18 octombrie 2012

COMUNICATUL NR. 21Comunicatul nr. 21

            În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare stabilit în data de 24 martie a.c., solicităm respectuos candidaţilor USL din colegiile electorale timişene, ca pe timpul campaniei electorale să se angajeze pentru promovarea  următoarelor obiective ale militarilor în rezervă:
  1. Susţinerea în viitorul parlament a revenirii la sistemul de pensii militare de stat, aşa cum se practică în majoritatea ţărilor membre NATO. În felul acesta, pensia militară va fi actualizată cu solda corespunzătoare a militarului din activitate, deoarece rezerviştii contiună să aibă obligaţii militare faţă de statul român, iar în caz de necesitate pot fi chemaţi din nou în serviciul militar activ;
  2. Revenirea pensiilor diminuate abuziv, pe baza unor criterii care nu au ţinut cont de nivelul pregătirii profesionale, de răspunderea funcţiei ocupate şi de ierarhia militară, la nivelul cuantumului din decembrie 2010, şi recuperarea de către cei în cauză a diferenţelor de care au fost privaţi;
  3. Abrogarea din cadrul Legii nr. 329/2009 a prevederilor prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul. Prin acest act normativ sunt nedreptăţiţi acei militari care după trecerea în rezervă au continuat să-şi pună pregătirea şi abilităţile la dispoziţia societăţii civile , fără a putea beneficia integral de drepturile care li se cuvin.

Menţionez că aceste solicitări sunt obiective ale tuturor militarilor în rezervă (şi chiar şi a celor -încă- în activitate), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri ai vreunui partid politic, dacă fac parte sau nu dintr-o organizaţie sau alta a cadrelor militare în rezervă sau în retragere, iar manifestarea preocupării pentru soluţionarea lor poate aduce un aport mare de simpatie din partea unei importante categorii de alegători.


18 0ctombrie 2012                                    Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD 
                                                                  Col(r) Radu AROMÂNESEI