27 aprilie 2011

REAMINTIM PASII PENTRU PASUL 1 b

Reamintim membrilor SCMD care sunt documentele ce trebuie depuse pentru Pasul 1-b):
- un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu , judeţul si casa de pensii de care apartii):
- 3(trei ) seturi cu documentele de mai jos, asezate in urmatoarea ordine (capsate):
- copie după contestaţia trimisă;
- copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
- copie dupa hotararea comisiei de contestatii (daca aceasta a fost primita in termenul de 45 de zile +5 zile (pentru posta);
- copie după actul de identitate (copie alb-negru);
- copie după decizia nouă de pensie;
- copie după decizia veche de pensie;
- copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei.
ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.
Documentele de la Pasul 1-b fac obiectul unei noi acţiuni la tribunal, scopul fiind anularea hotărârilor comisiilor de contestaţii nefavorabile.

BIROUL OPERATIV