18 iunie 2013

INFORMARE

Acesta este textul final al legii reparatorii, adoptat de Parlamentul României astăzi 18.06.2013


 
Titlul legii
Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Art.1. -
(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2013.

(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.(1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin.(1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin.(1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

Art.2.
- (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin.(1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art.107 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.

COMUNICATRESTITUIRE PARŢIALĂ, NU “MAJORARE”

Astăzi, 18 iunie a.c., şi Camera Deputaţilor a votat în plen proiectul Legii reparatorii pentru rezervişti. În numele SCMD resping cu indignare cuvântul „majorare” utilizat de o parte a reprezentanţilor media, fapt ce denotă ori lipsă de informare, ori de profesionalism, ori rea voinţă.

În fapt, până la promulgarea viitoarei Legi a pensiilor militare de stat, al cărei proiect a fost trimis deja la Ministerul Muncii spre avizare, foştii pensionari militari „beneficiază” în continuare de statutul de asistat social şi de ajutoare sociale în baza legilor „Boc - Şeitan" şi "Anastase”, fiind în aceeaşi poziţie cu foştii membri C.A.P. Actuala Lege reparatorie votată în Parlament stopează, imediat dupa promulgare, noul val de reduceri prin decizii de revizuire aplicat rezerviştilor, cu maximă intensitate, de la 01 martie a.c., decizii însoţite de popriri retroactive (pe 30 de luni din urmă). În plus, legea stipulează că rezerviştii care au pierdut în cuantum faţă de decembrie 2010 se vor întoarce la nivelul pensiei militare de atunci, cu data de 01 octombrie a.c. ,fără afectarea bugetului actual. Aşadar, este vorba de restituirea unor drepturi anticonstituţional şi antieuropean răpite. Şi este o restituire parţială, deoarece în 2013 fiind şi trăind la valoarea leului din 2013, noi am solicitat şi ne-am declarat mulţumiţi cu întoarcerea noastră la cuantumurile din 2010.

În această situaţie, anunţ, în numele CD al SCMD, că anulăm manifestările preconizate de noi pentru săptămânile următoare, manifestări care aveau drept unic scop provocarea unui dialog punctual cu liderii USL, dată fiind gravitatea situaţiei (noul val de tăieri de cuantumuri şi executarea silită retroactiv, pe 30 de luni).

Sunt autorizat totodată să transmit mulţumiri în numele tuturor camarazilor, domnilor deputaţi şi senatori care au înţeles corect situaţia şi au acţionat reparatoriu prin vot şi, în primul rând, demnitarilor care, analizând şi justeţea cererilor noastre şi posibilităţile financiare actuale, au facut posibilă această reparaţie: domnii Victor Ponta – premier, Gabriel Oprea – vice-primministru (al cărui sprijin în acest proiect a fost, prin declaraţiile din Guvern şi Senat, hotărător), Mircea Duşa – ministrul Apărării (care şi-a asumat public responsabilitatea în ceea ce priveşte soluţia financiară), Radu Stroe – ministru de Interne, Vasile Costea – ministru secretar de stat la Apărare (a cărui prestaţie la Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor, a fost ireproşabilă) şi preşedinţii comisiilor de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor.

Din acest moment, eforturile şi acţiunile SCMD se vor îndrepta punctual spre următoarele obiective:

1.     Promulgarea Legii reparatorii (PLX 164/2012) de către Preşedintele României;

2.     Promulgarea iniţiativei legislative PLX 109/2012, strâns legată de precedenta lege şi care restituie tuturor pensionarilor din România, fie militari fie civili, dreptul la muncă, abuziv limitat prin Legea 329/2009;

3.     Promovarea Legii pensiilor militare de stat, care ne restituie inegral nu numai dreptul ci şi demnitatea şi onoarea militară.


Încă odată mulţumiri celor care ne-au sprijinit, dovedind că merită sprijinul nostru, felicitări tuturor camarazilor şi respectoasa rugăminte adresată reprezentanţilor media mai puţin experimentaţi, de a-şi alege cu probitate cuvintele: ...DREPTATE sau REPARAŢIE, NU – „MAJORARE”!


Honor et Patria! Vae victis !

 Preşedintele SCMD
             Col. (r) dr. Mircea DOGARU

Informare
Luni, 17.06.2013, începând cu ora 16.00, la Camera Deputaţilor s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, având pe ordinea de zi un singur punct: discutarea şi acordarea avizului de specialitate pentru PLx-164/2013, Proiectul Legii reparatorii pentru pensionarii militari.
Ca rezultat al ultimelor negocieri cu factorii de răspundere, avizul comisiei este favorabil cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (reprezentantul UDMR).
Precizăm că legea se va aplica în două etape, astfel: 
  • Începând cu luna următoare publicării legii în Monitorul Oficial, va intra în vigoare prevederea în virtutea căreia se va stopa procesulprivind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale”, declanşat în urmă cu câteva luni de zile la MApN;
  • Revenirea pensiilor la cuantumul lunii decembrie 2010, pentru colegii care au pierdut prin procesul de revizuire, se va face începând cu 01.10.2013.
 Mulţumind tuturor deputaţilor şi reprezentanţilor MApN, care au susţinut cauza noastră, aşteptăm votul în plenul Camerei Deputaţilor!

PREŞEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

16 iunie 2013

COMUNICATDecizii ale Comitetului Director al SCMD privind pichetarea sediilor PSD şi USL din Capitală


În faţa noii ofensive de "Revizuire" şi executare silită şi retroactivă a rezerviştilor, Comitetul Director al SCMD, întrunit în data de 14.06.2013,  a decis, cu unanimitate de voturi:

  1. "Pichetarea sediului PSD din Şoseaua Kiseleff, în perioada 20-24.06.2013, între orele 09.00-23.00.  O delegaţie a SCMD (comisia de dialog a SCMD) va solicita o întâlnire cu Dl. Prim ministru Victor Ponta .
  2. Pichetarea sediului USL în perioada 25-27.06.2013, între orele 09.00-23.00. O delegaţie a SCMD (comisia de dialog a SCMD) va solicita o întâlnire cu conducerea USL."

COMITETUL DIRECTOR

11 iunie 2013

Informare

STADIUL ADOPTĂRII ÎN CAMERA DEPUTAŢILOR A PLx – 164/2013

       În data de 4 iunie a.c., Comisia pentru egalitatea de şanse a dat aviz favorabil proiectului de lege PLx-164/2013 (legea reparatorie), cu menţiunea că a respins toate amendamentele prezentate, fiind practic de acord cu conţinutul proiectului aşa cum a fost votat în Senat. Problemele au apărut în Comisia pentru muncă şi protecţie socială (preşedinte dl Florin IORDACHE, membru PSD). Preşedintele comisiei a pus direct în discuţie amânarea avizului care urma să fie formulat în condiţiile existenţei mai multor amendamente depuse de către unii deputaţi, amendamente care dacă ar fi fost adoptate ar fi condus la un conţinut diferit al proiectului faţă de forma votată în Senat.
     Având în vedere modul în care preşedintele comisiei a pus problema, reprezentantul Ministerului Finanţelor a cerut timp pentru verificarea consecinţelor care ar rezulta din amendamentele respective. Pe cale de consecinţă, avizul comisiei s-a amânat pentru o dată care nu a fost precizată.
         În această situaţie neaşteptată şi nedorită, opinăm că la Casa de pensii sectorială a MApN se vor pune în aplicare, cel mai probabil din luna iulie a.c., deciziile “privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale”.
        Recomandăm membrilor de sindicat aflaţi în această situaţie dificilă, daca sunt în interiorul termenului legal de contestare, să-şi exercite calea legală de atac în justiţie a acestor decizii ,pentru a obţine anularea sau suspendarea lor.
 
COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Colonel (r) Caloian M.

Informare

PRECIZĂRI
Privind contestarea în instanţă a deciziilor de recuperare
I.                    În situaţia deciziilor de pensionare refăcute prin reîncadrarea în grupe de muncă inferioare:
a)      Se analizează anexa la decizie , pentru a se verifica dacă sunt respectate prevederile HG 1294/2001 şi a ordinului ministrului M 116/2002.
      În situaţia în care se constată că noua încadrare este făcută sub limitele precizate de HG 1294/2001, se determină perioadele respective şi se face contestaţie la Comisia de contestaţii de pe lângă Casa Sectorială de Pensii a MApN, în termen de 30 zile de la data de pe plicul prin care s-a primit noua decizie (în caz contrar se pierde încadrarea corectă în grupele de muncă);
b)      În cazul în care noua încadrare în grupele de muncă este făcută potrivit HG 1294/2001, dar cu încălcarea HG-S 1019/2010, se poate face contestaţie, dar în situaţia declanşării acţiunii în justiţie, acest demers rămâne la aprecierea instanţei, care poate da propria interpretare asupra aplicării HG-S 1019/2010 ( se poate aprecia , forţat, că acest act normativ nu se aplică celor care erau deja în rezervă la adoptarea lui).
II.                 Cu privire la contestaţiile referitoare la ” recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurare sociale”:
      Deciziile de recuperare sunt titluri executorii.Acestea pot fi atacate în instanţă cu Contestaţie la execuţie (cf. MODELULUI ) depusă la Tribunalul Timiş conform precizărilor anterioare. Odată cu contestarea în instanţă, se poate face cerere de suspendare a executării, dar cu plata obligatorie a unei cauţiuni de 1000lei pentru sume contestate până la valoarea de 10.000 lei, iar pentru cele care depăşesc 10.000 lei, cauţiunea este de 1.000 lei plus 5% din ceea ce depăşeşte 10.000 lei.
IMPORTANT
Deoarece Casa Sectorială de Pensii a MApN va susţine în instanţă că sumele  care au fost alocate în plus sunt consecinţa unor greşeli, şi prin urmare are dreptul să le recupereze,în contestaţia la execuţie se va solicita probaţiunea din partea Casei de Pensii, de a face dovada în ce constă eroarea de calcul, deoarece petentul nu poate verifica autenticitatea celor susţinute de respectiva instituţie.
Atenţionăm cu această ocazie că deschiderea unei acţiuni în instanţă este bine să se facă cu asistenţa unui avocat, şi să se ţină seama de faptul că dacă se obţine numai o amânare a recuperării banilor, suma finală va creşte cu fiecare lună care a trecut.
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI
Vicepreşedinte, reponsabil compartiment juridic
Col.just.(ret) Ioan OROS