29 septembrie 2011

NU CAPITULAM

Nu capitulăm.....
În data de vineri, 07 0ctombrie între orele 12.00-14.00, SCMD Timişoara va picheta sediul prefecturii Timiş. La muncă decentă-pensii decente. Pensionarii nu sunt asistaţi sociali. Fiţi alături de noi.

15 septembrie 2011

ACORD DE COLABORARE

COMUNICAT

Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara, întrunită în data de 15.09.2011, a adoptat cu majoritate de voturi ( 2 împotrivă şi 1 abţinere ) următoarea hotărâre :

ACORD DE COLABORARE

între SCMD Filiala 1 Timişoara şi organizaţia judeţeană USL Timiş

Constatând situaţia dezastruoasă în care a fost adusă România , aflată astăzi în pericolul marasmului economic şi social, a prăbuşirii nivelului de trai al populaţiei, a desfiinţării ca stat de drept, a dispariţiei democraţiei constituţionale şi a instaurării dictaturii, Filiala 1 Timişoara a SCMD şi organizaţia judeţeană a USL – de comun acord şi în consens cu dorinţa membrilor de sindicat şi de partid – îşi exprimă voinţa de a acţiona ÎMPREUNĂ , la nivel local dar şi naţional, pentru înlăturarea pe cale democratică de la putere a forţelor care prin minciună, abuzuri şi ilegalităţi ne-au adus în pragul disperării.
Prezentul ACORD DE COLABORARE – bazat pe respectarea Constituţiei României, a legilor statului şi a statutelor proprii ale semnatarilor- este un ACORD DE VOINŢĂ al părţilor în favoarea cetăţenilor din municipiul Timişoara şi oraşul Deta.
Acesta constituie începutul relizării unei solide construcţii, menite să coaguleze în jurul USL toate forţele democratice şi progresiste, pentru apărarea statului naţional unitar român – stat democratic şi european, a valorilor şi intereselor naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru asigurarea unei vieţi decente atât în judeţul Timiş cât şi la nivelul întregii ţări.

OBLIGAŢIILE ASUMATE DE PARTENERII ACORDULUI

1.SCMD-Filiala Timişoara

- Sprijină acţiunile USL de mediatizare a programelor, măsurilor şi platformelor elaborate pentru stoparea declinului economic, moral, social şi politic al societăţii româneşti, prin organizarea de echipe pe cartiere care să ia legătura cu locuitorii pentru a lămuri aceste probleme ;
- Acordă sprijinul necesar în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile locale şi parlamentare, precum şi pentru desfăşurarea acestor campanii, punând la dispoziţia USL, la cerere, sistemul propriu de contactare a membrilor de sindicat;
- Stabileşte de comun acord cu reprezentanţii USL modalităţile de completare ale Birourilor electorale şi ale echipelor de supraveghere care să urmărească modul corect de desfăşurare a activităţilor pe timpul alegerilor, atât în interiorul secţiilor de votare cât şi în afara acestora, sesizân şi anunţând oportun tentativele de fraudă electorală;
- Mobilizează, în cadrul structurilor administrativ-teritoriale de care aparţin membrii SCMD, un număr cât mai mare de alegători care să voteze pentru reprezentanţii USL şi monitorizează prezenţa acestora la vot prin contact telefonic sau direct;

2. USL Timiş

-Recunoaşte SCMD ca reprezentant al militarilor în rezervă şi retragere din sistemul naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică , în calitate de apărător al drepturilor acestora, ca partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel local şi central, cu administraţia publică centrală şi locală;
-În situaţia câştigării alegerilor parlamentare, USL;
a) va acţiona pentru abrogarea tuturor legilor şi prevederilor actelor normative care anulează drepturile dobândite, legal, de categoria socio-profesională a militarilor în rezervă şi retragere, precum şi pe acelea care îi discriminează în raport cu alte categorii socio-profesionale (Legea 329/2009, Legea 263/2010, Legea 119/2010, OUG1/2011), fără a fi modificate drepturile dobândite în plus conform noilor prevederi legale;
b) va iniţia în parlament legi ocupaţionale pentru militari, care să respecte legislaţia europeană şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care să fie recunoscute atât contribuţiile la bugetul de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor privaţiunilor, limitărilor de drepturi, interdicţiilor şi constrângerilor impuse de cariera militară;
- În situaţia câştigării alegerilor locale, USL va recunoaşte în continuare SCMD ca partener de dialog social în folosul membrilor săi, inclusiv prin asigurarea unui sediu corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

PRINCIPIILE ŞI REGULILE DE COORDONARE A ACŢIUNILOR COMUNE

La baza ACORDULUI stă principiul RESPECTULUI RECIPROC ŞI AL ÎNCREDERII DEPLINE, părţile obligându-se să asigure permanent o informare reciprocă asupra acţiunilor întreprinse dar şi a rezultatelor obţinute.
Acţiunile care urmează să fie desfăşurate de către SCMD vor fi stabilite, planificate, organizate şi pregătite în cadrul organului de pregătire, desfăşurare şi coordonare a campaniei electorale, din care va face parte şi reprezentantul SCMD.

ARMONIZAREA DIVERGENŢELOR DE OPINII

Încălcarea termenilor conveniţi prin ACORD, precum şi divergenţele de opinii referitoare la termenii actualului ACORD se vor soluţiona de către conducerile organizaţilor semnatare în şedinţă comună, cu participarea reprezentaţilor acestor organizaţii.

TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Prezentul ACORD DE COLABORARE este valabil începând cu data semnării şi până la încheiere campaniilor electorale din anul 2012, când va fi prelungit sau elaborat un alt act corespunzător noii situaţii politice create.
Acordul devine NUL DE DREPT în situaţia în care una dintre părţile semnatare desfăşoară activităţi care duc la nerespectarea obligaţiilor asumate sau desfăşoară acţiuni ostile scopurilor propuse.

Preşedintele Biroului Operativ
Col(r). Radu Aromânesei

PLATA COTIZATIEI DE MEMBRU SCMD

In atentia membrilor SCMD Filiala 1 Timisoara
Avand in vedere atat multitudinea de procese in care vom fi reprezentati de catre avocatii SCMD cat si contestarea noilor decizii, unul din documentele care va face parte din dosar va fi si dovada platii cotizatiei la zi, respectiv a cotizatiei aferente anului 2011.
Reamintim detaliile necesare efectuarii platii cotizatiei:
- Cotizatia anuala (120 lei) se va plati in contul bancar al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41 BRDE 441S V792 6237 4410
- cotizatia este valabila un an calendaristic de la data depunerii sumei in cont.
Biroul operativ

01 septembrie 2011

Adunarea generală a Filialei 1 Timişoara a SCMD

În data de joi, 15 septembrie orele 17.00, în sediul din str. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 (sala mare) va avea loc Adunarea generală a Filialei 1 Timişoara, cu următoarea ordine de zi :
1. Informare asupra stadiului şi rezultatelor acţiunilor în instanţă împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor militare şi precizarea modului de acţiune în momentul primirii deciziilor de revizuire;
2. Stabilirea modului de acţiune pe timpul desfăşurării viitoarei campanii electorale şi a alegerilor locale şi legislative din anul viitor, în vederea sprijinirii forţelor politice dispuse să răspundă favorabil revendicărilor membrilor SCMDR;
3. Desemnarea delegaţilor şi stabilirea mandatului acestora pentru reprezentarea Filialei 1 Timişoara la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor ce va avea loc în această toamnă;
4. Comunicarea situaţiei "la zi" a stadiului achitării cotizaţiei de către membrii de sindicat.
ADUCEM LA CUNOŞTINŢA CAMARAZILOR NOŞTRI CĂ NEACHITAREA INTEGRALĂ A COTIZAŢIEI PENTRU ANUL ÎN CURS DUCE LA RETRAGEREA SPRIJINIRII ÎN INSTANŢĂ DE CĂTRE SINDICAT.
Rugăm cu această ocazie ca până la data desfăşurării Adunării generale să se achite integral cotizaţia.
Preşedintele Biroului Operativ
Col(r) Radu Aromânesei