ştim cu toţii ; din cauza acţiunilor persuasive de subminare a spiritului de corp, au rupt lupta mulţi dintre cei care după  24 ianuarie 2011 s-au repezit să ceară sprijinul SCMD.
Motivaţiile la vedere ar fi că SCMD i-a dezamăgit prin:
-                          lipsa de eficienţă a acţiunilor în justiţie (deşi aceasta s-a datorat exclusiv comenzilor politice care au impus neluarea în consideraţie a contestaţiilor);
-                          scăderea popularităţii liderilor SCMD de la Centru (reală, datorită şi unor  inconsecvenţe,dar mai ales din cauza propagandei băsiste şi deformatorilor de opinie, care  au ştiut să manevreze atât orgoliile unora sau altora cât şi mentalul celor care nu mai erau  dispuşi să facă „efortul” de a mai milita pentru un scop care, oricum, ar putea fi atins prin  implicarea altora).
Motivul real a fost atingerea obiectivului de a primi pensia în cuantum apropiat de cel din decembrie 2010 sau chiar (mult) mai mare, precum şi apatia „mioritică” , de a lăsa lucrurile să se desfăşoare de la sine.
 Cât despre desfiinţarea statutului de militar, respectarea ierahiei, onoarea de om al armelor,  solidaritatea cu cei care au rămas cu pensiile diminuate - mofturi!
În aceste condiţii, Filiala 1 Timişoara a continuat să existe şi prin nucleul tare a celor care nu au abandonat (şi spre cinstea lor, unii chiar dintre cei cu pensiile mărite), s-a menţinut ca o prezenţă vie în societatea timişoreană, în condiţiile în care, datorită distanţei mari faţă de Capitală, participarea la acţiunile organizate în Bucureşti este greu de realizat.
Voi puncta doar câteva momente, spre aducere aminte sau informare:
-                          7 octombrie 2011, miting de protest în faţa Prefecturii Timiş cu ocazia Zilei Muncii Decente;
-                          30 ianuarie 2012, participarea la mitingul de protest împotriva Guvernării Băsescu-Boc, în Piaţa Unirii din Timişoara;
-                          1 martie 2012, întâlnirea militarilor în rezervă/retragere la sediul PNL Timiş cu reprezentanţi ai conducerii locale şi viitori candidaţi la alegeri ai acestui partid de opoziţie, pentru a obţine sprijinul acestora în cazul schimbării raporturilor de putere la nivel local şi naţional;
-                          22 martie 2012, pichetarea sediului organizaţiei judeţene Timiş a PDL şi prezentarea protestului „Vrem să ştim...”, în care ceream socoteală pentru tratamentul înjositor la care erau supuşi cei care şi-au servit Patria sub Drapel;
-                          24 martie 2012, semnarea Acordului de cooperare cu liderii locali ai USL(PNL,PSD,PC) Timiş, care în schimbul sprijinului nostru electoral se angajau să ne susţină interesele în faţa conducerii centrale a alianţei;
-                          8 iunie 2012, întâlnirea militarilor în rezervă/retragere cu ministrul Apărării Naţionale, Gl.lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, la Cercul Militar Timişoara, ocazie cu care i s-au prezentat acestuia obiectivele SCMD şi i s-a solicitat sprijinul;
-                          Mobilizarea exemplară a electoratului propriu pentru a asigura schimbarea administraţiei timişene la alegerile locale; ca urmare, pentru prima dată Timişoara are primar liberal;
-                          15 iulie 2012, participarea la mitingul USL Timiş din Piaţa Unirii, la care a fost prezent preşedintele interimar, Crin Antonescu;
-                          Mobilizarea membrilor filialei la referendumul pentru demiterea preşedintelui şi protestul prezentat ca urmare a anulării rezultatului de către Curtea Constituţională;
-                          Stabilirea unei  legături permanente cu candidaţii USL din Timişoara pentru alegerile generale, în vederea menţinerii interesului acestora pentru susţinerea obiectivelor militarilor în rezervă/retragere;
-                          5 noiembrie 2012, o nouă întâlnire cu candidaţii USL Timişoara şi ministrul Dobriţoiu, în care a fost reluată necesitatea îndeplinirii obiectivelor militarilor în rezervă/retragere;
-                          27 noiembrie 2012, Adunarea Generală a Filialei, cu prezenţa a doi candidaţi ai USL Timişoara(Maria Grapini-PC şi Petru Ehegartner-PNL), cărora li s-a cerut din nou sprijinul pentru urgentarea problemelor noastre specifice;
-                          9 decembrie 2012, mobilizarea membrilor filialei pentru a participa la vot, în ciuda condiţiilor meteorologice deosebit de grele;
-                          20 ianuarie 2013, sesizare adresată noului ministru al Apărării Naţionale, Mircea Duşa, referitoare la continuarea primirii de decizii de pensionare în cuantum tot mai mic;
-                          Menţinerea legăturii permanente cu parlamentarii USL din Timişoara, în vederea atenţionării pentru susţinerea obiectivelor noastre. Ca urmare s-a obţinut adoptarea Legii reparatorii 241/2013 în timp util, pentru a se evita executarea silită a celor care urmau să înapoieze sume mari de bani începând din toamnă. Senatorul Ben-Oni Ardelean-PNL ne ţinea la curent în timp real cu evoluţia discuţiilor din Senat, iar la  la întrebarea deputatului PNL Horia Cristian dacă proiectul de lege e bun, i s-a răspuns - „E urgent !”. Tot astfel s-a contracarat respingerea în plenul Parlamentului, aşa cum solicita reprezentantul guvernului, a proiectului de lege care urma să abroge interzicerea cumulului pensie –salariu, având de data aceasta sprijinul moral chiar al unui membru al executivului-Doamna Ministru Maria Grapini, care a recunoscut pertinenţa argumentelor noastre. Această problemă rămâne în continuare un obiectiv important al SCMD, alături de legea pensiilor militare de stat;
-                          9 ianuarie 2014, reluarea solicitării adresate comisiilor de apărare din Senat şi Camera Deputaţilor, prin intermediul Domnului Senator Petru Ehegartner-PNL şi Domnului Deputat Ion Răducanu-UNPR, de a ridica problema discriminării condiţiilor de muncă pentru cei trecuţi în rezervă înainte de 1 ianuarie 2011.
La toate acestea se mai poate adăuga activitatea de organizare şi prezentare în instanţă a proceselor membrilor filialei, care chiar dacă nu au avut efectul scontat au demonstrat voinţa  pensionarilor militari de a nu abandona, lucru ce a creat presiune pe sistemul juridic şi a influenţat decizia de a se reveni la cuantumul pensiilor militare; ori aceste demersuri, făcute individual, ar fi solicitat un efort bănesc pe care puţini dintre noi l-ar fi putut suţine.
În continuare conducerea filialei asigură consultanţă juridică de specialitate tuturor membrilor care o solicită.
            Totodată, s-au făcut în mod repetat solicitări adresate ministrului Apărării Naţionale în vederea renunţării la discriminarea la care suntem supuşi, deoarece nu ni se permite să beneficiem de spaţiu gratuit în clădirile din patrimoniul Armatei, patrimoniu la a cărui realizare şi întreţinere am contribuit şi noi în timpul serviciului militar activ; problema rămâne în discuţie, demersurile noastre continuă.
            Am menţinut un contact permanent şi cu autorităţile locale, delegaţii ale filialei fiind prezente ca atare la ceremoniile oficiale ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale sau a Zilei Armatei în Timişoara, s-au stabilit legături cu Prefectura Timiş, Primăria Timişoara, cu comandantul Garnizoanei Timişoara şi cu conducerea ANCMRR Timiş, iar presa locală (Ziua de Vest) a prezentat în mod obiectiv, în repetate rânduri, problemele militarilor în rezervă/retragere în general, a membrilor filialei SCMD Timişoara în special.
            Toate acestea ne fac să sperăm că noi, cei care activăm în cadrul filialei, merităm încrederea camarazilor noştri şi ne întăresc convingerea că, perseverând, vom împiedica producerea unui pericol de moarte pentru spiritul militarilor din Timişoara: APATIA !

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI

22 ianuarie 2014

INFORMARE

      

INFORMARE


Ca participant la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor SCMD de la Alba-Iulia de la sfârşitul lunii noiembrie 2013, pot afirma, în deplină cunoştinţă de cauză, că cele susţinute în Comunicatul nr. 37 din 21.01.2014 al ANCMRR se bazează pe o dezinformare interesată, care din păcate şi-a atins scopul.
Este adevărat, la un moment dat unul dintre delegaţi, înlocuitorul unui preşedinte de filială, total necunoscut mie şi cred că marii majorităţi a participanţilor, a încercat un discurs denigrator la adresa ANCMRR, dar a fost repede „pus la punct”  de ceilalţi delegaţi, mulţi dintre ei membri ai Asociaţiei sau preşedinţi de filiale care întreţin bune raporturi cu organizaţiile teritoriale ale ANCMRR.
Singura luare de poziţie a preşedintelui Col(r) Mircea Dogaru a fost constatarea că, în pofida încercărilor prim-vicepremierului Oprea de a media o împăcare între preşedinţii celor două organizaţii ale militarilor în rezervă/retragere, acest lucru s-a dovedit a fi imposibil.
În rest, pe parcursul desfăşurării lucrărilor, luările de cuvânt s-au referit la necesitatea întăririi colaborării între toate categoriile de militari, şi în primul rând cu cei din ANCMRR, unitatea de acţiune fiind singura posibilitate de a atinge obiectivele  COMUNE.
Acest lucru s-a reflectat şi în documentele finale ale CNR Alba-Iulia 2013, documente date publicităţii şi al căror conţinut poate fi cunoscut şi analizat, dacă se vrea.
În aceste condiţii, pot aprecia că diversiunea încercată la Alba-Iulia a eşuat, dar a prins la Bucureşti, determinând conducerea centrală a ANCMRR să ia o decizie pripită, radicală, fără a se documenta suficient şi fără a consulta proprii săi membri, acţionând sub impulsul resentimentelor create cu un scop bine definit de o acţiune răuvoitoare .
Până la un punct pot înţelege faptul că cele două personalităţi marcante din fruntea organizaţiilor , cu realizări deosebite în domeniile Dumnealor profesionale, nu se pot agreea reciproc, dar de aici şi până la acţiuni ostile,cu consecinţe grave asupra intereselor-repet COMUNE, este cale lungă.
Nu putem admite noi, cei ale căror familii au avut şi încă au de suferit de pe urma acţiunilor abuzive ale guvernanţilor, ca liderii noştri, în loc să caute un mijloc de a  se sprijini reciproc, de a se completa în acţiuni funcţie de statutul şi caracterul fiecărei organizaţii , să ne târâie la judecată prin tribunale. Cui foloseşte lucrul acesta ? Militarilor în rezervă/retragere ?
ÎN NICIUN CAZ !

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI
COMUNICAT NR.37
21.01.2014
În ultimul timp, conducerea S.C.M.D., respectiv col.(r) Dogaru şi câţiva şefi de filiale S.C.M.D. desfăşoară o propagandă furibundă împotriva A.N.C.M.R.R. Motivul este declanşarea acţiunii judiciare pentru ANULAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI NR.83/ 18.08,2009, privind acordarea personalităţii juridice Sindicatului cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere. A.N.C.M.R.R. a constat de la început faptul că o astfel de structură nu respectă legea sindicatelor (54/ 2004) şi nici statutul de cadre militare al membrilor acestuia.
Cât timp acţiunile desfăşurate de S.C.M.D. se încadrau în scopurile luptei comune pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari, nu am contestat existenţa unei asemenea structuri. Nu am fost de acord cu manifestările în stradă, uneori chiar în ţinută militară şi cu violenţele de limbaj nedemne pentru nişte cadre militare, precum şi faptul că îşi arogă reprezentativitatea pentru toate cadrele militare în rezervă şi în retragere şi a familiilor acestora.
După rezolvarea acceptabilă, în mare parte, a problemelor legate de pensii, presiunile S.C.M.D. pentru obţinerea unor drepturi care nu pot fi acordate în actuala situaţie au continuat. Uită astfel că guvernul actual a anulat prevederile din OUG nr.1/ 2011 privind restituirea diferenţei dintre pensia din decembrie 2010 şi pensia revizuită potrivit actului normativ menţionat şi a acceptat ca pensiile să fie acordate în cuantumul din decembrie 2010, începând din octombrie 2013, cu fonduri asigurate din bugetele instituţiilor respective. Cea mai mare parte a pensionarilor a înţeles situaţia, nu şi conducerea S.C.M.D., care i-a îndemnat să deschidă acţiuni în instanţă pentru recuperarea unor sume care nu se încadrează în prevederile legislaţiei existente. Uită domnul Dogaru milioanele de lei cheltuite de membrii S.C.M.D. cu procese ce nu puteau fi câştigate, având în vedere deciziile Curţii Constituţionale !!
Toate aceste aspecte nu au fost puse în discuţie de noi. Numai că, la convocarea de la Alba Iulia a S.C.M.D. din noiembrie anul trecut, domnul Dogaru a atacat A.N.C.M.R.R. şi conducerea acesteia cu acuzaţii şi jigniri dure, inacceptabile şi incorecte, fapt pentru care Asociaţia noastră a decis să deschidă o acţiune în instanţă pentru anularea hotărârii de acordare a personalităţii juridice a S.C.M.D.
Aşa cum aţi putut lua la cunoştinţă din comunicatul anterior, noi nu am chemat în instanţă S.C.M.D. ci am cerut instanţei să anuleze hotărârea prin care a acordat personalitate juridică acestuia, întrucât se încalcă prevederile articolelor 1-4 din Legea sindicatelor (Legea nr.54/ 2003), care statuează cine şi cum se poate constitui în organizaţie sindicală, respectiv numai persoanele care au un contract de muncă sau o convenţie de prestări servicii, inclusiv funcţionarii publici. Organizaţia sindicală presupune existenţa unor angajaţi şi a unui angajator. Ceea ce nu este cazul pentru pensionari, având în vedere şi Decizia nr.469/ 2003 a Curţii Constituţionale, anexată, care precizează: „pensionarii nu pot constitui organizaţii sindicale”. Respingând o excepţie de neconstituţionalitate formulată de pe această temă, referitoare la art.2 din Legea nr.54/ 2003. Ori, toţi membrii S.C.M.D. sunt pensionari, situaţie care nu a fost menţionată nici în cererea de obţinere a personalităţii juridice, nici în statutul S.C.M.D.
Dacă am avea în vedere că este vorba de „cadre militare în rezervă”, deci aflate în evidenţa Armatei, pentru mobilizare, nici această categorie nu are dreptul să se constituie în sindicate, potrivit art.4 din Legea nr.54/ 2003.
Mai mult, S.C.M.D. a ieşit din limitele hotărârii de acordare a personalităţii juridice şi a inclus în statutul său prevederile care permit ca membrii săi să provină şi din alte categorii de cadre militare, dar şi să aibă filiale în străinătate, să facă asocieri cu alte structuri nemilitare (vezi – Consiliul Naţional al Societăţii Civile), printre ai căruia lideri se numără şi preşedintele S.C.M.D. Oare ce legătură are C.N.S.C. cu cadrele militare disponibilizate, în afară de setea de afirmare şi de mărire a domnului Dogaru ?!
În ce priveşte filiala din Republica Moldova a S.C.M.D. această acţiune, dacă nu este aprobată de organele competente din ambele ţări, pe cale diplomatică, poate genera neplăceri serioase în relaţiile României cu această ţară.
Reacţia dură, de condamnare, etichetare şi injurioasă a S.C.M.D., mai ales a preşedintelui acestuia, la adresa A.N.C.M.R.R. şi a conducerii acesteia denotă frica teribilă că li se va lua „jucăria”, ştiind că înregistrarea şi dobândirea personalităţii juridice s-a făcut cu nesocotirea flagrantă a legii, fapt pentru care domnul preşedinte Dogaru poate fi tras la răspundere pentru inducerea în eroare a instanţei, dar şi în faţa membrilor sindicatului, atraşi într-o aventură menită să satisfacă ambiţiile unui om, pentru care ei au cheltuit, în instanţe şi cotizaţii, sume apreciabile de bani, fără un rezultate notabile.
Amintim că există o asociaţie legală a cadrelor militare disponibilizate, respectiv Asociaţia cadrelor Militare Disponibilizate din România înfiinţată în anul 2003, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, afiliată la A.N.C.M.R.R.
Rezultatele acţiunii în instanţă vor fi comunicate tuturor filialelor A.N.C.M.R.R.

20 ianuarie 2014

COMUNICAT

COMUNICAT

Deoarece pentru aşa zisul pachet al legilor militare (statut, salarizare, pensii) se pare că mai avem de aşteptat, conducerea Filialei 1 Timişoara a decis reluarea acţiunilor de sensibilizare a parlamentarilor USL în vederea punerii în discuţie şi soluţionarea altor nedreptăţi la care mulţi, foarte mulţi dintre militarii în rezervă şi în retragere am fost supuşi.
 Una dintre acestea, care în opinia noastră ar avea şanse destul de mari de rezolvare, evident , numai în cazul în care există voinţă politică, este discriminarea făcută între cei care au ieşit din serviciul militar activ înainte şi după data de 1 ianuarie 2011.
Aşa cum ştim cu toţii, printr-un act normativ aşa zis „secret” (HG-S 1019/2010), au fost modificate în sens avantajos sporurile corespunzătoare pentru condiţiile şi locurile de muncă pentru militari; această hotărâre de guvern MODIFICĂ vechiul act, HG-1294/2001, pe baza căruia a fost emis ordinul MApN nr. 116/2001, care la vremea respectivă s-a aplicat tuturor militarilor în rezervă/retragere, indiferent  de data trecerii în rezervă.
Ori de data aceasta, s-a decis, abuziv, ca de noile condiţii să beneficieze numai cei trecuţi în rezervă după data de 1 ianuarie 2011, ceea ce este profund discriminatoriu; este aberant să susţii că înaite de data menţionată, condiţiile de muncă din aceeaşi unitate, pentru aceeaşi funcţie, au fost mai „blânde” decât cele din prezent. Poate că în situaţia că s-ar fi elaborat o lege nouă, care acţionează numai în viitor, nu am fi putut protesta decât moral, dar aşa considerăm că dreptatea este de partea noastră, şi trebuie să luptăm pentru ea, mai ales că ştim cu toţii ce bulversare s-a creat în perioada precedentă prin aplicarea selectivă şi uneori abuzivă a noului act normativ, care a creat probleme prin obligarea beneficiarilor fără voie de a înapoia veniturile încasate „nemeritat”!
În acest scop au fost contactaţi parlamentarii de Timişoara, Domnul Senator Petru Ehegartner-PNL şi Domnul Deputat Ion Răducanu- UNPR, care s-au angajat să intervină pentru aducerea problemei în discuţia Comisiilor de apărare din cele două camere (Senat şi Camera Deputaţilor), odată cu terminarea vacanţei parlamentare.
Pentru a arăta că noi, timişorenii, nu suntem preocupaţi numai de aspectul pecuniar al vieţii noastre, ci ne pasă şi de ceea ce se întâmplă cu Armata, am solicitat, de asemenea, celor doi domni parlamentari să ridice şi problema ciudatei abrogări a articolelor 92^1 şi 93^1 din Legea nr. 80/1995, care prevedeau limitele de vârstă, în ani, până la care cadrele militare în rezervă pot rămâne în evidenţa MApN,  şi înlocuirea acestora cu o prevedere a articolului 86 /Legea nr. 53/2011, în virtutea căreia Rezerva Armatei se poate transforma într-o adunare de „old boys”, prin legiferarea de a chema sub Drapel şi a trimite în luptă în fruntea subunităţilor pe sublocotenenţii de 62 de ani ! Gândiţi-vă la imagine...
Pentru ca acţiunile noastre, acestea şi cele viitoare, referitoare la pachetul de legi pe care îl aşteptăm, să aibă greutatea adeziunii masei de militari în rezervă/retragere, cei care nu au abandonat acţiunea, cei care se simt militari şi le pasă de ceea ce se întâmplă cu vieţile noastre şi ale camarazilor, cei care pot şi vor să se facă auziţi de clasa politică românească, sunt aşteptaţi să fie alături de Filiala 1 a SCMD Timişoara, de conducerea acesteia, care nu vrea să lase garda jos !

În numele Biroului Operativ al Filialei
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD

Col(r) Radu AROMÂNESEI

16 ianuarie 2014

COMUNICAT


Punctul de vedere al membrilor SCMD/ANCMRR din Zona de Vest

Stimaţi camarazi,

            Ca urmare a recentului şi dezgustătorului demers al conducerii centrale a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, de a solicita în justiţie desfiinţarea Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, vă supunem atenţiei aprecierea noastră cu privire la acest act lipsit de camaraderie şi moralitate; cei care vi se adresează sunt membri ai filialelor SCMD din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, de fapt camarazi ai Dumneavoastră, care în majoritate sunt şi membri ai ANCMRR.
            Suntem şocaţi şi profund indignaţi de atitudinea agresivă şi arogantă a conducerii centrale a ANCMRR, care şi-a permis ca în numele Asociaţiei să promoveze o acţiune în justiţie deşi nu avea acceptul membrilor săi, acţiune total nedemocratică, menită să diferenţieze şi să învrăjbească cadrele militare în rezervă/retragere în raport de apartenenţa la o structură asociativă sau alta, cu scopul final de a duce la dispariţia unei organizaţii independente a militarilor, care s-a dovedit a nu fi obedientă comenzilor politice venite din parte ministerelor sau administraţiei prezidenţiale.
            Reamintim că SCMD s-a înfiinţat în împrejurări vitrege şi triste pentru pensionarii militari români, când preşedintele ţării şi primul ministru de atunci blamau şi umileau acest corp al Armatei în spaţiul public, afirmând mincinos şi fără precedent că suntem beneficiarii unor pensii „nesimţite”, atrăgând împotriva noastră ostilitatea tuturor celorlalte categorii sociale.
            Ca urmare, SCMD a apărut pe scena vieţii sociale a ţării din necesitatea obiectivă de a apăra interesele zecilor de mii de militari în rezervă şi în retragere, a căror standard de viaţă urma să fie diminuat la un nivel inacceptabil.
            Pe acest fundal social, SCMD – recurgând la toate formele de protest legale, s-a opus vehement la batjocorirea celor care şi-au dedicat cei mai frumoşi ani ai vieţii serviciului sub Drapel.
            Spre deosebire de SCMD, conducerea centrală a ANCMRR, în toată această perioadă, compunea scrisori înjositor de obediente, cerşind practic drepturile care ni se cuveneau, cu rezultate nule, cum era şi de aşteptat.
            În această conjunctură, ne punem câteva întrebări , în opinia noastră justificate:
  1. Cu ce deranjează SCMD existenţa ANCMRR ?
  2.  Se va întări ANCMRR mai mult şi va apăra mai bine interesele militarilor în rezervă şi în retragere prin dispariţia SCMD ?
  3. Crede conducerea ANCMRR că situaţia pensiilor militare sau a celorlalte obiective ce ţin de viaţa militarilor în rezervă şi în retragere s-ar fi soluţionat sau se vor soluţiona cu scrisori linguşitoare, de o umlinţă respingătoare, care lezează demnitatea corpului militarilor în rezervă/retragere dar şi a celor din serviciul activ ?
Noi, membrii SCMD, în acelaşi timp şi membri ANCMRR, am acţionat întotdeauna pentru armonizarea acţiunilor celor două organizaţii, convinşi de faptul că în unitate stă forţa noastră, şi prin urmare considerăm că ceea ce a întreprins conducerea centrală a ANCMRR  este un gest samavolnic şi imoral, menit să-i dezbine pe militarii pensionari în lupta lor pentru menţinerea drepturilor legal dobândite.

Pentru conformitate,

Vicepreşedintele coordonator al filialelor din Zona de Vest
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col.(r) Radu AROMÂNESEI

Preşedintele Filialei Arad a SCMD
Lt.col.(r) Vasile ARION

Preşedintele Filialei Ineu  a SCMD
Col.(r) Mihail-Adam MAFTEI

Preşedintele Filialei Reşiţa a SCMD
Col(r) Marin BUŢIU

Preşedintele Filialei Caransebeş a SCMD
Lt.col.(r) Marius FRĂŢILĂ

Preşedintele Filialei Deva a SCMD
Col.(r) Alexandru STURZA

Preşedintele Filialei Petroşani a SCMD
Col(r) Iancu AVRAM

Preşedintele Filialei Brad a SCMD
Mr.(r) Remus RUS

Preşedintele Filialei Lugoj a SCMD
Col.(r) Dorin TUCĂ

Preşedintele Filialei Jimbolia a SCMD
Lt.col.(r) dr. Valentin TUDORICĂ08 ianuarie 2014

Opinie


Mintea românului...

A început un an nou, sărbătorile de iarnă au trecut, aşa încât noi, membrii SCMD trebuie să ne concentrăm eforturile pentru ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Anul 2014 se anunţă unul deosebit de complex, iar noi, militarii, avem de înfruntat în continuare reticenţa unei clase politice care ezită – cel puţin, să înţeleagă menirea unei categorii profesionale cu un statut aparte în cadrul societăţii româneşti. Au trecut ani buni de zbucium în care am încercat să readucem normalitatea în existenţa noastră, dar din păcate rezultatele au fost minore, departe de aşteptările pe care le-am avut din partea celor care la nevoie s-au folosit de noi, pentru ca apoi să ne uite. Ori tocmai împotriva acestei amnezii va trebui să acţionăm, pentru ca anormalitatea să nu devină obişnuinţă, iar pe cale de consecinţă lege.
 A lăsa garda jos, în acest an, când se va elabora pachetul de legi ce urmează a reglementa situaţia militarilor, fie ei în serviciul activ, fie în rezervă/retragere, echivalează cu o sinucidere morală dar şi pecuniară a celor care şi-au făcut din cariera militară mai mult decât o profesie . În momentul depunerii Jurământului de credinţă faţă de Patrie am încheiat cu statul un contract ferm, pe baza căruia am acţionat ziua şi noaptea, în orice anotimp, indiferent de starea vremii, am fost la dispoziţie 24 de ore din 24, suportând cu tărie greutăţile şi privaţiunile serviciului militar, aşa cum autorităţile, oricare a fost  regimul politic, au recunoscut prin documente oficiale (legi şi regulamente); Armata, ca şi frontierele, ca şi limba şi istoria, este a Ţării, a tuturor locuitorilor ei şi nu numai a păturii conducătoare! De aceea , prin tot ce vom face în acest an va trebui să reamintim şi să impunem, prin mijloace legale, celor aflaţi temporar la guvernare, că principiul „pacta sunt servanda”, principiul forţei obligatorii, este acea regulă de drept care interzice ca o parte contractantă să modifice , în mod unilateral, condiţiile prevăzute în momentul încheierii contractului.   
Pentru a reuşi este însă nevoie de forţă, de forţa acţiunii colective a tuturor celor vizaţi de nedreptăţile ultimilor ani. Până acum , membrii SCMD au fost cei care au vrut, au putut şi au acţionat . Aşa cum s-a văzut, acţiunea SCMD a fost necesară, dar nu suficientă pentru a rezolva întreaga problematică ; în afară de revenirea , pentru cei mai defavorizaţi dintre noi, la cuantumul pensiilor militare (fără ca acestea să mai fie militare- corelate cu veniturile echivalente ale celor din serviciul activ), şi evitarea executării silite pentru sume de bani încasate aşa zis „necuvenit”, au rămas în suspensie recâştigarea dreptului deplin la muncă şi, foarte grav, statutul de militar al celor care deşi au în continuare, sau au avut, obligaţii militare faţă de stat, sunt consideraţi doar beneficiari ai unor pensii stabilite fără legătură reală cu locul şi rolul lor în ierahia militară.
Aceste aspecte sunt de interes mxim pentru TOŢI MILITARII, chiar şi pentru cei din serviciul activ, care chiar dacă nu au dreptul să se exprime deschis, trebuie să conştientizeze faptul că va veni momentul când la rândul lor vor „rupe rândurile” şi vor păşi alături de societatea civilă la vârste mult mai mici decât ceilalţi pensionari...
            În aceste condiţii, rolul de „vârf de lance” revine tot SCMD, organizaţie care reuneşte rezervişti din întregul sistem de apărare , siguranţă şi ordine publică şi care are în spate experienţa „frecuşurilor” cu autorităţile, dar pentru ca acestea să devină acţiuni ferme trebuie depăşite reticenţele unora dintre noi care, din diverse motive, nu au reuşit să identifice adversarul real şi şi-au îndreptat ostilitatea chiar împotriva celor care chiar  încercau să le rezolve problemele. Că acest lucru a fost speculat copios de cei de ale căror acţiuni suntem dependenţi este de domeniul evidenţei, şi în mod normal, conform cu proverbul românesc referitor la „mintea românului cea de pe urmă”, ar trebui ca în acest an să schimbăm lucrurile. Vom reuşi ?
Poate, numai dacă ...!

Col(r) Radu AROMÂNESEI

06 ianuarie 2014


   Tuturor militarilor care poartă numele Ion/Ioan le urăm sănătate, puterea de a depăşi greutăţile şi bucuria de a-şi vedea aşteptările realizate.

Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD