25 ianuarie 2011

MEMORIU - APEL

MEMORIU – APEL

adresat domnilor:
• Emil Boc - Premier
• Gabriel Oprea, Traian Igas, Ioan Botiş, Cătălin Marian Predoiu,
Gheorghe Ialomiţianu - miniştri
• George Cristian Maior- Director SRI

1. Art. 15, al. 2 din Constituţia României prevede că “”Legea
dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale”, fapt
confirmat de cele 8 decizii ale Curţii Constituţionale din care
enumerăm Decizia 375/2005 şi Decizia 120/2007.
În acest temei vă solicităm să incetaţi imediat procedurile de
aplicare retroactivă a Legilor 119 si 263/2010. De asemenea, vă
solicităm să anulaţi imediat HG 735/2010, care excede Legea nr.
119/2010 şi proclamă prin art.11 supremaţia executivului asupra
puterii judecătoreşti, acest act normativ fiind deja suspendat
definitiv şi executoriu, prin Hotărarea Curţii de Apel Cluj nr. 338/
2010 şi irevocabil prin Decizia nr.38/07.01.2011 a ICCJ. Tot în
acest temei, vă solicităm să anulaţi hotărârile ilegale ale MApN,
MAI şi SRI, de emitere de noi decizii de pensii şi de continuare
a “”recalculării”” şi să acceptaţi asumarea abaterii de natură
penală şi răspunderea miniştrilor vinovaţi.
Vă solicităm ca, în luna februarie, toţi cei afectaţi de
aplicarea ilegală a HG 735/2010 să-şi primească pensia întreagă
şi diferenţa faţă de suma primită în luna ianuarie, care poate fi
considerată un avans.
Vă solicităm să acceptaţi şi plata despăgubirilor pentru cei
afectaţi psihic de această operaţiune ilegală şi a celor solicitate de
urmaşii persoanelor decedate din acelaşi motiv.

2. Vă solicităm să recunoaşteţi public faptul că SCMD se află
în procese cu Guvernul, a contestat HG 735/2010 şi este parte

menţionată în Decizia nr. 38/07.01.2011 a ICCJ.

3. Vă solicităm să respectaţi Protocolul 1 al Convenţiei
pentru Drepturile Omului, art. 1, 6 şi 14 care proclamă pensia
în plată drept patrimonial, drept câştigat şi drept discriminare
orice atingere adusă ei. Prin urmare, în baza aceloraşi principii
susţinute de Tratatul de la Lisabona, art. 45, Carta Drepturilor
Fundamentale a UE, art. 17, 25 şi 34, Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, art. 17 şi 25 şi Constituţia României, art. 16
şi 44 solicităm renunţarea la amputarea pensiilor militare şi la
anularea gradelor noastre militare. În acest sens vă solicităm să
respectaţi rezoluţia AIJD de la Bruxelles cu privire la măsurile
anticriză ale Guvernului României, trimisă acestuia, vineri,
04.06.2010, din care cităm: ”orice recalculare a unor pensii
acordate legal şi aflate în plată – inclusiv a celor de serviciu ale
magistraţilor – înseamnă o încălcare de către stat a propriei
legislaţii, ceea ce ar avea repercusiuni grave asupra stabilităţii
juridice şi asupra caracterului de stat de drept, modificarea
retroactivă a unor drepturi civile deja câştigate (în cazul de
faţă, pensiile) nu este posibilă decât prin încălcarea principiilor
fundamentale de drept”.
Din aceleaşi considerente, vă solicităm să reveniţi asupra
hotărârii de impozitare suplimentară cu 5.5%, a tuturor
categoriilor de pensii mai mari de 740 lei, atât civile cât şi
militare, cu atât mai mult cu cât toate pensile mai mari de 740 lei
au fost impozitate în mod ilegal, integral, cu acest procent, prin
acest mod producându-se o discriminare pozitivă a pensionarilor
cu pensile sub 740 lei.
În baza principiului ”dreptului câştigat”, solicităm ca pensiile
al căror cuantum a crescut în urma ilegalelor ”recalculări” să
fie menţinute în noul cuantum deoarece acestea reprezintă un
drept patrimonial şi o diminuare a lor ulterioară ar însemna o
discriminare.

4. Legislaţia comunitară europeană, Pilonul al II-lea,
Directiva nr. 86/378/CEE, modificată prin Directiva nr. 96/
97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele
ocupaţionale de securitate socială, acoperă sectorial şi legile

speciale de pensii ocupaţionale ale magistratilor, militarilor, şi
poliţiştilor. În acest sens, pentru îndeplinirea de către România,
a obligaţiilor de stat membru al UE, vă solicităm să începeţi
demersurile pentru abrogarea imediată a Legii 119/2010, act
normativ pentru care Guvernul şi-a asumat raspunderea, a
tuturor articolelor referitoare la militari din Legea 263/2010 şi
pentru revenirea la legile de pensii ocupaţionale ale militarilor
abrogate prin Legea 263/2010. Vă atenţionăm că în Carta
Socială Europeană revizuită, adoptată la Strassbourg la 3 mai
1996 şi ratificată de România prin Legea nr. 74/03.05.1999,
la capitolul ”Câmpul de aplicare a Cartei Sociale Europene
revizuite în privinţa persoanelor protejate” se prevede că ”o
diferenţă de tratament pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu este
discriminatorie”.
Întrucât Guvernul, începând cu primul ministru a declanşat
un adevărat război de imagine şi psihologic împotriva militarilor
proferând insulte de genul ”nesimţiţi”, ”cu mâna întinsă ca
la pomană”, ne-a răpit statutul de militar, inlocuindu-l cu
insultătoarea poziţie de ”asistat”, vă solicităm să restauraţi
rapid atât statutul cadrelor militare în rezervă cât şi adevărul,
prezentându-ne public scuze şi recunoscând public faptul că
media pensiilor militare a fost nu de 2000 lei ci de 1440 lei la
MAI şi 1493 la MapN, la nivelul lunii octombrie 2009, când aţi
declanşat atacul împotriva noastră. De asemenea vă solicităm
exprs să încetaţi actuala campanie de intoxicare a opiniei publice
referitoare la aşa-zisul plafon, inexistent în legi, de 3000 lei
sub care prin recalculare pensile militare nu vor scădea şi la
inexplicabila creştere a pensiilor celor care acceptă principiul
inexistent al retroactivităţii legii întocmind ilegalele cereri de
recalculare.

5. Va solicităm, în ceea ce priveşte pe militari şi poliţişti, ca
în conformitate cu legislaţia comunitară, Constiţuita şi tradiţia
României, să urmaţi principiile speranţei legitime, al coerenţei şi
siguranţei legislative.

6. Vă solicităm ca în baza art. 22 alin 3 din Legea

sindicatelor nr. 54/2003 ca Ministerul Apărării Naţionale să pună
de urgenţă , cu titlu gratuit, la dispoziţia Sindicatului Cadrelor Militare
Disponibilizate şi filialelor sale din teritoriu, spaţiile corespunzătoare
funcţionării acestora şi să asigure dotările necesare desfăşurării activităţii
prevăzute de lege. De asemenea în temeiul art. 30. - (1) Guvernul,
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Înternelor şi
Serviciul Român de Informaţii au obligaţia de a invita delegaţii aleşi ai
SCMD să participe la discutarea problemelor de interes economic, social,
cultural sau sportiv.

În situaţia în care nu veţi soluţiona aceste probleme, vă
vom satisface curiozitatea şi, în ziua de 1 martie 2011, vom
convoca în faţa Guvernului, toate ”excepţiile”, adică zecile de mii
de pensionari militari, poliţişti şi civili afectaţi de măsurile dvs. de
genocid şi subminare a economiei naţionale. Vom considera că
respingeţi dialogul.
Vă reamintim, în cazul în care ai uitat, că dvs sunteţi în
serviciul nostru, nu invers, dvs sunteţi angajaţii, nu stăpânii
noştri şi a venit vremea să facem BILANŢUL!

Honor et Patria! Vae victis!

PREŞEDINTELE SCMD-Filiala 1 TIMIŞOARA

Col. (r) dr. Marian CONSTANTIN