23 noiembrie 2010

PROBLEME DEZBATUTE LA SEDINTA BIROULUI OPERATIV DIN 22.11.2010

Problematica dezbătută la sedinta biroului operativ SCMD F. 1 Timisoara
din data de 22.11.2010

1. Informare privind discutiile purtate de presedintele biroului operativ, dl. col (rez. ) Constantin Marian, cu secretarul de stat în MapN, dl. Oancea Viorel, la întâlnirea avută în data de 12.11.2010.
2. Procedurile de urmat la primirea adeverintelor cu veniturile realizate:
- verificarea atentă a datelor cu privire la întreaga perioadă lucrată si veniturile realizate;
- depunerea contestatiei privind perioadele lipsă si veniturile incomplete adresată comandantului Centrului Militar;
- completarea cererii adresată serviciului pensii militare cu mentiunea "Formulez această cerere fortat fiind de aplicarea Legii 119/2010, IMPOTRIVA VOINTEI MELE. Ulterior voi ataca în instantă decizia de recalculare a pensiei." si transmiterea acesteia Centrului Militar însotită de adeverinta primită.
3. Discutarea Regulamentului de Organizare si Functionare (prima discutie);
4. Stabilirea datei de 08.12.2010 pentru desfăsurarea Adunării Generale cu următoarea ordine de zi:
- informare cu privire la actiunile desfasurate de filiala de la ultima adunare generala pana in prezent;
- semnarea tabelelor cu membri Filialei 1 Timisoara care vor fi reprezentanti în instantă de avocatii SCMD în vederea anularii deciziilor emise in baza Legii 119/2010 si HG 735/2010;
- stabilirea programului de actiuni pentru trimestrul I/2011;
- clarificarea situatiei membrilor biroului operativ care nu participa la sedintele biroului si nu se implica in organizarea si desfasurarea actiunilor filialei;
- alte probleme organizatorice.
Biroul Operativ SCMD Filiala 1 Timisoara