01 septembrie 2011

Adunarea generală a Filialei 1 Timişoara a SCMD

În data de joi, 15 septembrie orele 17.00, în sediul din str. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 (sala mare) va avea loc Adunarea generală a Filialei 1 Timişoara, cu următoarea ordine de zi :
1. Informare asupra stadiului şi rezultatelor acţiunilor în instanţă împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor militare şi precizarea modului de acţiune în momentul primirii deciziilor de revizuire;
2. Stabilirea modului de acţiune pe timpul desfăşurării viitoarei campanii electorale şi a alegerilor locale şi legislative din anul viitor, în vederea sprijinirii forţelor politice dispuse să răspundă favorabil revendicărilor membrilor SCMDR;
3. Desemnarea delegaţilor şi stabilirea mandatului acestora pentru reprezentarea Filialei 1 Timişoara la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor ce va avea loc în această toamnă;
4. Comunicarea situaţiei "la zi" a stadiului achitării cotizaţiei de către membrii de sindicat.
ADUCEM LA CUNOŞTINŢA CAMARAZILOR NOŞTRI CĂ NEACHITAREA INTEGRALĂ A COTIZAŢIEI PENTRU ANUL ÎN CURS DUCE LA RETRAGEREA SPRIJINIRII ÎN INSTANŢĂ DE CĂTRE SINDICAT.
Rugăm cu această ocazie ca până la data desfăşurării Adunării generale să se achite integral cotizaţia.
Preşedintele Biroului Operativ
Col(r) Radu Aromânesei