12 octombrie 2011

CUMUL PENSIE SALARIU

ADRESAT CELOR INTERESAŢI ÎN PĂSTRAREA CUMULULUI PENSIEI CU SALARIUL
(anularea Cap. IV/Legea nr. 329/2009)
Datorită faptului că Tribunalul Municipiului Bucureşti a procedat la disjungerea cauzei comune promovată de SCMD avută pe rol, şi trimiterea cauzelor individuale la instanţele teritoriale din ţară, pentru a se cunoaşte numărul dosarelor şi termenele de judecată, membrii Filialei 1 Timişoara vor comunica citaţiile primite la următoarele adrese, în vederea centralizării:
- copii xerox: Str. Liviu Gabor nr. 4 et.1, săptămânal luni şi marţi, între orele 11.00-13.00.
Modul de acţiune al SCMD în aceste procese se va comunica la Alba Iulia cu ocazia desfăşurării lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Biroul Operativ