21 noiembrie 2013

Opinie

Un gând...

Datorită harului profesorului din gimnaziu, am devenit un împătimit de Istorie. Recunosc, doar la nivel de diletant, dar pe parcursul anilor am „devorat” orice publicaţie de specialitate care îmi cădea în mână . Zilele trecute tocmai am procurat ultimul număr al unei reviste care trata acţiunea Armatei Române în Bulgaria, în Al Doile Război Balcanic din 1913. Autorul unui articol (Florin Şperlea), folosindu-se de mărturiile contemporanilor, face referire la modul cum se prezenta Oştirea noastră în anul premergător declanşării Primului Război Mondial.
Să vedem:
„După încheierea Tratatului secret de alianţă cu Germania şi Austro-Ungaria (1883), pentru regele Carol I , armata română în timp de război urma să fie doar o anexă a trupelor austro-gemane. În memoriile sale, liderul liberal I.G.Duca încerca să-şi explice dezinteresul manifest al regelui Carol faţă de armata română, după 1883. Acesta, spune Duca -nu privea armata noastră decât sub prisma legăturilor ei cu armatele aliate. În caz de război menirea ei era să fie pe frontul oriental aripa de la extrema dreaptă a armatelor germano-austriece. Întrucât putea îndeplini această funcţie, armata noastră răspundea dorinţelor lui. De ce să ne muncim şi să cheltuim prea mult ?În ziua hotărâtoare salvarea va veni tot de la ofiţerii germani care vor sosi să ne sfătuiască, în armamentul şi muniţiile pe care germanii ni le vor trimite-”.
Mai departe:
„Analizând criza corpului ofiţeresc, Gh. Tătărescu ajungea la concluzia că salariile necorespunzătoare şi desconsiderarea faţă de cariera militară fac din aceasta o- carieră de al doilea ordin-. Situaţa materială a tinerilor sublocotenenţi era destul de dificilă, de vreme ce primeau-un salariu mai redus decât acela al unui zidar- ..., datoriile contractate fiind –o molimă care bântuie cu furie; percepţia corpului de ofiţeri în societate nu era tocmai măgulitoare, căci, spune Tătărescu, ei sunt – nişte brute pentru intelectuali, nişte târâie-sabie pentru burghezi şi nişte  inutilităţi necesare pentru restul societăţii. La toate acestea, se adăuga ceea ce omul politic liberal aprecia a fi-procesul de descompunere sufletească- întâlnit la aceia care, deşi porneau cu entuziasm în cariera militară, constatau că –uneori se reuşeşte şi altfel decât graţie muncii şi jertfelor şi că, în societate, se pricopseşte lumea fără osteneală şi fără ideal-. De ce ne-ar mira atunci că însuşi liderul Partidului Naţional Liberal, Dimitrie A. Sturdza, obişnuia să spună că –armata nu rentează-?”
            Din articolul din care am citat, reiese că în urma excursiei de la sud de frontieră(căci de fapt nu a avut loc nicio confruntare militară, bulgarii sătui de război predându-se cu voioşie), factorii de conducere s-au îmbătat cu laurii unei aşa zise victorii şi au stabilit, ei, că Armata Română este măreaţă...
            Adevărul a ieşit la iveală abia în campania din 1916, când pierderile umane, teritoriale şi economice ale ţării au fost enorme. Cei drept, în vara anului următor ne-am luat revanşa la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, dar tot a trebuit să încheiem o pace dezavantajoasă. De ce ? Păi francezii au dotat, echipat şi instruit doar trupele de la contact cu inamicul. Noroc că Centralii erau vlăguţi la rândul lor, altfel...!
            Am făcut acest excurs cu gândul la o întrebare: mai este „historia magistra vitae?”


Col(r) Radu AROMÂNESEI