29 octombrie 2013

INFORMARE

Exemplu de contestare a punctului C din DECIZIA/Legea nr. 241/2013


Către

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul, .............................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, domiciliat în Timişoara, ............................................... jud. Timiş, posesor al Cărţii de identitate seria TM nr. ................, CNP .............................., ofiţer de ............................... promoţia ............, trecut în rezervă la data de .................., cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr................. din ..................... şi cu dosar de pensie nr. .............. din .................., în temeiul dispoziţiilor art. 149 al.1 şi 2 şi art. 150 al. 1,3 şi 4 din Legea 263 din 16 decembrie 2010, formulez prezenta

CONTESTAŢIE

            Împotriva Deciziei nr ................. din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013  prin care solicit :
I.                    Anularea  în parte  a Deciziei nr ............... din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013  ;
II.                 Emiterea unei noi decizii de pensie în temeiul aceleiaşi legi, în care să fie înlăturate erorile şi încălcările/neajunsurile de lege semnalate, cu luarea în consideraţie inclusiv a soluţiei la contestaţia formulată împotriva Deciziei nr. ................. din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011 ;

Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele:

MOTIVE
 1. Cuantumul pensiei prevăzut la litera C din Decizia nr ................ din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 este incorect stabilit, având la bază Decizia nr. ..................... din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011, împotriva căreia am formulat contestaţie.
      În această situaţie, cuantumul prevăzut la litera C se bazează pe o decizie litigioasă, 
      care nu poate fi considerată corectă şi definitivă până la soluţionarea contestaţiei;

 1. Nu s-au respectat prevederile art. 7 din OuG nr. 1/2011, fiind luate în calcul valori ale soldelor mult inferioare celor prevăzute în Anexa 1/OuG nr.1/2011, astfel:

       2.1 a) 01.03.1990-01.04.1990( 4627,00/LUNAR)
             b) 01.04.1990-01.05.1990 (4952,00/LUNAR)
             c) 01.05.1990-01.12.1990 (4627, 00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1990 în valoare de 5.038,00/LUNAR

      2.2 a) 01.01.1991-01.02.1991 (6269,00/LUNAR)
            b) 01.02.1991-01.03.1991(10267,00/LUNAR)
            c) 01.03.1991-01.04.1991 (8973,00/LUNAR)
            d) 01.04.1991-01.05.1991 (9760,00/LUNAR)
            e) 01.06.1991-01.07.1991 (14546,00/LUNAR)
            f) 01.07.1991-01.08.1991  (15507,00/LUNAR)
            g) 01.08.1991-01.09.1991 (14271,00/LUNAR)
            h) 01.09.1991-09.09.1991 (16140,00/LUNAR)
 i) 09.09.1991-01.10.1991 (16140,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1991 în valoare de 16.500,00/LUNAR

2.3.a) 01.02.1992-01.03.1992 (29.109,00/LUNAR)
             b) 01.03.1992-01.04.1992 (26.445,00/LUNAR)
             c) 01.04.1992-01.05.1992 (29.723,00/LUNAR)
    d) 01.05.1992-01.06.1992 (34.923/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1992 în valoare de 37.670,00/LUNAR

  2.4.a) 01.01.1993-01.03.1993 (56944,00/LUNAR)
              b) 01.03.1993-01.04.1993 (62.131,00/LUNAR)
              c) 01.04.1993-01.05.1993 (69.139,00/LUNAR)
              d) 01.05.1993-01.07.1993 (83.922,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1993 în valoare de 118.451,00/LUNAR

         2.5.a) 01.01.1994-01.02.1994 (249.977,00/LUNAR)
               b) 01.04.1994-01.05.1994 (291.898,00/LUNAR)
               c) 01.06.1994-01.07.1994 (298,422,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1994 în valoare de 306.404,00/LUNAR

          2.6.a) 01.01.1997-01.02.1997 (1042211,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de maior era în 1997 în valoare de 1.087.190,00/LUNAR

          2.7.a) 01.01.1999-01.02.1999 (4.501.114,00/LUNAR)
                b) 01.02.1999-01.04.1999 (4.474.924,00/LUNAR)
                c) 01.05.1999-01.06.1999 (4.076.479,00/LUNAR)
                d) 01.06.1999-01.08.1999 (4.164.151,00/LUNAR)
                e) 01.08.1999-01.09.1999 (4.180.724,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de maior era în 1999 în valoare de 4.521.319,00/LUNAR

           2.8.a) 01.09.1999-01.10.1999 (4.097.593,00/LUNAR)
                 b) 01.10.1999-01.11.1999 (4.156.347,00/LUNAR)
                 c) 01.11.1999-01.12,1999 (4.009.462,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de Lt.colonel era în 1999 în valoare de 5.372.340,00/LUNAR

 1. Stabilirea veniturilor  realizate lunar nu cuprind toate primele (recompensele) existente în Adeverinţa nr. A............. din 26.11.2010 eliberată de UM 02553 Timişoara privind veniturile brute/nete lunare realizate de subsemnatul, contrar prevederilor art. 8 din metodologia de calcul prevăzută în Anexa 3/OuG nr. 1/2011,astfel:

- nu s-au luat în calcul primele din perioadele

              3.1.a) 01.12.1985-01.01.1986- 500 lei
                    b) 01.08.1987-01.09.1987-  400 lei
                    c)  01.12.1988-01.01.1989 -600 lei
                    d) 01.08.1989-01.09.1989- 400 lei


Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
-          Copie Carte de Identitate seria TM nr. ............... eliberată de SPCLEP Timişoara la .................;.
-          Copie din Decizia nr .............. din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013;
-           Copie plic pentru primirea  Deciziei nr ...............din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ;
-          Copie Contestaţia la Decizia nr. ................... din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011;
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  MApN  a contestaţiei la Decizia nr. ................ din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011;
-          Copie Decizia nr. ................. din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 ;
-          Copie plic pentru primirea Deciziei nr. .............. din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 ;
-          Copie Adeverinţa nr. A............... din 26.11.2010 eliberată de UM 02553 Timişoara privind veniturile lunare realizate ;
-          Copie Anexa 1/OuG nr. 1/2011 şi Anexa 3/OuG nr. 1/2011, art. 8.


Data                                                                                                                   Semnătura
27 octombrie 2013

COMUNICAT

În atenţia membrilor Filialei 1 Timişoara a SCMD
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013, oferă următoarele posibilităţi:
-                          stabilirea corectă a cuantumului de la punctul B pentru cei care au primit pensia diminuată faţă de decembrie 2010;
-                          recuperarea sumelor de bani de care am fost prejudiciaţi în toată perioada în care am fost supuşi efectelor OuG nr. 1/2011 ;
-                          corectarea/ridicarea cuantumului de la punctul C pentru cei care au contestat ultima  decizie privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011, primită în vara-toamna acestui an, cu un cuantum diminuat la maxim prin coborârea grupelor de muncă.
În acest al treilea  caz, este vorba de faptul că la ultima contestaţie nu s-a primit răspuns (hotărâre) de la Comisia de contestaţii, prin urmare situaţia fiind în litigiu, acest cuantum nu putea fi avut în vedere la întocmirea deciziei bazate pe Legea 241/2013.
Mai mult decât atât, arătând  faptul că decizia de pensie bazată pe OuG nr. 1/2011 nu a  respectat chiar prevederile acestei ordonanţe  (art. 7, Anexa 1, art.8/Anexa 3), se poate cere corectarea pensiei , obţinându-se un cuantum mai mare şi deci mai apropiat de cel al pensiei din decembrie 2010. În felul acesta, se creează premisa ca în situaţia în care adoptarea legii pensiilor militare de stat va întârzia, mulţi rezervişti să beneficieze de efectul indexărilor care se vor aplica tuturor pensiilor din sistemul public. 
Ca urmare, Biroul Operativ al filialei propune şi un alt model de contestaţie, elaborat cu sprijinul vicepreşedintelui  responsabil cu compartimentul juridic, Domnul Col(rt) justiţie militară Ioan OROS,  rămânând la latitudinea fiecărui petent pe care îl va folosi.
 Menţionăm că ambele modele recomandate(de Departamentul Juridic al SCMD şi de Filiala 1 Timişoara) se referă la mai multe situaţii, fiecare dintre noi urmând să conteste ,conform aprecierii proprii, în care din aceste situaţii se încadrează.
SUNT ACCEPTAŢI ÎN DESCHIDEREA ACŢIUNII ÎN JUSTIŢIE NUMAI MEMBRII SCMD CARE AU ACHITATĂ COTIZAŢIA LA ZI
Termenul limită până la care pot fi depunse acțiunile în instanță de către SCMD este în funcție de data la care fiecare membru reclamant a făcut contestația.
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, se face după următorul

ALGORITM
1. Decizia se contestă în maxim 30 de zile de la primire la Comisia de contestaţii pensii a instituţiei publice respective (v. MODELUL 1), termenul curgând de la data poştei de pe plicul în care a venit decizia.
Contestaţia se trimite cu confirmare de primire.

2. Petentul aşteaptă răspuns de la Comisia de contestaţii pensii ;
     a) în situaţia în care nu s-a primit răspuns în termenul de 45 de zile de la data de pe confirmarea de primire a contestaţiei la comisie, petentul se prezintă la  Biroul Operativ al filialei (str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 et.1) cu următoarele documente, în 4(patru) exemplare fiecare document, având scris pe fiecare filă „Conform cu originalul” şi semnătura:
      -     Copie act de identitate (BI/CI);
      -     Copie Contestaţie la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor
            de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(cea care a fost trimisă la Comisia de contestaţii);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr................  din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii);
-          Copie Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile      Legii nr. 241/2013(cea care se contestă acum);
-           Copie plic pentru primirea Deciziei nr................din....... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ( pentru decizia care se contestă acum - să se distingă data poştei);
-          Copie Contestaţia la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011(pentru ultima decizie primită în baza OuG1/201,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013- să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii); );
-          Copie Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (ultima decizie primită în baza OuG1/2011, în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013, care a fost contestată în termenul legal, dar împotriva căreia nu am iniţiat acţiune în justiţie în Timişoara, conform hotărârii ICCJ);
-          Copie plic pentru primirea Deciziei nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011 în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013 - să se distingă data poştei);
-          Copie cupon de pensie decembrie 2010 (numai pentru motivul 1/MODELUL1);
-          Copie Adeverinţa privind veniturile lunare realizate( primită anterior de la CMZ/CMJ);
-          Copie Anexa 1/OuG nr. 1/2011 şi Anexa 3/OuG nr. 1/2011( La ANEXA 3 să fie cuprins art.8)
-          Copie act de identitate al petentului (CI/BI)
-          Împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat –(v. MODELUL 2)
-          Copie chitanța de achitare a sumei necesare susținerii cheltuielilor cu promovarea acțiunii.
(Contribuţia bănească proprie este necesară pentru susținerea cheltuielilor necesare promovării acțiunii – cumpărare dosare, xeropiere documente, multiplicare acțiune, legare dosare, plicuri, hârtie, tonere, etc., precum și alte cheltuieli neprevăzute apărute ca urmare a deciziei instanței de judecată, care sunt obligatorii.
Prin urmare:
– fiecare membru de sindicat parte în proces, achită suma de 50 lei în contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410, cu următoarele date: taxă proces; nume și prenume; CNP; filiala.
 Cheltuirea sumele colectate în cont funcționează pe principiul răspunderii solidare. În situația în care:
-          membrului de sindicat căruia i se refuză înscrierea pe tabel ca parte în proces, exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a uneia din condițiile esențiale menționate mai sus, i se va restitui suma depusă, diminuată cu eventuale cheltuieli deja efectuate în contul său;
-          dacă după pronunțarea definitivă, de catre Curtea de Apel București, cheltuielile ocazionate de promovarea și susținerea procesului, sunt mai mici decât suma colectată, disponibilul se împarte la toți membrii parte a procesului, iar suma rezultată se transferă fiecăruia ca plată a cotizației pe anul respectiv.

            Lipsa chitanței nu dă dreptul de a deveni parte în proces.)

            b) dacă în interiorul termenului de 45 zile petentul primeşte răspuns  nefavorabil de la Comisia de contestaţii pensii, se prezintă imediat la Biroul Operativ al filialei (str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 et.1) cu aceleaşi documente ca la punctul a), plus următoarele, tot în 4(patru) exemplare fiecare document, având scris pe fiecare filă „Conform cu originalul” şi semnătura:
- Copie răspuns (hotărârea) de la Comisia de contestaţii............ la Contestaţia la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013;
-Copie plic pentru primirea răspunsului (hotărârii) Comisiei de contestaţii .......... la Contestaţia la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(să se distingă data poştei);

Pentru uşurarea manipulării documentelor, fiecare rând de exemplare va fi adus în câte un plic A4, pe fiecare plic se vor scrie numele şi prenumele petentului , Casa de contestaţii pensii căreia s-a adresat şi Filiala 1 Timişoara a SCMD.
            Cele 4 plicuri cu documente se vor introduce într-un plic mai mare, pe care nu se va scrie nimic, acesta urmând a fi expediat de Biroul Operativ la Departamentul Juridic al SCMD

3. Biroul Operativ al filialei expediază documentele la Departamentul Juridic al SCMD.

4. Secretariatul General al SCMD verifică în baza de date şi transmite direct la Departamentul Juridic certificatul de membru SCMD al petentului.

5. Departamentul Juridic al SCMD depune acţiune la Tribunalul Municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la termenul maxim de 45 zile de la primirea confirmării contestaţiei la Comisia de contestaţii, sau în termen de maxim 30 zile de la primirea răspunsului la contestaţie de către petent(data poştei).

MODELUL 1
Model de contestaţie împotriva deciziei de pensie emisă în baza Legii 241/2013
-          propus de Col(rt) justiţie militară Ioan OROS  / Filiala 1 Timişoara a SCMD –

Către

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul...............................................(MApN,MAI,SRI)

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul/a.................................. domiciliat în ...............................................................
                        grad, rez/ret, nume, prenume                                                                     adresa
identificat cu CI/BI seria......nr...............emis de.......................la data de ...........................
CNP....................................trecut în rezervă cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr..................din..................cu dosar de pensie nr.........................din..............................
în temeiul dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi a art. 150 al. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 263/2010, formulez prezenta

CONTESTAŢIE*

            Împotriva Deciziei nr......................din.....................pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013  prin care solicit :
I.                    Anularea (în tot sau în parte)  Deciziei nr......................din.....................pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ;
II.                 Emiterea unei noi decizii de pensie în temeiul aceleiaşi legi, în care să fie înlăturate erorile şi încălcările/neajunsurile de lege semnalate, cu luarea în consideraţie inclusiv a soluţiei la contestaţia formulată împotriva Deciziei nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011  (ultima decizie primită în  august, septembrie, sau chiar octombrie, după caz, şi contestată); 
III.              Restituirea sumei prin care am fost prejudiciat prin calcularea greşită (sau necalcularea) pensiei ce mi se cuvine potrivit stagiului de cotizare suplimentar efectuat după înscrierea la pensie.

Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele:

MOTIVE
 1. Au fost încălcate dispoziţiile art. 1 al. 1 din Legea 241/ 2013, deoarece cuantumul pensiei înscris la punctul B din Decizia nr......................din..................... nu corespunde cu valoarea bruto a pensiei din decembrie 2010, fiind diminuată;
 2. Au fost încălcate prevederile art. 1 al. 3 din Legea 241/2013 deoarece nu mi-a fost calculată pensia corespunzător stagiilor de cotizare realizate după înscriearea la pensie;
 3. Pensia calculată pentru stagiile de cotizare după înscrierea la pensie mi-a fost acordată de la data de 01.10. 2013 şi nu de la data de 1 a lunii următoare în care am făcut şi depus cererea, contrar dispoziţiilor art. 107 al. 5 din Legea 263/2010;
 4. Cuantumul pensiei prevăzut la litera C din Decizia nr................... din..................... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 este incorect stabilit, având la bază Decizia nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011, împotriva căreia am formulat contestaţie.
      În această situaţie, cuantumul prevăzut la litera C se bazează pe o decizie litigioasă, 
      care nu poate fi considerată corectă şi definitivă până la soluţionarea contestaţiei;
 1. Nu s-au respectat prevederile art. 7 din OuG nr. 1/2011, fiind luate în calcul valori ale soldelor mult inferioare celor prevăzute în Anexa 1/OuG nr.1/2011(se detaliază punctual perioadele şi sumele contestate versus prevederile din Anexa 1/OuG1/2011) ;
 2. Stabilirea veniturilor brute/nete realizate lunar nu cuprind toate primele (recompensele) existente în Adeverinţa nr. .............din .............emisă de CMZ /CMJ.... privind veniturile lunare realizare de subsemnatul, contrar prevederilor art. 8 din metodologia de calcul prevăzută în Anexa 3/OuG nr. 1/2011(se detaliază punctual datele/perioadele contestate versus datele din Adeverinţă) ;
 3. Încadrarea în grupele de muncă prevăzute în Decizia nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011, în care s-au revizuit grupele de muncă, şi pe care am contestat-o deoarece  nu corespunde  realităţii, dispoziţiilor HG nr.1294/2001 şi ordinului M 116/2002, unele perioade fiind omise sau încadrate greşit (se detaliază punctual perioadele şi grupele de muncă ce sunt contestate versus prevederile din HG 1294 sau ordinul M 116).
 4.  Alte motive

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
-     Copie act de identitate (BI/CI)
-          Copie cupon de pensie decembrie 2010 (pentru motivul 1) ;
-          Copie Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile      Legii nr. 241/2013(cea care se contestă acum);
-           Copie plic pentru primirea Deciziei nr................din....... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ( pentru decizia care se contestă acum - să se distingă data poştei);
-          Copie Contestaţia la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011(pentru ultima decizie primită în baza OuG1/201,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013- să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii); );
-          Copie Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (ultima decizie primită în baza OuG1/2011, în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie plic pentru primirea Deciziei nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011 în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013 - să se distingă data poştei);
-          Copie Adeverinţa privind veniturile lunare realizate( primită anterior de la CMZ/CMJ);
-          Copie Anexa 1/OuG nr. 1/2011 şi Anexa 3/OuG nr. 1/2011( La ANEXA 3 să fie cuprins art.8)

Data    
                                                                                                              Semnătura

*NOTĂ:  Fiecare petent va adapta contestaţia la situaţia lui specifică, în funcţie de aspectele care îl nemulţumesc.

MODELUL 2
       Împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat

Domnule Preşedinte,

            Subsemnatul/a......................................, domiciliat în .....................................................
CNP ....................................pensionar MApN/MAI/SRI , prin prezenta:
Împuternicesc conducerea SCMD să întreprindă toate demersurile necesare, precum şi orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele meu, în vederea apărării drepturilor ce decurg din calitatea mea de pensionar militar.

Data,                                                                                                                            Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL SCMD

ATENŢIE ! INFORMAŢIILE SCRISE CU ITALICE SUNT PENTRU ÎNDRUMARE.

 ELE NU FAC PARTE DIN DOCUMENT ŞI NU TREBUIE SĂ APARĂ ÎN REDACTAREA FINALĂ.

Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD

23 octombrie 2013

iNFORMARE

ZIUA ARMATEI ÎN TIMIŞOARA


        Reprezentanţii Filialei 1 Timişoara a SCMD au participat la ceremonialul militar şi religios desfăşurat la monumentul din Parcul Central.

22 octombrie 2013MANDAT
acordat de către Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara a SCMD,
preşedintelui filialei, Col(r) Radu AROMÂNESEI,
în vederea participării la lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor de la  Alba-Iulia din perioada 29.10-01.12.2013

            Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara  consideră că menţinerea şi întărirea unităţii SCMD este singura modalitate de a putea obţine succese în lupta pentru repunerea deplină în drepturile de care am fost privaţi.
            Noi dorim ca lucrările  organului suprem de conducere al SCMD să se desfăşoare într-o atmosferă constructivă, iar opiniile divergente să fie exprimate în mod demn şi civilizat,  astfel încât să fie lăsată să primeze raţiunea în locul orgoliilor personale, şi să se ia astfel cele mai potrivite decizii pentru a stabili calea de urmat în viitor; realizarea obiectivelor va trebui să fie esenţa dezbaterilor şi nu interesele unor grupuri sau a unor persoane !
            Noi, membrii Filialei 1 Timişoara , suntem conştienţi de faptul că obiectivitatea şi corectitudinea măsurilor care se vor stabili anul acesta la Alba-Iulia, vor avea o însemnătate deosebită pentru viitorul organizaţiei noastre,  atât în privinţa relaţiilor din interiorul sindicatului, cât şi a raporturilor dintre acesta şi instituţiile statului.
            Prin urmare, susţinem necesitatea elaborării unui nou statut al organizaţiei, care să valorifice experienţa dobândită în perioada de activitate a sindicatului de la înfiinţare şi până în prezent, dar care să fie mai bine adaptat evoluţiei actuale a evenimentelor. Considerăm că acest nou statut va trebui elaborat în cel mult 6 luni, pus apoi în discuţia membrilor SCMD şi aprobat la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor de anul viitor.
            Apreciem că pentru întărirea rolului filialelor locale ale SCMD, în acţiunea de elaborare a noului statut, să se ia în considerare crearea organizaţiilor judeţene cu personalitate juridică , cu menţinerea formelor de organizare autonome de la nivelul garnizoanelor din judeţe şi a grupurilor de acţiune din localităţile rurale.
De asemenea, considerăm că SCMD va trebui să acţioneze pentru desecretizarea HG-S 1019/2010, în vederea aplicării prevederilor sale tuturor militarilor în rezervă care au activat în aceleaşi condiţii de muncă.
            Noi, membrii Filialei 1 Timişoara, suntem de părere că actuala conducere centrală a SCMD trebuie să-şi termine mandatul şi să raporteze la finalul acestuia realizările şi neîmplinirile, iar viitoarele alegeri să se desfăşoare conform prevederilor noului statut.
            Solicităm reprezentantului nostru ca înaite de adoptarea oricărei decizii să se consulte cu TOATE părţile implicate,  să manifeste moderaţie în atitudine  şi să aducă în atenţia participanţilor faptul că în centrul preocupărilor noastre stau redobândirea statutului  militar şi a dreptului neîngrădit la muncă pentru rezervişti.

TIMIŞOARA

22 octombrie 2013

17 octombrie 2013

Informare

BILANŢUL ACTIVITĂŢII FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD ÎN ANUL 2013


Încă de la înfiinţarea sa în data de 1 martie 2010, filiala noastră şi-a însuşit şi a acţionat prin toate mijloacele legale avute la dispoziţie pentru a contribui la realizarea obiectivelor pe care şi le-au propus militarii în rezervă şi în retragere organizaţi în cadrul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, şi anume:
 1. Revenirea pensiilor abuziv diminuate la nivelul cuantumului din decembrie 2010;
 2. Redobândirea statutului de militar prin noua lege a pensiilor militare de stat;
 3. Desfiinţarea restricţionării dreptului constituţional la muncă, prin anularea Cap.IV/Legea nr. 329 din 2009, prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul.
După victoria zdrobitoare a candidaţilor USL la alegerile parlamentare din decembrie 2012, victorie la care SCMD şi-a adus contribuţia atât la nivel naţional cât şi la nivel local, aici în Timişoara, anul 2013 a debutat sub semnul nemulţumirii rezerviştilor generată de ezitările noii Puteri politice de a se achita de angajamentele asumate în timpul campaniei electorale. A fost de neînţeles pentru noi, membrii SCMD, de ce în loc de a se repara oportun nedreptăţile suferite în timpul guvernărilor Boc-Băsescu, am primit în continuare noi decizii de pensie având cuantumurile chiar mai mici decât cele din perioada mai înaite menţionată.


I.                   Acţiuni desfăşurate pe plan local de Filiala 1 Timişoara în anul 2013, pentru  realizarea obiectivelor SCMD

1. În acest context, în data de 15 februarie, preşedintele filialei a participat la runda de discuţii de la Senatul României, dintre reprezentanţii SCMD din Capitală şi din ţară şi membri ai executivului, parlamentari şi reprezentanţi ai altor instituţii ale statului implicate în rezolvarea problemelor rezerviştilor şi a militarilor în general.
 Dezbaterile s-au axat pe următoarele probleme:
a.-încetarea emiterii de noi decizii de pensie nefavorabile şi revenirea pensiilor diminuate la cuantumul din decembrie 2010;
b.-abrogarea capitolului IV din Legea nr. 329/2009 prin care se restrânge dreptul constituţional la muncă prin interzicerea cumulului pensie-salariu, în condiţiile în care obţinerea salariului se face pe baza unor calităţi şi competenţe recunoscute în urma unor examinări;
c.-elaborarea şi punerea în discuţie a unui proiect legislativ privind pensiile militare şi , implicit, revenirea rezerviştilor la statutul de militari;
d.-cooptarea reprezentanţilor organizaţiilor rezerviştilor, a specialiştilor recomandaţi de acestea, în desfăşurarea acţiunilor procesului de rezolvare a problemelor specifice acestei categorii socio-profesionale.

2. Sesizând reticenţa noilor autorităţi în respectarea angajamentelor electorale, Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara desfăşurată în data de 26 februarie, prin Hotărârea nr. 7 adoptată în unanimitate, a stabilit că în conjunctura creată nu este momentul radicalizării atitudinii prin manifestări de protest în stradă, ci se impune intensificarea legăturii cu aleşii locali ai USL, pentru a transmite la centrele de putere din Capitală profunda noastră dezamăgire, care în mod cert se va reflecta şi în cazul acţiunilor electorale care vor urma.
 În acelaşi timp, constatând intensificarea atacurilor pornite din multe direcţii în scopul destrămării forţei SCMD, Adunarea Generală a Filialei, fără a nega necesitatea diversificării punctelor de vedere în cadrul dezbaterilor interne, apreciază că aceasta devine periculoasă atunci când dobândeşte caracter antagonic şi solicită în consecinţă Biroului Operativ, ca organ teritorial de conducere,  să manifeste maximum de echilibru şi discernământ atunci când în joc sunt interesele majorităţii membrilor de sindicat.
 3. În data de 1 martie la Timişoara, la sediul organizaţiei teritoriale PNL Timiş, s-a desfăşurat o întâlnire între reprezentanţii Filialei 1 Timişoara a SCMD şi parlamentarii PNL din municipiu (senatorii Petru Ehegartner şi Ben-Oni Ardelean şi deputatul Horia Cristian). Acţiunea a fost determinată de modul în care actualii guvernanţi au înţeles să (nu) repecte obligaţiile asumate prin acordul de colaborare dintre cele două părţi încheiat încă din perioada preelectorală. Parlamentarii participanţi s-au angajat să aducă la cunoştinţa conducerii centrale a PNL nemulţumirile noastre şi să susţină pe lângă colegii lor de partid necesitatea rezolvării acestora.

4. În urma întâlnirii care a avut loc în data de 10 octombrie, între  reprezentanţii Biroului Operativ al filialei şi domnul deputat Ion Răducanu, membru în Comisia de apărare a Camerei, acesta şi-a asumat angajamentul de a prezenta şi a susţine în faţa prim-vicepremierului Gabriel Oprea şi a ministrului Apărării Naţionale Mircea Duşa solicitarea de a ni se aproba un sediu în cadrul spaţiilor locative ale MApN.

5. Sesizând orientarea nefavorabilă din instanţele de judecată, care în anul precedent au dat soluţii negative unor acţiuni deschise de membrii filialei în problema contestării deciziilor de pensie calculate pe baza OuG 1/2011, şi pentru a evita repetarea acestor situaţii, conducerea filialei a decis menţinerea suspendării celorlalte procese până la înregistrarea unei turnuri mai favorabile în atitudinea magistraţilor sau până la soluţionarea politică a solicitărilor noastre. Cum prin Legea 241/2013 revendicările noastre au fost parţial satisfăcute, urmează ca prin analizarea situaţiei atât împreună cu membrii de sindicat cât şi cu conducerea centrală, filiala să-şi stabilească modul de acţiune pe viitor.

6. În toată această perioadă, Filiala 1 Timişoara a SCMD a menţinut un contact permanent cu organizaţia judeţeană Timiş a ANCMRR, atât prin membrii care fac parte din ambele structuri, cât şi la nivelul conducerii organizaţiilor, pornind de la constatarea faptului că cele două forme de asociere ale militarilor în rezervă şi în retragere împărtăşesc aceleaşi valori, au aceleaşi scopuri şi pot acţiona concertat, fiecare prin modalităţile specifice, pentru atingerea aceloraşi obiective.

7. Problemele specifice militarilor în rezervă au fost prezentate opiniei publice din Timişoara şi în cadrul unor emisiuni TV la posturi locale (TvT 89, TVR Timişoara) şi naţionale (ROMANIA TV), cât şi în presa scrisă locală (ziarul Ziua de Vest).


II. Reacţiile Filialei 1 Timişoara faţă de acţiunile iniţiate şi desfăşurate de conducerea centrală a SCMD

   În cadrul filialei au fost popularizate oportun şi analizate într-o manieră corectă toate acţiunile importante organizate de SCMD în Capitală:

1. În data de 4 martie a avut loc întâlnirea de la Bucureşti dintre conducerea centrală a SCMD şi reprezentanţii unor filiale cu ministrul Apărării Naţionale şi alţi reprezentanţi ai conducerii USL, iar o delegaţie a SCMD s-a întâlnit în data de  5 martie  cu senatorii din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului, pentru a stabili o foaie de parcurs în problematica pensiilor militare.
Ca urmare a acestor acţiuni, în data de 12 martie a fost înregistrat la Senat un proiect legislativ privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi care după un periplu nu lipsit de obstacole, a devenit Legea 241/2013, adoptată de Parlament în data de 18 iunie şi promulgată de preşedintele României, în urma chemării rezerviştilor la pichetarea Palatului Cotroceni  , în data de 19 iulie.
Trebuie menţionat însă faptul că perioada până la intrarea în plată a prevederilor legii reparatorii nu a fost deloc liniştită, rezerviştii fiind din nou bulversaţi de primirea unor noi decizii de pensionare, în care se revenea cu mare scrupulozitate de către Casa de pensii sectorială a MApN la condiţiile de muncă prevăzute de HG 1294/2001 şi a ordinului M-116/2002, fără a se lua în considerare contestaţiile depuse de petenţi referitoare la incorectitudinea sumelor luate în calcul la stabilirea pensiei.
În urma discuţiei directe avute de preşedintele filialei cu directorul Casei de Pensii Sectorială a MapN, domnul colonel Constantin Luca, a rezultat că pensiile în cuantumul din decembrie 2010 se vor pune în plată din luna octombrie şi nu se va opera nicio reţinere a altor sume de la rezervişti.

       2. În sesiunea parlamentară din toamnă urma să se ia în discuţie în Camera Deputaţilor, for decizional, proiectul legislativ Plx- 109/2012 prin care se va  abroga interzicerea cumulului salariu-pensie, dar cu toate că acest proiect fusese aprobat de Senat şi constituia unul din angajamentele electorale ale opoziţiei de atunci, comisiile de specialitate din Cameră au dat aviz negativ proiectului. În aceste condiţii, deşi avizul este teoretic doar consultativ, exista riscul respingerii actului normativ în şedinţa de plen, deoarece preşedinţii grupurilor parlamentare acţionează , de regulă, la comanda liderilor politici ai partidelor respective. Pentru a evita acest lucru şi ca urmare a presiunilor făcute şi de SCMD, proiectul a fost retrimis la comisii în vederea obţinerii unui nou raport, favorabil de data aceasta, înaite de a fi supus din nou votului în plen.
Biroul Operativ al filialei s-a adresat pe această temă reprezentanţilor USL de Timişoara din Cameră , obţinând declaraţii de sprijin din partea doamnei ministru Maria Grapini şi a domnilor deputaţi Horia Cristian şi Ion Răducanu.

         3. În ceea ce priveşte obiectivul cel mai important din acestă perioadă, legea pensiilor militare de stat, activitatea de elaborare şi finalizare este în curs de desfăşurare, SCMD făcând uz de toată influenţa pe care o are pe lângă factorii de decizie pentru ca prevederile acestui act normativ să repună în drepturile materiale şi morale cuvenite pe toţi militarii în rezervă.
În Timişoara a fost contactat domnul Ion Răducanu, deputat UNPR, membru al Comisiei de apărare din Cameră, care a subliniat sprijinul Domniei Sale şi a întregii comisii ca noua lege să conţină prevederi corecte, avantajoase, pentru a pune ordine într-un sistem atât de bulversat ca cel care există în acest moment.


III. Raporturile Filialei 1 Timişoara cu organele centrale de conducere ale SCMD, cu celelalte filiale din Zona de Vest şi din ţară

Acţionând în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 7 din 26 februarie 2013, reprezentanţii Filialei 1 Timişoara s-au străduit şi în principiu au reuşit, ca prin atitudinea raţională, echilibrată avută atât  în relaţiile  cu conducerea centrală cât şi a altor filiale din ţară, să constituie un factor moderator în adoptarea multora dintre deciziile SCMD.
În acelaşi timp, în calitate de coordonator al filialelor din judeţele din vestul ţării (Arad, Caraş-Severin , Hunedoara , Timiş) preşedintele filialei a ţinut legătura permanent cu preşedinţii   filialelor din zonă, menţinând un flux continuu de informaţii şi consultări, astfel încât în toată această perioadă membrii SCMD din Zona de Vest să aibă o atitudine unitară pe timpul dezbaterilor şi adoptării hotărârilor la nivel central. Acţionând în acest fel, filialele din vest nu au fost atrase în dispute , contestări sau alte manifestări care să pună sub semnul întrebării unitatea de acţiune a rezerviştilor. Chiar dacă uneori am avut opinii diferite, dar fiind temeinic argumentate, acestea  nu au constituit niciodată motiv de dezbinare în cadrul SCMD.

IV. Probleme organizatorice
           
            Deşi ancoraţi permanent în problemele actualităţii, noi, membrii SCMD din cadrul Filialei 1 Timişoara trebuie să recunoaştem că nu am reuşit să ne impunem suficient prin acţiuni şi număr în atenţia societăţii civile timişorene. Cu toate că multe din evenimentele care se derulau sub egida SCMD în Capitală prezentau aspecte stringente şi pentru noi, mobilizarea de a fi participanţi direcţi a fost foarte slabă, din care cauză nu ne-am manifestat niciodată pe parcursul anului 2013 alături de alte filiale, ci doar am luat act de acţiunile acestora , pe care le-am analizat şi comentat, ce-i drept cu obiectivitate.
             Acţiunile de demobilizare şi de scădere a influenţei SCMD în masa rezerviştilor din Timişoara au înregistrat un oarecare succes, pe fondul rezolvării situaţiei materiale a unora dintre noi (majorarea pensiei) sau a abandonării luptei de către cei care fie s-au lăsat influenţaţi de campania de denigrare a sindicatului şi a conducerii acestuia (fără a fi aduse niciodată probe palpabile, ci doar pe baza unor speculaţii) sau a oboselii şi demoralizării ca urmare a bulversării produse de numărul mare de decizii de pensie nefavorabile care ne-au asaltat .
            În acelaşi timp trebuie să recunoaştem faptul că nici  aceia dintre noi, care au rămas fideli organizaţiei, nu au luat atitudine  faţă de colegii dispuşi abandonului şi nu s-au străduit să promoveze suficient, prin activitatea de la rezervist la rezervist, obiectivele organizaţiei şi modul de acţiune pentru atingerea lor, dar chiar şi în această situaţie, Biroul Operativ a menţinut legătura şi a asigurat asistenţă tuturor rezerviştilor care aveau nevoie de informaţii, fie că mai activau sau nu în cadrul filialei.
           
          V. Aprecieri finale

            Urmare a intrării în vigoare a prevederilor L 241/2013, datele problemelor cu care se confruntă Filiala 1 Timişoara (şi nu numai) se modifică. Departe de a fi un mare succes, această lege aşa zis „reparatorie” ameliorează, cel puţin pe moment, situaţia deosebit de critică  care se prefigura pentru unii dintre noi ( dacă nu exista această lege, pe lângă faptul că pensiile ar fi fost diminuate prin anularea aplicării prevederilor HG –S 1019/2010, ar fi urmat să plătim retroactiv sume mari de bani pe care legiuitorul le-a apreciat ca necuvenite).
            Esenţa problemei nu a fost însă atinsă, noi rămânând în continuare fără statutul de militar pe care îl dobândisem conform fostei Legi 164, iar discriminarea va continua în rândul rezerviştilor, în condiţiile în care indexările nu se vor aplica celor care primesc pensiile conform cuantumului din decembrie 2010, ci acelora care au pensiile majorate în urma aplicării OuG 1/2011 ! Aceasta deoarece indexările anuale vizează punctul de pensie, care nu are nicio legătură cu pensiile pe care le primesc cei care le-au obţinut în baza  amintitei Legi 164, ce ţinea cont de alte criterii, specifice militarilor (solda de grad, funcţie, sporuri, ordine etc.)
            O altă problemă încă nerezolvată este obţinerea anulării interzicerii cumulului pensie-salariu. Rezerviştii, care oriunde şi dintotdeauna ies din serviciul militar activ la vârste mai mici decât ies din câmpul muncii cei din viaţa civilă, ar putea astfel să se pună în serviciul statului conform experienţei, a priceperii şi a calităţilor lor, dovedite, evident, în urma susţinerii unui examen.
            Acestea fiind obiectivele, modalităţile de a le atinge trebuie alese cu mare grijă, în condiţiile în care constatăm din frământările care se produc în viaţa socială a ţării, că actuala Putere se simte încă destul de tare pe poziţii, nefiind dispusă să plece urechea la doleanţele revendicate de mase în stradă.
            În această situaţie, apreciem că acţiunile viitoare în sprijinul satisfacerii intereselor noastre trebuie să fie mai degrabă persuasive, constante şi ferme, îndreptându-se spre influenţarea oamenilor politici şi a conducerilor locale şi centrale ale partidelor din arcul guvernamental . Acestora trebuie să li se reamintească faptul că în anul ce urmează, vor avea loc activităţi electorale cu totul deosebite, în care fiecare partid va avea nevoie de un electorat propriu cât mai puternic, iar noi vom acorda voturile noastre  în funcţie de modul cum ne sunt rezolvate cerinţale.
Deşi SCMD, ca organizaţie sindicală şi conform legii, nu poate face politică în formă partinică, apreciem că înscrierea membrilor şi activarea ca persoane individuale, în rândul organizaţiilor locale ale partidelor politice, poate fi o oportunitate de a menţine treaz, în interiorul factorului politic, interesul pentru problemele militarilor în general, şi a rezerviştilor în special. Tocmai pentru că suntem o categorie socio-profesională aparte, cu un mod distinct de a ne face datoria faţă de stat, se impune de a fi implicaţi mult mai activ în derularea vieţii politice şi sociale româneşti, riscând în caz contrar să dispărem pur şi simplu într-un anonimat păgubos.
            În acest scop, este imperios necesar ca în tot ce vom întreprinde în viitor , să căutăm aliaţi loiali, şi în primul rând să ne apropiem de camarazii noştri din organizaţia judeţeană a ANCMRR, precum şi de cei proveniţi din structurile MI şi ale serviciilor speciale, în vederea coordonării activităţilor şi a susţinerii reciproce în demersurile pe care le vom întreprinde.
            În ceea ce priveşte iniţierea unor  noi acţiuni în instanţă în vederea contestării deciziilor de punere în plată conform Legii 241/2013, acestea se vor desfăşura prin intermediul conducerii centrale a SCMD, Departamentul juridic care, după experienţa neplăcută avută în legătură cu prestaţia caselor de avocatură, a hotărât să asigure nemijlocit spijin de specialitate membrilor de sindicat cu probleme.
            În această conjunctură se vor desfăşura în perioada 29 noiembrie-1 Decembrie lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor de la Alba –Iulia, de la care aşteptăm noi clarificări privind direcţiile şi modalităţile de acţiune şi pentru care solicităm Adunării Generale a Filialei mandatul de reprezentare.


22 octombrie 2013
 Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD
             

09 octombrie 2013

Comunicat

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD

Se va desfăşura în data de marţi, 22 octombrie, orele 18.00 în sala AUDITORIUM din sediul din str. Dr. Liviu Gabor nr. 4, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.     Informare privind situaţia actelor normative ce îi vizează pe militari:
 1. analizarea modului de aplicare  şi clarificarea situaţiilor particulare apărute ca urmare a primirii deciziilor pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 (neconcordanţe, consecinţe etc.);
 2. situaţia proiectului legislativ Plx. 109/2012, referitor la abrogarea Cap. IV/ L329/2009 prin care se interzice cumulul pensie-salariu;
 3. stadiul elaborării legii pensiilor militare de stat.
2.     Bilanţul activităţii filialei în anul curent.
3.     Execuţia bugetului filialei pe 2012 şi stadiul execuţiei în anul curent. Analiza plăţii cotizaţiei de către membrii filialei.
4.     Analiza proiectelor de hotărâri propuse a fi dezbătute în Consiliul Naţional al Reprezentanţilor (CNR).
5.     Reconfirmarea /completarea Biroului Operativ.
6.     Stabilirea mandatului de delegare a filialei la CNR

Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                                             


08 octombrie 2013

OPINIE

Vin pensiile...


Noi, cei cu pensiile ciuntite de câţiva ani, am început să primim deciziile de pensie prin care revenim la cuantumul din decembrie 2010.
            Ne-am fi dorit şi noi ca aceste pensii să fie indexate asemenea celor  revizuite conform OuG 1/2011 , dar legal acest lucru nu se poate deoarece a fost indexat punctul de pensie, despre care nu se mai face vorbire în L 241/2013. Şi noi ne-am fi dorit să primim înapoi banii de care am fost păgubiţi în toţi aceşti ani, dar acesta este un proces dificil, de durată, pe care sperăm să-l câştigăm cândva. De ce nu s-a încercat acum ? Pentru că această lege reparatorie, aşa, cu minusurile ei, înainte de a fi bună sau rea a fost şi este URGENTĂ ! O spunem noi, cei care în absenţa ei, am fi primit în această lună pensiile diminuate binişor faţă de septembrie prin anularea condiţiilor de muncă acordate - ne place sau nu, în afara legii (DURA LEX SED LEX), şi ar mai fi trebuit să returnăm şi sumele primite pentru aceleaşi condiţii de muncă în ultimii aproape doi ani. Şi asta în pragul şi pe timpul iernii...!
Ne amintim cu toţii faptul că în prima parte a anului a fost o adevărată sarabandă cu acest proiect al legii reparatorii, trecut relativ cu puţine probleme de Senat, dar cu multe suspine de Camera Deputaţilor; luarea în discuţie a diferitelor amendamente, în fond favorabile, nu ar fi făcut decât să întârzie aprobarea legii, existând riscul de a fi trimis din nou proiectul la comisii în prag de vacanţă parlamentară, sau chiar de respingere în urma amendamentelor care nu ar fi obţinut , din varii motive, sufragiul majorităţii. Şi timpul trecea , iar recuperarea sumelor pentru categoriile de muncă nu mai putea fi amânată ; şi aşa, au fost rezervişti care au primit titluri executorii pentru returnarea banilor şi numai promulgarea L 241 /2013 i-a salvat, iar cei care deja începuseră să plătească au primit banii înapoi.
Desigur, legea pensiilor militare de stat rămâne obiecivul principal al rezerviştilor, iar eforturile pentru elaborarea ei în condiţii favorabile este dură . Lupta pentru această lege nu e la vedere, dar se duce permanent, pe holurile Parlamentului , la cabinetele miniştrilor şi la birourile aleşilor din teritoriu, şi cu toate că ne-o dorim cu ardoare TOŢI, progresele sunt dificil de realizat din considerente care de multe ori sunt peste înţelegerea noastră.
Interzicerea cumulului pensie –salariu, în afară de faptul că îngrădeşte dreptul constituţional la muncă al oricărui cetăţean, afectează în primul rând militarii, care dintotdeauna şi întotdeauna vor ieşi din serviciul activ sub Drapel la vârste inferioare celor la care se pensionează ceilalţi cetăţeni. Nu sunt mulţi în situaţia aceasta, dar pentru aceasta nu înseamnă că nu trebuie să acţionăm în favoarea lor.
Cum nu suntem mulţi nici cei cu pensiile diminuate în urma atâtor re, re re... Dar noi le ştim pe ale noastre, ştim ce datorăm aplicării Legii 241/2013 ACUM.
Şi atunci ce-i cu afirmaţiile unora că această lege este nedreaptă, mincinoasă, că cei care au militat pentru ea ar trebui să se ruşineze sau , mai rău, i-au trădat pe rezervişti, spulberându-le „visele”? Poate că această lege nu era o prioritate pentru cei cu pensiile majorate ,sau pentru cei ale căror famillii nu se confruntă cu probleme financiare deosebite, chiar dacă şi ei ar fi trebuit să returneze banii pentru condiţiile de muncă ; dar şi aici sunt unii care nu sunt de acord cu legea tocmai pentru că îi iartă şi pe aceştia de executarea silită ( deh, solidaritatea românească în variantă militară). Tot de solidaritate este vorba atunci când alţii deplâng preocuparea pentru anularea interzicerii cumulului pensie-salariu; dacă pe ei nu-i preocupă aspectul...
Până una-alta, în ciuda celor care pe bloguri şi forumuri de discuţie contestă aplicarea legii reparatorii HIC ET NUNC (aici şi acum), din motive pe care numai ei le înţeleg, noi, cei cărora situaţia financiară se îmbunătăţeşte, cel puţin pe moment, şi în aşteptarea unor vremuri mai bune, pentru a căror atingere ştim că mai este de luptat, ne bucurăm.
 UITE-AŞA... !


Col(r) Radu AROMÂNESEI

05 octombrie 2013

INFORMARE            Urmare a participării la şedinţa Comitetului Director din data de 04 octombrie a.c., am onoarea să vă aduc la cunoştinţă următoarele:

 1. Referitor la situaţia actelor legislative din domeniul nostru de interes, situaţia se prezintă astfel:
-          proiectul legii pensiilor militare de stat se află de 3 luni la Ministerul Muncii, unde se încearcă o corelare a acestuia cu prevederile legii unice a salarizării. În vederea susţinerii intereselor personalului activ şi în rezervă din instituţiile de forţă ale statului, conducerea SCMD a realizat o colaborare cu Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Pesonalului Contractual (SNPPC), în vederea efectuării de demersuri la nivel guvernamental (ministerele de resort) şi parlamentar (liderii grupurilor parlamentare), astfel încât proiectul legii să fie construit pe principiul corelării pensiilor cu soldele de grad corespunzătoare la nivel maxim , să se ţină cont de ordinele militare primite pe parcursul carierei, iar baza de calcul s-o constituie nivelul brut al drepturilot băneşti. Se fac presiuni permanente pentru ca acest act normativ să fie elaborat până la data de 01.12.2013. Ministrul Apărării Naţionale a dat asigurări că în momentul în care proiectul legii ajunge la Domnia Sa, îl va trimite spre consultare şi la SCMD. Dacă actul legislativ va fi pus în dezbaterea Parlamentului, propunerile noastre vor fi aduse la cunoştinţa parlamentarilor şi a  liderilor grupurilor parlamentare, iar dacă se va alege calea răspunderii guvernamentale, se va acţiona pe linia cabinetelor miniştrilor.
-          Plx 109/2012, adoptat tacit de Senat vara trecută, aşa cum se ştie, are raport negativ de la comisiile Camerei. Pentru a se evita un vot negativ în şedinţa de plen, grupul parlamentar PNL a respins RAPORTUL , solicitând trimiterea acestuia din nou la comisii în vederea primirii unui raport pozitiv de avizare. Termenul final pentru aprobarea acestui proiect este 15 noiembrie.
-          Legea reparatorie, 241/2013, se va aplica din această lună. Acolo unde rezerviştii constată nepotriviri, inadvertenţe sau erori, se vor adresa prin intermediul conducerii filialei la Biroul  Operativ Central/Departamentul Juridic pentru a fi consiliaţi în vederea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse. Casele de Pensii Sectoriale susţin că vor manifesta maximum de receptivitate şi interes în colaborarea cu noi, dar Departamentul Juridic al SCMD va fi cel care va decide modalităţile de acţiune . 
-          În momentul de faţă, SCMD are acţiuni în instanţă şi pentru recuperarea premiilor anuale din perioada 2010-2011 pentru membrii de sindicat din MAI pensionaţi după data de 01.01.2011.
2.  Conducerea SCMD face demersuri continue pentru a se obţine aprobarea instalării şi desfăşurării acţiunilor organizaţiei în spaţiile locative ale MapN şi MAI, conform calităţii membrilor săi de militari în rezervă. Acest lucru va duce şi la o relaxare a situaţiei financiare, sume importante fiind cheltuite cu plata chiriilor, lucru ce nu se întâmplă în situaţia altor organizaţii ale rezerviştilor.
3.  Data de desfăşuarare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor (CNR) din anul acesta, de la Alba Iulia,  a fost stabilită în principiu pentru perioada 29.11-30.11, cu extindere în 1 Decembrie, în vederea participării reprezentanţilor la festivităţile ocazionate de Aniversarea Marii Uniri şi contactării unora din personalităţile prezente. Se speră ca până atunci să fie elaborat pachetul de legi referitor la personalul militar (Legea pensiilor militare de stat, Legea unică de salarizare).       

Vicepreşedinte coordonator Zona de Vest
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI