25 septembrie 2013

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, IN REZERVA SI IN RETRAGERE (SCMD) - PAGINA CENTRALA: INFORMARE

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, IN REZERVA SI IN RETRAGERE (SCMD) - PAGINA CENTRALA: INFORMARE: Situatia PLX -109/2012 Pentru a sasea oara consecutiv, ieri 24.09.2013, discutarea proiectului a fost amanata in Camera Deputati...

22 septembrie 2013

Informare

Prezentăm conţinutul mesajului transmis deputaţilor USL din Timişoara în data de 21septembrie şi răspunsul prompt al Doamnei ministru Maria  Grapini, căreia îi aducem cu această ocazie mulţumiri pentru bunăvoinţă :
 1. Plx 109/2012 este un proiect exclusiv al senatorilor şi deputaţilor USL, înaintat cu întreaga argumentaţie, în baza înţelegerilor semnate cu SCMD, înainte de alegeri şi referendum. Ar fi o lovitură de imagine pentru USL, a cărui popularitate este deja în scădere, să-şi respingă propriul proiect, adică una dintre primele acţiuni doveditoare de bune intenţii, faţă de cei ce i-au sprijinit ca electorat în 2012.
 2. Limitarea dreptului la muncă este anticonstituţională, potrivit prevederilor actualei Constituţii şi în contradicţie cu întreaga legislaţie europeană şi a statelor membre NATO, adică a organismelor la care am aderat prin semnarea unor tratate.
 3. Cu predilecţie, administraţiile americană, franceză, germană etc. folosesc pe post de experţi rezervişti care îşi păstrează toate drepturile pentru ceea ce au muncit, beneficiind de sume contractuale ca indemnizaţii/salarii, pentru angajamentele în curs. Doar România exclude, neconstituţional, prin lege, pe rezervişti, care au ieşit la pensie şi vor ieşi şi în continuare mai devreme decât vârsta standard pentru pensionarii civili.
 4. Dreptul de a cumula salariul cu pensia de către rezervişti a fost stabilit, acceptat şi, în baza lui s-a acţionat încă din 1999, în conformitate cu necesitatea modificărilor legislative din perioada de preaderare, apoi de aderare a României la UE şi NATO. În acest sens, s-au primit bani, s-au constituit centre de reconversie profesională, s-au încheiat acorduri (spre ex. între MApN şi Ministerul Educaţiei) pentru ca, după aderare, fostul activist judeţean al UTC şi UASCR Emil Boc să anuleze retroactiv totul.
 5. Rezerviştii nu cer în fond, pentru ei şi pentru toţi pensionarii, decât dreptul de a munci, acelaşi pe care îl au omologii lor în toate statele membre NATO şi UE. Indiferent cum se numeşte, pensia se referă la o activitate contractuală încheiată, în timp ce salariul, la una desfăşurată în baza unui contract în derulare, pornită de la o vechime zero.
 6. Nimeni nu obligă pe nimeni ca statul să-i angajeze pe rezervişti/pensionari. Solicităm doar recunoaşterea unor drepturi constituţionale, cum ar fi dreptul legal la muncă nerestricţionat, între 18-65 ani şi dreptul de a participa, între aceste limite de vârstă, dacă îndeplinim condiţiile, la ocuparea oricărui post.
 7. Pentru cei care se lasă păcăliţi de opinii de genul: "Adică noi dăm afară mii de salariaţi tineri şi-i angajăm pe ăştia", afirmăm că, în toate statele civilizate, criteriul de bază la angajare este nu vârsta ci COMPETENŢA. Iar oamenii sunt plătiţi pentru cât produc, atâta timp cât produc.
Răspunsul Doamnei ministru Maria Grapini:

Stimate domnule Aromanesei
Va multumesc si va asigur ca eu voi sustine cererea dumneavoastra pe care o consider pertinenta .
Cu stima,
Maria Grapini”

19 septembrie 2013

Comunicat

      În data de 18 septembrie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD, în care s-a stabilit că Adunarea Generală Extraordinară a filialei va fi convocată în luna octombrie, pentru a se discuta problemele care s-ar putea să apară cu ocazia aplicării în practică a prevederilor L 241/2013 ( v. PRECIZĂRILE din 10 septembrie). Cu aceeaşi ocazie şi în urma evoluţiei evenimentelor, se va face informarea/analiza asupra situaţiei elaborării legii pensiilor militare de stat şi a evoluţiilor în cazul solicitării SCMD de a se abroga Cap.4 din L 329, în vederea posibilităţii cumulării pensiei cu salariul.
     Data şi ordinea de zi vor fi stabilite şi comunicate în timp util, conform prevederilor statutare , dar până atunci Biroul Operativ va aduce la cunoştinţă, prin mijloacele care îi sunt la dispoziţie (blog, e-mail, telefon, afişare la sediu) , toate informaţiile de interes general care îi parvin.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI

13 septembrie 2013

COMUNICAT

Vă prezentăm conţinutul comunicatului adresat deputaţilor USL de Timişoara (Maria Grapini, Sorin Grindeanu, Ion Răducanu, Horia Cristian), prilejuit de intrarea în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, în săptămâna viitoare, a proiectului de lege privind abrogarea interzicerii cumulului pensie -salariu.            Am onoarea să vă rugăm respectuos, în numele militarilor în rezervă din judeţul Timiş, ca în conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare din data de 24 martie 2012, încheiat între Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate din Timişoara, pe care am fost mandatat să-l reprezint, şi conducerea USL Timiş,  Acord în virtutea căruia organizaţia noastră a dat tot concursul sprijinirii candidaţilor USL la alegerile parlamentare câştigate în mod hotărâtor de USL în data de 7 decembrie 2013, să acţionaţi în vederea abrogării capitolului IV din Lege 329/2009, prin care se limitează în mod neconstituţional dreptul la muncă al pensionarilor.
Nu solicităm aceasta ca o favoare, ci ca posibilitatea ca aceia dintre noi , care doresc sau de care este nevoie, să-şi poată dovedi şi utiliza experienţa, cunoştinţele şi priceperile în activităţi şi în folosul statului român.
În încheiere vă asigurăm de întregul nostru interes în popularizarea şi sprijinirea acţiunilor Dumneavoastră acum şi în perioada următoare.

13 septembrie 2013                                
                                                                            Cu deosebită stimă,
                                                    Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                                    Vicepreşedinte al Comitetului Director
                                                     coordonator al Zonei de Vest

                                                     Col(r) Radu AROMÂNESEI

10 septembrie 2013

Informare

         PRECIZĂRI

1.Referitor la aplicarea Legii 241/2013 (reparatorie),precum şi la alte aspecte ale evoluţiei situaţiei actuale a pensiilor rezerviştilor,  în urma discuţiilor cu directorul Casei de Pensii Sectorială a MApN, Domnul Col. Constantin Luca, şi a informaţiilor primite de la conducerea centrală a SCMD, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
a). Există sumele necesare plăţii pensiilor militarilor în rezervă, în cuantumul din decembrie 2010. Casa de Pensii Sectorială a MapN (şi probabil şi celelalte case de pensii) are evidenţa clară asupra acestor cuantumuri, dar pot apărea probleme în cazul în care unii rezervişti au avut hotărâri favorabile în instanţă în perioada 2011-2012, sau au primit decizii având cuantumuri mai mari pe baza altor acte juridice, iar Casele de Pensii nu au (!?) evidenţa acestora.
Problema se va rezolva prin colaborarea dintre SCMD şi Casele Sectoriale de Pensii*.
b). Casele de Pensii Sectoriale nu vor emite noi decizii de pensie, sumele de bani fiind primite, ca şi în februarie 2011, prin cupon de pensie.
Acest lucru este o încercare de a împiedica obţinerea în instanţă , retroactiv, a sumelor de bani de care au fost privaţi rezerviştii. Recuperarea acestor sume va deveni unul din obiectivele majore de acţiune, pe viitor, al SCMD*.
            c). Deoarece hotărârea de guvern HG-S 1019/2010, care deşi doar a modificat HG
             -1294/2001, nu se aplică militarilor ieşiţi deja din serviciul activ, ultimele decizii de
            pensie primite (inclusiv în luna aceasta) ne aduc la nivelul grupelor de muncă
            prevăzute în ordinul ministrului M 116 de aplicare a HG-1294/2001. Măsura este
            deosebit de dureroasă şi bulversantă pentru mulţi rezervişti (de fapt pentru toţi !), care  vine după un lung şir de şicane şi frustrări, dar a fost generată de cel (sau cei) care în  încercarea de a mai diminua presiunile făcute de SCMD, a(u) ignorat cu bună ştiinţă
            prevederile legale (în acelaşi scop s-a produs şi „umflarea” unor pensii...).
               Unii dintre noi au fost chiar nevoiţi să returneze o parte din sumele primite
            „necuvenit”, dar intrând în vigoare L241/2013, aceste sume se vor înapoia, şi datorită faptului că nu au fost vărsate la bugetul statului, ci au rămas la dispoziţia MApN
            (acolo au fost neregulile).
            Sperăm că aceasta este ultima lună în care ne mai confruntăm cu asemenea probleme!

             2. Referitor la diferitele informaţii primite pe „surse”, care se străduiesc să prezinte într-o anumită lumină activitatea SCMD ca organizaţie, a membrilor săi sau a conducerii, nu putem decât să facem apel la cele spuse de un mare înaintaş:
„...Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;...”
                                                 (Mihai Eminescu- GLOSSĂ)
Pentru conformitate
Vicepreşedintele coordonator pentru Zona de Vest
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI

*-SCMD va acţiona în sprijinul rezerviştilor care vor dovedi calitatea de membru prin achitarea cotizaţiei.


07 septembrie 2013

Informare

Raspunsurile celor trei Case Sectoriale de Pensii (MApN, MAI si SRI) la adresa inaintata de SCMD: pentru aplicarea Legii 241/2013 nu sunt necesare demersuri individuale ale rezervistilor

02 septembrie 2013

Comunicat SCMDVeşti bune pentru cei care au primit decizii ilegale de recuperare

Din discuţiile purtate  separat, de către preşedintele SCMD şi vicepreşedintele coordonator al filialelor SCMD din Zona Vest, Col. (r) Aromânesei Radu, cu directorul Casei Sectoriale de Pensii a MApN, au rezultat următoarele:

 1. În perioada anterioară apariţiei Legii 241/2013 şi chiar şi după apariţia acesteia, au fost trimise un număr mare de decizii noi de revizuire, cu scăderi de cuantum şi reţinere a sumei în cauză, recuperatoriu, eşalonat pe 30 de luni din urmă, numai de către Casa de Pensii a MApN. SCMD a semnalat faptul că, în unele cazuri, recuperarea s-a aplicat pe lunile august şi septembrie, în mod ilegal.
 2. Referitor la acest aspect, conducerea Casei de Pensii a dispus ca banii reţinuţi să fie returnaţi persoanelor în cauză.
 3. Rezerviştii aflaţi în această situaţie vor primi, în zilele următoare, scrisori de confirmare a faptului că prevederea de recuperare nu se aplică, iar din luna octombrie a.c. cuantumurile vor reveni la nivelul din decembrie 2010.
 4. În situaţia în care vor mai apare disfuncţii la aplicarea Legii 241/2013, acestea vor fi semnalate şi rezolvate pe cale amiabilă de către Comisia stabilită de  Comitetul Director al SCMD în sedinţa din 29.08.2013 şi, din partea MApN, directorul Casei Sectoriale de Pensii, preşedintele Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor şi Secretarul de stat în subordinea căruia se află Casa de Pensii.
Acelaşi mod de rezolvare a disfuncţiilor va fi propus şi directorilor Caselor de Pensii ale MAI şi SRI.

Atenţionez însă ca, în situaţii punctuale, SCMD şi, prin urmare, reprezentanţii acestuia, nu pot actiona legal decât în apărarea intereselor rezerviştilor şi urmaşilor acestora care sunt membri SCMD, verificabili nominal prin plata cotizaţiilor la zi, în bancă.

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU