20 august 2013

OPINIE


Au trecut 4 ani...

            Înfiinţarea unui sindicat al militarilor, fie ei şi disponibilizaţi, a fost percepută, la vremea respectivă  de către societatea românească, drept un fapt divers, ca multe altele care ne „colorează” viaţa în anii democraţiei. Chiar şi noi, pensionarii militari de atunci, actualii rezervişti fără drept la pensie militară, am privit iniţiativa fondatorilor SCMD mai mult ca o curiozitate, dată fiind şi formaţia noastră de militari, incompatibilă (pe atunci) cu ideea de sindicat.
            Au urmat însă intensificările ieşirilor „pe sticlă” ale numiţilor Boc, Marian Sârbu şi Şeitan, a căror atitudine nu prevestea nimic bun pentru cei care părăsiseră serviciul activ ca urmare a restructurării Armatei, precum şi ofensiva declanşată de mass-media aservită Puterii de atunci, care a pornit un adevărat atac  împotriva rezerviştilor, încercând să atragă ostilitatea societăţii civile împotriva unei categorii profesionale cu activitate distinctă în cadrul oricărui stat. A fost astfel exploatată situaţia pauperă a marii majorităţi a pensionarilor din sistemul pensiilor civile, au fost scoase la lumină şi îngroşate până la grotesc unele aspecte negative, izolate, din viaţa cazonă, s-a exploatat frustrarea unor cetăţeni cărora noţiunea de ordine şi disciplină le repugnă, considerându-le incompatibile cu ceea ce cred ei că este democraţia, a fost exploatat copios cazul Geică (care, oricum, nu avea nimic în comun cu serviciul militar), ş.a.m.d.
            La procesul de lămurire asupra pericolului care ne pândeşte a contribuit şi turul de forţă al conducerii SCMD, care străbătând ţara în lung şi în lat , a determinat înfiinţarea filialelor SCMD în majoritatea garnizoanelor, inclusiv la Timişoara .
            Cu toate acestea, majoritatea rezerviştilor au rămas în expectativă, refuzând să creadă că reprezentanţii statului căruia i-au dedicat atât avântul tinereţii cât şi experienţa maturităţii, îi vor deposeda mişeleşte de ceea ce ei considerau ca un drept inalienabil câştigat în timpul serviciului sub Drapel ; onoarea de militar şi demnitatea unui trai decent ca urmare a privaţiunilor suportate şi pericolelor cărora au fost expuşi în timpul activităţii militare. S-a mai adăugat şi diversiunea celui ce ar fi trebuit să ne fie Comandant Suprem, cel care în mod mincinos a afirmat la Statul Major General că dacă o singură pensie militară va scădea, va trimite legea înapoi la Parlament...
            Aşa se explică faptul că deşi în data de 1 martie 2010 , sala de la Cercul Militar din Timişoara a fost plină cu pensionari militari, numărul celor înscrişi în filiala nou înfiinţată a fost mic, şi aşa a rămas până în ianuarie 2011. Dar atunci, „...ce mai vuiet, ce mai zbucium...!”
            Am ieşit în număr mare în stradă, în condiţii meteo grele, avându-i în frunte pe comandanţii noştri (mă rog, o parte din ei...), arătând nu atât Ţării cât clasei politice că Armata de Rezervă există şi nu se lasă călcată în picioare de nişte impostori.
            Ce a urmat e deja istorie, dar o istorie în care SCMD a luptat „la baionetă” cu obtuzitatea unei Puteri care dorea să ne desfiinţeze ca şi categorie profesională , dar şi cu o nouă guvernare aparent favorabilă, dar nu prea convinsă de justeţea cererilor noastre.
            Am avut împotriva noastră instituţiile statului (preşedinte, guvern, majoritate parlamentară ostilă,  servicii specializate în dezinformare,  parte a sistemului juridic), mass-media aservită Puterii, orgoliile uneori de înţeles, alteori interesate ale unora dintre noi, apatia sau reticenţele  multor rezervişti care au aplecat urechea la tot felul de zvonuri care urmăreau denigrarea conducerii SCMD, toate acestea urmărind destructurarea singurei organizaţii bătăioase a militarilor în rezervă,  dar tot am reuşit să-i protejăm pe ai noştri (fie membri sau nu) de nenorocirile care îi pândeau (diminuarea iniţială a pensiilor cu peste 60%, regularizarea aşa ziselor sume „necuvenite”) şi, în final, am determinat promulgarea Legii reparatorii.
            Mai sunt însă multe de făcut: legea pensiilor militare, dreptul la muncă al rezerviştilor conform calificării şi priceperii fiecăruia, recuperarea sumelor de care în mod abuziv am fost păgubiţi în toţi aceşti ani şi , nu în ultimul rând, prevenirea acestor samavolnicii în viitor.
            De aceea SCMD TREBUIE SĂ EXISTE.
LA MULŢI ANI SCMD !
Col(r) Radu AROMÂNESEI

06 august 2013

Informare

Nota de informare nr. 19 din 31.07.2013

Subiect:
1.    Precizari in urma intrarii in vigoare a Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
2.    Raspunsul membrilor de sindicat la solicitarea comisiilor de contestatii pensii cu privire la pozitia acestora fata de contestatiile facute la deciziile de revizuire a pensiilor.
Continut:
1. Precizari in urma intrarii in vigoare a Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
         Beneficiarii Legii nr. 241/19.07.2013 sunt militarii in rezerva cu pensii «ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010 » (art.1, alin. 1). Aceste pensii, incepand cu 01.10.2013, vor fi readuse la valoarea din decembrie 2010. In situatia in care, dupa trecerea in rezerva s-au inregistrat stagii de cotizare la sistemul asigurarilor sociale, la valoarea pensiei din decembrie 2010 se adauga drepturile cuvenite acestor stagii suplimentare (art.1, alin. 3).
          Conform prevederilor art. 1, alin. (4), cuantumul acestor pensii ar urma sa ramana asa pana la momentul in care printro recalculare sau revizuire ar rezulta un cuantum mai mare. Altfel spus, daca din inmultirea punctajului mediu anual propriu cu valoarea punctului de pensie ar rezulta o suma mai mare decat valoarea din decembrie 2010, atunci va fi luata in considerare suma mai mare. Mentionam ca aceasta lege ramane in vigoare doar pana la promulgarea noii legi a pensiilor militare de stat, lege care va guverna unitar sistemul pensiilor pentru militari, politisti si functionari cu statut special. In acest sens, presedintele SCMD a fost informat recent de catre factori guvernamentali ca in aprox. 10 zile SCMD va primi proiectul acestei legi, in vederea formularii unui punct de vedere si a unor propuneri din perspectiva sindicatului.
          Cu privire la prevederile art. 2, din ratiuni practice, va recomandam sa cititi articolul « Act reparatoriu mult asteptat »  din Observatorul Militar nr. 28, p.17 (24-30.07.2013), fie direct pe site-ul publicatiei militare, fie pe pagina de net a Filialei Suceava.
           Subliniem faptul ca noua lege intra in vigoare DIN OFICIU, ceea ce inseamna ca nu este necesar ca beneficiarii ei sa depuna vreo cerere. Recomandam insa colegilor nostri sa urmareasca cu atentie modul in care li se aplica legea, pentru a evita orice eroare. Apreciem ca, pentru a pune in aplicare legea, casele de pensii sectoriale vor emite noi decizii. Acestea vor putea fi contestate, daca destinatarii nu vor fi  de acord cu continutul lor.
           Odata cu  intrarea in vigoare a Legii nr. 241/19.07.2013, capatul de cerere referitor la cuantumul pensiei a ramas fara obiect. Acest lucru va fi consemnat cu siguranta de catre instantele de judecata, nefiind practic necesara o renuntare expresa in acest sens.
Recomandam membrilor de sindicat si avocatilor care-i reprezinta, sa continue actiunile in instantele de judecata pe celelalte capete de cerere, cu deosebire pe cel referitor la recuperarea sumelor de bani care au fost retinute in intervalul 01.01.2012 – 01.10.2013, aspect insusit si de catre cabinetele de avocatura cu care am discutat pana in acest moment.
           Renuntarea completa la judecata si retragerea din procesele aflate acum pe rolul instantelor, o vom face in momentul in care va intra in vigoare noua lege a pensiilor militare de stat, prin care intregul sistem va reintra in normalitatea fireasca a unei societati bazata pe lege si ordine. Totodata, luam in considerare posibilitatea deschiderii unor alte actiuni in justitie si formularea de plangeri sau petitii in functie de evolutia procesului legislativ,  pana la completa aliniere la statutul rezervistilor militari din alte state NATO.
2.Raspunsul membrilor de sindicat la solicitarea comisiilor de contestatii pensii cu privire la pozitia acestora fata de contestatiile facute la deciziile de revizuire a pensiilor.
           Spre surprinderea noastra, mai multi colegi au primit deja din partea Comisiei de contestatii din cadrul MApN o solicitare prin care li se cere sa-si precizeze in scris – si in interiorul unui termen de 30 zile – pozitia fata de contestatiile trimise anterior la deciziile de revizuire a pensiilor.
          Scopul acestei actiuni nu poate fi altul decat prezentarea acestor documente instantelor de judecata in vederea stingerii litigiului dintre Casa de pensii sectoriala si contestatari. SCMD recomanda membrilor sai sa nu renunte la actele procedurale pe care le-au intocmit.  Renuntarea la contestatie nu poate fi facuta partial, iar demersul ar reprezenta un acord de vointa care nu mai permite un alt act juridic ulterior, pecetluind astfel o renuntare din partea noastra la recuperarea tuturor drepturilor.
          Un model de raspuns, pentru cei care doresc totusi sa-si exprime in scris pozitia fata de solicitarea Comisiei de contestatii, este anexat prezentei note de informare.
Anexa : Model de raspuns la solicitarea Comisiei de contestatii pensii din cadrul MApN, valabil si pentru celelalte comisii de contestatii din cadrul MAI si SRI, daca vor proceda similar.
Cu stima,
COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

Model de raspuns


COMISIA DE CONTESTAŢII DIN CADRUL M.Ap.N.
  
DOMNULE PREŞEDINTE
            Subsemnatul .........................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) domiciliat în ...................................., str. .................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, posesor al buletinului/cărții  de identitate seria ........ nr. ................. , eliberat/ă de ..............................., la data de ..................,  cnp ..............................., cu dosar pensie nr. ........................, la adresa dumneavoastră nr. .................... din ................. fac urmatoarele
PRECIZĂRI
  1. La unison cu întregul corp al militarilor în rezervă, am primit cu satisfacție apariția Legii nr. 241 din 19.07.2013, rezultat remarcabil al eforturilor sustinute desfasurate de SCMD, cu ajutorul unor factori guvernamentali si parlamentari care au înțeles și sprijinit acest demers pe deplin justificat. Acest act normativ a adus o satisfactie parțială pensionarilor militari în lupta pentru revenirea sitemului nostru socio-profesional la o deplină normalitate.
  2. Consider că promulgarea și intrarea în vigoare a legii parțial reparatorie nu modifică poziția și atitudinea mea față de modul în care am fost tratat de către regimul Boc – Băsescu, de privarea sau restrângerea unor drepturi ce mi s-au cuvenit, respectiv față de măsurile și actele pe care le-am întreprins în sensul redobândirii drepturilor mele. Pe cale de consecință, îmi mențin contestațiile trimise Casei de pensii sectoriale.
  3. Din punct de vedere procedural, contestațiile mele au constituit acte prealabile, fac parte dintrun sistem unitar privind acțiunile în justiție, iar legea nu prevede posibilitatea retragerii lor.
  4. Menționez că voi renunta cu totul la acțiunea din justiție în ziua în care va intra în vigoare o nouă lege a pensiilor militare de stat, care sa raspunda nevoilor mele si care sa fie în consonanță cu legislația specifică a celorlalte state membre NATO.
  
Semnătura .....................                                    Data .........................
                                                       
  
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE