27 ianuarie 2011

NOUL SEDIU AL SCMD FILIALA 1 TIMIS

Informam pe toti cei interesati ca, incepand cu data de 27.01.2011, am schimbat locatia unde putem fi gasiti pentru depunerea documentelor si consultanta. Astfel, de pe str.Pasteur nr.23C (multumim pe aceasta cale colegului Aurel Citoiu) ne mutam in sediul Casei Sindicatelor de pe str.Dr. Liviu Gabor (locatia unde au fost semnate tabelele in lunile decembrie si ianuarie). De luni pana vineri, intre orele 11.00-13.00, la punctul de lucru de pe holul etajului 1, reprezentantii nostri va stau la dispozitie.
Biroul operativ

25 ianuarie 2011

MEMORIU - APEL

MEMORIU – APEL

adresat domnilor:
• Emil Boc - Premier
• Gabriel Oprea, Traian Igas, Ioan Botiş, Cătălin Marian Predoiu,
Gheorghe Ialomiţianu - miniştri
• George Cristian Maior- Director SRI

1. Art. 15, al. 2 din Constituţia României prevede că “”Legea
dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale”, fapt
confirmat de cele 8 decizii ale Curţii Constituţionale din care
enumerăm Decizia 375/2005 şi Decizia 120/2007.
În acest temei vă solicităm să incetaţi imediat procedurile de
aplicare retroactivă a Legilor 119 si 263/2010. De asemenea, vă
solicităm să anulaţi imediat HG 735/2010, care excede Legea nr.
119/2010 şi proclamă prin art.11 supremaţia executivului asupra
puterii judecătoreşti, acest act normativ fiind deja suspendat
definitiv şi executoriu, prin Hotărarea Curţii de Apel Cluj nr. 338/
2010 şi irevocabil prin Decizia nr.38/07.01.2011 a ICCJ. Tot în
acest temei, vă solicităm să anulaţi hotărârile ilegale ale MApN,
MAI şi SRI, de emitere de noi decizii de pensii şi de continuare
a “”recalculării”” şi să acceptaţi asumarea abaterii de natură
penală şi răspunderea miniştrilor vinovaţi.
Vă solicităm ca, în luna februarie, toţi cei afectaţi de
aplicarea ilegală a HG 735/2010 să-şi primească pensia întreagă
şi diferenţa faţă de suma primită în luna ianuarie, care poate fi
considerată un avans.
Vă solicităm să acceptaţi şi plata despăgubirilor pentru cei
afectaţi psihic de această operaţiune ilegală şi a celor solicitate de
urmaşii persoanelor decedate din acelaşi motiv.

2. Vă solicităm să recunoaşteţi public faptul că SCMD se află
în procese cu Guvernul, a contestat HG 735/2010 şi este parte

menţionată în Decizia nr. 38/07.01.2011 a ICCJ.

3. Vă solicităm să respectaţi Protocolul 1 al Convenţiei
pentru Drepturile Omului, art. 1, 6 şi 14 care proclamă pensia
în plată drept patrimonial, drept câştigat şi drept discriminare
orice atingere adusă ei. Prin urmare, în baza aceloraşi principii
susţinute de Tratatul de la Lisabona, art. 45, Carta Drepturilor
Fundamentale a UE, art. 17, 25 şi 34, Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, art. 17 şi 25 şi Constituţia României, art. 16
şi 44 solicităm renunţarea la amputarea pensiilor militare şi la
anularea gradelor noastre militare. În acest sens vă solicităm să
respectaţi rezoluţia AIJD de la Bruxelles cu privire la măsurile
anticriză ale Guvernului României, trimisă acestuia, vineri,
04.06.2010, din care cităm: ”orice recalculare a unor pensii
acordate legal şi aflate în plată – inclusiv a celor de serviciu ale
magistraţilor – înseamnă o încălcare de către stat a propriei
legislaţii, ceea ce ar avea repercusiuni grave asupra stabilităţii
juridice şi asupra caracterului de stat de drept, modificarea
retroactivă a unor drepturi civile deja câştigate (în cazul de
faţă, pensiile) nu este posibilă decât prin încălcarea principiilor
fundamentale de drept”.
Din aceleaşi considerente, vă solicităm să reveniţi asupra
hotărârii de impozitare suplimentară cu 5.5%, a tuturor
categoriilor de pensii mai mari de 740 lei, atât civile cât şi
militare, cu atât mai mult cu cât toate pensile mai mari de 740 lei
au fost impozitate în mod ilegal, integral, cu acest procent, prin
acest mod producându-se o discriminare pozitivă a pensionarilor
cu pensile sub 740 lei.
În baza principiului ”dreptului câştigat”, solicităm ca pensiile
al căror cuantum a crescut în urma ilegalelor ”recalculări” să
fie menţinute în noul cuantum deoarece acestea reprezintă un
drept patrimonial şi o diminuare a lor ulterioară ar însemna o
discriminare.

4. Legislaţia comunitară europeană, Pilonul al II-lea,
Directiva nr. 86/378/CEE, modificată prin Directiva nr. 96/
97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele
ocupaţionale de securitate socială, acoperă sectorial şi legile

speciale de pensii ocupaţionale ale magistratilor, militarilor, şi
poliţiştilor. În acest sens, pentru îndeplinirea de către România,
a obligaţiilor de stat membru al UE, vă solicităm să începeţi
demersurile pentru abrogarea imediată a Legii 119/2010, act
normativ pentru care Guvernul şi-a asumat raspunderea, a
tuturor articolelor referitoare la militari din Legea 263/2010 şi
pentru revenirea la legile de pensii ocupaţionale ale militarilor
abrogate prin Legea 263/2010. Vă atenţionăm că în Carta
Socială Europeană revizuită, adoptată la Strassbourg la 3 mai
1996 şi ratificată de România prin Legea nr. 74/03.05.1999,
la capitolul ”Câmpul de aplicare a Cartei Sociale Europene
revizuite în privinţa persoanelor protejate” se prevede că ”o
diferenţă de tratament pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu este
discriminatorie”.
Întrucât Guvernul, începând cu primul ministru a declanşat
un adevărat război de imagine şi psihologic împotriva militarilor
proferând insulte de genul ”nesimţiţi”, ”cu mâna întinsă ca
la pomană”, ne-a răpit statutul de militar, inlocuindu-l cu
insultătoarea poziţie de ”asistat”, vă solicităm să restauraţi
rapid atât statutul cadrelor militare în rezervă cât şi adevărul,
prezentându-ne public scuze şi recunoscând public faptul că
media pensiilor militare a fost nu de 2000 lei ci de 1440 lei la
MAI şi 1493 la MapN, la nivelul lunii octombrie 2009, când aţi
declanşat atacul împotriva noastră. De asemenea vă solicităm
exprs să încetaţi actuala campanie de intoxicare a opiniei publice
referitoare la aşa-zisul plafon, inexistent în legi, de 3000 lei
sub care prin recalculare pensile militare nu vor scădea şi la
inexplicabila creştere a pensiilor celor care acceptă principiul
inexistent al retroactivităţii legii întocmind ilegalele cereri de
recalculare.

5. Va solicităm, în ceea ce priveşte pe militari şi poliţişti, ca
în conformitate cu legislaţia comunitară, Constiţuita şi tradiţia
României, să urmaţi principiile speranţei legitime, al coerenţei şi
siguranţei legislative.

6. Vă solicităm ca în baza art. 22 alin 3 din Legea

sindicatelor nr. 54/2003 ca Ministerul Apărării Naţionale să pună
de urgenţă , cu titlu gratuit, la dispoziţia Sindicatului Cadrelor Militare
Disponibilizate şi filialelor sale din teritoriu, spaţiile corespunzătoare
funcţionării acestora şi să asigure dotările necesare desfăşurării activităţii
prevăzute de lege. De asemenea în temeiul art. 30. - (1) Guvernul,
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Înternelor şi
Serviciul Român de Informaţii au obligaţia de a invita delegaţii aleşi ai
SCMD să participe la discutarea problemelor de interes economic, social,
cultural sau sportiv.

În situaţia în care nu veţi soluţiona aceste probleme, vă
vom satisface curiozitatea şi, în ziua de 1 martie 2011, vom
convoca în faţa Guvernului, toate ”excepţiile”, adică zecile de mii
de pensionari militari, poliţişti şi civili afectaţi de măsurile dvs. de
genocid şi subminare a economiei naţionale. Vom considera că
respingeţi dialogul.
Vă reamintim, în cazul în care ai uitat, că dvs sunteţi în
serviciul nostru, nu invers, dvs sunteţi angajaţii, nu stăpânii
noştri şi a venit vremea să facem BILANŢUL!

Honor et Patria! Vae victis!

PREŞEDINTELE SCMD-Filiala 1 TIMIŞOARA

Col. (r) dr. Marian CONSTANTIN

Mărşăluind prin ninsoare, pensionarii militari au protestat în centrul Timişoarei

Mărşăluind prin ninsoare, pensionarii militari au protestat în centrul Timişoarei

În marş prin ninsoare, pensionarii militari au protestat la Timişoara
Fostele cadre militare, din poliţie şi din serviciul de informaţii au protestat astăzi la Timişoara.
Pe toată durata manifestărilor a nins abundent, iar frigul a muşcat din soldaţii acum îmbătrâniţi mai abitir decât o făcea pe vremuri. Cu toate acestea, aproximativ 400 de persoane au ascultat discursurile liderilor sindicali, au scandat şi au mărşăluit din Piaţa Operei până în faţa prefecturii, nemulţumiţi de faptul că pensiile le-au fost reduse cu până la 60 la sută.
În mulţime s-au găsit atât rezervişti, cât şi aparţinători ai unor foşti militari, care încasează acum pensie de urmaş. "Am ieşit în stradă pentru că puterea ţine să ne umilească, nu este posibil aşa ceva. Soţul meu a fost colonel în aviaţie, a zburat pe toate tipurile de avioane. Eu primesc pensie de urmaş, iar din 1.400 de lei, cât ar fi trebuit să primesc luna aceasta, am rămas cu 550", explică Georgeta Bălan (72 de ani), din Timişoara.
Mulţi dintre manifestanţi erau persoane în vârstă, care spun că nu credeau că vor ajunge să scandeze în public la bătrâneţe. "Ne-au minţit, ne-au pus pe drumuri acum la 80 de ani. Sunt nişte mincinoşi ordinari", precizează colonelul în rezervă Aurel Constantin, în timp ce este completat din audienţă cu un "asta e chiar frumos spus".
Din 3.800 de lei, bătrânul militar a mai primit doar 1.800, iar un alt milion a fost oprit "la
impozit", spune acesta. Încolonaţi în faţa clădirii Operei, rezerviştii au ascultat Imnul Naţional cu mâna pe inimă. Seamănă din ce în ce mai mult cu nişte oameni de zăpadă. Cineva agită un tricolor, iar liderii de sindicat îşi ţin cuvântările, întrerupte din când în când de huiduieli la adresa guvernanţilor şi a preşedintelui. În debutul mitingului au fost citite lungi pasaje comemorative despre Unirea Principatelor.

Cel mai mare trădător

Discursurile sindicaliştilor au atins în principal aspectul neconstituţionalităţii deciziilor
luate de guvernanţi, atât în legătură cu reducerile pensiilor militare, cât şi cu eliminarea
sistemului de pensii speciale. "Protestăm împotriva minciunii şi a politicii de învrăjbire
naţională. Nu este normal ca muncitorii şi ţăranii să fie împotriva intelectualilor şi invers.
Nu m-am gândit niciodată că se va ajunge aici, dumneavoastră credeţi că militarii ar
ieşi în stradă dacă nu ar fi într-adevăr nevoie?", întreabă, retoric, Constantin Marian,
preşedintele aripii timişene a Sindicatului cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi
în retragere (SCMD).
Unul dintre vorbitori îl clasifică pe Traian Băsescu drept "cel mai mare trădător",
pentru că a permis ca armata, instituţie aflată printre primele clasate în topul încrederii
românilor, să fie "batjocorită de guvern".
În jurul amiezii, rezerviştii se mobilizează şi pornesc în marş către Prefectura Timiş.
Obişnuiţi cu acest mod de deplasare, ajung rapid în faţa reprezentanţei guvernului în
teritoriu, unde după huiduielile de rigoare se strigă "Jos beţivanul!", "Aţi vândut ţara!"
şi "Hoţii, hoţii!".
Pensionarii militari îl cheamă afară pe prefect, printr-o serie de scandări, însă nici un
semn nu arată că acesta ar dori să iasă. Intră în schimb liderii de sindicat şi îi înmânează
lui Mircea Băcală lista cu revendicări, pentru a fi transmisă guvernanţilor. Afară,
mulţimea intonează cântece ostăşeşti, în timp ce fulgii cad tot mai mari şi mai des.
"Am fost deposedaţi de calitatea de militar. Noi am făcut o activitate specială, dar
acum printr-o lovitură am fost discreditaţi. Noi am îndeplinit o activitate specială, peste
tot în lume există pensii ocupaţionale pentru această categorie. Cum pot aceste persoane
să ne caracterizeze spunând că avem pensii nesimţite sau de lux? Asta este o jignire
profundă adusă demnităţii de militar", i-a transmis prefectului colonelul în rezervă Ioan
Oros. Mircea Băcală a promis că va înainta revendicările către guvern, în atenţia prim-ministrului Emil Boc, refuzând în schimb invitaţia de a le adresa câteva vorbe celor
prezenţi, pentru a "nu inflama spiritele".

Sindicatul rezerviştilor, evacuat din sediu

Situaţia nu ar fi una unică, spun sindicaliştii, în mai multe localităţi din ţară procedându-se în acelaşi mod. Mitingul de protest s-a încheiat după ora 13, când militarii au mai
cântat o dată primele strofe din "Deşteaptă-te române!" şi s-au îndreptat către casele lor
din Timişoara sau din alte localităţi timişene.
Următoarea acţiune de amploare va avea loc în prima zi a lunii martie, la Bucureşti.
Rezerviştii au promis că se vor deplasa în Capitală în funcţie de posibilităţi, spunând că,
la fel ca şi evoluţia situaţiei pensiilor militare, protestele lor se vor radicaliza.

23 ianuarie 2011

MESAJ CATRE CADRELE MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE

MESAJ CĂTRE CADRELE MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

Dragi camarazi,
Armata României trece prin cele mai grave momente, posibile în vreme de pace. Niciunei armate a lumii nu i-a fost dat vreodată să îndure atâta oprobriu, ticăloşie şi mizerie. În mod concertat, guvernanţii, cu complicitatea nevertebrată a liderilor militari, batjocoresc fără noimă Oştirea, toţi
sub comanda celui care ar trebui să fie cel dintâi care o apără – Preşedintele României.
Trăim şi îndurăm alături de voi umilinţele la care este supusă instituţia militară, degradarea socială şi naţională a condiţiei militare, uzurparea samavolnică a statutului nostru profesional. Din păcate, noi cei în activitate, sub restricţia prevederilor regulamentare şi legale fiind, nu putem să vă sprijinim decât prin tăcere, solidaritate, neîngenunchiere morală şi înţelegere.
Suntem alături de voi. Vă mulţumim pentru sacrificiile pe care le faceţi! Lupta voastră este şi a noastră. Consideraţi-ne, clipă de clipă, alături de voi, pe frontul salvării condiţiei militare a existenţei noastre naţionale!
Pe 24 ianuarie nu sunteţi singuri. În Marşul vostru este o singură armată, Armata României!
Ajută, Doamne, România oprimată şi Armata ei!

Un grup de ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
Bucureşti, 23 ianuarie 2011

ANUNT

ANUNŢ

In data de 24.01.2011, în Piaţa VICTORIEI (Operei) din Timişoara, are loc un miting de protest al cadrelor militare în rezervă şi retragere, organizat de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi în Retragere - filiala Timişoara.

Sloganul mitingului :
ONOARE PATRIEI, ONOARE POPORULUI, GLORIE EROILOR!

Programul de desfăşurare:
1.
10.30-10.50 - Constituirea formaţiei de adunare pe categorii de forţe
2.
11.00 - Deschiderea Mitingului
3.
11.10 - 12.30 - Alocuţiuni
4.
12.30 - 13.00 - Marş de protest pe traseul Alba Iulia – Piaţa Libertăţii –
Piaţa Sf. Gheorghe – Bd. Proclamaţia de la Timişoara - Prefectură,
5.
13.00 -13.30 - Înmânarea protestului Prefectului judeţului Timiş

Ţinuta: Costum civil cu cravată de preferat de culoare închisă,
Palton sau scurtă de preferat de culoare închisă, mânuşi

Toţi participanţii la miting vor învăţa primele 2 strofe din IMNUL NAŢIONAL şi HORA UNIRII

La miting pot fi invitaţi membri de familie, prieteni sau cunoştinţe.

Se va organiza un protest demn de oraşul Timişoara

21 ianuarie 2011

APARITIE IN MASS -MEDIA

Astazi 21.01.2011 de la ora 16.00 presedintele SCMD Filiala 1 Timisoara dl.col.rez. dr. CONSTANTIN MARIAN va fi in direct la ANTENA 1 TIMISOARA intr-o emisiune pe tema recalcularii pensiilor militare .

20 ianuarie 2011

ULTIMATUM ( SOMATIE )

ULTIMATUM
(SOMATIE)

Adresat domnilor:
· Emil Boc - Premier
· Gabriel Oprea, Traian Igas, Ioan Botis, Catalin Marian Predoiu, Gheorghe Ialomitianu - ministri
· George Maior- Director SRI


DOMNILOR,

1. Art. 15, al. 2 din Constitutia Romaniei prevede ca “”Legea dispune numai pentru viitor””, fapt confirmat de 8 decizii ale Curtii Constitutionale, in acest sens, din care enumeram: Deciziile 375/2005, 120/2007 si 12747/09.09.2010.
In acest temei va somam sa incetati imediat procedurile de aplicare retroactiva a Legilor 119 si 263/2010. De asemenea va somam sa anulati HG 735/2010, care excede Legea, proclama prin art.11 suprematia executivului asupra puterii judecatoresti si a fost suspendata, definitiv si executoriu, prin Hotararea Curtii de Apel Cluj nr. 338/2010 si irevocabil prin Decizia nr.38/27.01.2011 a ICCJ. Pe acest temei, va somam sa anulati hotararile ilegale ale MApN, MAI si SRI, de emitere de noi decizii de pensii si de continuare a “”recalcularii”” si sa acceptati asumarea abaterii de natura penala si raspunderea ministrilor vinovati.
Va somam ca, in luna februarie, toti cei afectati de aplicarea ilegala a HG 735/2010 sa-si primeasca pensia intreaga si diferenta fata de suma primita in luna ianuarie, care poate fi considerata un avans.
Va somam sa acceptati si plata despagubirilor pentru cei afectati psihic de aceasta operatiune ilegala si a celor solicitate de urmasii persoanelor decedate din acelasi motiv.

2. Va somam sa recunoasteti public faptul ca SCMD se afla in procese cu Guvernul, a contestat HG 735/2010 si este parte mentionata in Decizia nr. 38/07.01.2011 a ICCJ.

3. Va somam sa respectati Protocolul 1 al Conventiei pentru Drepturile Omului, art. 1, 6 si 14 care proclama pensia in plata drept patrimonial, drept castigat si drept discriminare orice atingere adusa ei. Prin urmare solicitam renuntarea la nationalizarea pensiilor si gradelor noastre, in baza acelorasi principii sustinute de Tratatul de la Lisabona, art. 45, Carta Drepturilor Fundamentale a UE, art. 17, 25 si 34, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 17 si 25 si Constitutia Romaniei, art. 16 si 44.
Va somam sa respectati rezolutia AIJD de la Bruxelles cu privire la masurile anticriza ale Guvernului Romaniei,
trimisa acestuia, vineri, 04.06.2010, din care citam: “”orice recalculare a unor pensii acordate legal si aflate in plata – inclusiv a celor de serviciu ale magistratilor – inseamna o incalcare de catre stat a propriei legislatii, ceea ce ar avea repercursiuni grave asupra stabilitatii juridice si asupra caracterului de stat de drept modificarea retroactiva a unor drepturi civile deja castigate (in cazul de fata pensiile) nu este posibila decat prin incalcarea principiilor fundamentale de drept””.
Din aceleasi considerente, va somam sa reveniti asupra hotararii de impozitare suplimentara cu 5.5%, a tuturor categoriilor de pensii mai mari de 740 lei, atat civile cat si militare, cu atat mai mult cu cat pensiile militare au fost impozitate in mod ilegal, integral, cu acest procent.
Pe aceste temeiuri, pensiile al caror cuantum a crescut in urma ilegalelor “”recalculari””, vor trebui mentinute in noul cuantum, deoarece sunt tot bun castigat, drept patrimonial si o diminuare a lor ulterioara ar insemna discriminare.

4. Legislatia comunitara europeana, Pilonul al II-lea, Directiva nr. 86/378/CEE, modificata prin Directiva nr. 96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalitatii in schemele ocupationale de securitate sociala, acopera sectorial si legile speciale de pensii ocupationale ale magistratilor, militarilor, politistilor, etc. In acest sens, pentru indeplinirea de catre Romania, a obligatiilor de stat membru al UE, va somam sa incepeti demersurile pentru abrogarea imediata a Legii 119/2010, asupra careia Guvernul si-a asumat raspunderea, a tuturor articolelor referitoare la militari din Legea 263/2010 si pentru revenirea la legile ocupationale ale militarilor abrogate prin Legea 263/2010. Va atentionam ca in Carta Sociala Europeana revizuita, adoptata la Strassbourg la 3 mai 1996 si ratificata de Romania prin Legea nr. 74/03.05.1999, la capitolul “”Campul de aplicare a Cartei Sociale Europene revizuite in privinta persoanelor protejate”” se prevede ca “”o diferenta de tratament pe un motiv obiectiv si rezonabil nu este discriminatorie””.
Intrucat Guvernul, incepand cu primul ministru a declansat un adevarat razboi de imagine si psihologic impotriva militarilor proferand insulte de genul “”nesimtiti”, “”cu mana intinsa ca la pomana””, ne-a rapit statutul de militari, inlocuindu-l cu insultatoarea pozitie de asistat, va somam sa restaurati rapid atat statutul cadrelor militare in rezerva cat si adevarul, prezentandu-ne scuze publice si recunoscand public faptul ca ca media pensiilor militare a fost nu de 2000 lei ci de 1440 lei la MAI si 1493 la MapN. De asemenea va somam sa incetati actuala campanie de intoxicare referitoare la plafonul inexistent in legi de 3000 lei si la inexplicabila crestere a pensiilor celor care accepta principiul inexistent al retroactivitatii legii prin asa zisele cereri de recalculare.

5. Va somam, in ceea ce priveste pe militari, in conformitate cu legislatia comunitara, Constituita si traditia Romaniei, sa urmati principiile sperantei legitime, al coerentei si sigurantei legislative.

DOMNILOR,

In situatia in care nu rezolvati aceste probleme, va vom satisface curiozitatea si, in ziua de 1 martie 2010, vom convoca in fata Guvernului, toate “”exceptiile””, adica zecile de mii de pensionari militari si civili afectati de masurile dvs. de genocid si subminare a economiei nationale. Vom considera ca respingeti dialogul. Va reamintim, in cazul in care ati uitat, ca dvs sunteti in serviciul nostru, nu invers, dvs sunteti angajatii, nu stapanii nostri si a venit vremea sa facem BILANTUL!

Honor et Patria!
Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

19 ianuarie 2011

LUNI 24.01.2011 PROTEST AL MEMBRILOR SCMD FILIALA 1 TIMISOARA

LUNI, 24.01.2011, INTRE ORELE 10.30-14.00, SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE - FILIALA 1 TIMISOARA DESFASOARA IN TIMISOARA O ACTIUNE SI UN MARS DE PROTEST FATA DE ABUZURILE GRAVE SAVARSITE DE ACTUALA PUTERE IN RAPORT CU PENSIONARII MILITARI SI POLITISTI.
ACTIUNEA DE PROTEST VA INCEPE LA ORA 10.30 IN PIATA OPEREI, VA CONTINUA CU UN MARS PE TRASEUL PIATA OPEREI - PIATA LIBERTATII - PIATA SFANTU GHEORGHE - PREFECTURA JUDETULUI TIMIS.
LA PREFECTURA REPREZENTANTII SINDICATULUI VOR INMANA PREFECTULUI LISTA CU REVENDICARILE SINDICATULUI.
PROTESTUL SE VA INCHEIA LA ORA 14.00.

STIMATA DOAMNA/STIMATE DOMN, PENSIONAR MILITAR SAU POLITIST, MEMBRU DE SINDICAT SAU SIMPATIZANT, DACA AI CONSTATAT CA ACTUALA PUTERE, PRIN MASURILE ABUZIVE, NECONSTITUTIONALE SI CINICE TI-A LEZAT ONOAREA SI DEMNITATEA DE MILITAR SAU POLITIST, TE-A UMILIT SI TI-A DIMINUAT IN MOD ILEGAL DREPTURILE DE PENSIE CONFERITE PRIN LEGE,
VINO LUNI 24.01.2011, IN PIATA OPEREI PENTRU A PROTESTA FERM IMPOTRIVA ACESTOR ABUZURI, PENTRU A SOLICITA ACTUALEI PUTERI SA RESPECTE CONSTITUTIA SI LEGILE TARII, SA-SI RECONSIDERE POZITIA FATA DE ARMATA SI POLITIA ROMANA.
DACA NU ACUM, ATUNCI CAND?
HONOR ET PATRIA! VAE VICTIS!
BIROUL OPERATIV

18 ianuarie 2011

APARITII IN MASS-MEDIA

ASTAZI 18.01.2011 intre orele 21.00 - 22.00 pe postul de televiziune TELE EUROPA NOVA TIMISOARA domnii gl. rez. dr. CIOBANU EMIL , gl. rez. TOMA IOAN si col.rez. dr. CONSTANTIN MARIAN - presedintele SCMD Filiala Timisoara - vor participa in direct la o emisiune pe tema pensiilor militare .

16 ianuarie 2011

Condoleante domnului Presedinte al SCMD, Col. (r) Mircea DOGARU

Transmitem condoleante domnului Presedinte al SCMD, Col. (r) Mircea DOGARU si familiei domniei sale, la trecerea in nefiinta a tatalui, fost ofiter al Armatei Romane.
Dumnezeu sa-l odihneasca !

13 ianuarie 2011

CONTESTAREA DECIZIEI DE RECALCULARE A PENSIEI

Prin Decizia nr. 38/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu mai trebuie sa depunem cereri de recalculare. S-a anulat obligatia “”beneficiarului”” de a depune cereri de recalculare.
Dragi camarazi, nu va lasati pacaliti! In prezent, din 66.000 de rezervisti MAI, au depus cereri de recalculare mai putin de 7.000, iar la MApN, din 83.000 au depus cereri mai putin de 18.000 de rezervisti. Deci scopul guvernantilor- acela de a escamota ticalosia aplicarii retroactive a unei legi noi, pe motiv ca 50% plus unu dintre beneficiari au cerut, nu a fost atins.

DECI NU DEPUNETI CERERE DE RECALCULARE CI CONTESTATIE LA DECIZIA DE RECALCULARE A PENSIEI!


In atentia tuturor membrilor de sindicat:Va comunicam modele de contestatie ce urmeaza a fi formulate comisiilor de solutionare a contestatiilor de pe langa MAI, MApN, SRI.
Pentru aceasta va rog sa accesati http://www.sindicatulcmd.blogspot.com/ unde veti gasi :

Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei). Functie de Casa de Pensii, dati clic pe: MApN, MAI, SRI.
Modelul 2: se adreseaza celor care, in baza recalcularii pensiilor, li se pastreaza cuantumul sau se majoreaza (si sunt multumiti) si vor sa atace numai temeiul legal, respectiv Legea 119/2010/HG 735/2010. Functie de Casa de Pensii, dati clic pe: MApN, MAI, SRI
Contestatiile vor fi formulate la primirea noilor decizii, urmarind cu rigurozitate etapele precizate in ghidul de proceduri difuzat deja.

Informatii suplimentare puteti obtine de la consilierul juridic al SCMD, domnul Col (r) Pielmus Emilian.

Adresele de expeditie a contestatiilor:
•Casa Sectoriala de Pensii din MapN, Comisia de solutionare a contestatiiilor, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061416;
•Casa Sectoriala de Pensii din MAI, Comisia de solutionare a contestatiiilor, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040133;
•Casa Sectoriala de Pensii din SRI, Comisia de solutionare a contestatiiilor, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti
Presedintele SCMD,

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

12 ianuarie 2011

"Cum i-au ciuruit Basescu, Boc si Oprea pe pensionarii militari si politisti."

Maine, 13.01.2011 orele 19.00 - 20.00, presedintele SCMD Filiala 1 Timisoara col.dr. Constantin Marian va fi in direct la TVR Timisoara impreuna cu col. Ioan Oros pe tema: "Cum i-au ciuruit Basescu, Boc si Oprea pe pensionarii militari si politisti."

URGENT - SEMNATURI TABELE

În conformitate cu precizarile secretariatului general al SCMD privind actiunile ulterioare in justitie, au fost intocmite tabelele solicitate, acestea urmand a fi semnate de catre membrii inclusi in ele. Termenul final este 17.01.2011. In acest sens, tabelele se vor semna centralizat in data de 14.01.2011, ora 11.00 la Casa Sindicatelor (unde au avut loc si actiunile anterioare). Aceste documente mai pot fi semnate în zilele de 12,13.01.2011 intre orele 15-17 si 17.01.2011 intre orele 10-12 la sediul temporar de pe str. L.Pasteur nr.23C.

11 ianuarie 2011

In atentia membrilor SCMD Filiala 1 Timisoara
Avand in vedere atat multitudinea de procese in care vom fi reprezentati de catre avocatii SCMD cat si contestarea noilor decizii, unul din documentele care va face parte din dosar va fi si dovada platii cotizatiei la zi, respectiv a cotizatiei aferente anului 2011. In acest sens, membrii care nu au depus acest document, sunt rugati sa se prezinte la sediul temporar din str. L.Pasteur nr.23C cu ordinul de plata. Reamintim detaliile necesare efectuarii platii cotizatiei:
- Cotizatia anuala (120 lei) se va plati in contul bancar al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41 BRDE 441S V792 6237 4410- cotizatia este valabila un an calendaristic de la data depunerii sumei in cont.

Biroul operativ

ASTAZI PE TELE EUROPA NOVA INTRE ORELE 21.00 - 22.00 IN DIRECT PRESEDINTELE SCMD FILIALA 1 TIMISOARA COL.( r ) DR. CONSTANTIN MARIAN

ASTAZI 11.01.2011 PE POSTUL DE TELEVIZIUNE TELE EUROPA NOVA TIMISOARA INTRE ORELE 21.00 - 22.00 IN DIRECT PRESEDINTELE SCMD FILIALA 1 TIMISOARA COL.( r ) DR. CONSTANTIN MARIAN in cadrul emisiunii moderata de catre domnul MIHUT AUREL .
Emisiunea va avea ca subiect de dezbatere RECALCULAREA PENSIILOR MILITARE .

10 ianuarie 2011

Programul de lucru al BO al SCMD-Filiala 1 Timisoara

Programul de lucru al BO al SCMD-Filiala 1 Timisoara in perioada 10.01-12.02.2011: Luni - Vineri orele 15.00 - 17.00 Adresa: Timisoara, str. Louis Pasteur, nr. 23 C
In aceasta perioada se primesc cereri de inscriere in sindicat, se elibereaza legitimatii, se intocmesc noile tabele solicitate de conducerea centrala a sindicatului si se dau relatii in legatura cu actiunile sindicatului.
Biroul Operativ

07 ianuarie 2011

APARITII IN MASS - MEDIA - astazi

Astazi, 07.01.2011, veti putea urmari in direct la posturile de televiziune pe domnul Col. (r) Mircea DOGARU (ANTENA 3, orele 21.00) si pe domnul Col. (r) Valeriu PRICINA (REALITATEA TV, orele 18.45)

Comunicat privind recursul Guvernului Romaniei la Hotararea de suspendare a HG nr. 735/2010, pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Comunicat privind recursul Guvernului Romaniei la Hotararea de suspendare a HG nr. 735/2010, pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Astazi, 07.01.2011, la Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a judecat recursurile Guvernului si al MAI. Acestea au fost respinse prin Decizia nr. 38/07.01.2011. SCMD si grupul de cadre militare in rezerva de la Cluj au fost reprezentati in proces de catre domnul avocat Dediu Gheorghe - avocatul SCMD.
Rod al colaborarii avocatilor militari, acest succes ar trebui sa duca la stoparea imediata a recalcularilor de pensii foste militare, conform Legii 119/2010 si a Legii sistemului unitar de pensii si, in acelasi timp, ar trebui sa duca la stoparea comunicatelor de presa si declaratiilor aberante ale MAI si MapN pe aceasta tema.
Batalia decisiva se va da la recursul pe Hotararea de anulare a HG 735/2010, pronuntata de Curtea de Apel Cluj, recurs care nu a fost inca cerut de Guvern, drept pentru care nu stim cand se va judeca – poate in mai, poate in iunie.
Pana atunci, ne vom continua batalia juridica:
1. Vom face plangeri penale impotriva tuturor emitentilor de adeverinte de venit, pe care ii vom acuza de fals, uz de fals, uzurpare de calitate si abuz in serviciu;
2. Vom face plangeri penale impotriva tuturor semnatarilor de decizii de pensii recalculate, daca vor avea nesimtirea sa incalce din nou legea si sa le emita;
3. Vom face plangeri penale impotriva celor doi ministri pentru incalcarea a doua hotarari judecatoresti.
4. In situatia in care urletele la betie se vor dovedi mai tari in ochii guvernantilor decat legea, Constituti, legislatia UE, vom proceda conform ,,GHIDULUI CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR”.Ii avertizez pe toti “”napoleonii”” de Calmatui, Ciorogarla sau de Bahlui, pe toate slugile Guvernului, ca din acest moment, orice atac la adresa SCMD va primi o riposta pe masura, pentru ca razboiul a inceput. Cui ii convine sa nu mai fie militar ci ASISTAT este treaba lui, poate sa pupe in continuare bombeul cizmei stapanului care-l loveste, dar sa nu mai indrazneasca sa ne dea noua lectii despre demnitate si onoare militara.
Vom continua stangerea de semnaturi pe tabele pentru viitoarele procese, pentru toti noii membri de sindicat, acestea urmand a fi anexate la tabelele trimise deja de catre filialele SCMD.


Honor et Patria! Vae victis!
Presedintele SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

05 ianuarie 2011

Ghid de actiune pentru contestare decizii recalculare pensii

COMUNICAT

Departamentul juridic al SCMD întrunit în şedinţa din 04.01.2011a redactat ,,GHIDUL CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR”, pe care îl redăm mai jos:
GHID
CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de recalculare a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., M.A.I., S.R.I, în temeiul Legii nr.119/2010 şi a H.G. 735/2010.
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat cu ceea ce conţin legile în acest domeniu, poţi decide singur calea de urmat: te opreşti la noua decizie pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Secţiunea 1 – La primirea NOII DECIZII

NU ARUNCA PLICUL. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII.
(1) Verifici noul cuantum al pensiei şi citeşti temeiurile de fapt şi de drept scrise de casa de pensii sectorială. Indiferent de cuantumul pensiei, ai două opţiuni: a) să o accepţi aşa cum este şi nu faci nici un demers sau b) să nu o accepţi şi treci la contestarea ei.
(2) Dacă o accepţi în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă. Te rugăm ca în acest caz să anunţi filiala de care aparţii pentru ca noi să–i putem urmări/ajuta/îndruma doar pe cei care fac contestaţie.
(3) Dacă nu o accepţi treci la contestarea ei. Contestaţia se face în termen de 30 de zile de la primirea noii decizii la comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. Scrii contestaţia după modelul conceput de specialiştii SCMD. Modelul contestaţiei se află la filiala din care faci parte. Este important ce ceri în contestaţie.
(4) Contestaţia o pui în plic şi o trimiţi prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. După primirea contestaţiei de către comisia de contestaţii, poştaşul îţi va înmâna confirmarea de primire la scrisoarea cu care ai expediat contestaţia. Reţine data din confirmarea de primire, când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii că a primit scrisoarea ta (Caseta – Se completează de destinatarul trimiterii: Confirm primirea ....... azi, data de ..........., Calitatea primitorului .....................), deoarece de la acea dată curge termenul de 45 de zile de soluţionare a contestaţiei pentru tine.

Secţiunea a 2 - a – La primirea RĂSPUNSULUI LA CONTESTAŢIA TRIMISĂ
(1) În funcţie de răspunsul primit, sunt următoarele variante.
a) S-a acceptat în totalitate contestaţia de către comisie. În această variantă, vei primi o nouă decizie, prin care se arată temeiul de fapt şi de drept care a stat la baza acesteia.
b) S-a acceptat parţial contestaţia de către comisie. În această variantă, soluţionarea pretenţiilor tale se rezolvă la tribunal.
c) Nu s-a acceptat contestaţia, de către comisie, aceasta fiind însoţită de explicaţii privind temeiul de fapt şi de drept pentru care s-a respins. În această variantă, decizia trebuie contestată la tribunal.

Secţiunea a 3 – a – Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ
(1) Prima instanţă este tribunalul, iar a doua instanţă este curtea de apel.
(2) Sunt două căi de urmat: prima, printr-o acţiune proprie, iar a doua, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD.
(2.1.) În primul caz, printr-o acţiune proprie, te poţi adresa unui avocat cu suportarea cheltuielilor. SCMD în acest caz, nu te poate ajuta. Te rugăm ca în acest caz să informezi în scris filiala din care faci parte.
(2.2.) În al doilea caz, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD, în care cheltuielile sunt suportate de organizaţie. În raport de nevoile proceselor, se pot cere şi alte sume.
(3) Dacă te-ai alăturat SCMD, atunci vei face următorii paşi:
Pasul 1 - După trimiterea contestaţiei la comisie, în termen de max. 3 zile calendaristice, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul):
1.1. - copie după decizia veche de pensie;
1.2. - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.3. - copie după noua decizia de pensie;
1.4. - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.5. - copie după contestaţia trimisă şi confirmarea de primire a
contestaţiei.
Pasul 2 - După primirea răspunsului de la comisia de contestaţii, în termen de max. 3 zile calendaristice, depui la filială copie după răspunsul privind soluţionarea contestaţiei.
Pasul 3 - În cazul în care, în termenul legal de la înregistrarea cererii de contestaţie, nu ai primit răspuns la această cerere, în termen de max. 3 zile calendaristice, de la epuizarea acestui termen, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.
Pasul 4 – Prin excepţie de la regula generală, prezentată la paşii 1, 2 şi 3, membrul de sindicat poate depune documentele de la pasul 1, la orice filială a SCMD din ţară, pentru motive personale, care nu îi permit depunerea acestora la filiala unde este înscris ca membru. În această situaţie, membrul de sindicat are obligaţia de a fi permanent în legătură cu filiala unde a depus documentele pentru a semna personal tabelul nominal care însoţeşte intervenţia în instanţă.
Pasul 5 - Atât la depunerea răspunsului la contestaţie (vezi pasul 2 de mai sus), cât şi la comunicarea epuizării termenului de răspuns la contestaţie (vezi pasul 3 de mai sus), fiecare membru al SCMD va face dovada plăţii cotizaţiei pe anul 2011, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SCMD.
(4) Încadrarea în termenele legale este esenţială pentru susţinerea demersurilor în instanţă.
(5) La sediul din ............................................, începând cu data de ....................... se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor de la alin 3, Pasul 1, format din colegi din filială prin voluntariat. Cei care nu pot veni la sediu, trimit documentele, la adresa de mai sus, prin poştă, cu confirmare de primire.
(6) Membrul de sindicat are obligaţia de a răspunde imediat şi de a se prezenta, din proprie iniţiativă sau la chemarea adresată prin sistemul de anunţare cunoscut, pentru a depune documentele respective şi a semna tabelele de reprezentare în instanţă.
TERMENE DE URMĂRIT:
- înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.

PARTEA A II – A
ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SCMD

Secţiunea 1 – PRIVIND EVIDENŢA ŞI ANUNŢAREA MEMBRILOR FILIALEI
a) actualizarea situaţiei cu membrii filialei (operarea celor care s-au retras, includerea celor noi veniţi, clasarea membrilor pe case de pensii sectoriale, etc.);
b) constituirea/reactualizarea Sistemului de anunţare a membrilor de sindicat. Sistemul, care va cuprinde mijloacele de anunţare, persoanele responsabile de transmiterea mesajelor şi modalităţile de transmitere/anunţare (prin: e-maile, telefon, corespondenţă, contact direct sau chiar mijloace mass-media – audiovizuale sau scrise locale) trebuie să asigure transmiterea mesajelor până la nivelul FIECĂRUI MEMBRU AL FILIALEI. Noii membrii ai filialei se trec într-un lanţ de anunţare încă de la completarea cererii. În situaţia în care o persoană de pe lanţul de anunţare nu-şi mai poate îndeplini obligaţiile asumate, renunţă la a mai fi responsabil cu transmiterea mesajelor sau din alt motiv, cel aflat pe treapta ierahică imediat următoare înştiinţează de urgenţă conducerea filialei şi gestionează provizoriu legăturile neacoperite, până la clarificarea situaţiei;
c) Biroul Operativ (jud., mun., orăş., de sector) se va asigura că fiecare membru al filialei a intrat în posesia Ghidului, inclusiv pentru cei aflaţi în spital sau alte situaţii de excepţie (plecaţi la rude, în staţiuni balneoclimaterice, etc.). Totuşi membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale. Legătura permanentă cu filiala şi înştiinţarea persoanei din amonte pe sistemul de anunţare rămâne principala sa obligaţie. Ghidul va fi afişat permanent pe site-ul filialei;
d) primirea de noi membri se poate face până în preziua depunerii actelor la tribunal, dacă persoana prezintă dovada contestării noii decizii de pensionare şi plata cotizaţiei de membru SCMD.

Secţiunea a 2 - a – PRIVIND CONTESTAREA NOILOR DECIZII
a) contestarea se realizează conform prevederilor cuprinse în Ghidul elaborat;
b) se operează în evidenţe opţiunile celor care au transmis că nu contestă noile decizii. Se pot întocmi deja tabele separate, urmând ca denumirea acestora sa fie comunicată mai târziu.

Secţiunea a 3–a - PRIVIND REZOLVAREA LITIGIULUI ÎN INSTANŢĂ
a) operarea în evidenţele filialei a opţiunilor celor care au înştiinţat filiala că nu se alătură SCMD pentru a merge în instanţă. Arhivarea scrisorilor trimise;
b) plicul cu documentele prevăzute în Ghid la Secţiunea a 3–a - Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ, Pasul 1, se depune în termen de 3 zile calendaristice. Plicul se înregistrează într-un registru special, iar în colţul din stânga sus se scriu următoarele date: numărul de înregistrare din registrul special; data când a fost înregistrată contestaţia; data de rezolvare a contestaţiei (termenul maxim); data limită până la care trebuie depusă acţiunea în instanţă pentru persoana respectivă;
c) se verifică conţinutul şi dacă nu sunt depuse toate documentele specificate în Ghid, atunci la rubrica Observaţii din registru, se consemnează cele lipsă, iar membrul de sindicat va fi atenţionat ca până la ...... să completeze setul de documente solicitat. Altfel nu va putea fi inclus pe tabel;
d) termenul de registru utilizat poate fi înţeles ca cel clasic sau fişier electronic de evidenţă, care permite listarea în funcţie de selecţia dorită. Registrul special va avea, în principal, următoarea structură:

Nr. crt Nume şi prenume, cu iniţiala tatălui Cine depune documentele
/Semnătura
Cine primeşte documentele /Semnătura Observaţii
* Se completează cu documentele lipsă din setul obligatoriu de documente prevăzut în Ghid (Secţiunea (3), Pasul1)


(e) Plicurile cu documentele astfel înregistrate, se clasează în prima etapă pe data maximă de soluţionare a contestaţiei, iar ulterior (după expirarea termenului maxim de contestaţie sau depunerea răspunsului la contestaţie – vezi mai jos), pe datele limită de atacare la tribunal. Se depun în fişete metalice, în încăperi care să asigure securitatea şi prevenirea sustragerii lor. Birourile Operative sunt autorizate de a lua orice măsuri pe care le consideră necesare pentru prevenirea sustragerii, a incendierii sau altor motive de forţă majoră.
f)titlul tabelului şi structura acestuia se va comunica, până la sfârşitul lunii ianuarie. Tabelul va avea obligatoriu ,,Nr. crt.”, iar fiecare pagină va fi semnată şi ştampilată. Completarea lor, de regulă, trebuie încheiată până în preziua înregistrării actelor la instanţă. În mod excepţional, în ultima zi se pot ataşa pagini de sfârşit, cu respectarea cronologiei numărului curent.
Din cele expuse rezultă că la o filială pot exista una sau mai multe intervenţii în instanţă, respectiv serii de reclamanţi. Acest aspect rezultă din modul de soluţionare a contestaţiilor de către comisia de contestaţii respectivă.
Modul cum se va realiza conexiunea dintre tabele şi intervenţia în instanţă urmează a fi precizat.

EXEMPLE DE COMPLETARE A PLICULUI
(în partea stângă sus):

Cazul 1 – fără răspuns la contestaţie
S-a primit decizia pe 10 ian; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 18 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: 18 ian. + 45 de zile = 02 martie; atacarea în instanţă: în perioada 03.03 (+ 30 de zile) - 01 aprilie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.
Completarea plicului:


Explicitare:
I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 18. ian. + 45 de zile = 02 martie. Se realizează prima clasare: după acest termen: 02 martie.
II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 01 aprilie.
Corecţiile se fac în funcţie de cum se găseşte persoana faţă de cele trei termene:
- înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei sau epuizarea termenului de 45 de zile în care nu s-a primit răspuns la contestaţie).

Cazul 2 – cu răspuns la contestaţie
Primit decizia pe 11 ian.; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 15 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: = 05 feb. (a primit răspunsul după 22 de zile, faţă de 45 de zile ca termen maxim de soluţionare); atacarea în instanţă: începând cu 05 feb. (+ 30 de zile) până la 06 martie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.


Explicitare:
I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 15. ian. + 45 de zile = 28 feb. Se realizează prima clasare: după acest termen.
II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. În cazul nostru, răspunsul a venit în interiorul termenului maxim de soluţionare a contestaţiei de 45 de zile. Se calculează începând cu 05 feb. Nu se mai ţine cont de termenul scris iniţial la rubrica ,,I – După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 06 martie.

Secţiunea 4 – PRIVIND PRIMIREA DOCUMENTELOR INDIVIDUALE PENTRU ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ
a) începând cu data de ....../........2011 se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor, de luni până sâmbătă, între orele ........ – ......... la sediul din ........................ pentru înregistrarea, calculul termenelor legale, clasarea plicurilor, completarea documentelor menţionate în Ghid şi semnarea tabelelor nominale pentru acţiunile în justiţie, precum şi alte aspecte de evidenţă;
b) asigurarea permanenţei se face din membrii secretariatului filialei şi din voluntari, planificarea acestora fiind întocmită şi urmărită de secretariat. Voluntarii sunt membri ai SCMD, sunt la dispoziţia secretariatului filialei şi primesc sarcini precise de rezolvat. Numărul de voluntari se stabileşte de Biroul Operativ al filialei.

PARTEA A TREIA
MĂSURI URGENTE

Secţiunea a 5 – a – MĂSURI URGENTE – în vederea promovării acţiunilor sindicatului în instanţele de judecată.
1 – Preşedinţii de filiale vor contacta câte 2 avocaţi din barourile locale în vederea susţinerii acţiunilor la tribunalele locale. Cu prioritate se va face apel la membrii de sindicat care au calitatea de avocaţi şi acceptă să reprezinte interesele colegilor sindicalişti.
În cazul în care nu există o astfel de posibilitate, se va apela la avocaţi din Baroul local.
Se va comunica consilierului juridic Emilian Pielmuş prin e-maile em.pielmus@yahoo.com următoarele date :
1 – NUMELE şi PRENUMELE
2 – BAROUL DIN CARE FACE PARTE
3 – TELEFONUL/ADRESA DE E-MAILE
ale avocaţilor contactaţi.
Termen: pentru acest demers: 10 zile lucrătoare de la transmiterea acestui comunicat.
2 – Departamentul juridic va stabili, la o dată viitoare ce va fi comunicată, o întîlnire a preşedinţilor de filială însoţiţi de avocaţii aleşi.
3 – Se va comunica prin poştă începând cu data de 10.01.2011 exemple concrete de inadvertenţe descoperite în documentele emise de autorităţile abilitate, pentru calculul pensiilor (nereguli constate cu prioritate din adeverinţele de venituri brute/nete), inclusiv copii, de pe aceste documente (adeverinţe).
Responsabilitate: de aplicarea şi monitorizarea măsurilor prevăzute în prezentul comunicat, răspund, conform atribuţiilor, în mod direct, membrii de sindicat şi preşedinţii de filiale.

Şeful DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Gl. Lt. (r) prof. Univ. dr. PAVEL ABRAHAM