31 mai 2010

ARGUMENT PENTRU AMENDAREA ABERATIILOR DIN LEGEA UNITARA A PENSIILOR

ARGUMENT PENTRU AMENDAREA ABERATIILOR DIN LEGEA UNITARA A PENSIILOR
A se vedea urmatoarea adresa http://www.piperea.ro/2010/05/17/apel-public-luati-atitudine-100-de-avocati-pro-bono-pentru-romania/
cred ca ar fi utila privind procesele ce vor urma privind legea unitara a pensiilor si reducerea acestora cu 15% si cateva mentiuni:

PENSII
Asociaţia Magistraţilor Pensionari din România a comunicat Consiliului Economic Social (CES) că proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice este, sub numeroase aspecte, "esenţial neconstituţional, vădit nelegal, discriminatoriu, întocmit cu încălcarea normelor europene".
Asociaţia le-a invocat CES cauza Buchen versus Cehia (2006), în care Curtea Europeană a decis că "limitarea nejustificată a unui drept recunoscut magistratului, cum ar fi o pensie specială, drept nesocotit ulterior, fără a exista o justificare obiectivă şi rezonabilă pentru o asemenea îngrădire, constituie o privare de proprietate în sensul articolului 1, din Protocolul 1 al CEDO, dar şi o discriminare în sensul articolului 1 din Protocolul 12".
În cauza Gaygusuz versus Austria (1996), Curtea a decis că "pensia constituie un drept patrimonial în sensul articolului 1 din Protocolul 1 al Convenţie pentru drepturilor omuli şi se constată o discriminare în sensul articolului 14, dacă lipseşte o justificare obiectivă rezonabilă pentru diminuarea patrimoniului reclamantului".
În cauza Stubbings ş.a. versus Marea Britanie s-a decis că "există discriminare în sensul articolului 14 al Convenţiei atunci când persoane aflate în situaţii identice sau comparabile se bucură de un tratament preferenţial unele faţă de altele".
Magistraţii pensionaţi indică, din această perspectivă, prevederile din proiectul Legii unitare a pensiilor, "care numai unitare nu sunt atunci când privilegiază nejustificat unele categorii profesionale (lucrători din sistemul penitenciar, servicii secrete etc.) faţă de puterea judecătorească, de Armată, de Poliţie şi alţii".
În cauza Akdeejeva versus Letonia (2007), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat statul leton la despăgubiri, stabilind că a fost încălcat articolul 6 din Convenţia drepturilor omului şi articolul 1 din Protocolul 1, în cazul în care se procedează la recalcularea în minus a pensiei, dat fiind că este vorba despre un drept câştigat.
În speţa Muller versus Austria , precum şi în numeroase alte speţe similare, s-a decis constant în sensul că "o reducere substanţială a nivelului pensiei ar putea fi considerată ca afectând substanţa dreptului de proprietate şi chiar a însuşi dreptului de a rămâne beneficiar al sistemului de asigurare la bătrâneţe".
Magistraţii afirmă că o discuţie aparte a fost făcută la nivelul CEDO şi la cel al Curţii de Justiţie a UE asupra noţiunilor de "bun patrimonial" şi de "speranţă legitimă".
"În conformitate cu articolul 14 din Convenţia pentru interzicerea discriminării şi articolul 1 din Protocolul 1 referitor la protecţia proprietăţii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că «noţiunea de bun înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are valoare economică, astfel încât dreptul la pensie şi, evident, dreptul la salariu sunt asimilate dreptului de proprietate» (cauza Buchen versus Cehia). Din această perspectivă, apare ca fiind evident că pensia de serviciu a magistraţilor, aşa cum este în prezent reglementată şi având cuantumul stabilit prin lege, constituie un «drept de proprietate» în sensul Convenţiei şi a Protocoalelor adiţionale, iar reducerea prin recalculare a acestui drept ar echivala cu o expropriere", explică magistraţii pensionaţi.
Referitor la înţelesul noţiunii de "speranţă legitimă", ei arată că s-a statuat în numeroase soluţii pe speţe că această noţiune trebuie înţeleasă şi interpretată ca avându-şi temeiul în dreptul cetăţeanului la coerenţă şi siguranţă legislativă, astfel ca, în temeiul legii, acesta să îşi poată valorifica, păstra şi apăra drepturile. Cu alte cuvinte este vorba de concretizarea principiului constituţional, propriu oricărui stat de drept, privind supremaţia legii.
"Oricare magistrat, în funcţie la acest moment ori deja pensionar, are o firească «speranţă legitimă» privind stabilitatea şi coerenţa legislativă, astfel încât să poată beneficia neîngrădit de drepturile legal dobândite privind indemnizaţia, respectiv pensia cuvenită, cu precizarea că acestea ţin intrinsec de însăşi cariera de magistrat. La intrarea în magistratură, acceptând şi asumându-şi de bună voie multitudinea de riscuri, restricţii şi interdicţi incumbate de cariera în magistratură, tânărul are în parţială compensare, «speranţa legitimă» izvorâtă din lege, că va fi enumerat la un nivel corespunzător rolului, dificultăţii şi importanţei sociale a muncii sale, precum şi că la finalul unei cariere de minimum 25 de ani, statul, a cărei forţă a reprezentat-o şi la a cărui linişte şi ordine de drept a vegheat, îi va asigura o pensie de asemenea stabilă şi corespunzătoare", subliniază magistraţii pensionaţi.
În opinia lor, proiectul Legii privind pensia unică nesocoteşte total, "fie din necunoaştere, fie din incalificabilă nepăsare", noţiuni de principiu şi de esenţă ale civilizaţiei juridice europene, ce sunt de multă vreme, amplu şi repetat, clarificate şi încetăţenite la nivelul CEDO şi CJUE.
Magistraţii pensionari indică CES şi articolul 44 din Constituţia României care prevede că dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate, iar proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.
Magistraţii pensionari arată că pensia, atât ca drept în sine, cât şi ca element al proprietăţii private, reprezintă o creanţă asupra statului pe care acesta este obligat să o plătească şi s-o ocrotească.
"Practic, prin diminuarea brutală, abuzivă şi retroactivă a cunatumului pensiilor legal stabilite pentru magistraţi, proprietatea nu este apărată, ci este pur si simplu jefuită de însuşi statul român, care în acest mod refuză dictatorial să îşi achite creanţele", afirmă magistraţii pensionari.
Totodată, magistraţii indică articolul 53 din Constituţie, potrivit căruia exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
"Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii", mai prevede articolul constituţional citat.
Magistraţii pensionari arată că, în raport de aceste prevederi constituţionale, "nu se află în niciuna din situaţiile vizate de text, astfel că nu se justifică sub nicio formă anularea unui drept legal dobândit şi că, pe de altă parte, eliminarea pensiei de serviciu numai pentru magistraţi şi personalul auxiliar este vădit discriminatoriu şi în coliziune gravă şi totală cu textul constituţional".
Ei afirmă că înţeleg gravele probleme legate de lipsa lichidităţii în visteria statului, "acceptă necesitatea curbei de sacrificiu", dar nu înţeleg şi nu pot accepta călcarea în picioare a Constituţiei, a tuturor regulilor şi normelor "prin abuz incalificabil şi discriminare manifestă".
Scaderea pensiilor e ilegala
13 May 2010 - Cristi DANILET

Criza din Romania nu e nici noua, nici unica. Preocuparea noastra, a romanilor, nu e sa gasim probleme, ci solutii la acestea.
Acum, tot felul de specialisti si experti isi exprima parerile in legatura cu iesirea tarii din criza. Interesant, profesorii de drept nu sunt consultati, judecatorii nu sunt intrebati, Curtea Constitutionala nu este chestionata. Intai se vor adopta tot felul de solutii, apoi se va asteapta sa se vada ce va decide justitia in procesele care, inevitabil vor aparea.
Se pare ca degeaba unii dintre noi invoca teoria dreptului castigat, neretroactivitatea legii etc. Decidentii politici iau mai departe masuri riscante. Pentru incapacitatea administrativa trebuie sa plateasca o tara intreaga. In fine, e treba lor dar e problema noastra si ceea ce vreau eu e doar sa atrag atentia asupra unor posibile consecinte.
Revin asadar la problema pensiilor: in Letonia Curtea Constitutionala a infirmat legalitatea masurilor de scadere a pensiilor ca masura de austeritatea, argumentand ca se incalca dreptul la securitate sociala si principiul suprematiei legii.
Eu spun ca ar trebui sa reflectam la jurisprudenta din Europa inainte sa aruncam tara in haos.
jud. Cristi DANILET

Curtea Constitutionala din Letonia a stabilit ca masurile de austeritate prin care Guvernul leton a redus pensiile, astfel incat rambursarea imprumuturilor externe sa fie onorata la timp, sunt neconstitutionale si incalca drepturi fundamentale ale cetatenilor, informeaza Deutsche Welle.

Potrivit Deutsche Welle, masura de reducere a pensiilor a fost aplicata inca din luna iulie 2009 si a determinat reducerea cu 10 pana la 70 de procente a veniturilor, in functie de statutul pensionarilor.

Presedintele Curtii Constitutionale din Letonia, Gunars Kutris a declarat ca Parlamentul va trebui sa gaseasca noi masuri pentru a returna fondurile taiate din pensii, incepand cu luna iulie 2009 si pana in martie 2010.

Decizia luata de Curte stabileste ca masura Guvernului incalca dreptul individual la protectie sociala, precum si principiul statului de drept. De asemenea, reprezentantii Curtii au adaugat ca, intelegerile cu fondurile externe de creditare nu pot reprezenta argumente pentru limitarea drepturilor fundamentale pe care cetatenii unui stat le au.

Situatia a fost adusa in vizorul Curtii de catre 9000 de cetateni letoni, afectati de masura guvernlui.

In final, Deuche Welle precizeaza ca decizia Curtii a stabilit ca suma, care ajunge la valoarea de 140 de milioane de euro, va trebui restituita pana in 2015.

Amintim ca, in prezent, Letonia este una dintre tarile europene cel mai grav afectate de recesiune, cu o economie despre care se spune ca se va contracta, in 2010, cu 18%.

21 mai 2010

MIERCURI 26.05.2010 SEDINTA BIROULUI OPERATIV SCMD FILIALA 1 TIMISOARA

Miercuri, 26.05.2010 o nouă sedintă a biroului operativ SCMD-Filiala 1 Timisoara.

PUNCT DE VEDERE AL SCMD FILIALA 1 TIMISOARA

Punct de vedere al SCMD-Filiala 1 Timisoara, privind necesitatea intensificării activitătilor SCMD în scopul contracarării actiunilor presedintelui României si guvernului de reducere a salariilor bugetarilor cu 25% si a tuturor pensiilor, ajutoarelor sociale, indemnizatiei de somaj si a altor drepturi de asigurări sociale cu 15%, precum si de convingere a deputatilor să voteze scoaterea militarilor si politistilor din Legea sistemului unic de pensii:
1. Convocarea urgentă de către SCMD a Consiliului National de Criză pentru stabilirea strategiei unitare de actiune la nivel national si în teritoriu;
2. Demararea actiunilor de încheiere de protocoale cu marile organizatii sindicale din România cum sunt: Confederatia Natională Sindicală "Cartel ALFA", Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România ”Frătia”, Confederatia Sindicatelor Democratice din România, Blocul National Sindical, Confederatia Natională Sindicală "Meridian", Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual, Sindicatul pensionarilor din România etc.
3. Stabilirea unui calendar de actiuni comune specifice luptei sindicale;
4. Rezolvarea problemelor administrative de maximă importantă: sediu, finantarea filialelor, logistica filialelor, mijloacele de comunicare între filiale si centru, relatii publice etc.


Miercuri, 26.05.2010, o nouă sedintă a biroului operativ SCMD-Filiala 1 Timisoara.

Biroul operativ SCMD-Filiala 1 Timisoara

11 mai 2010

SEDINTA BIROULUI OPERATIVAL SCMD FILIALA 1 TIMISOARA - 12.05.2010 ORA 18.00 !

In ziua de 12.05.2010 ora 18.00, la Cercul Militar Timisoara, va avea loc sedinta Biroului operativ al SCMD - Filiala 1 Timisoara.
In cadrul sedintei se vor stabili masurile de protest ce urmeaza sa le desfasuram ca urmare a hotararii luate de presedinte si de Guvern privind diminuarea cu 15% a tuturor pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale.
Rog pe toti membrii BO sa fie prezenti la sedinta.
Mentionez ca la sedinta BO poate participa oricare membru al Sindicatului cadrelor militare disponibilizate-Fiiala 1 Timisoara.
Presedintele Biroului operativ,
Col.(r)dr. Marian Constantin