17 decembrie 2013

Comunicat           Cu ocazia apropierii cumpenei dintre ani, avem onoarea să adresăm militarilor din Garnizoana Timişoara - celor din serviciul activ, din rezerva Armatei şi în retragere, sincere urări pentru o petrecere frumoasă a sărbătorilor de iarnă alături de familie şi de toţi cei dragi, iar pentru aceia dintre Dumneavoastră care vor fi alături de noi şi în 2014, putere şi tenacitate în lupta pentru drepturile tuturor.

LA MULŢI ANI, OŞTENI !

Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD

15 decembrie 2013

Comentariu

... ce aveţi cu SCMD ?!

Citind Comunicatul –Apel nr. 35 din 10.12.2013 al Biroului Permanent Central al ANCMRR mă încearcă nişte sentimente contradictorii, pentru că l-am cunoscut bine pe Domnul General(r) Mihai Iliescu, cel care se doreşte a fi spiritus rector al respectivei organizaţii.
Sub comanda Domniei Sale am executat multe trageri de luptă cu rachetele antiaeriene atât în poligonul din ţară, cât şi în stepa deşertică din zona Astrahanului sovietic. Nu pot să nu mi-l amintesc în poligonul de la Aşuluk , concentrat asupra indicatorului de observare circulară, solicitându-mi, în vederea combaterii, coordonatele şi parametrii de zbor ale ţintelor descoperite de operatorii mei. Eram, de la soldat la comandant de brigadă, un tot cu un singur scop : îndeplinirea misiunii ! Sună patetic, dar aşa simţeam noi atunci, şi ne întorceam în ţară mândri că ţintele au fost descoperite şi nimicite, stârnind admiraţia arbitrilor care nu prea aveau consemn să fie îngăduitori cu românii, singurii „aliaţi” fără consilieri sovietici în unităţile lor...
A venit apoi decembrie 1989, când planşeta cu situaţia aeriană generală  se umpluse cu informaţii false , primite prin reţelele de înştiinţare centralizată, despre multitudinea de ţinte aeriene care „invadaseră” spaţiul aerian al României; la insistenţele comandantului brigăzii, i-am raportat că pe indicatoarele radarelor noastre (care au rezistat bine la bruiaj) , nu avem nimic în zona de acţiune.
Anii au trecut, drumurile s-au despărţit, dar nu pot să nu recunosc că în amintirea activităţii desfăşurate în trecut, la propunerea Domniei Sale, am fost trimis într-un schimb de experienţă într-un poligon din Texas.
Ceea ce se întâmplă acum, este o altă poveste, şi îmi vine greu să înţeleg de ce fostul meu comandant este atât de înverşunat împotriva celor care militează activ pentru repunerea în drepturi a celor care, „prin numeroase eforturi şi renunţări” , au contribuit din plin la clădirea atâtor cariere militare de excepţie.
Pe de altă parte, cred că cei care asemenea Domniei Sale contestă dreptul SCMD de a exista, au dreptate ; SCMD nu trebuia să se înfiinţeze, deoarece exista ANCMRR !
 Conducerea ANCMRR, bucurându-se de  „îndelungata  legitimitate istorică, de recunoaştere fără precedent, prin acte de guvernare şi de comandă militară”a organizaţiei, trebuia să împiedice bulversarea sistemului militar şi abuzurile împotriva celor care şi-au asumat „misiunea sacră din fragedă tinereţe”.
Conducerea ANCMRR , autocaracterizată prin „probitate militară şi morală” , trebuia să acţioneze aşa cum dictează „spiritul de camaraderie, demnitatea şi onoarea uniformei militare, valoarea inestimabilă a jurământului de credinţă faţă de ţară şi neam depus de militar”, şi să se opună răsturnării valorilor ierarhiei militare, desfiinţării calităţii de militar pentru cei care constituie coloana vertebrală a Armatei de rezervă.
A făcut aşa ceva conducerea ANCMRR ? NU !
Şi atunci...

Col(r) Radu AROMÂNESEI
(fost comandant al Bateriei de Conducere Automatizată a Complexelor RAA)


12 decembrie 2013

informare

INFORMARE

Ca participant la lucrările CNR Alba –Iulia din perioada 29.11-01.12. 2013, am onoarea să vă informez că pe parcursul desfăşurării activităţii nu am auzit nimc din cele menţionate mai jos, mai mult, marea majoritate dintre participanţi fiind şi membri ai ANCMRR, unii chiar cu funcţii de conducere în organizaţiile locale, problema discutată a fost aceea de a strânge rândurile tuturor rezerviştilor pentru a acţiona împreună în vederea redobândirii drepturilor de care am fost privaţi.
 În aceste condiţii nu s-a pus niciodată problema unei abordări ca cea insinuată , abordare pe care oricum nu ar fi acceptat-o niciunul din cei prezenţi.

„COMUNICAT – APEL Nr. 35 din 10.12.2013

Luând cunoştinţă de aberaţiile şi invectivele la adresa A.N.C.M.R.R. şi a organelor sale de conducere, proferate la recenta întâlnire de la Alba Iulia a reprezentanţilor S.C.M.D., Biroul Permanent Central adresează tuturor camarazilor apelul de a nu lua în seamă fabulaţiile şi scornelile unei minţi înfierbântate, nedemnă de cea mai mică încredere şi consideraţie.
Reiese tot mai clar faptul că S.C.M.D. nu este pe deplin nici măcar o structură sindicală, ci una atipică, ilegală, care nu are nici o tangenţă cu demnitatea armatei active şi de rezervă, cu virtuţile militare, cu probitatea morală, cu comportamentul civic şi demnitatea ce caracterizează cadrele militare în rezervă/ retragere.
Alegaţiile invocate la recenta întâlnire a reprezentanţilor S.C.M.D. constituie încă o dovadă a caracterului său profund politic, a aflării sale la originea unor jocuri politice la comandă internă şi externă, acţiuni dincolo de limitele legale, aroganţa dusă la extrem prin atribuirea unor merite pe care nu le-a avut şi nu le are, asumarea unor roluri şi misiuni de nimeni încredinţate. S.C.M.D., ignorând cu bună ştiinţă incidenţa legii, arogându-şi reprezentativitatea tuturor rezerviştilor – pensionari militari şi familiilor acestora, debitând invective, jigniri fără acoperire şi nemeritate la adresa reprezentanţilor A.N.C.M.R.R., intră sigur sub incidenţa legii.
Lipsa de scrupule se manifestă şi în aceea că ignoră şi pune sub semn de întrebare, calitatea, misiunea sacră asumată de militari din fragedă tinereţe, pune la îndoială probitatea militară şi morală a fondatorilor A.N.C.M.R.R. şi a celor care le-au continuat opera, etichetându-i stalinişti, reprezentanţi ai armatei roşii, profitori ai unui sac de avantaje.
Spusele şi faptele îi autodemască fără echivoc, că nu sunt militari de carieră, că au trecut prin armată pe fond politic, făcând plecăciune în faţa conducerii fostului Consiliu Politic Superior al Armatei din epoca Ceauşescu, n-au înţeles şi nu vor înţelege niciodată spiritul de camaraderie, demnitatea şi onoarea uniformei militare, valoarea inestimabilă a jurământului de credinţă faţă de ţară şi neam depus de militar.
În aceste condiţii, Biroul Permanent Central lansează acest apel cunoscând calitatea deosebită a cadrelor militare în rezervă/ retragere provenite din activitate în Armata României – membrii ai A.N.C.M.R.R., care au în spate o carieră militară de prestigiu, parcursă prin numeroase eforturi şi renunţări.
Ignorând şi respingând astfel acele fabulaţii, unele apropiate de paranoia, să dăm un înalt exemplu de respect pentru adevăr, pentru cariera militară, a cărei demnitate şi onoare o întunecă unii printr-un comportament inadecvat, departe de un adevărat membru al marii familii a Armatei Române.
Înspăimântaţi de precaritatea situaţiei în care au ajuns ca urmare a unor acţiuni străine de spiritul militar tradiţional, unii membrii ai conducerii S.C.M.D. îşi atribuie merite pe care nu le au în tot ce au dobândit legal în ultimii ani cadrele militare în rezervă/ retragere, roluri şi misiuni de nimeni încredinţate, cu atât mai puţin de reprezentanţii actualelor şi fostelor cadre militare active ale Armatei României.
Mai mult, deranjaţi de credibilitatea şi notorietatea de care se bucură tot mai evident A.N.C.M.R.R. în al XXIII-lea an al existenţei sale după 1990, de îndelungata sa legitimitate istorică, de recunoaştere fără precedent, prin acte de guvernare şi de comandă militară, a utilităţii şi reprezentativităţii sale, realităţi demonstrate cu prisosinţă şi de recenta Conferinţa Naţională, de prima întâlnire a cadrelor militare în rezervă/ retragere la Patriarhia Ortodoxă Română, de participarea demnă la celebrarea a 95 de ani de la Marea Unire din 1918, unii conducători ai SCMD încearcă să arunce cu noroi, în derizoriu A.N.C.M.R.R., acţiunile legitime ale cadrelor ei de conducere.
Prin fals şi minciună, instigări şi ameninţări de tot felul, unii reprezentanţi ai S.C.M.D. mai reuşesc încă să înşele buna credinţă. Minciuna, neadevărul, exacerbările s-au dovedit dintotdeauna a avea picioare scurte.
Biroul Permanent Central reiterează necesitatea ca filialele judeţene şi de sector să acţioneze în unitate de voinţă împotriva celor care încearcă să diminueze sau chiar să anuleze contribuţia A.N.C.M.R.R. la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat şi se confruntă cadrele militare în rezervă/ retragere – pensionari militari proveniţi din activitate în Armata României, să creeze confuzie permiţându-şi să lanseze invective şi calomnii la adresa conducerii legal şi democratic alese ale Asociaţiei, care încearcă prin metode perfide să destabilizeze funcţionarea normală a filialelor.
Fabulaţiilor şi exacerbărilor S.C.M.D., A.N.C.M.R.R., organele sale de conducere, le opune adevărul incontestabil, acţiunea inteligentă, răbdarea, demnitatea şi onoarea militară şi, în caz de neastâmpăr, acţiunea în justiţie.
Poziţia A.N.C.M.R.R., a Biroului Permanent Central a fost făcută cunoscut domnilor viceprim-ministru Gabriel OPREA, ministru al Apărării Naţionale Mircea DUŞA, fiind şi obiectul unei acţiuni în instanţă.
BIROUL PERMANENT CENTRAL”
După ce aţi citit, vă rog să vă puneţi următoarea întrebare: DE CE ?

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD

Col(r) Radu AROMÂNESEI

11 decembrie 2013

Opinie

Mai sunt multe de făcut,


            Pentru militarii în rezervă , şi aici mă refer în special la cei disponibilizaţi ca urmare a necesităţii integrării Armatei în structurile NATO, anul 2013 a debutat sub auspicii extrem de favorabile, ca urmare a implicării masive în victoria USL la alegerile parlamentare din decembrie trecut. Din păcate, aşteptările au fost împlinite în mică măsură, şi asta cu preţul depăşirii unor obstacole la care nu ne aşteptam.
            Să fim bine înţeleşi; militarii disponibilizaţi nu au cerut favoruri, nu au pretins avantaje nemeritate, funcţii, grade, onoruri, sinecuri, ci doar s-au aşteptat la o rapidă şi radicală reparare a nedreptăţilor la care au fost supuşi de către lacheii regimului Băsescu-Boc. Cu toate acestea, reprezentanţii actualei guvernări, şi încă unii de la vârf, s-au prefăcut că au uitat înţelegerile electorale încheiate în teritoriu cu SCMD, acordând, ca şi înaintaşii lor, un credit sporit unor alte persoane care se erijează în exponenţi ai rezerviştilor, fără a face ceva concret în sprijinul acestora, dar care se pricep de minune la a-i „tămâia” pe puternicii zilei, în folosul lor şi a celor din propriul anturaj.
            În aceste condiţii, SCMD a rămas singura formă de organizare care s-a implicat, poate uneori nu cu destulă consecvenţă, în abordarea numeroaselor şi dureroaselor probleme cu care  ne-am confruntat din 2011 încoace. Că era loc de mai bine, e fără doar şi poate, dar şi aşa măcar ne-am făcut cunoscuţi, am evitat recalcularea pensiilor care ar fi însemnat o diminuare a acestora cu peste 60%, iar unii dintre noi, cei mai periclitaţi, am scăpat de executarea silită a unor mari sume de bani pe care le-am fi încasat nemeritat, dar pe care nu noi le-am solicitat, şi care , cadou otrăvit, ne-au fost oferite fără posibilitate de refuz, în cadrul unei campanii concentrate de diminuare a credibilităţii SCMD, tocmai pentru a mai slăbi presiunea asupra guvernanţilor.
             Din păcate, manevrele vechii Puteri au cam reuşit; mulţi din cei cărora li s-au majorat pensiile, unii din cei care prin noile grupe de muncă au atins sau depăşit cuantumul pensiei militare, sau care nemulţumiţi de lipsa rezultatelor pozitive în justiţie, făcându-se că nu înţeleg implicarea politicului în acestă chestiune, s-au dezis de SCMD şi chiar încearcă să identifice această organizaţie şi reprezentanţii ei cu inamicul împotriva cărora trebuie întoarse tunurile criticii. Nu ştiu dacă cei în cauză realizează că astfel fac jocul cui nu trebuie, dar important este ca SCMD, întărit prin plecarea oportuniştilor şi având în rândurile sale pe cei care înţeleg pe deplin rostul acestei organizaţii, să acţioneze cu fermitate pentru atingerea obiectivelor propuse.
            Ca urgenţă  trebuie eliminată discriminarea dintre cei trecuţi în rezervă înainte şi după 1 ianuarie 2011, prin aplicarea condiţiilor de muncă prevăzute de HG S-1019/2010 tuturor militarilor în rezervă şi în retragere.
            Rămâne deschisă şi încă nerezolvată discriminarea şi limitarea dreptului la muncă prin interzicerea cumulului pensiei cu salariul, în condiţiile în care militarii de oriunde ies din serviciul activ la vârste inferioare faţă de ceilalţi membri ai societăţii, iar neutilizarea acestei rezerve de competenţă , seriozitate şi rigoare este o mare pierdere pentru stat.
            Deoarece SCMD are în rândurile sale rezervişti din cadrul întregului sistem da apărare naţională, siguranţă şi ordine publică, trebuie făcute acţiuni şi presiuni pentru ca instituţiile de resort (MApN,MAI, SRI) să ne accepte ca partener legal de dialog, pentru ca organizaţia să-şi îndeplinească menirea sindicală faţă de membrii săi, în toate aspectele ce privesc bunăstarea şi drepturile acestora.
            Problema cea mai importantă rămâne însă legea pensiilor militare de stat, obiectiv major al SCMD, promis şi tot promis de actuala Putere, dar ţinut „la sertar”, poate tocmai pentru a creşte nerăbdarea şi a adânci frustrarea celor care ar urma să beneficieze de prevederile ei. Iar pentru ca aceste prevederi să corespundă nevoilor şi aşteptărilor noastre, este imperios necesar ca SCMD să vegheze, să acţioneze şi să  insiste ca dreptatea să se facă „până la capăt”!

Col(r) Radu AROMÂNESEI


02 decembrie 2013

COMUNICAT

REZOLUTIA
CONSILIULUI NATIONAL AL REPREZENTANTILOR SCMD
ALBA IULIA – 30.11.2013

            In zilele de 29 – 30 noiembrie 2013, cu participare la manifestarile din ziua de 1 Decembrie, s-au desfasurat, la Alba Iulia, lucrarile Consiliului National al Reprezentantilor (CNR) - organul suprem de conducere al Sindicatului.
In cuvantul de salut, presedintele SCMD a subliniat realizarile SCMD de la infiintare si pana la zi. A fost anuntat si aprobat prezidiul lucrarilor, apoi s-a facut prezenta, constatandu-se ca din totalul de 21 membri fondatori  au fost prezenti si delegati 14, din 3 membri ai Comitetului Director, care nu sunt fondatori sau presedinti de filiale, au fost prezenti 2 si 1 delegat, din totalul de, care nu au mai indeplinit cerinta statutara de minim 15 membri in filiala, ramanand 67, din randul acestora absentand din motive de sanatate, 7, fara delegare. Total membri cu 90 de presedinti de filiale teritoriale nu au mai fost convocati 23 drept de vot,  prezenti au fost 77. Au fost prezenti, ca membri fara drept de vot, ai secretariatului tehnic un numar de 8 persoane, carora li s-au adaugat 2 persoane, membri de sindicat, a caror prezenta la lucrari a fost admisa, in calitate de asistent, de catre adunare prin vot.
Constatand prin votul in unanimitate, constituirea legala a CNR, conform art. 8 (1) din ROF  adunarea a votat si propunerea presedintelui de verificare a situatiei si reorganizarea la nivel BO a Filialei 1 Sector 4 Bucuresti si a filialelor care nu au intrunit numarul de minim 15 membri cotizanti.
S-a tinut un moment de reculegere pentru cei 67 de camarazi decedati de la ultimul CNR, moment reluat, din pacate, de 3 ori, pentru camarazii decedati exact in zilele desfasurarii CNR.
Dupa constatarea legalitatii CNR, presedintele SCMD a anuntat secretariatul tehnic al lucrarilor si a supus votului ordinea de zi si probleme de procedura, acestea fiind votate cu o singura abtinere.
In prima sesiune a lucrarilor presedintele SCMD a prezentat bilantul activitatii SCMD de la ultimul CNR si pana in prezent, cu modul de infaptuire a Rezolutiei CNR Alba Iulia, 27 octombrie 2012.
Au fost prezentate apoi Raportul comisiei de cenzori de catre presedintele acesteia si raportul vicepresedintelui coordonator al Departamentului Juridic, privind situatia actiunilor aflate pe rolul instantelor si initiativa acestui departament pentru recuperarea drepturilor de pensie retinute.
CNR a votat in unanimitate Raportul Comisiei de cenzori, reinvestind-o in aceeasi componenta pentru 2014: Lt. Col. Balaiita Sorin-presedinte, Col. Sturza Alexandru si Mr. Ghinescu Cornel - membri.
Dupa ample dezbateri, au fost aprobate in unanimitate bilantul si raportul juridic.
In sesiunea a doua a lucrarilor CNR, au fost prezentate de vicepresedintele coordonator al Departamentului Economic Financiar si responsabilul cu contabilitatea Raportul privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si executia bugetara pana la 22.11.2013.
In context s-au mai votat pastrarea cotizatiei la nivelul de 120 lei/an, acordarea de drapele tricolore familiilor, de catre SCMD, in caz de deces, sustinerea in continuare a proiectului Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia. Toti reprezentantii care au luat cuvantul au sustinut necesitatea intaririi coeziunii interne, imaginii SCMD si necesitatea promovarii obiectivelor si intereselor SCMD si nationale in toate relatiile cu ministerele de resort si cu toate partidele.
A fost prezentata detaliat, pe marginea bilantului, de catre reprezentantul delegat al acestora si activitatea filialelor din Republica Moldova, pe linia integrarii acesteia in UE si apararea drepturilor rezervistilor si populatiei romanesti.
In sesiunile CNR din 30.11.2013 s-au dezbatut si aprobat:
·     Proiectul de buget pe 2014
·     Directiile prioritare ale strategiei SCMD pe 2014 si in perspectiva
·     Raportul privind rezolvarea problemelor organizatorice si de perspectiva ale SCMD, prezentat de vicepresedintele cu probleme organizatorice
·     Raportul privind actiunea SCMD in razboiul mediatic, prezentat de vicepresedintele coordonator media
·     Punctele de vedere privind modificarea Statutului si ROF-ului, rezultate din bilant, cu specificarea utilizarii de catre CD a materialului furnizat de catre Comisia de armonizare, si ulterioara trimitere spre consultare la filiale
·     Alte masuri de ordin financiar si organizatoric rezultate din propunerile Departamentului Economic Financiar si propunerile filialelor dupa cum urmeaza:
1.      Cotizatia se va repartiza in cote astfel: 40% la filiala, 60% SCMD (6 voturi impotriva, 2  abtineri)
2.       Deschiderea de conturi analitice in care sa fie evidentiate fondurile filialei,  in cota de 40% aprobata de CNR, plus dobanda aferenta (1 abtinere).
3.      Obiectivul nr 1 al activitatii Comisiei de Cenzori il constituie verificarea respectarii hotararilor CNR, in conformitate cu legislatia in vigoare. (unanimitate)
4.      Comisia de Cenzori sa verifice, cu precadere, filialele care au neclaritati in evidenta, iar ordinea verificarii sa fie stabilita de presedintele SCMD cu consultarea sefului Departamentului Economic Financiar (2 voturi  impotriva).
5.      Acordarea ajutoarelor de deces in suma de 1000 lei, sub conditia ca persoana in cauza sa fie platitoare de cotizatie la zi (unanimitate).
6.       Sumele solicitate de filiale, in plus fata de cota de 40%, pentru activitatile in folosul  SCMD, vor fi acordate in mod exceptional prin decizie a CD.(unanimitate).
7.      Activitatile pentru care filialele pot cheltui sumele alocate sunt, in principiu:
a.      Functionare filiala (unanimitate)
b.     Dotare filiala (unanimitate)
c.      Activitati de protocol pentru stabilirea de aliante si socializare (2 voturi impotriva, 1 abtinere)
d.     Stimularea celor care muncesc pentru bunul mers al filialei, fara a depasi un salariu minim pe economie, conform noii Decizii de acordare a stimulentelor (unanimitate voturi)
e.      Cheltuieli de imagine si media ( unanimitate voturi)
f.       Sprijinirea materiala a membrilor filialei aflati in dificultate (2 voturi impotriva, 2 abtineri)
g.      Stimulente pentru presedintii de filiala. Acestea se aproba de catre CD, la propunerea Biroului Operativ al filialei.
8.      Aplicarea stricta a hotararilor CNR privind aparitia oricarui tip de material pe pagina centrala, numai cu aprobarea si sub raspunderea presedintelui SCMD si/sau sefului Departamentului Media (1 vot impotriva)
9.       Sarcina stabilirii conditiilor de colaborare pentru orice oferta comerciala adresata SCMD revine Comitetului Director (2 voturi impotriva).
10.  Comisia de rezolvare a contestatiilor se completeaza cu urmatorii:
·       Gl. Mr. Nastase Constantin (inlocuieste pe dl Col Racasan Stefan)- presedinte (1 vot impotriva)
·       Col  Comaneci Mircea - membru (inlocuieste pe Plt. Adj. sef Petcu Daniela) (1 vot impotriva)
·       Col. Cristescu  Florea - membru (inlocuieste pe dl Lt Col Burneiu Dorel) (1 vot impotriva)
11.  Directiile prioritare ale strategiei de actiune a SCMD, pentru anul 2014 si in perspectiva vor fi transmise presedintilor de filiale prin vicepresedintii CD coordonatori de Zone (votat in unanimitate)
12.  Elaborarea de catre CD, in baza strategiei SCMD a unui plan de masuri, pentru punerea in aplicare a acesteia (votat in unanimitate)
13.  Reactualizarea (completarea) listelor nominale ale structurilor (departamentelor si compartimentelor) centrale ale SCMD, acolo unde situatia o impune, si aprobarea acestora in prima sedinta a CD (votat in unanimitate).

Rezolutia a fost adoptata in unanimitate.