12 octombrie 2011

CUMUL PENSIE SALARIU

ADRESAT CELOR INTERESAŢI ÎN PĂSTRAREA CUMULULUI PENSIEI CU SALARIUL
(anularea Cap. IV/Legea nr. 329/2009)
Datorită faptului că Tribunalul Municipiului Bucureşti a procedat la disjungerea cauzei comune promovată de SCMD avută pe rol, şi trimiterea cauzelor individuale la instanţele teritoriale din ţară, pentru a se cunoaşte numărul dosarelor şi termenele de judecată, membrii Filialei 1 Timişoara vor comunica citaţiile primite la următoarele adrese, în vederea centralizării:
- copii xerox: Str. Liviu Gabor nr. 4 et.1, săptămânal luni şi marţi, între orele 11.00-13.00.
Modul de acţiune al SCMD în aceste procese se va comunica la Alba Iulia cu ocazia desfăşurării lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Biroul Operativ

11 octombrie 2011

Achitarea cotizaţiei pentru membrii SCMD

Achitarea cotizaţiei pentru SCMD se poate face prin următoarele conturi:

BRD : RO 41 BRDE 441SV 7926 6237 4410 sau

BCR : RO 59 RNCB 0072 1201 2085 0001

În ordinul de plată se va menţiona:

NUMELE ŞI PRENUMELE
CNP
SUMA
PERIOADA PENTRU CARE SE ACHITĂ COTIZAŢIA

07 octombrie 2011

PROTESTUL SCMD FILIALA 1 TIMISOARA

PROTESTUL NOSTRU

Protestăm împotriva degradării continue a nivelului de viaţă a majorităţii românilor în general şi a pensionarilor în special.

Protestăm în semn de solidaritate cu toţi nepăstuiţii acestui regim.

Suntem îngrijoraţi şi profund nemulţumiţi din cauza sincopelor societăţii capitaliste româneşti.

Realitatea lumii contemporane ne demonstrează fără niciun dubiu, că sistemul capitalist actual, este neviabil, inuman şi profund corupt. Acest sistem se întemeiază pe corporatism care a generat lăcomia nemăsurată, exploatarea excesivă atât a resurselor umane cât şi a celor materiale dând naştere corporatocraţiei, adică elita conducătoare formată din bogaţi şi guvernanţi.

Capitalismul actual a determinat împărţirea lumii în mizeri şi bogaţi, a condus la sclavagism modern, la condiţii umilitoare de muncă şi viaţă pentru majoritatea populaţiei lumii, deci şi a românilor. Sunt sacrificate principiile democraţiei în folosul clientelei politice şi a întăririi corporatismului.

Aspectele inumane, violenţele de-a dreptul absurde ale capitalismului ultra-liberal nu trebuie să ne facă să acceptăm inacceptabilul şi anume asumarea sacrificiilor şi a tot felul de măsuri de austeritate înrobitoare, fără asigurarea că lucrurile se vor îndrepta.

Nu trebuie să acceptăm banalizarea austerităţii, cetăţenii de rând, salariaţii, studenţii, pensionarii care suportă aceste măsuri umilitoare au dreptul la protest, la revoltă. Deci toţi cei care sunt victimele măsurilor diabolice de austeritate au dreptul să pună cel puţin o condiţie:

DA, facem sacrificii dar numai după reforma sistemului capitalist, a sistemului financiar mondial.

DA, acceptăm pentru o vreme sacrificiul, dar numai după închiderea paradisurilor fiscale, a reformei sistemului bancar mondial.

Trebuie să realizăm că modelul ultraliberal nu este înscris în genele umanităţii ca fiind însuşi sensul istoriei, nu există nicio carte sfântă care să ne asigure că depăşirea acestui sistem nu este posibilă.

Dimpotrivă el trebuie schimbat, trebuie reformat.

În acelaşi timp la suportarea acestor sacrificii trebuie să participe toţi, inclusiv bogaţii, proporţional cu averile lor.

În situaţii de criză trebuie să plângă şi bogaţii nu numai săracii.

În acest spirit Organizaţia Internaţională a Muncii împreună cu Confederaţia Internaţională a Sindicatelor şi Confederaţia Europeană a Sindicatelor au stabilit ca data de 07 Octombrie să fie aniversată ca ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII DECENTE.

Scopul acestei măsuri a fost nevoia formulării unui obiectiv politic de promovare a îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, prin care să fie eradicată sărăcia şi promovată egalitatea de şanse.

CE ESTE MUNCA DECENTĂ?

Munca decentă

- este o strategie pentru ajungerea la o dezvoltare durabilă centrată pe muncă.

- este un element esenţial pentru a construi o societate mai justă echitabilă şi inclusivă, bazată pe crearea de locuri de muncă, de drepturi ale lucrătorilor, de protecţie socială şi dialog social.

Principiul muncii decente pune accent pe accesul egal la un loc de muncă prin eliminarea oricărei discriminări, să permită o remunerare decentă care să asigure lucrătorilor şi familiilor lor un trai decent şi demn.

Munca decentă

- garantează protecţie socială pentru caz de boală sau alte necesităţi.

- se opune oricărei forme de exploatare.

- şi militează pentru libertatea de organizare a tuturor salariaţilor în vederea apărării drepturilor lor şi participarea la un dialog social constructiv.

DE CE AVEM NEVOIE DE MUNCĂ DECENTĂ?

Societatea capitalistă a demonstrat că dezvoltarea economică, creşterea comerţului nu pot elimina sărăcia pentru că societatea actuală evoluează din ce în ce mai inegal, iar discrepanţa dintre bogaţi şi săraci este catastrofală. Realitatea demonstrează că piaţa liberă dereglementată – teorie de bază a neoliberalismului, nu rezolvă dereglările economice şi sociale. De aceea munca decentă trebuie să devină un mecanism de redistribuire a bogăţiei şi eliminare a sărăciei.

Având în vedere starea de fapt semnalată solicităm actualilor guvernanţi:

1. La muncă decentă – salarii şi pensii decente.

2. Încetaţi cu măsurile de austeritate întrucât acestea sunt contraproductive şi dăunătoare atât economiei naţionale cât şi păcii sociale.

3. Nu motivaţi incapacitatea şi incompetenţa proastei guvernări cu efectele crizei mondiale.

România dispune de suficiente resurse pentru a depăşi decent şi suportabil disfuncţionalităţile economiei naţionale.

4. Transferaţi efectele crizei economice şi asupra celor bogaţi.

5. Respectaţi Constituţia şi legile ţării, asigurând cetăţenilor României o viaţă decentă. Nu fiţi ostili poporului român! Aţi fost trimişi la guvernare nu să-i înrobiţi ci să le faceţi viaţa mai uşoară. Dacă nu puteţi, plecaţi!

Nu vă cramponaţi de putere ştiind bine că nimeni nu este de neînlocuit. Fiţi conştienţi că sunt alţii mai buni decât voi!

Timişoara Biroul Executiv al Filialei Timişoara

07.10.2011 a S.C.M.D.