17 decembrie 2013

Comunicat           Cu ocazia apropierii cumpenei dintre ani, avem onoarea să adresăm militarilor din Garnizoana Timişoara - celor din serviciul activ, din rezerva Armatei şi în retragere, sincere urări pentru o petrecere frumoasă a sărbătorilor de iarnă alături de familie şi de toţi cei dragi, iar pentru aceia dintre Dumneavoastră care vor fi alături de noi şi în 2014, putere şi tenacitate în lupta pentru drepturile tuturor.

LA MULŢI ANI, OŞTENI !

Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD

15 decembrie 2013

Comentariu

... ce aveţi cu SCMD ?!

Citind Comunicatul –Apel nr. 35 din 10.12.2013 al Biroului Permanent Central al ANCMRR mă încearcă nişte sentimente contradictorii, pentru că l-am cunoscut bine pe Domnul General(r) Mihai Iliescu, cel care se doreşte a fi spiritus rector al respectivei organizaţii.
Sub comanda Domniei Sale am executat multe trageri de luptă cu rachetele antiaeriene atât în poligonul din ţară, cât şi în stepa deşertică din zona Astrahanului sovietic. Nu pot să nu mi-l amintesc în poligonul de la Aşuluk , concentrat asupra indicatorului de observare circulară, solicitându-mi, în vederea combaterii, coordonatele şi parametrii de zbor ale ţintelor descoperite de operatorii mei. Eram, de la soldat la comandant de brigadă, un tot cu un singur scop : îndeplinirea misiunii ! Sună patetic, dar aşa simţeam noi atunci, şi ne întorceam în ţară mândri că ţintele au fost descoperite şi nimicite, stârnind admiraţia arbitrilor care nu prea aveau consemn să fie îngăduitori cu românii, singurii „aliaţi” fără consilieri sovietici în unităţile lor...
A venit apoi decembrie 1989, când planşeta cu situaţia aeriană generală  se umpluse cu informaţii false , primite prin reţelele de înştiinţare centralizată, despre multitudinea de ţinte aeriene care „invadaseră” spaţiul aerian al României; la insistenţele comandantului brigăzii, i-am raportat că pe indicatoarele radarelor noastre (care au rezistat bine la bruiaj) , nu avem nimic în zona de acţiune.
Anii au trecut, drumurile s-au despărţit, dar nu pot să nu recunosc că în amintirea activităţii desfăşurate în trecut, la propunerea Domniei Sale, am fost trimis într-un schimb de experienţă într-un poligon din Texas.
Ceea ce se întâmplă acum, este o altă poveste, şi îmi vine greu să înţeleg de ce fostul meu comandant este atât de înverşunat împotriva celor care militează activ pentru repunerea în drepturi a celor care, „prin numeroase eforturi şi renunţări” , au contribuit din plin la clădirea atâtor cariere militare de excepţie.
Pe de altă parte, cred că cei care asemenea Domniei Sale contestă dreptul SCMD de a exista, au dreptate ; SCMD nu trebuia să se înfiinţeze, deoarece exista ANCMRR !
 Conducerea ANCMRR, bucurându-se de  „îndelungata  legitimitate istorică, de recunoaştere fără precedent, prin acte de guvernare şi de comandă militară”a organizaţiei, trebuia să împiedice bulversarea sistemului militar şi abuzurile împotriva celor care şi-au asumat „misiunea sacră din fragedă tinereţe”.
Conducerea ANCMRR , autocaracterizată prin „probitate militară şi morală” , trebuia să acţioneze aşa cum dictează „spiritul de camaraderie, demnitatea şi onoarea uniformei militare, valoarea inestimabilă a jurământului de credinţă faţă de ţară şi neam depus de militar”, şi să se opună răsturnării valorilor ierarhiei militare, desfiinţării calităţii de militar pentru cei care constituie coloana vertebrală a Armatei de rezervă.
A făcut aşa ceva conducerea ANCMRR ? NU !
Şi atunci...

Col(r) Radu AROMÂNESEI
(fost comandant al Bateriei de Conducere Automatizată a Complexelor RAA)


12 decembrie 2013

informare

INFORMARE

Ca participant la lucrările CNR Alba –Iulia din perioada 29.11-01.12. 2013, am onoarea să vă informez că pe parcursul desfăşurării activităţii nu am auzit nimc din cele menţionate mai jos, mai mult, marea majoritate dintre participanţi fiind şi membri ai ANCMRR, unii chiar cu funcţii de conducere în organizaţiile locale, problema discutată a fost aceea de a strânge rândurile tuturor rezerviştilor pentru a acţiona împreună în vederea redobândirii drepturilor de care am fost privaţi.
 În aceste condiţii nu s-a pus niciodată problema unei abordări ca cea insinuată , abordare pe care oricum nu ar fi acceptat-o niciunul din cei prezenţi.

„COMUNICAT – APEL Nr. 35 din 10.12.2013

Luând cunoştinţă de aberaţiile şi invectivele la adresa A.N.C.M.R.R. şi a organelor sale de conducere, proferate la recenta întâlnire de la Alba Iulia a reprezentanţilor S.C.M.D., Biroul Permanent Central adresează tuturor camarazilor apelul de a nu lua în seamă fabulaţiile şi scornelile unei minţi înfierbântate, nedemnă de cea mai mică încredere şi consideraţie.
Reiese tot mai clar faptul că S.C.M.D. nu este pe deplin nici măcar o structură sindicală, ci una atipică, ilegală, care nu are nici o tangenţă cu demnitatea armatei active şi de rezervă, cu virtuţile militare, cu probitatea morală, cu comportamentul civic şi demnitatea ce caracterizează cadrele militare în rezervă/ retragere.
Alegaţiile invocate la recenta întâlnire a reprezentanţilor S.C.M.D. constituie încă o dovadă a caracterului său profund politic, a aflării sale la originea unor jocuri politice la comandă internă şi externă, acţiuni dincolo de limitele legale, aroganţa dusă la extrem prin atribuirea unor merite pe care nu le-a avut şi nu le are, asumarea unor roluri şi misiuni de nimeni încredinţate. S.C.M.D., ignorând cu bună ştiinţă incidenţa legii, arogându-şi reprezentativitatea tuturor rezerviştilor – pensionari militari şi familiilor acestora, debitând invective, jigniri fără acoperire şi nemeritate la adresa reprezentanţilor A.N.C.M.R.R., intră sigur sub incidenţa legii.
Lipsa de scrupule se manifestă şi în aceea că ignoră şi pune sub semn de întrebare, calitatea, misiunea sacră asumată de militari din fragedă tinereţe, pune la îndoială probitatea militară şi morală a fondatorilor A.N.C.M.R.R. şi a celor care le-au continuat opera, etichetându-i stalinişti, reprezentanţi ai armatei roşii, profitori ai unui sac de avantaje.
Spusele şi faptele îi autodemască fără echivoc, că nu sunt militari de carieră, că au trecut prin armată pe fond politic, făcând plecăciune în faţa conducerii fostului Consiliu Politic Superior al Armatei din epoca Ceauşescu, n-au înţeles şi nu vor înţelege niciodată spiritul de camaraderie, demnitatea şi onoarea uniformei militare, valoarea inestimabilă a jurământului de credinţă faţă de ţară şi neam depus de militar.
În aceste condiţii, Biroul Permanent Central lansează acest apel cunoscând calitatea deosebită a cadrelor militare în rezervă/ retragere provenite din activitate în Armata României – membrii ai A.N.C.M.R.R., care au în spate o carieră militară de prestigiu, parcursă prin numeroase eforturi şi renunţări.
Ignorând şi respingând astfel acele fabulaţii, unele apropiate de paranoia, să dăm un înalt exemplu de respect pentru adevăr, pentru cariera militară, a cărei demnitate şi onoare o întunecă unii printr-un comportament inadecvat, departe de un adevărat membru al marii familii a Armatei Române.
Înspăimântaţi de precaritatea situaţiei în care au ajuns ca urmare a unor acţiuni străine de spiritul militar tradiţional, unii membrii ai conducerii S.C.M.D. îşi atribuie merite pe care nu le au în tot ce au dobândit legal în ultimii ani cadrele militare în rezervă/ retragere, roluri şi misiuni de nimeni încredinţate, cu atât mai puţin de reprezentanţii actualelor şi fostelor cadre militare active ale Armatei României.
Mai mult, deranjaţi de credibilitatea şi notorietatea de care se bucură tot mai evident A.N.C.M.R.R. în al XXIII-lea an al existenţei sale după 1990, de îndelungata sa legitimitate istorică, de recunoaştere fără precedent, prin acte de guvernare şi de comandă militară, a utilităţii şi reprezentativităţii sale, realităţi demonstrate cu prisosinţă şi de recenta Conferinţa Naţională, de prima întâlnire a cadrelor militare în rezervă/ retragere la Patriarhia Ortodoxă Română, de participarea demnă la celebrarea a 95 de ani de la Marea Unire din 1918, unii conducători ai SCMD încearcă să arunce cu noroi, în derizoriu A.N.C.M.R.R., acţiunile legitime ale cadrelor ei de conducere.
Prin fals şi minciună, instigări şi ameninţări de tot felul, unii reprezentanţi ai S.C.M.D. mai reuşesc încă să înşele buna credinţă. Minciuna, neadevărul, exacerbările s-au dovedit dintotdeauna a avea picioare scurte.
Biroul Permanent Central reiterează necesitatea ca filialele judeţene şi de sector să acţioneze în unitate de voinţă împotriva celor care încearcă să diminueze sau chiar să anuleze contribuţia A.N.C.M.R.R. la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat şi se confruntă cadrele militare în rezervă/ retragere – pensionari militari proveniţi din activitate în Armata României, să creeze confuzie permiţându-şi să lanseze invective şi calomnii la adresa conducerii legal şi democratic alese ale Asociaţiei, care încearcă prin metode perfide să destabilizeze funcţionarea normală a filialelor.
Fabulaţiilor şi exacerbărilor S.C.M.D., A.N.C.M.R.R., organele sale de conducere, le opune adevărul incontestabil, acţiunea inteligentă, răbdarea, demnitatea şi onoarea militară şi, în caz de neastâmpăr, acţiunea în justiţie.
Poziţia A.N.C.M.R.R., a Biroului Permanent Central a fost făcută cunoscut domnilor viceprim-ministru Gabriel OPREA, ministru al Apărării Naţionale Mircea DUŞA, fiind şi obiectul unei acţiuni în instanţă.
BIROUL PERMANENT CENTRAL”
După ce aţi citit, vă rog să vă puneţi următoarea întrebare: DE CE ?

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD

Col(r) Radu AROMÂNESEI

11 decembrie 2013

Opinie

Mai sunt multe de făcut,


            Pentru militarii în rezervă , şi aici mă refer în special la cei disponibilizaţi ca urmare a necesităţii integrării Armatei în structurile NATO, anul 2013 a debutat sub auspicii extrem de favorabile, ca urmare a implicării masive în victoria USL la alegerile parlamentare din decembrie trecut. Din păcate, aşteptările au fost împlinite în mică măsură, şi asta cu preţul depăşirii unor obstacole la care nu ne aşteptam.
            Să fim bine înţeleşi; militarii disponibilizaţi nu au cerut favoruri, nu au pretins avantaje nemeritate, funcţii, grade, onoruri, sinecuri, ci doar s-au aşteptat la o rapidă şi radicală reparare a nedreptăţilor la care au fost supuşi de către lacheii regimului Băsescu-Boc. Cu toate acestea, reprezentanţii actualei guvernări, şi încă unii de la vârf, s-au prefăcut că au uitat înţelegerile electorale încheiate în teritoriu cu SCMD, acordând, ca şi înaintaşii lor, un credit sporit unor alte persoane care se erijează în exponenţi ai rezerviştilor, fără a face ceva concret în sprijinul acestora, dar care se pricep de minune la a-i „tămâia” pe puternicii zilei, în folosul lor şi a celor din propriul anturaj.
            În aceste condiţii, SCMD a rămas singura formă de organizare care s-a implicat, poate uneori nu cu destulă consecvenţă, în abordarea numeroaselor şi dureroaselor probleme cu care  ne-am confruntat din 2011 încoace. Că era loc de mai bine, e fără doar şi poate, dar şi aşa măcar ne-am făcut cunoscuţi, am evitat recalcularea pensiilor care ar fi însemnat o diminuare a acestora cu peste 60%, iar unii dintre noi, cei mai periclitaţi, am scăpat de executarea silită a unor mari sume de bani pe care le-am fi încasat nemeritat, dar pe care nu noi le-am solicitat, şi care , cadou otrăvit, ne-au fost oferite fără posibilitate de refuz, în cadrul unei campanii concentrate de diminuare a credibilităţii SCMD, tocmai pentru a mai slăbi presiunea asupra guvernanţilor.
             Din păcate, manevrele vechii Puteri au cam reuşit; mulţi din cei cărora li s-au majorat pensiile, unii din cei care prin noile grupe de muncă au atins sau depăşit cuantumul pensiei militare, sau care nemulţumiţi de lipsa rezultatelor pozitive în justiţie, făcându-se că nu înţeleg implicarea politicului în acestă chestiune, s-au dezis de SCMD şi chiar încearcă să identifice această organizaţie şi reprezentanţii ei cu inamicul împotriva cărora trebuie întoarse tunurile criticii. Nu ştiu dacă cei în cauză realizează că astfel fac jocul cui nu trebuie, dar important este ca SCMD, întărit prin plecarea oportuniştilor şi având în rândurile sale pe cei care înţeleg pe deplin rostul acestei organizaţii, să acţioneze cu fermitate pentru atingerea obiectivelor propuse.
            Ca urgenţă  trebuie eliminată discriminarea dintre cei trecuţi în rezervă înainte şi după 1 ianuarie 2011, prin aplicarea condiţiilor de muncă prevăzute de HG S-1019/2010 tuturor militarilor în rezervă şi în retragere.
            Rămâne deschisă şi încă nerezolvată discriminarea şi limitarea dreptului la muncă prin interzicerea cumulului pensiei cu salariul, în condiţiile în care militarii de oriunde ies din serviciul activ la vârste inferioare faţă de ceilalţi membri ai societăţii, iar neutilizarea acestei rezerve de competenţă , seriozitate şi rigoare este o mare pierdere pentru stat.
            Deoarece SCMD are în rândurile sale rezervişti din cadrul întregului sistem da apărare naţională, siguranţă şi ordine publică, trebuie făcute acţiuni şi presiuni pentru ca instituţiile de resort (MApN,MAI, SRI) să ne accepte ca partener legal de dialog, pentru ca organizaţia să-şi îndeplinească menirea sindicală faţă de membrii săi, în toate aspectele ce privesc bunăstarea şi drepturile acestora.
            Problema cea mai importantă rămâne însă legea pensiilor militare de stat, obiectiv major al SCMD, promis şi tot promis de actuala Putere, dar ţinut „la sertar”, poate tocmai pentru a creşte nerăbdarea şi a adânci frustrarea celor care ar urma să beneficieze de prevederile ei. Iar pentru ca aceste prevederi să corespundă nevoilor şi aşteptărilor noastre, este imperios necesar ca SCMD să vegheze, să acţioneze şi să  insiste ca dreptatea să se facă „până la capăt”!

Col(r) Radu AROMÂNESEI


02 decembrie 2013

COMUNICAT

REZOLUTIA
CONSILIULUI NATIONAL AL REPREZENTANTILOR SCMD
ALBA IULIA – 30.11.2013

            In zilele de 29 – 30 noiembrie 2013, cu participare la manifestarile din ziua de 1 Decembrie, s-au desfasurat, la Alba Iulia, lucrarile Consiliului National al Reprezentantilor (CNR) - organul suprem de conducere al Sindicatului.
In cuvantul de salut, presedintele SCMD a subliniat realizarile SCMD de la infiintare si pana la zi. A fost anuntat si aprobat prezidiul lucrarilor, apoi s-a facut prezenta, constatandu-se ca din totalul de 21 membri fondatori  au fost prezenti si delegati 14, din 3 membri ai Comitetului Director, care nu sunt fondatori sau presedinti de filiale, au fost prezenti 2 si 1 delegat, din totalul de, care nu au mai indeplinit cerinta statutara de minim 15 membri in filiala, ramanand 67, din randul acestora absentand din motive de sanatate, 7, fara delegare. Total membri cu 90 de presedinti de filiale teritoriale nu au mai fost convocati 23 drept de vot,  prezenti au fost 77. Au fost prezenti, ca membri fara drept de vot, ai secretariatului tehnic un numar de 8 persoane, carora li s-au adaugat 2 persoane, membri de sindicat, a caror prezenta la lucrari a fost admisa, in calitate de asistent, de catre adunare prin vot.
Constatand prin votul in unanimitate, constituirea legala a CNR, conform art. 8 (1) din ROF  adunarea a votat si propunerea presedintelui de verificare a situatiei si reorganizarea la nivel BO a Filialei 1 Sector 4 Bucuresti si a filialelor care nu au intrunit numarul de minim 15 membri cotizanti.
S-a tinut un moment de reculegere pentru cei 67 de camarazi decedati de la ultimul CNR, moment reluat, din pacate, de 3 ori, pentru camarazii decedati exact in zilele desfasurarii CNR.
Dupa constatarea legalitatii CNR, presedintele SCMD a anuntat secretariatul tehnic al lucrarilor si a supus votului ordinea de zi si probleme de procedura, acestea fiind votate cu o singura abtinere.
In prima sesiune a lucrarilor presedintele SCMD a prezentat bilantul activitatii SCMD de la ultimul CNR si pana in prezent, cu modul de infaptuire a Rezolutiei CNR Alba Iulia, 27 octombrie 2012.
Au fost prezentate apoi Raportul comisiei de cenzori de catre presedintele acesteia si raportul vicepresedintelui coordonator al Departamentului Juridic, privind situatia actiunilor aflate pe rolul instantelor si initiativa acestui departament pentru recuperarea drepturilor de pensie retinute.
CNR a votat in unanimitate Raportul Comisiei de cenzori, reinvestind-o in aceeasi componenta pentru 2014: Lt. Col. Balaiita Sorin-presedinte, Col. Sturza Alexandru si Mr. Ghinescu Cornel - membri.
Dupa ample dezbateri, au fost aprobate in unanimitate bilantul si raportul juridic.
In sesiunea a doua a lucrarilor CNR, au fost prezentate de vicepresedintele coordonator al Departamentului Economic Financiar si responsabilul cu contabilitatea Raportul privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si executia bugetara pana la 22.11.2013.
In context s-au mai votat pastrarea cotizatiei la nivelul de 120 lei/an, acordarea de drapele tricolore familiilor, de catre SCMD, in caz de deces, sustinerea in continuare a proiectului Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia. Toti reprezentantii care au luat cuvantul au sustinut necesitatea intaririi coeziunii interne, imaginii SCMD si necesitatea promovarii obiectivelor si intereselor SCMD si nationale in toate relatiile cu ministerele de resort si cu toate partidele.
A fost prezentata detaliat, pe marginea bilantului, de catre reprezentantul delegat al acestora si activitatea filialelor din Republica Moldova, pe linia integrarii acesteia in UE si apararea drepturilor rezervistilor si populatiei romanesti.
In sesiunile CNR din 30.11.2013 s-au dezbatut si aprobat:
·     Proiectul de buget pe 2014
·     Directiile prioritare ale strategiei SCMD pe 2014 si in perspectiva
·     Raportul privind rezolvarea problemelor organizatorice si de perspectiva ale SCMD, prezentat de vicepresedintele cu probleme organizatorice
·     Raportul privind actiunea SCMD in razboiul mediatic, prezentat de vicepresedintele coordonator media
·     Punctele de vedere privind modificarea Statutului si ROF-ului, rezultate din bilant, cu specificarea utilizarii de catre CD a materialului furnizat de catre Comisia de armonizare, si ulterioara trimitere spre consultare la filiale
·     Alte masuri de ordin financiar si organizatoric rezultate din propunerile Departamentului Economic Financiar si propunerile filialelor dupa cum urmeaza:
1.      Cotizatia se va repartiza in cote astfel: 40% la filiala, 60% SCMD (6 voturi impotriva, 2  abtineri)
2.       Deschiderea de conturi analitice in care sa fie evidentiate fondurile filialei,  in cota de 40% aprobata de CNR, plus dobanda aferenta (1 abtinere).
3.      Obiectivul nr 1 al activitatii Comisiei de Cenzori il constituie verificarea respectarii hotararilor CNR, in conformitate cu legislatia in vigoare. (unanimitate)
4.      Comisia de Cenzori sa verifice, cu precadere, filialele care au neclaritati in evidenta, iar ordinea verificarii sa fie stabilita de presedintele SCMD cu consultarea sefului Departamentului Economic Financiar (2 voturi  impotriva).
5.      Acordarea ajutoarelor de deces in suma de 1000 lei, sub conditia ca persoana in cauza sa fie platitoare de cotizatie la zi (unanimitate).
6.       Sumele solicitate de filiale, in plus fata de cota de 40%, pentru activitatile in folosul  SCMD, vor fi acordate in mod exceptional prin decizie a CD.(unanimitate).
7.      Activitatile pentru care filialele pot cheltui sumele alocate sunt, in principiu:
a.      Functionare filiala (unanimitate)
b.     Dotare filiala (unanimitate)
c.      Activitati de protocol pentru stabilirea de aliante si socializare (2 voturi impotriva, 1 abtinere)
d.     Stimularea celor care muncesc pentru bunul mers al filialei, fara a depasi un salariu minim pe economie, conform noii Decizii de acordare a stimulentelor (unanimitate voturi)
e.      Cheltuieli de imagine si media ( unanimitate voturi)
f.       Sprijinirea materiala a membrilor filialei aflati in dificultate (2 voturi impotriva, 2 abtineri)
g.      Stimulente pentru presedintii de filiala. Acestea se aproba de catre CD, la propunerea Biroului Operativ al filialei.
8.      Aplicarea stricta a hotararilor CNR privind aparitia oricarui tip de material pe pagina centrala, numai cu aprobarea si sub raspunderea presedintelui SCMD si/sau sefului Departamentului Media (1 vot impotriva)
9.       Sarcina stabilirii conditiilor de colaborare pentru orice oferta comerciala adresata SCMD revine Comitetului Director (2 voturi impotriva).
10.  Comisia de rezolvare a contestatiilor se completeaza cu urmatorii:
·       Gl. Mr. Nastase Constantin (inlocuieste pe dl Col Racasan Stefan)- presedinte (1 vot impotriva)
·       Col  Comaneci Mircea - membru (inlocuieste pe Plt. Adj. sef Petcu Daniela) (1 vot impotriva)
·       Col. Cristescu  Florea - membru (inlocuieste pe dl Lt Col Burneiu Dorel) (1 vot impotriva)
11.  Directiile prioritare ale strategiei de actiune a SCMD, pentru anul 2014 si in perspectiva vor fi transmise presedintilor de filiale prin vicepresedintii CD coordonatori de Zone (votat in unanimitate)
12.  Elaborarea de catre CD, in baza strategiei SCMD a unui plan de masuri, pentru punerea in aplicare a acesteia (votat in unanimitate)
13.  Reactualizarea (completarea) listelor nominale ale structurilor (departamentelor si compartimentelor) centrale ale SCMD, acolo unde situatia o impune, si aprobarea acestora in prima sedinta a CD (votat in unanimitate).

Rezolutia a fost adoptata in unanimitate.


21 noiembrie 2013

Opinie

Un gând...

Datorită harului profesorului din gimnaziu, am devenit un împătimit de Istorie. Recunosc, doar la nivel de diletant, dar pe parcursul anilor am „devorat” orice publicaţie de specialitate care îmi cădea în mână . Zilele trecute tocmai am procurat ultimul număr al unei reviste care trata acţiunea Armatei Române în Bulgaria, în Al Doile Război Balcanic din 1913. Autorul unui articol (Florin Şperlea), folosindu-se de mărturiile contemporanilor, face referire la modul cum se prezenta Oştirea noastră în anul premergător declanşării Primului Război Mondial.
Să vedem:
„După încheierea Tratatului secret de alianţă cu Germania şi Austro-Ungaria (1883), pentru regele Carol I , armata română în timp de război urma să fie doar o anexă a trupelor austro-gemane. În memoriile sale, liderul liberal I.G.Duca încerca să-şi explice dezinteresul manifest al regelui Carol faţă de armata română, după 1883. Acesta, spune Duca -nu privea armata noastră decât sub prisma legăturilor ei cu armatele aliate. În caz de război menirea ei era să fie pe frontul oriental aripa de la extrema dreaptă a armatelor germano-austriece. Întrucât putea îndeplini această funcţie, armata noastră răspundea dorinţelor lui. De ce să ne muncim şi să cheltuim prea mult ?În ziua hotărâtoare salvarea va veni tot de la ofiţerii germani care vor sosi să ne sfătuiască, în armamentul şi muniţiile pe care germanii ni le vor trimite-”.
Mai departe:
„Analizând criza corpului ofiţeresc, Gh. Tătărescu ajungea la concluzia că salariile necorespunzătoare şi desconsiderarea faţă de cariera militară fac din aceasta o- carieră de al doilea ordin-. Situaţa materială a tinerilor sublocotenenţi era destul de dificilă, de vreme ce primeau-un salariu mai redus decât acela al unui zidar- ..., datoriile contractate fiind –o molimă care bântuie cu furie; percepţia corpului de ofiţeri în societate nu era tocmai măgulitoare, căci, spune Tătărescu, ei sunt – nişte brute pentru intelectuali, nişte târâie-sabie pentru burghezi şi nişte  inutilităţi necesare pentru restul societăţii. La toate acestea, se adăuga ceea ce omul politic liberal aprecia a fi-procesul de descompunere sufletească- întâlnit la aceia care, deşi porneau cu entuziasm în cariera militară, constatau că –uneori se reuşeşte şi altfel decât graţie muncii şi jertfelor şi că, în societate, se pricopseşte lumea fără osteneală şi fără ideal-. De ce ne-ar mira atunci că însuşi liderul Partidului Naţional Liberal, Dimitrie A. Sturdza, obişnuia să spună că –armata nu rentează-?”
            Din articolul din care am citat, reiese că în urma excursiei de la sud de frontieră(căci de fapt nu a avut loc nicio confruntare militară, bulgarii sătui de război predându-se cu voioşie), factorii de conducere s-au îmbătat cu laurii unei aşa zise victorii şi au stabilit, ei, că Armata Română este măreaţă...
            Adevărul a ieşit la iveală abia în campania din 1916, când pierderile umane, teritoriale şi economice ale ţării au fost enorme. Cei drept, în vara anului următor ne-am luat revanşa la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, dar tot a trebuit să încheiem o pace dezavantajoasă. De ce ? Păi francezii au dotat, echipat şi instruit doar trupele de la contact cu inamicul. Noroc că Centralii erau vlăguţi la rândul lor, altfel...!
            Am făcut acest excurs cu gândul la o întrebare: mai este „historia magistra vitae?”


Col(r) Radu AROMÂNESEI

18 noiembrie 2013

Informare

COMUNICAT DE LA FILIALA SCMD CONSTANTA

Rog preşedinţii de filiale să sprijine acestă iniţiativă a colegului nostru lt.co(r)Gabriel Burlacu, postând acest material pe pagina filialei dumneavostră.Pentru judeţele unde nu au fost stabilite persoane de contact rog să desemnaţi o persoană din cele interesate de acest demers pentru a ţine legătura operativ cu lt.col.(r) Gabriel Burlacu (tel.0748608652).
Pe măsura desfăşurării acestei acţiuni vom posta detalii pe pagina filialei nostre.

Preşedinte S.C.M.D. Filiala Constanţa
Col.(r) Remus MacoveiIniţiativă
pentru  recuperarea ajutoarelor neîncaste la trecerea în rezervă şi pentru acordarea “Semnului onorific în serviciul patriei “ pentru cei trecuţi în rezervă cu drept de pensie începând cu 01.01. 2005                                                 FOARTE IMPORTANT !
                                 ȊN ATENȚIA TUTUROR CELOR INTERESAȚI


        UN GRUP DE MILITARI ŞI POLIȚIŞTI CARE AU FOST TRECUȚI ȊN REZERVĂ ȊN ULTIMII 3 ANI , AU DESFĂŞURAT PE PARCURSUL ULTIMELOR 8-9 LUNI, INTENSE CĂUTĂRI, MAI ALES IN BUCUREŞTI, PENTRU GĂSIREA UNUIA SAU MAI MULTOR AVOCAȚI CARE SĂ-I REPREZINTE CU SUCCES PENTRU RECUPERAREA AJUTOARELOR NEÎNCASATE LA TRECEREA ȊN REZERVĂ . DUPĂ ȊNDELUNGI CĂUTĂRI ,VĂ PUTEM SPUNE CĂ  DOAR CÂTEVA CABINETE ŞI SOCIETĂȚI DE AVOCATURĂ AU FOST INTERESATE ȊN REZOLVAREA ACESTOR SPEȚE . DINTRE ACESTEA, NUMAI O SINGURĂ FIRMĂ DE AVOCATURĂ (CUNOSCUTĂ,DE ALTFEL) A CONFIRMAT CĂ A IDENTIFICAT O SERIE  DE SOLUȚII JURIDICE PRIN CARE, DEOPOTRIVĂ MILITARII ŞI POLIȚIŞTII INDREPTĂȚIȚI ȊŞI POT RECUPERA ACESTE DREPTURI ACTUALE ŞI  CÂŞTIGATE . CEI CARE NU AU GĂSIT SOLUȚII S-AU EXPRIMAT GENERIC : « VA FI FOARTE GREU, PUTEM ȊNCERCA, DAR ESTE APROAPE IMPOSIBIL, NU A MAI CÂŞTIGAT NIMENI ȊN ȚARĂ », ETC .
   SINGURA FIRMĂ DE AVOCATURĂ CARE ȊNTR-ADEVĂR A RĂSPUNS EXIGENȚELOR NOASTRE A PROCEDAT ȊN FELUL URMĂTOR : A SOLICITAT 45 ZILE TIMP DE STUDIU (REZONABIL ȊN RAPORT DE ALTE FIRME - DINTRE CARE UNELE AU ŞI UITAT SĂ RASPUNDĂ SOLICITĂRII NOASTRE) PENTRU CA SPEȚELE SĂ POATĂ FI « DESCIFRATE » DE UN GRUP DE SPECIALIŞTI ŞI ȊNAINTE DE EXPIRAREA ACESTEI PERIOADE NE-AU CONTACTAT ŞI NE-AU COMUNICAT URMATOARELE :
    DUPĂ STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE ȊN DOMENIU, PĂREREA UNANIMĂ A CELOR IMPLICAȚI ESTE CĂ AJUTOARELE LA TRECEREA ȊN REZERVĂ VOR PUTEA FI RECUPERATE; ASTA PENTRU CĂ STUDIUL ACTELOR NORMATIVE INCIDENTE S-A FACUT ȊNTR-UN MOD ANALITIC, FRAZĂ CU FRAZĂ ŞI VIRGULĂ CU VIRGULĂ, ASTFEL ȊNCÂT SĂ FIE IDENTIFICATE TOATE ATUURILE PENTRU CÂŞTIGAREA ACESTOR PROCESE . AU FOST STUDIATE ŞI TOATE ASPECTELE CU CARE REPREZENTANȚII PĂRŢILOR ADVERSE VOR ȊNCERCA SĂ NE PUNĂ ȊN DIFICULTATE .
   VĂZÂND PUȚIN RETICIENȚA NOASTRĂ (ŞI PE BAZA A CEEA CE ’’PĂȚISEM’’CU ALȚI AVOCAȚI PÂNĂ ATUNCI), NE-AU CONFIRMAT CĂ NU ŞI-AR PUNE ȊN JOC REPUTAȚIA PENTRU BANI ,DACĂ NU AR CONSIDERA CĂ SUNT DESTULE CONSIDERENTE, PE BAZA JURISPRUDENȚEI NAȚIONALE ŞI A C.E.D.O. CARE SĂ POATĂ CONDUCE LA CÂŞTIGAREA CAUZELOR.
ȊN IPOTEZA PUSĂ DE NOI - CE SE ȊNTAMPLĂ DACĂ TOTUŞI INSTANȚELE NAȚIONALE NU NE VOR DA CÂŞTIG DE CAUZĂ-DÂNŞII AU RĂSPUNS CĂ ȊN ACEST CAZ VOR ȊNAINTA ACȚIUNEA LA C.E.D.O., DAR CĂ ȊN PROPORȚIE DE 90% NU SE VA AJUNGE ACOLO .
PENTRU BUNA DESFAŞURARE A ACȚIUNII , SOCIETATEA DE AVOCATURĂ NE-A PUS CÂTEVA CONDIȚII:
       NEPOLITIZAREA DE NICIUN FEL A ACESTEI ACȚIUNI ;
       LIBERTATE DE ABORDARE ȊN MODUL DE FORMULARE ŞI           SUSȚINERE A ACȚIUNILOR COLECTIVE ;
       RESPECTAREA ȊNTRU TOTUL A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE, DE AMBELE PĂRȚI ŞI DECI , SERIOZITATE MAXIMĂ ;
       ORGANIZARE IREPROSABILĂ LA NIVEL JUDEȚEAN ŞI NAȚIONAL ;
        PÂNĂ LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ CU PRIMII CLIENȚI (CEL PUȚIN) NU SE VA FACE CUNOSCUT NUMELE FIRMEI DE AVOCATURĂ, PENTRU CĂ NU SE DOREŞTE A SE FACE PUBLICITATE MASCATĂ ACESTEIA ȊN DETRIMENTUL ALTOR AVOCAȚI SAU FIRME DE AVOCATURĂ ( CU TOATE CĂ NU POATE FI VORBA DESPRE AŞA CEVA ,DIN MOMENT CE NOI AM ALES FIRMA DE AVOCATURĂ) .
     TOȚI PARTICIPANȚII VOR PRIMI DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE PLATA ONORARIILOR ;
URMAŞII CELOR DECEDAȚI CARE VOR PARTICIPA LA ACȚIUNI,
VOR AVEA REDUCERI LA PLATA ONORARIILOR DE PARTICIPARE (50%) ;
DE ASEMENEA, SOCIETATEA DE AVOCATURĂ NE MAI DĂ UMATOARELE SFATURI :
       TREBUIE AVUT ȊN VEDERE FAPTUL CĂ ACESTE DREPTURI , POT FI RECUPERATE EXCLUSIV PRIN INTERMEDIUL UNOR ACȚIUNI JUDECĂTOREŞTI . CHIAR DACĂ EXISTĂ MINIME ŞANSE CA DREPTURILE SĂ FIE REINTRODUSE ȊNCEPÂND CU ANUL VIITOR, (2014) NU SE VA PUTEA PUNE ȊN DISCUȚIE APLICAREA LOR RETROACTIVĂ – RESPECTIV PENTRU ANII 2011, 2012 ŞI 2013 !
     ESTE FIRESC CA CEI INDREPTĂȚIȚI SĂ SE GÂNDEASCĂ ŞI LA FAPTUL CĂ, ȊN SITUAȚIA CÂŞTIGULUI DE CAUZĂ, DREPTURILE LOR NU VOR PUTEA FI ȊNDESTULATE DIN CAUZA LIPSEI DE BANI DE LA BUGET . ATENȚIE ! – HOTĂRÂRILE DEFINITIVE  ŞI IREVOCABILE CARE CONSFINȚESC DREPTUL FIECĂRUIA DINTRE CEI ÎNDREPTĂȚIȚI LA PRIMIREA SUMELOR CE SE CUVIN ȊN BAZA LEGII, SUNT TITLURI EXECUTORII ! SUMELE/DREPTURILE PREVĂZUTE ȊN HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI, URMEAZĂ A FI ACHITATE ACTUALIZAT CU INDICELE DE INFLAȚIE.
TREBUIE AVUT ȊN VEDERE ŞI FAPTUL CĂ, INIȚIEREA UNOR ALTE DEMERSURI, INCOMPLETE ŞI INCORECT FUNDAMENTATE, FĂRĂ A AVEA LA BAZĂ UN STUDIU ŞI O ANALIZĂ JURIDICĂ COMPLETĂ,CU REZULTATE NEGATIVE, NU MAI OFERĂ PE VIITOR POSIBILITATEA RECUPERĂRII DREPTURILOR PIERDUTE, HOTĂRÂRILE NEFAVORABILE OBȚINUTE FIIND SUPUSE AUTORITĂȚII DE LUCRU JUDECAT !
ESTE RECOMANDABIL SĂ BENEFICIAȚI ACUM DE ACESTE SERVICII, ULTERIOR EXISTÂND POSIBILITATEA  DE A ACHITA ONORARIUL AVOCAȚIAL ȊN CONDIȚII OARECUM MAI DEZAVANTAJOASE  ȊN RAPORT DE CEI CARE REUŞESC SĂ SE ȊNSCRIE ȊN PRIMUL VAL DE ACȚIUNI.

-                     DEOCAMDATĂ, NU S-A STABILIT EXACT CÂT VA FI  ONORARIUL DE PARTICIPARE ȊN CADRUL ACȚIUNILOR JUDECĂTOREŞTI.  ACEST LUCRU VA FI POSIBIL NUMAI DUPĂ CE SE VA ŞTI NUMĂRUL EXACT AL PARTICIPANȚILOR . ONORARIUL NU POATE FI NICI LA UN NIVEL EXAGERAT ( MAJORITATEA AVOCAȚILOR CONTACTAȚI ANTERIOR AU SPUS CĂ FĂRĂ 1300-1800  LEI + TVA/DOSAR NICI NU DISCUTĂ), DAR NICI LA UN NIVEL FOARTE MIC, PENTRU CĂ VOR FI INCLUSE MULTE CHELTUIELI (TVA, IMPOZITE ŞI CONTRIBUȚII, CHELTUIELI PROFESIONALE-CONSUMABILE - ȊN TOTAL APROXIMATIV 40% DIN ONORARIU).

ACȚIUNILE ȊN INSTANȚĂ PE CARE VI LE PROPUNEM VIZEAZĂ :

1.RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2013;
2. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2012;
3. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2011-PENTRU CEI PENSIONAȚI ;
ATENȚIE : ACȚIUNILE ȊI VIZEAZĂ ŞI PE URMAŞII LEGALI AI POLIȚISTILOR ,CADRELOR MILITARE ŞI FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR DECEDAȚI .
4. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2011-PENTRU CEI DISPONIBILIZAȚI FĂRĂ DREPT LA PENSIE DIN M.A.I.(CELE 10 SALARII);
PENTRU FIECARE DIN ACESTE PRIME 4 ACȚIUNI SE VOR FACE PRACTIC CÂTE 2 DEMERSURI CUPRINSE ȊNTR-O SINGURĂ ACȚIUNE ,PENTRU CĂ NU SE VA SOLICITA NUMAI ACORDAREA AJUTORULUI EXPRIMAT ȊN NUMARUL DE SALARII/SOLDE CI ŞI FOLOSIREA CORECTĂ A BAZEI DE CALCUL(SALARIUL /SOLDA DE BAZĂ DIN ULTIMA LUNĂ DE ACTIVITATE CARE REIESE DIN DOCUMENTELE OFICIALE-FLUTURAŞII DE SALARIU ŞI DISPOZIȚIILE DE PERSONAL -  ŞI NU BAZA DE CALCUL FOLOSITĂ ȊNCEPÂND DIN 01.01.2010 PÂNĂ ȊN PREZENT ,CARE NU ARE LEGĂTURĂ CU REALITATEA ŞI ESTE MAI MICĂ CU 15-100%.
5 . O ACȚIUNE DEOSEBITĂ   SE REFERĂ LA ACORDAREA SEMNULUI ONORIFIC ȊN SERVICIUL PATRIEI PENTRU CEI TRECUȚI ȊN REZERVĂ CU DREPT LA PENSIE ȊNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2005 (PENTRU A NU SE ȊNCĂLCA PRINCIPIUL NERETROACTIVITĂȚII LEGII CIVILE ) ŞI CARE NU ŞI-AU VALORIFICAT ȊNTREAGA VECHIME ȊN DOMENIUL MILITAR.
EA SE VA DESFĂŞURA SEPARAT PENTRU OFIȚERI ŞI SUBOFIȚERI(AGENȚI ),PENTRU CĂ LEGILE DE REGLEMENTARE SUNT SEPARATE .LA ACEASTĂ ACȚIUNE INVITĂM PE TOȚI CEI CARE SUNT CADRE MILITARE ȊN REZERVĂ DIN M.A.I. ,ADMINISTRAȚIA GENERALĂ A PENITENCIARELOR ŞI S.R.I. CARE  NU ŞI-AU VALORIFICAT, LA OBȚINEREA SEMNULUI ONORIFIC, PERIOADELE ȊN CARE AU DESFĂŞURAT ACTIVITATE ȊN CALITATE DE :
a  )ELEV(STUDENT) AL UNEI INSTITUȚII MILITARE DE ȊNVAȚĂMÂNT(MAI PUȚIN LICEUL MILITAR );
b )MILITAR ȊN TERMEN;
c )MILITAR  CU TERMEN REDUS;
d )MILITAR ANGAJAT CU CONTRACT;
e )PERSONAL CIVIL ȊN INSTITUȚII  DIN DOMENIUL  A.O.P.S.N.A.J.
PENTRU A DOBÂNDI O CLASĂ SUPERIOARĂ A SEMNULUI ONORIFIC FAȚĂ DE CEA DEȚINUTĂ ,  SOLICITANȚII  TREBUIE SĂ ȊNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII :
a )SĂ AIBĂ VECHIME TOTALĂ ȊN SISTEM( INDIFERENT DACĂ AU AVUT  CALITATE DE CADRU MILITAR SAU ALTA) DE CEL PUȚIN 15 ,20 ,25 ANI .
-ACEASTĂ VECHIME SE GĂSEŞTE ȊN DECIZIA DE PENSIE LA RUBRICA “MILITAR/POLIȚIST/FUNCȚIONAR PUBLIC PENITENCIAR “ ŞI REPREZINTĂ ȊNTREAGA VECHIME ȊN SISTEM CA POLIȚIST/MILITAR .
-PENTRU CEI CARE AU VECHIME ȊN SISTEM ŞI ȊN CALITATE DE PERSONAL CIVIL ,LA PERIOADA ȊNSCRISĂ ȊN DECIZIA DE PENSIE LA RUBRICA “ MILITAR/POLIȚIST/FUNCȚIONAR PUBLIC PENITENCIAR “ SE ADAUGĂ ŞI CEA DIN CARTEA DE MUNCĂ CARE ATESTĂ CĂ AU FOST ANGAJAȚI ȊN INSTITUȚII MILITARE ȊN CALITATE DE PERSONAL CONTRACTUAL .
b ) LA TRECEREA ȊN REZERVĂ SĂ FI AVUT GRAD MILITAR SAU PROFESIONAL DE OFIŢER SAU SUBOFIŢER (AGENT )
c ) ȊN ULTIMII 4 ANI DE ACTIVITATE SĂ FI AVUT CALIFICATIVUL DE CEL PUȚIN “ BUN “-CEEA CE IMPLICĂ OBLIGATORIU CA ULTIMII 4 ANI SĂ FI FOST  POLITIŞTI/CADRE MILITARE/FUNCȚIONARI PUBLICI PENITENCIARE .
d ) SĂ NU AIBĂ PERIOADE CARE SE SCAD DIN CALCULUL VECHIMII-PERIOADA DE PEDEAPSĂ DE ȊNCHISOARE CU SUSPENDARE .
TOȚI CEI CARE VOR INTRA ȊN  PROCES ȊŞI VOR ASUMA RĂSPUNDEREA CĂ ȊNDEPLINESC TOATE CONDIȚIILE ENUNȚATE MAI SUS .
DACĂ MAI SUNT SCEPTICI LA ACEST PROCES, LE PUTEM SPUNE CĂ PÂNĂ LA INTRAREA ȊN VIGOARE A LEGILOR 573/2004 ŞI 574/2004 , DORINȚA DE A  BENEFICIA DE SEMNUL ONORIFIC PENTRU ȊNTREAGA ACTIVITATE ȊN SISTEM ERA UN VIS ; DUPĂ APARIȚIA ACESTOR LEGI EA POATE DEVENI REALITATE .
SUNT MULTE CAZURI DE COLEGI  CARE MAI AU DE COMPLETAT 1-2 ANI PENTRU A BENEFICIA DE O CLASA SUPERIOARĂ A SEMNULUI ONORIFIC (PE CARE ȊI POT COMPLETA CU PERIOADA DE ŞCOALĂ MILITARĂ),CÂT ŞI MULTE CAZURI DE SUBOFIȚERI (AGENȚI) CARE ȊN MOMENTUL TRECERII ȊN CORPUL SUBOFIȚERILOR- ȊN SPECIAL CONTABILELE ACTIVATE DE LA 01.07.1999 , CARE ȊN  MARE PARTE AU IEŞIT LA PENSIE - AVEAU VECHIME MARE  ȊN CALITATE DE PERSONAL CIVIL ȊN INSTITUȚII MILITARE(ŞI O POT ADĂUGA PE ACEASTA) .
ACȚIUNEA VIZÂND SEMNUL ONORIFIC ,VA AVEA 2 CAPETE DE CERERE ,PRIMUL FIIND CEL EXPUS MAI SUS ,IAR AL DOILEA ,RECUPERAREA SUMELOR RESTANTE PE ULTIMII 3 ANI .
DACĂ VOM PRIMI DESTULE SOLICITĂRI , PUTEM ȊNCEPE ACEST DEMERS ŞI PENTRU CADRELE MILITARE ȊN REZERVĂ ALE M.Ap.N .

ATENŢIE : NU POT ȊNCEPE UNA DINTRE CELE 5 ACȚIUNI PERSOANELE CARE AU FĂCUT DEJA UN DEMERS ȊN ACEST SENS ŞI LE-A FOST RESPINSĂ ACȚIUNEA PE FOND .
(AM PRIMIT SOLICITĂRI ŞI DE LA PERSOANE CARE SUNT ȊN ACEASTĂ SITUAȚIE ŞI NU CUNOŞTEAU CE ESTE  PUTEREA DE LUCRU JUDECAT,ADICA O CERERE NU POATE FI JUDECATĂ PE FOND DECÂT O SINGURĂ DATĂ ŞI MAI GRAV,AVOCAȚII NU LE SPUSESERĂ NIMIC ).

PENTRU BUNA DESFĂŞURARE A ACTIVITĂȚII DE CENTRALIZARE LA NIVEL LOCAL, RUGĂM CA DE ACEASTA SĂ SE OCUPE O PERSOANĂ DIRECT ŞI PERSONAL INTERESATĂ, CARE VA ȚINE LEGĂTURA CU PERSOANA DE CONTACT CE ESTE STABILITĂ LA NIVEL NAȚIONAL .PENTRU O SERIE DE JUDEȚE AU FOST IDENTIFICATE PERSOANELE DE CONTACT(PENTRU ALTELE , ACEASTĂ ACTIVITATE ESTE ȊN CURS ) , IAR PENTRU CELELALTE VOM PRIMI SOLICITĂRI DUPĂ APARIȚIA ACESTUI COMUNICAT .

TOT ȊN ACEST MOD(PRIN PERSOANELE DE CONTACT) VOR FI TRANSMISE ŞI DOCUMENTELE CE TREBUIE PREGĂTITE DE FIECARE CLIENT.

PERSOANELE DE CONTACT PENTRU  JUDEȚE SUNT :

-ARAD- COL(R) BOGDAN DORINEL                TEL.                        0745.636.283
-BACAU-COL (R)  ENEA NECULAI                                                  0744.138.866
-BIHOR- COL(R)  DRAGOS MIRCEA                                               0742.201.199
-BRAILA-AD.SEF STOIAN DUMITRU                                               0764.982.978
-CALARAŞI-COL.(R) TATU COSTICA                                              0722.353.539
-CONSTANȚA-LT.COL (R) BURLACU                                             0748.608.652
-MARAMUREŞ –PLT.ADJ.SEF BLEDEA MARIA                             0745.519.585
-MEHEDINȚI-PLT.ADJ.SEF PETCU VIOREL                                   0747.551.446
-VRANCEA –COL.(R) ILIE COSTEL                                                 0744.909.757
-TULCEA- COL.(R)DEMIANOV                                                         0741.248.478
-GALAȚI – COL.(R) LUNGU                                                              0757.067.189
-IAŞI –COL.(R) ROSCA IULIAN                                                        0756.858.896
-SUCEAVA-COL.(R)MORARU GHEORGHE                                    0740.060.204
-TELEORMAN-COL.(R)TEODORESCU                                           0784.658.414
-GIURGIU –CO(R) LNICULESCU NICULAE                                     0722.927.444
-BUZĂU-COL.(R) MARIN ION                                                           0742.286.537
-COVASNA-COL.(R) MACAU C-TIN                                                 0729.980.594
-IALOMIȚA-PLT.ADJ.SEF (R) BOTEANU                                         0763.477.070
-SIBIU-COL.(R) RAU DORIN                                                             0728.855.640

ACEST COMUNICAT A FOST TRANSMIS CĂTRE PRINCIPALELE SINDICATE ŞI ASOCIAȚII ALE MILITARILOR ȊN REZERVĂ CÂT ŞI CĂTRE SINDICATELE POLIȚIŞTILOR ŞI FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN ADMINISTRAȚIA PENITENCIARELOR CU RUGĂMINTEA DE A-L POSTA PE PAGINA LOR ŞI DE A-L FACE CUNOSCUT CELOR INTERESAȚI .DE ASEMENEA ,RUGĂM SA FIE TRANSMIS DE FIECARE CITITOR MAI DEPARTE .


Informare

COMUNICAT DE LA FILIALA SCMD CONSTANTA

Rog preşedinţii de filiale să sprijine acestă iniţiativă a colegului nostru lt.co(r)Gabriel Burlacu, postând aceast material pe pagina filialei dumneavostră.Pentru judeţele unde nu au fost stabilite persoane de contact rog să desemnaţi o persoană din cele interesate de acest demers pentru a ţine legătura operativ cu lt.col.(r) Gabriel Burlacu (tel.0748608652).
Pe măsura desfăşurării acestei acţiuni vom posta detalii pe pagina filialei nostre.

Preşedinte S.C.M.D. Filiala Constanţa
Col.(r) Remus MacoveiIniţiativă
pentru  recuperarea ajutoarelor neîncaste la trecerea în rezervă şi pentru acordarea “Semnului onorific în serviciul patriei “ pentru cei trecuţi în rezervă cu drept e pensie începând cu 01.01. 2005                                                 FOARTE IMPORTANT !
                                 ȊN ATENȚIA TUTUROR CELOR INTERESAȚI


        UN GRUP DE MILITARI ŞI POLIȚIŞTI CARE AU FOST TRECUȚI ȊN REZERVĂ ȊN ULTIMII 3 ANI , AU DESFĂŞURAT PE PARCURSUL ULTIMELOR 8-9 LUNI, INTENSE CĂUTĂRI, MAI ALES IN BUCUREŞTI, PENTRU GĂSIREA UNUIA SAU MAI MULTOR AVOCAȚI CARE SĂ-I REPREZINTE CU SUCCES PENTRU RECUPERAREA AJUTOARELOR NEÎNCASATE LA TRECEREA ȊN REZERVĂ . DUPĂ ȊNDELUNGI CĂUTĂRI ,VĂ PUTEM SPUNE CĂ  DOAR CÂTEVA CABINETE ŞI SOCIETĂȚI DE AVOCATURĂ AU FOST INTERESATE ȊN REZOLVAREA ACESTOR SPEȚE . DINTRE ACESTEA, NUMAI O SINGURĂ FIRMĂ DE AVOCATURĂ (CUNOSCUTĂ,DE ALTFEL) A CONFIRMAT CĂ A IDENTIFICAT O SERIE  DE SOLUȚII JURIDICE PRIN CARE, DEOPOTRIVĂ MILITARII ŞI POLIȚIŞTII INDREPTĂȚIȚI ȊŞI POT RECUPERA ACESTE DREPTURI ACTUALE ŞI  CÂŞTIGATE . CEI CARE NU AU GĂSIT SOLUȚII S-AU EXPRIMAT GENERIC : « VA FI FOARTE GREU, PUTEM ȊNCERCA, DAR ESTE APROAPE IMPOSIBIL, NU A MAI CÂŞTIGAT NIMENI ȊN ȚARĂ », ETC .
   SINGURA FIRMĂ DE AVOCATURA CARE ȊNTR-ADEVĂR A RĂSPUNS EXIGENȚELOR NOASTRE A PROCEDAT ȊN FELUL URMĂTOR : A SOLICITAT 45 ZILE TIMP DE STUDIU (REZONABIL ȊN RAPORT DE ALTE FIRME - DINTRE CARE UNELE AU ŞI UITAT SĂ RASPUNDĂ SOLICITĂRII NOASTRE) PENTRU CA SPEȚELE SĂ POATĂ FI « DESCIFRATE » DE UN GRUP DE SPECIALIŞTI ŞI ȊNAINTE DE EXPIRAREA ACESTEI PERIOADE NE-AU CONTACTAT ŞI NE-AU COMUNICAT URMATOARELE :
    DUPĂ STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE ȊN DOMENIU, PĂREREA UNANIMĂ A CELOR IMPLICAȚI ESTE CĂ AJUTOARELE LA TRECEREA ȊN REZERVĂ VOR PUTEA FI RECUPERATE; ASTA PENTRU CĂ STUDIUL ACTELOR NORMATIVE INCIDENTE S-A FACUT ȊNTR-UN MOD ANALITIC, FRAZĂ CU FRAZĂ ŞI VIRGULĂ CU VIRGULĂ, ASTFEL ȊNCÂT SĂ FIE IDENTIFICATE TOATE ATUURILE PENTRU CÂŞTIGAREA ACESTOR PROCESE . AU FOST STUDIATE ŞI TOATE ASPECTELE CU CARE REPREZENTANȚII PĂRŢILOR ADVERSE VOR ȊNCERCA SĂ NE PUNĂ ȊN DIFICULTATE .
   VĂZÂND PUȚIN RETICIENȚA NOASTRĂ (ŞI PE BAZA A CEEA CE ’’PĂȚISEM’’CU ALȚI AVOCAȚI PÂNĂ ATUNCI), NE-AU CONFIRMAT CĂ NU ŞI-AR PUNE ȊN JOC REPUTAȚIA PENTRU BANI ,DACĂ NU AR CONSIDERA CĂ SUNT DESTULE CONSIDERENTE, PE BAZA JURISPRUDENȚEI NAȚIONALE ŞI A C.E.D.O. CARE SĂ POATĂ CONDUCE LA CÂŞTIGAREA CAUZELOR.
ȊN IPOTEZA PUSĂ DE NOI - CE SE ȊNTAMPLĂ DACĂ TOTUŞI INSTANȚELE NAȚIONALE NU NE VOR DA CÂŞTIG DE CAUZĂ-DÂNŞII AU RĂSPUNS CĂ ȊN ACEST CAZ VOR ȊNAINTA ACȚIUNEA LA C.E.D.O., DAR CĂ ȊN PROPORȚIE DE 90% NU SE VA AJUNGE ACOLO .
PENTRU BUNA DESFAŞURARE A ACȚIUNII , SOCIETATEA DE AVOCATURĂ NE-A PUS CÂTEVA CONDIȚII:
       NEPOLITIZAREA DE NICIUN FEL A ACESTEI ACȚIUNI ;
       LIBERTATE DE ABORDARE ȊN MODUL DE FORMULARE ŞI           SUSȚINERE A ACȚIUNILOR COLECTIVE ;
       RESPECTAREA ȊNTRU TOTUL A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE, DE AMBELE PĂRȚI ŞI DECI , SERIOZITATE MAXIMĂ ;
       ORGANIZARE IREPROSABILĂ LA NIVEL JUDEȚEAN ŞI NAȚIONAL ;
        PÂNĂ LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ CU PRIMII CLIENȚI (CEL PUȚIN) NU SE VA FACE CUNOSCUT NUMELE FIRMEI DE AVOCATURĂ, PENTRU CĂ NU SE DOREŞTE A SE FACE PUBLICITATE MASCATĂ ACESTEIA ȊN DETRIMENTUL ALTOR AVOCAȚI SAU FIRME DE AVOCATURĂ ( CU TOATE CĂ NU POATE FI VORBA DESPRE AŞA CEVA ,DIN MOMENT CE NOI AM ALES FIRMA DE AVOCATURĂ) .
     TOȚI PARTICIPANȚII VOR PRIMI DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE PLATA ONORARIILOR ;
URMAŞII CELOR DECEDAȚI CARE VOR PARTICIPA LA ACȚIUNI,
VOR AVEA REDUCERI LA PLATA ONORARIILOR DE PARTICIPARE (50%) ;
DE ASEMENEA, SOCIETATEA DE AVOCATURĂ NE MAI DĂ UMATOARELE SFATURI :
       TREBUIE AVUT ȊN VEDERE FAPTUL CĂ ACESTE DREPTURI , POT FI RECUPERATE EXCLUSIV PRIN INTERMEDIUL UNOR ACȚIUNI JUDECĂTOREŞTI . CHIAR DACĂ EXISTĂ MINIME ŞANSE CA DREPTURILE SĂ FIE REINTRODUSE ȊNCEPÂND CU ANUL VIITOR, (2014) NU SE VA PUTEA PUNE ȊN DISCUȚIE APLICAREA LOR RETROACTIVĂ – RESPECTIV PENTRU ANII 2011, 2012 ŞI 2013 !
     ESTE FIRESC CA CEI INDREPTĂȚIȚI SĂ SE GÂNDEASCĂ ŞI LA FAPTUL CĂ, ȊN SITUAȚIA CÂŞTIGULUI DE CAUZĂ, DREPTURILE LOR NU VOR PUTEA FI ȊNDESTULATE DIN CAUZA LIPSEI DE BANI DE LA BUGET . ATENȚIE ! – HOTĂRÂRILE DEFINITIVE  ŞI IREVOCABILE CARE CONSFINȚESC DREPTUL FIECĂRUIA DINTRE CEI ÎNDREPTĂȚIȚI LA PRIMIREA SUMELOR CE SE CUVIN ȊN BAZA LEGII, SUNT TITLURI EXECUTORII ! SUMELE/DREPTURILE PREVĂZUTE ȊN HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI, URMEAZĂ A FI ACHITATE ACTUALIZAT CU INDICELE DE INFLAȚIE.
TREBUIE AVUT ȊN VEDERE ŞI FAPTUL CĂ, INIȚIEREA UNOR ALTE DEMERSURI, INCOMPLETE ŞI INCORECT FUNDAMENTATE, FĂRĂ A AVEA LA BAZĂ UN STUDIU ŞI O ANALIZĂ JURIDICĂ COMPLETĂ,CU REZULTATE NEGATIVE, NU MAI OFERĂ PE VIITOR POSIBILITATEA RECUPERĂRII DREPTURILOR PIERDUTE, HOTĂRÂRILE NEFAVORABILE OBȚINUTE FIIND SUPUSE AUTORITĂȚII DE LUCRU JUDECAT !
ESTE RECOMANDABIL SĂ BENEFICIAȚI ACUM DE ACESTE SERVICII, ULTERIOR EXISTÂND POSIBILITATEA  DE A ACHITA ONORARIUL AVOCAȚIAL ȊN CONDIȚII OARECUM MAI DEZAVANTAJOASE  ȊN RAPORT DE CEI CARE REUŞESC SĂ SE ȊNSCRIE ȊN PRIMUL VAL DE ACȚIUNI.

-                     DEOCAMDATĂ, NU S-A STABILIT EXACT CÂT VA FI  ONORARIUL DE PARTICIPARE ȊN CADRUL ACȚIUNILOR JUDECĂTOREŞTI.  ACEST LUCRU VA FI POSIBIL NUMAI DUPĂ CE SE VA ŞTI NUMĂRUL EXACT AL PARTICIPANȚILOR . ONORARIUL NU POATE FI NICI LA UN NIVEL EXAGERAT ( MAJORITATEA AVOCAȚILOR CONTACTAȚI ANTERIOR AU SPUS CĂ FĂRĂ 1300-1800  LEI + TVA/DOSAR NICI NU DISCUTĂ), DAR NICI LA UN NIVEL FOARTE MIC, PENTRU CĂ VOR FI INCLUSE MULTE CHELTUIELI (TVA, IMPOZITE ŞI CONTRIBUȚII, CHELTUIELI PROFESIONALE-CONSUMABILE - ȊN TOTAL APROXIMATIV 40% DIN ONORARIU).

ACȚIUNILE ȊN INSTANȚĂ PE CARE VI LE PROPUNEM VIZEAZĂ :

1.RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2013;
2. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2012;
3. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2011-PENTRU CEI PENSIONAȚI ;
ATENȚIE : ACȚIUNILE ȊI VIZEAZĂ ŞI PE URMAŞII LEGALI AI POLIȚISTILOR ,CADRELOR MILITARE ŞI FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR DECEDAȚI .
4. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2011-PENTRU CEI DISPONIBILIZAȚI FĂRĂ DREPT LA PENSIE DIN M.A.I.(CELE 10 SALARII);
PENTRU FIECARE DIN ACESTE PRIME 4 ACȚIUNI SE VOR FACE PRACTIC CÂTE 2 DEMERSURI CUPRINSE ȊNTR-O SINGURĂ ACȚIUNE ,PENTRU CĂ NU SE VA SOLICITA NUMAI ACORDAREA AJUTORULUI EXPRIMAT ȊN NUMARUL DE SALARII/SOLDE CI ŞI FOLOSIREA CORECTĂ A BAZEI DE CALCUL(SALARIUL /SOLDA DE BAZĂ DIN ULTIMA LUNĂ DE ACTIVITATE CARE REIESE DIN DOCUMENTELE OFICIALE-FLUTURAŞII DE SALARIU ŞI DISPOZIȚIILE DE PERSONAL -  ŞI NU BAZA DE CALCUL FOLOSITĂ ȊNCEPÂND DIN 01.01.2010 PÂNĂ ȊN PREZENT ,CARE NU ARE LEGĂTURĂ CU REALITATEA ŞI ESTE MAI MICĂ CU 15-100%.
5 . O ACȚIUNE DEOSEBITĂ   SE REFERĂ LA ACORDAREA SEMNULUI ONORIFIC ȊN SERVICIUL PATRIEI PENTRU CEI TRECUȚI ȊN REZERVĂ CU DREPT LA PENSIE ȊNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2005 (PENTRU A NU SE ȊNCĂLCA PRINCIPIUL NERETROACTIVITĂȚII LEGII CIVILE ) ŞI CARE NU ŞI-AU VALORIFICAT ȊNTREAGA VECHIME ȊN DOMENIUL MILITAR.
EA SE VA DESFĂŞURA SEPARAT PENTRU OFIȚERI ŞI SUBOFIȚERI(AGENȚI ),PENTRU CĂ LEGILE DE REGLEMENTARE SUNT SEPARATE .LA ACEASTĂ ACȚIUNE INVITĂM PE TOȚI CEI CARE SUNT CADRE MILITARE ȊN REZERVĂ DIN M.A.I. ,ADMINISTRAȚIA GENERALĂ A PENITENCIARELOR ŞI S.R.I. CARE  NU ŞI-AU VALORIFICAT, LA OBȚINEREA SEMNULUI ONORIFIC, PERIOADELE ȊN CARE AU DESFĂŞURAT ACTIVITATE ȊN CALITATE DE :
a  )ELEV(STUDENT) AL UNEI INSTITUȚII MILITARE DE ȊNVAȚĂMÂNT(MAI PUȚIN LICEUL MILITAR );
b )MILITAR ȊN TERMEN;
c )MILITAR  CU TERMEN REDUS;
d )MILITAR ANGAJAT CU CONTRACT;
e )PERSONAL CIVIL ȊN INSTITUȚII  DIN DOMENIUL  A.O.P.S.N.A.J.
PENTRU A DOBÂNDI O CLASĂ SUPERIOARĂ A SEMNULUI ONORIFIC FAȚĂ DE CEA DEȚINUTĂ ,  SOLICITANȚII  TREBUIE SĂ ȊNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII :
a )SĂ AIBĂ VECHIME TOTALĂ ȊN SISTEM( INDIFERENT DACĂ AU AVUT  CALITATE DE CADRU MILITAR SAU ALTA) DE CEL PUȚIN 15 ,20 ,25 ANI .
-ACEASTĂ VECHIME SE GĂSEŞTE ȊN DECIZIA DE PENSIE LA RUBRICA “MILITAR/POLIȚIST/FUNCȚIONAR PUBLIC PENITENCIAR “ ŞI REPREZINTĂ ȊNTREAGA VECHIME ȊN SISTEM CA POLIȚIST/MILITAR .
-PENTRU CEI CARE AU VECHIME ȊN SISTEM ŞI ȊN CALITATE DE PERSONAL CIVIL ,LA PERIOADA ȊNSCRISĂ ȊN DECIZIA DE PENSIE LA RUBRICA “ MILITAR/POLIȚIST/FUNCȚIONAR PUBLIC PENITENCIAR “ SE ADAUGĂ ŞI CEA DIN CARTEA DE MUNCĂ CARE ATESTĂ CĂ AU FOST ANGAJAȚI ȊN INSTITUȚII MILITARE ȊN CALITATE DE PERSONAL CONTRACTUAL .
b ) LA TRECEREA ȊN REZERVĂ SĂ FI AVUT GRAD MILITAR SAU PROFESIONAL DE OFIŢER SAU SUBOFIŢER (AGENT )
c ) ȊN ULTIMII 4 ANI DE ACTIVITATE SĂ FI AVUT CALIFICATIVUL DE CEL PUȚIN “ BUN “-CEEA CE IMPLICĂ OBLIGATORIU CA ULTIMII 4 ANI SĂ FI FOST  POLITIŞTI/CADRE MILITARE/FUNCȚIONARI PUBLICI PENITENCIARE .
d ) SĂ NU AIBĂ PERIOADE CARE SE SCAD DIN CALCULUL VECHIMII-PERIOADA DE PEDEAPSĂ DE ȊNCHISOARE CU SUSPENDARE .
TOȚI CEI CARE VOR INTRA ȊN  PROCES ȊŞI VOR ASUMA RĂSPUNDEREA CĂ ȊNDEPLINESC TOATE CONDIȚIILE ENUNȚATE MAI SUS .
DACĂ MAI SUNT SCEPTICI LA ACEST PROCES, LE PUTEM SPUNE CĂ PÂNĂ LA INTRAREA ȊN VIGOARE A LEGILOR 573/2004 ŞI 574/2004 , DORINȚA DE A  BENEFICIA DE SEMNUL ONORIFIC PENTRU ȊNTREAGA ACTIVITATE ȊN SISTEM ERA UN VIS ; DUPĂ APARIȚIA ACESTOR LEGI EA POATE DEVENI REALITATE .
SUNT MULTE CAZURI DE COLEGI  CARE MAI AU DE COMPLETAT 1-2 ANI PENTRU A BENEFICIA DE O CLASA SUPERIOARĂ A SEMNULUI ONORIFIC (PE CARE ȊI POT COMPLETA CU PERIOADA DE ŞCOALĂ MILITARĂ),CÂT ŞI MULTE CAZURI DE SUBOFIȚERI (AGENȚI) CARE ȊN MOMENTUL TRECERII ȊN CORPUL SUBOFIȚERILOR- ȊN SPECIAL CONTABILELE ACTIVATE DE LA 01.07.1999 , CARE ȊN  MARE PARTE AU IEŞIT LA PENSIE - AVEAU VECHIME MARE  ȊN CALITATE DE PERSONAL CIVIL ȊN INSTITUȚII MILITARE(ŞI O POT ADĂUGA PE ACEASTA) .
ACȚIUNEA VIZÂND SEMNUL ONORIFIC ,VA AVEA 2 CAPETE DE CERERE ,PRIMUL FIIND CEL EXPUS MAI SUS ,IAR AL DOILEA ,RECUPERAREA SUMELOR RESTANTE PE ULTIMII 3 ANI .
DACĂ VOM PRIMI DESTULE SOLICITĂRI , PUTEM ȊNCEPE ACEST DEMERS ŞI PENTRU CADRELE MILITARE ȊN REZERVĂ ALE M.Ap.N .

ATENŢIE : NU POT ȊNCEPE UNA DINTRE CELE 5 ACȚIUNI PERSOANELE CARE AU FĂCUT DEJA UN DEMERS ȊN ACEST SENS ŞI LE-A FOST RESPINSĂ ACȚIUNEA PE FOND .
(AM PRIMIT SOLICITĂRI ŞI DE LA PERSOANE CARE SUNT ȊN ACEASTĂ SITUAȚIE ŞI NU CUNOŞTEAU CE ESTE  PUTEREA DE LUCRU JUDECAT,ADICA O CERERE NU POATE FI JUDECATĂ PE FOND DECÂT O SINGURĂ DATĂ ŞI MAI GRAV,AVOCAȚII NU LE SPUSESERĂ NIMIC ).

PENTRU BUNA DESFĂŞURARE A ACTIVITĂȚII DE CENTRALIZARE LA NIVEL LOCAL, RUGĂM CA DE ACEASTA SĂ SE OCUPE O PERSOANĂ DIRECT ŞI PERSONAL INTERESATĂ, CARE VA ȚINE LEGĂTURA CU PERSOANA DE CONTACT CE ESTE STABILITĂ LA NIVEL NAȚIONAL .PENTRU O SERIE DE JUDEȚE AU FOST IDENTIFICATE PERSOANELE DE CONTACT(PENTRU ALTELE , ACEASTĂ ACTIVITATE ESTE ȊN CURS ) , IAR PENTRU CELELALTE VOM PRIMI SOLICITĂRI DUPĂ APARIȚIA ACESTUI COMUNICAT .

TOT ȊN ACEST MOD(PRIN PERSOANELE DE CONTACT) VOR FI TRANSMISE ŞI DOCUMENTELE CE TREBUIE PREGĂTITE DE FIECARE CLIENT.

PERSOANELE DE CONTACT PENTRU  JUDEȚE SUNT :

-ARAD- COL(R) BOGDAN DORINEL                TEL.                        0745.636.283
-BACAU-COL (R)  ENEA NECULAI                                                  0744.138.866
-BIHOR- COL(R)  DRAGOS MIRCEA                                               0742.201.199
-BRAILA-AD.SEF STOIAN DUMITRU                                               0764.982.978
-CALARAŞI-COL.(R) TATU COSTICA                                              0722.353.539
-CONSTANȚA-LT.COL (R) BURLACU                                             0748.608.652
-MARAMUREŞ –PLT.ADJ.SEF BLEDEA MARIA                             0745.519.585
-MEHEDINȚI-PLT.ADJ.SEF PETCU VIOREL                                   0747.551.446
-VRANCEA –COL.(R) ILIE COSTEL                                                 0744.909.757
-TULCEA- COL.(R)DEMIANOV                                                         0741.248.478
-GALAȚI – COL.(R) LUNGU                                                              0757.067.189
-IAŞI –COL.(R) ROSCA IULIAN                                                        0756.858.896
-SUCEAVA-COL.(R)MORARU GHEORGHE                                    0740.060.204
-TELEORMAN-COL.(R)TEODORESCU                                           0784.658.414
-GIURGIU –CO(R) LNICULESCU NICULAE                                     0722.927.444
-BUZĂU-COL.(R) MARIN ION                                                           0742.286.537
-COVASNA-COL.(R) MACAU C-TIN                                                 0729.980.594
-IALOMIȚA-PLT.ADJ.SEF (R) BOTEANU                                         0763.477.070
-SIBIU-COL.(R) RAU DORIN                                                             0728.855.640

ACEST COMUNICAT A FOST TRANSMIS CĂTRE PRINCIPALELE SINDICATE ŞI ASOCIAȚII ALE MILITARILOR ȊN REZERVĂ CÂT ŞI CĂTRE SINDICATELE POLIȚIŞTILOR ŞI FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN ADMINISTRAȚIA PENITENCIARELOR CU RUGĂMINTEA DE A-L POSTA PE PAGINA LOR ŞI DE A-L FACE CUNOSCUT CELOR INTERESAȚI .DE ASEMENEA ,RUGĂM SA FIE TRANSMIS DE FIECARE CITITOR MAI DEPARTE .