07 decembrie 2012

De ce „pensii militare de stat”?De ce „pensii militare de stat”?

            De câţiva ani, viaţa socială şi aşa agitată din ţară, este contrariată de apariţia unei noi organizaţii: Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).
            De unde această nedumerire şi uneori chiar iritare ? Simplu: în mentalul colectiv, militarii, fie ei şi în rezervă, au fost percepuţi ca „marea mută”, reprezentanţi ai unui segment social distinct, pe care îl întâlneai doar la momente festive, însoţite de ceremonialuri mai mult sau mai puţin de anvergură, dar oricum spectaculoase, sau la catastrofe naturale(cutremur, inundaţii, înzăpeziri ş.a.).
            Implicarea Armatei în acţiuni pe timpul Revoluţiei din Decembrie este şi încă va mai fi controversată, cert fiind doar faptul că fără adeziunea militarilor, ieşirea populaţiei în stradă ar fi avut un deznodământ tragic.
            Toate acestea ar fi rămas aşa, dacă în România anilor 2009, 2010, 2011 şi 2012 nu s-ar fi încercat implementarea unui experiment ,care în caz de reuşită urma a se generaliza şi în alte ţări europene: introducerea (aberantă-spunem noi !)a  principiului contributivităţii la stabilirea pensiilor militarilor în rezervă.
            De fapt, iată ce s-a întâmplat:
            Ca urmare a aderării României la structurile NATO, Armata a trebuit să treacă printr-un proces dureros dar necesar de reorganizare. Aceasta a presupus desfiinţarea unui număr impresionant de unităţi militare şi reducerea efectivelor de la 300.000 la 70.000 (militari şi civili).
            Prin măsurile luate de autorităţile române ale timpului,în strânsă conlucrare cu instituţiile nord-atlantice, acţiunea s-a desfăşurat fără convulsii, militarii care au părăsit serviciul activ primind drepturi băneşti compensatorii după criterii clar stabilte şi având perspectiva de a se încadra util în societatea civilă, rămânând în continuare în evidenţa Armatei.De menţionat faptul că marea majoritate erau persoane în deplinătatea forţelor fizice şi intelectuale, cu pregătire superioară, dar care nu au mai putut fi folosiţi de sistemul militar ce fusese mult comprimat. În aceaşi situaţie au fost şi multe cadre militare din alte componente ale sistemului naţional de apărare şi ordine publică (poliţişti, jandarmi, servicii speciale etc.).
            Lucrurile ar fi continuat pe un curs normal, dacă în 2009 nu s-ar fi elaborat o lege prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul (şi care nu a afectat numai militarii). În felul acesta, mulţi dintre camarazii noştri, care ocupaseră anumite funcţii susţinând un concurs, au fost înlăturaţi pe criterii care nu aveau nicio legătură cu pregătirea, competenţa şi eficienţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu (asta ca să vedem cum ştim să ne folosim valorile !).
            A fost doar începutul vexaţiunilor la care sunt supuşi militarii în rezervă, deoarece în anul următor, ca urmare a desfiinţării sistemului pensiilor ocupaţionale pentru unele categorii de bugetari, printre care şi militarii (în timp ce alte categorii continuă să beneficieze de acest sistem),  s-a dezlănţuit sarabanda recalculării, revizuirii, regularizării pensiilor militare , care din păcate continuă şi astăzi, având ca rezultat bulversarea ierarhiei militare şi răsturnarea valorilor în care am crezut şi cărora ne-am dedicat, unii dintre noi chiar de la 15 ani. 
            Aceasta a dus la apariţia SCMD, organizaţie a cadrelor militare disponibilizate (cărora li s-au alăturat numeroşi camarazi din rezervă sau în retragere),organizaţie apartinică, dar care face politica membrilor săi, organizaţie care în momentul de faţă acţionează pe două direcţii:
            1. Repararea nedreptăţilor suferite atât de cei care şi-au pierdut serviciul sau au trebuit să renunţe la pensie, precum şi de cei cărora li s-au diminuat pensiile, prin folosirea la stabilirea cuantumului a unor valori greşite a veniturilor;
            2. Revenirea la sistemul pensiilor ocupaţionale, prin aprobarea Legii pensiilor militare de stat şi redobândirea statutului de pensionar militar.
            Dacă în primul caz acţiunea este în derulare, prin procesele intentate în instanţă dar aşteptându-se şi  ordonanţe de urgenţă reparatorii ale guvernului , în al doilea caz este vorba de o acţiune de viitor, care sperăm că se va rezolva în parlamentul ce va rezulta în urma alegerilor din data de 9 decembrie.
            Iată care sunt argumentele noastre:
-         în România de astăzi, durata timpului de lucru este clar reglementată prin lege, orice depăşire a acesteia fiind recompensată de către angajator printr-o retribuire corespunzătoare sau prin compensarea cu timp liber .Veniturile astfel obţinute sunt luate în calcul la stabilirea contribuţiei pentru pensia la care angajatul va avea dreptul.
-         În cazul militarilor, acest lucru este imposibil de aplicat: pentru ei, executarea serviciului de gardă(pază) este o îndatorire funcţională care nu aduce niciun venit suplimentar, ca să nu mai vorbim de exerciţii de alarmare (alertă), aplicaţii (exerciţii în teren), trageri în poligon sau antrenamente în afara orelor de program, aşa cum s-a întâmplat şi pentru desfăşurarea paradei din ziua de 1 Decembrie. După încheierea cu bine a unor asemenea activităţi, care implică de cele mai multe ori şi riscuri generate de folosirea armamentului, a muniţiei , explozivilor sau a tehnicii de luptă (periculoasă) din dotare, cei mai mulţi se aleg cu  mulţumiri prin ordin de zi pe unitate ( o glumă cazonă spune că acestea sunt cele mai rentabile recompense, deoarece nu se cheltuiesc...!).Militarii fiind permanent la datorie, ar trebui retribuiţi timp de 24 ore, 7 zile pe săptămână ş.a.m.d., iar în funcţie de veniturile obţinute  să li se aplice principiul contributivităţii, pentru a li se putea stabili valoarea pensiei. Este posibil aşa ceva ?
-         Noţiunea de „pensie” pentru militarii din rezervă este un termen nepotrivit, deoarece militarul de fapt primeşte o rentă pentru serviciile aduse statului, „ziua sau noaptea, în orice anotimp şi indiferent de condiţiile de stare a vremii” şi, mai mult decât atât, chiar şi după ieşirea din sistemul serviciului activ, el este încă mulţi ani la dispoziţia autorităţilor, putând fi chemat oricând sub Drapel, dacă situaţia o impune( şi aici nu este vorba numai de ameninţarea unei agresiuni militare, ci şi de producerea unor catastrofe naturale de mare amploare, ce nu vor putea fi eficient gestionate de efectivele reduse ale forţelor active – lucru de nedorit, dar posibil a se întâmpla oricând).
      La această situaţie s-a ajuns deoarece fosta guvernare s-a supus necondiţionat unor cerinţe ale instituţiilor financiare internaţionale, fără a ţine seama de faptul că în România modernă, încă de pe vremea lui Cuza, retribuirea militarilor din activitate cât şi a celor din rezervă s-a făcut direct de la bugetul de stat, la care de fapt aceştia, ca şi instituţia militară însăşi, au contribuit. Transformarea rezerviştilor în pensionari civili, ba chiar în asistaţi sociali, deoarece aceştia nu au contribuit NICIODATĂ la fondul de pensii ci, aşa cum am arătat mai înainte, direct la buget (dar li se stabilesc acum pensiile „ca şi cum ar fi contribuit”!), face parte dintr-un plan mult mai amplu, de a extinde principiul contributivităţii (nedrept de aplicat militarilor) la nivelul întregii Europe; dacă reuşeşte la noi, va exista un precedent şi deci premisa de a se generaliza.
      Aceasta este şi explicaţia faptului că SCMD este puternic încurajat de organizaţiile similare ale rezerviştilor din ţările NATO, de a rezista şi de a impune revenirea la pensiile militare de stat.
      Cei care ne-au condus până în vara acestui an au tratat cerinţele noastre, argumentate legal , moral şi istoric, nu numai cu indiferenţă dar şi cu dispreţ şi ostilitate;
-         s-a încercat terfelirea imaginii Armatei prin scoaterea în evidenţă şi generalizarea unor aspecte negative ale vieţii militare, în special pe timpul regimului comunist, fără a se arăta faptul că deşi acestea, din păcate, au existat, ele nu au caracterizat întregul corp de cadre militare şi au fost generate în cea mai mare măsură de condiţiile vieţii economice şi sociale de atunci;
-         s-a afirmat că cei care sunt în rezervă astăzi nu au participat la luptă cu arma în mână (e rău că nu a fost cazul război?), fără a se ţine cont de faptul că însăşi existenţa Armatei naţionale a fost un element de descurajare pentru cei care ar fi fost tentaţi de o agresiune la adresa României (august 1968 vă spune ceva?);
-         s-a ridiculizat în exces slaba pregătire militară a ostaşilor (evidentă mai ales la Revoluţie), fără a se explica faptul că aceasta a fost impusă de politica regimului comunist, temător faţă de o instituţie pe a cărei fidelitate nu prea conta (ceea ce s-a şi văzut), regim care, în loc de instrucţie, prefera să vadă militarii lucrând în condiţii aspre în mine de cărbuni, la sistemele de irigaţii, la construirea de baraje, şosele,căi ferate (unde sunt acum cei care reparau terasamentele?), metrou, combinate, ansambluri de locuinţe sau în agricultură (vă mai amintiţi butada „ ţărănimea este clasa muncitoare care ajută Armata la strânsul recoltei”?).
      În aceste condiţii, nouă, rezerviştilor din SCMD, nu ne-a rămas decât varianta de a susţine pe cei care s-au angajat să înlăture nedreptăţile la care am fost supuşi.
      Filiala 1 Timişoara a SCMD, fără a face campanie negativă cuiva, îndeamnă militarii în rezervă din garnizoană să trimită în parlament pe reprezentanţii USL, care ne cunosc problemele, le înţeleg şi manifestă respect faţă de o instituţie care trebuie să existe în continuare : Armata de Rezervă !

„ Soldat bătrân, cât eşti viu eşti tot soldat !”

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI

22 noiembrie 2012

Informare asupra desfăşurării întâlnirii Ministrului Apărării Naţionale cu militarii în rezervă -Timişoara, 21 noiembrie 2012-Informare
asupra desfăşurării întâlnirii Ministrului Apărării Naţionale cu militarii în rezervă
-Timişoara, 21 noiembrie 2012-

            Activitatea a avut loc în contextul campaniei electorale  USL Timişoara, alături de Domnul Ministru Dobriţoiu participând candidaţii îa alegeri din partea PNL, PC şi PSD (de remarcat absenţa candidatului UNPR). În asistenţă au fost aproape 200 rezervişti din Timişoara , împreună cu reprezentanţi ai unor filiale din Zona 5 Vest.
            În expunerea sa, Domnul Ministru a prezentat situaţia extrem de dificilă în care se află România ( a făcut chiar o comparaţie cu situaţia dinaitea celui de-al doilea război mondial), context care a pus şi ministerul pe care îl conduce într-o stare critică.
            Referitor la problemele atât de cunoscute ale militarilor în rezervă (Domnia Sa având, de asemenea pensia diminuată şi statutul luat), ne-a explicat faptul că numai prin votul cetăţenilor , inclusiv al rezerviştilor, USL va putea să aibă o majoritate confortabilă, pentru a putea reclădi statul şi , în particular, a repara nedreptăţile grave, uneori cu tragice consecinţe, la care au fost  supuşi militarii în rezervă.
            În timpul acordat întrebărilor şi discuţiilor, mai mulţi participanţi au ridicat probleme referitoare atât la situaţia lor (exemplu, interzicerea cumulului pensiei cu salariul, apreciată de Domnul Ministru ca o altă nedreptate care va trebui rezolvată), cât şi la funcţionarea defectuoasă a unor structuri de la nivelul ministerelor de resort (în speţă, Casele Sectorialel de Pensii), la care Domnia Sa a invocat lipsa personalului înalt calificat, remarcând şi faptul că nu i s-a răspuns favorabil la solicitările adresate unor rezervişti cu experienţă de a-l ajuta.
            În ceea ce priveşte poziţia Filialei SCMD Timişoara, am reamintit Domnului Ministru faptul că noi avem un Acord de Colaborare cu alianţa USL Timiş, acord bazat chiar pe prevederile Programului de Guvernare 2012 al USL, capitolul 7 APĂRAREA, dar în lunile trecute de la accederea la guvernare s-a executat „marşul pe loc”, ceea ce a generat o stare de acută frustrare printre rezervişti. Prin urmare, am subliniat faptul că până la data alegerilor (9 decembrie) este imperios necesar să se elaboreze un act normativ (OUG) prin care să se clarifice poziţia guvernului, şi implicit a USL, faţă de categoria noastră profesională, înaitând cele trei propuneri :
 1. OUG numai pentru MApN;
 2. OUG numai pentru MApN şi SRI;
 3. OUG pentru toate trei, MApN, MAI şi SRI, cu aplicare eşalonată pe ministere, remarcând că aceasta din urmă întruneşte cea mai mare susţinere din partea SCMD.
            În răspunsul său, Domnul Ministru a confirmar faptul că cele trei proiecte de ordonanţă sunt deja întocmite, urmând ca în cel mai scurt timp să se obţină toate avizele pentru una dintre ele.
            Cu tot respectul, mi-am permis să-mi menţin scepticismul până la apariţia actului normativ în Monitorul Oficial, accentuând din nou ca acest eveniment să se producă PÂNĂ la data alegerilor, altfel fiindu-ne foarte greu să mobilizăm rezerviştii pentru a participa la vot şi a vota în favoarea candidaţilor USL.
            În continuare, am prezentat Domnului Ministru o situaţie greu de înţeles, când acum, în plină campaniei electorală, Casa de Pensii a MApN trimite noi decizii de pensionare unor rezervişti cărora la reevaluare pensiile le-au fost mărite, iar acum li se reduc pritr-o re-reevaluare (un exemplu era în sală!). În  aceste condiţii, se creează o nouă categorie de nemulţumiţi şi se generează o atitudine de neîncredere în conducerea unor sectoare din Armată, care în loc să analizeze şi să răspundă contestaţiilor documentate ale celor cu pensiile diminuate, execută o altă activitate cu un caracter îndoielnic.Domnia Sa şi-a exprimat încrederea în activitatea şefului Casei de Pensii, dar va verifica informaţia.
            Ulterior,într-un cadru informal, am reiterat cererea de a ni se accepta solicitarea de a obţine un sediu în cadrul spaţiilor locative (numeroase) ale MApN din Timişoara, dar mi s-a dat de înţeles că actualul cadru legislativ nu permite acest lucru.
            În final, pot aprecia că activitatea şi-a atins scopul, marea majoritate a participanţilor din cadrul rezerviştilor (cu excepţiile inevitabile, dar puţine) au subscris mesajului ministrului Apărării Naţionale şi a candidaţilor USL de a susţine această formaţiune politică, singura, se pare, care manifestă preocupare faţă de cerinţele Armatei de Rezervă.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI
           

11 noiembrie 2012

AVEM SI ALTE SOLUTII ?Avem şi alte soluţii ?

                          Esta de domeniul evidenţei faptul că USL are datorii încă neonorate faţă de mulţi
            militari în rezervă, în general, şi faţă de membrii SCMD în special.
                           În aceste condiţii, conducerea centrală a sindicatului face continuu presiuni şi
             intervenţii la adresa liderilor politici ai PNL, PC, PSD precum şi la guvern şi la primul
             ministru. În acelaşi timp, filiala Timişoara, ca şi alte filiale din ţară, menţine un
            permanent contact cu personalităţile care candidează din partea USL pentru parlament, în
            scopul de a-i convinge să susţină cele trei obiective importante ale rezerviştilor:
1)      Legea pensiilor militare de stat;
2)      Revenirea pensiilor diminuate abuziv la cuantumul din decembrie 2010 şi recuperarea diferenţelor;
3)      Anularea interzicerii cumulului pensiei cu salariul.
            Până acum s-au primit încurajări, promisiuni şi...amânări. Este totuşi un progres faţă    de relaţia cu foştii guvernanţi, care nici nu ne luau în seamă ( vă mai amintiţi eticheta pe care ne-au pus-o de „foşti militari”, de parcă noi nu am mai fi avut obligaţii militare faţă de statul român ?). Prin urmare ,cu cei de la USL putem negocia , putem să-i presăm cu propriul lor program de guvernare, în care erau cuprinse şi problemele noastre.
                        Şi atunci revin cu întrebarea : avem şi alte soluţii ?
                        Sigur că avem,dar... trebuie să ne gândim, cât ne vor fi de folos aceste „alte” soluţii în realizarea obiectivelor militarilor în rezervă ?
                        De fapt, ACEASTA-I ÎNTREBAREA !

Col(r) Radu AROMÂNESEI

18 octombrie 2012

COMUNICATUL NR. 21Comunicatul nr. 21

            În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare stabilit în data de 24 martie a.c., solicităm respectuos candidaţilor USL din colegiile electorale timişene, ca pe timpul campaniei electorale să se angajeze pentru promovarea  următoarelor obiective ale militarilor în rezervă:
 1. Susţinerea în viitorul parlament a revenirii la sistemul de pensii militare de stat, aşa cum se practică în majoritatea ţărilor membre NATO. În felul acesta, pensia militară va fi actualizată cu solda corespunzătoare a militarului din activitate, deoarece rezerviştii contiună să aibă obligaţii militare faţă de statul român, iar în caz de necesitate pot fi chemaţi din nou în serviciul militar activ;
 2. Revenirea pensiilor diminuate abuziv, pe baza unor criterii care nu au ţinut cont de nivelul pregătirii profesionale, de răspunderea funcţiei ocupate şi de ierarhia militară, la nivelul cuantumului din decembrie 2010, şi recuperarea de către cei în cauză a diferenţelor de care au fost privaţi;
 3. Abrogarea din cadrul Legii nr. 329/2009 a prevederilor prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul. Prin acest act normativ sunt nedreptăţiţi acei militari care după trecerea în rezervă au continuat să-şi pună pregătirea şi abilităţile la dispoziţia societăţii civile , fără a putea beneficia integral de drepturile care li se cuvin.

Menţionez că aceste solicitări sunt obiective ale tuturor militarilor în rezervă (şi chiar şi a celor -încă- în activitate), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri ai vreunui partid politic, dacă fac parte sau nu dintr-o organizaţie sau alta a cadrelor militare în rezervă sau în retragere, iar manifestarea preocupării pentru soluţionarea lor poate aduce un aport mare de simpatie din partea unei importante categorii de alegători.


18 0ctombrie 2012                                    Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD 
                                                                  Col(r) Radu AROMÂNESEI                                                                    

11 octombrie 2012

COMUNUCAT PROCESE INSTANTA

"Aceasta este situaţia acţiunilor în instanţă în momentul de faţă.
Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu avocatul pentru a clarifica următoarele probleme:
- primire motivaţiei de la instanţele de judecată pentru hotărârile luate;
-stabilirea modului de acţiune pentru contestaţiile judecate cât şi pentru cele suspendate sau amânate;
-depunerea la tribunal a documentelor care nu au făcut încă obiectul acţiunii în instanţă .În această situaţie mai sunt 13 petenţi  care au depus documentele după luna mai, dar neavând hotărâri ale comisiilor de contestaţii nu sunt ieşiţi din termen :
Mineaţă Sandu, Neacşă Vasile (a doua contestaţie), Dragomir Nicoale (a doua contestaţie), Cristean Ioan, Aromânesei Radu,Andrieş Alexandru (a doua contestaţie), Sfetcu Aurel, Văduva Ion (a doua contestaţie), Adam Tudorel (a treia contestaţie), Henegar Gheorghe, Pop Valer (a doua contestaţie), Enescu George (a doua contestaţie), Pricodan Constantin (a doua contestaţie)."

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI


SITUAŢIA ACŢIUNILOR ÎN INSTANŢĂ  MApN
Filiala 1 Timişoara a SCMD

Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de ...
3964/30/2012
22.05.2012
MApN
 1. Chiriţoiu Gheorghe
15.05.2012
20.09-suspendat
 1. Bot Emil
15.05.2012
 1. Popescu Tiberiu
15.05.2012
 1. Dumitraş Ion Tiberiu
15.05.2012


Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de ...
3966/30/2012
22.05.2012
MApN
  1. Bălăşcan Marian
28.03.2012
21.09-amânat pentru 02.11
  2. Soroceanu Constantin
28.03.2012
  3. Andrieş Alexandru
28.03.2012
  4. Hamza Ştefan
28.03.2012
  5. Sintescu Ioan
28.03.2012
  6 .Luchi Gheorghe
28.03.2012
  7. Bejan Eugen
28.03.2012
  8. Manasia Constantin
28.03.2012
  9. Liga Daniela
28.03.2012
10. Stoica Petru
28.03.2012
11. Văduva Ion
28.03.2012
12. Sfetcu Aurel
28.03.2012
13. Coadă George
28.03.2012
14. Henegar Gheorghe-Dorin
28.03.2012
15. Adam Tudorel
28.03.2012
16. Simniceanu Costinel
      Gerald
28.03.2012
17 . Ionescu Daniel Remus
       Aurel
28.03.2012
18.  Dragomir Nicolae
28.03.2012
19.  Sircuţă Toma
28.03.2012
20.  Surdu Ioana
28.03.2012
21.  Matei Ionel
28.03.2012
22.  Neacşă Vasile
28.03.2012


Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de ...
3968/30/2012
22.05.2012
MApN
 1. Lăzureanu Constantin
26.04.2012
13.09-suspendat


 1. Bălănescu Gheorghe
26.04.2012
 1. Grozescu Dorel Maricel
26.04.2012
 1. Ciura Emil
26.04.2012
 1. Florea Virgil
26.04.2012
 1. Vasile Dumitru
26.04.2012
 1. Buţu Ştefan
26.04.2012
 1. Buţu Silvia
26.04.2012
 1. Târnă Dan Constantin
26.04.2012
 1. Molomfălean Ioan
26.04.2012
 1. Dalea Trandafir
26.04.2012
 1. Olaru Nicolae
26.04.2012
 1. Puricică Florin
26.04.2012
 1. Adam Tudorel
26.04.2012
 1. Bulai Mihai
26.04.2012
 1. Cotumbianu Gabriel
26.04.2012
 1. Chirvasă Mircea
26.04.2012
           SITUAŢIA ACŢIUNILOR ÎN INSTANŢĂ MAI
Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de
...
3965/30/2012
22.05.2012
MAI
 1. Cocotă Ioan
28.03.2012
13.09-suspendat
 1. Iorga Corneliu
28.03.2012
 1. Buricea Petrică
28.03.2012
 1. Ţiriac Ioan
28.03.2012
 1. Cotrău Marius
28.03.2012
 1. Manga Vasile
28.03.2012
 1. Bârsac Ovidiu
28.03.2012
 1. Palade Săndel
26.04.2012
 1. Pop Valer
26.04.2012
 1. Semeniuc Vasile Valerian
26.04.2012
 1. Surugiu Viorel
26.04.2012
Filiala 1 Timişoara a SCMD
Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de
...
1498/30/2012
MAI
Cernat Ion
22.02.2012
20.09 -suspendat
Chigi Aurel
22.02.2012
Hinoveanu Octavian
22.02.2012
Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de
...
2521/30/2012
03.04.2012
MAI
 1. Husariu Teodor
28.03.2012
27.09-amânat pentru 08.11
 1. Vică Mircea
28.03.2012
 1. Mertoiu Maria Silvia
28.03.2012
 1. Marcea Petru
28.03.2012
Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de
...
3967/30/2012
22.05.2012

MAI
 1. Cocotă Ioan
28.03.2012
04.10-suspendat
 1. Iorga Corneliu
28.03.2012
 1. Ţiriac Ioan
28.03.2012
 1. Cotrău Marius
28.03.2012
 1. Manga Vasile
28.03.2012
 1. Palade Săndel
26.04.2012
 1. Pop Valer
26.04.2012
Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de
...
6416/30/2012
16.07.2012
MAI
 1. Cocotă Ioan
16.07 2012
20.09- amână pentru 18.10SITUAŢIA ACŢIUNILOR ÎN INSTANŢĂ  SRI
Filiala 1 Timişoara a SCMD
Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de
...
2522/30/2012
03.04.2012
SRI
 1. Petruşe Ioan
28.03.2012
20.09-respinge cererea
 1. Pricodan Constantin
28.03.2012
 1. Marinescu Sorin
28.03.2012
 1. Ghiţoiu Cornalia
28.03.2012
 1. Enescu Georghe
28.03.2012


Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de
...
3302/30/2012
26.04.2012
SRI
1.Zah Liliana
28.03.2012
07.06-respinge cererea


Nr .dosar
Data înregistrării
Casa de Pensii Sectorială
Petenţi
Data predării la avocat
Situaţia la data de
...
3508/30/2012
03.05.2012
SRI
1.Bohoş Cornel
26.04.2012
28.06-respinge cererea            .