29 noiembrie 2010

EVIDENTA MEMBRILOR SCMD FILIALA 1 TIMISOARA LA 01.12.2010

Membri care au cotizatia achitata integral = 99
Membri care au cotizatia achitata pe un semestru = 35
TOTAL MEMBRI SCMD FILIALA 1 TIMISOARA = 134

26 noiembrie 2010

MODALITATEA DE INSCRIERE IN SCMD

Procedura actualizata la 10.09.2010PROCEDURA DE PRIMIRE DE NOI MEMBRI IN SINDICAT
Pot deveni membri ai SCMD cadrele militare disponibilizate, cadrele militare in rezerva si in retragere si vaduvele si urmasii majori ai cadrelor militare care au servit patria in: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Protectie si Paza si alte structuri ale sistemului national de aparare.

Persoanele care doresc sa se inscrie in randurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) trebuie sa depuna urmatoarele documente la una din filialele sindicatului:
Cerere de adeziune la sindicat
• Copie dupa cartea/buletinul de identitate
• Copie dupa talonul de pensie
• 2 fotografii tip buletin
• Dovada platii cotizatiei (120 lei/anual, 60 lei pentru vaduve si urmasi)

Cotizatia anuala se va plati in contul bancar al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410, cod fiscal: 26096263.

In situatia in care in judetul de domiciliu al solicitantului nu functioneaza nici o filiala a SCMD, solicitantul poate expedia documentele sus mentionate prin posta, la adresa: Sindicatul Militarilor, Str. Dakar, nr. 30, Sector 1, Bucuresti, cod postal 013647.

Legitimatia se elibereaza de catre filiala din care membrul SCMD face parte.

COMITETUL DIRECTOR AL SCMD

24 noiembrie 2010

STIRI JURIDICE FOARTE IMPORTANTE !

Stiri juridice:
Sentinta civila nr. 338/2010 a Curtii de Apel Cluj si raspunsul M.Ap.N. la cererea de conformare, adresata de avocatul Iepure Viorel
marți, 23 noiembrie 2010
COMUNICAT DE INTERES EXTREM PENTRU TOTI MEMBRII SCMD

In atentia Birourilor Operative ale Filialelor


SCMD are o serie de procese cu Guvernul, cu ministerele de resort, cu ministrii sau exministrii, procese intrate in faza finala.
Vom avea nevoie de o serie de tabele, cu semnatura olografa a membrilor SCMD pentru instante. Tabele diferite, cu grupuri diferite de membri sau cu totalitatea membrilor SCMD, functie de proces.
In prima urgenta, in urma discutiilor cu avocatii si cu dna vicepresedinte Elena Cobuz, avem in vedere actiunile Guvernului la suspendarea/anularea prevederilor HG 735/2010. Deocamdata s-a obtinut suspendarea aplicarii acestei hotarari la care Guvernul a facut recurs si anularea ei, la care Guvernul, va face, vom vedea cand, recurs.
Solicitam ca prima urgenta completarea de catre Birourile Operative ale Filialelor si de catre Secretariatul Tehnic (pt Filiala 1 Bucuresti si pt membrii neafiliati) a tabelului anexat, in 5 (cinci) exemplare, cu semnatura olografa a membrilor, pana la data de 30.12.2010. Aceasta este forma ultima forma de tabel stabilita cu avocatii, orice alta forma primita anterior, fiind anulata.
Nu este nevoie sa mai precizam ca parte din actiunile SCMD in justitie vor fi in beneficiul tuturor militarilor, politistilor, lucratorilor din penitenciare pensionati, parte insa nu.
De unele actiuni vor beneficia, din nefericire, doar membrii SCMD.


TABEL CU MEMBRII SCMD, REPREZENTATI DE PRESEDINTELE SCMD, COL (r) MIRCEA DOGARU, PENTRU SESIZAREA IN ACTIUNI IN JUSTITIE, AVAND CA OBIECT CONTESTAREA RECALCULARII PENSIILOR


Nr. crt Nume si prenume Domiciliu CNP Semnatura


Tabelele, in cinci exemplare originale, vor fi indosariate de secretarii filialelor. La incheierea operatiunii, acestia vor lua legatura cu Secretariatul tehnic al SCMD, in vederea expeditiei.
Membrii neafiliati, vor lua legatura cu Secretariatul Tehnic, pentru semnarea tabelelor.


Precizare f.f. importanta:
Pe tabele vor fi inscrisi toti membrii SCMD existenti la data de 23.11.2010 si toti cei care se vor inscrie in SCMD in filiale sau la Secretariatul Tehnic pana la data de 30.12.2010, orele 12.00.
Celorlalti rezervisti militari le uram succes in cadrul asociatiilor si le promitem ca-i vom sprijini, in masura posibilului.


Honor et Patria! Vae victis!


Col. (r) dr. MIRCEA DOGARU

23 noiembrie 2010

PROBLEME DEZBATUTE LA SEDINTA BIROULUI OPERATIV DIN 22.11.2010

Problematica dezbătută la sedinta biroului operativ SCMD F. 1 Timisoara
din data de 22.11.2010

1. Informare privind discutiile purtate de presedintele biroului operativ, dl. col (rez. ) Constantin Marian, cu secretarul de stat în MapN, dl. Oancea Viorel, la întâlnirea avută în data de 12.11.2010.
2. Procedurile de urmat la primirea adeverintelor cu veniturile realizate:
- verificarea atentă a datelor cu privire la întreaga perioadă lucrată si veniturile realizate;
- depunerea contestatiei privind perioadele lipsă si veniturile incomplete adresată comandantului Centrului Militar;
- completarea cererii adresată serviciului pensii militare cu mentiunea "Formulez această cerere fortat fiind de aplicarea Legii 119/2010, IMPOTRIVA VOINTEI MELE. Ulterior voi ataca în instantă decizia de recalculare a pensiei." si transmiterea acesteia Centrului Militar însotită de adeverinta primită.
3. Discutarea Regulamentului de Organizare si Functionare (prima discutie);
4. Stabilirea datei de 08.12.2010 pentru desfăsurarea Adunării Generale cu următoarea ordine de zi:
- informare cu privire la actiunile desfasurate de filiala de la ultima adunare generala pana in prezent;
- semnarea tabelelor cu membri Filialei 1 Timisoara care vor fi reprezentanti în instantă de avocatii SCMD în vederea anularii deciziilor emise in baza Legii 119/2010 si HG 735/2010;
- stabilirea programului de actiuni pentru trimestrul I/2011;
- clarificarea situatiei membrilor biroului operativ care nu participa la sedintele biroului si nu se implica in organizarea si desfasurarea actiunilor filialei;
- alte probleme organizatorice.
Biroul Operativ SCMD Filiala 1 Timisoara