02 iunie 2014

Informare

În data de 30 mai 2014 s-au împlinit 3 ani de când Adunarea Generală a desemnat actuala conducere a filialei


Să ne amintim…

Filiala 1 Timişoara a SCMD a fost înfiinţată în data de 01 martie 2010, în prezenţa delegaţiei de la Bucureşi compusă din Col(r) dr. Mircea Dogaru şi Lt. Col(r) Cătălin Apostol.
Ca urmare a demisionării din funcţie şi din sindicat, în luna aprilie 2011,  a preşedintelui filialei desemnat în prima Adunare Generală a Filialei desfăşurată la data înfiinţării, şi a încetării de facto a activităţii la nivelul conducerii filialei, Adunarea Generală  din data de 30 mai 2011 a desemnat un nou Birou Operativ, cu următoarea componenţă:
Preşedinte- Col(r) Aromânesei Radu
Vicepreşedinţi- Col(r) Oros Ioan
                      Col(r) Brândaş Mircea
                      Cms.şef(r) Palade Săndel
                      Col(r) Marcea Petru
                      Cms.şef(r) Galamboş Erich Liviu
Secretariat- Mr(r) Mihalache Cătălin
                 Col(r) Chirvasă Mircea
După intrarea în vigoare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al SCMD, Biroul Operativ a fost completat prin Hotărârea nr. 2 a AGF din data de 22 noiembrie 2011 cu următorii membri: Lt.col(r) Liga Daniela şi Col(r)Ghinea Petre. Tot atunci au fost stabilite şi următoarele responsabilităţi în cadrul biroului:
Col(r) Radu AROMÂNESEI-compartiment relaţii cu structurile guvernamentale şi ale statului, cu sindicatele, cu societatea civilă, ONG, şi alte entităţi;
Col(r) Ioan OROS- compartiment juridic, de analiză, sesizări, reclamaţii şi consultanţă juridică;
Col(r) Petre GHINEA- subcompartiment Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Instanţă şi Relaţia cu Casa de Avocatură. În data de 26 iunie 2012 dumnealui s-a retras din birou, din motive de sănătate, dar după ce a depus o activitat intensă.
Lt.col.(r) Daniela LIGA- compartiment economico-financiar;
Col(r) Mircea BRÂNDAŞ- compartiment muncă şi resurse umane;
Cms.şef.(r) Săndel PALADE- compartiment media (monitorizare şi relaţia cu mass-media);
Col(r) Petru MARCEA- compartiment organizare şi acţiuni sindicale (manifestări publice, analiza şi protecţia acţiunilor sindicale);
Cms.şef.(r) Liviu GALAMBOŞ- compartiment sănătate, sport, turism
În data de 25 septembrie 2012, Adunarea Generală a Filialei a aprobat, cu majoritate de voturi, retragerea din calitatea de membru în Biroul Operativ a următorilor:
Cms.şef.(r) Palade Săndel
Cms-şef.(r) Galamboş Erich Liviu

În perioada analizată au fost convocate un număr de 8 Adunări Generale ale Filialei, în cadrul cărora au fost dezbătute în special problemele referitoare la iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni menite a recâştiga drepturile pierdute de militarii în rezervă/retragere, precum şi probleme organizatorice de ordin intern. 

Activitatea pentru susţinerea acţiunilor în instanţele de judecată

Preocuparea membrilor Biroului Operativ a fost îndreptată în special în direcţia organizării întocmirii şi predării către Casa de Avocatură Izgirean a documentelor necesare susţinerii în instanţa de judecată a cauzei membrilor de sindicat. Operaţiunea a fost îngreunată de pierderea termenenlor de judecată pentru pasul 2 al acţiunilor împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor (datorită situaţiei create în lunile aprilie-mai 2011), ceea ce a determinat continuarea proceselor în cadrul pasului 1, în care au fost susţinute 8 dosare cumulând 592 de petenţi. În primă instanţă acţiunea a fost admisă pentru 7 dosare , dar recursul a fost pierdut la Curtea de Apel, sub motivaţia că pensiile militare au revenit în luna februarie 2011 la cuantumul iniţial.
După aplicarea prevederilor OuG-1/2011, când pensiile rezerviştilor au fost din nou modificate/revizuite, filiala a organizat şi înaitat în instanţă 10 dosare cu  82 petenţi. În final şi această acţiune a fost respinsă, urmare a promulgării Legii 241/2013, prin care pensiile care au fost diminuate prin aplicarea OuG-1/2011 au revenit la cuantumul din decembrie 2010.
În prezent sunt înaintate la Departamentul Juridic al SCMD şi depuse în instanţa de judecată un număr de 8 acţiuni ale membrilor filialei noastre, în vederea recuperării sumelor reţinute abuziv din pensii până la intrarea în vigoare şi aplicarea prevederilor Legii 241/2013.
 În toată această perioadă, membrii Biroului Operativ au acordat asistenţă juridică de specialitate în mod gratuit tuturor membrilor filialei care au solicitat ajutorul, au îndrumat întocmirea corectă a documentelor, şi chiar dacă solicitările noastre nu au fost soluţionate favorabil de către instanţele de judecată, aceste acţiuni au demonstrat voinţa  militarilor în rezervă/retragere din Timişoara de a nu abandona, lucru ce a creat presiune pe sistemul juridic şi a influenţat decizia politică de a se reveni, ca o primă victorie, la cuantumul pensiilor militare şi de a se renunţa la executarea silită a unor sume importante de bani.
Orice persoană de bună credinţă conştientizează faptul că aceste demersuri, făcute individual, ar fi solicitat un efort financiar pe care puţini dintre noi l-ar fi putut suţine!

Alte acţiuni organizate şi desfăşurate pentru realizarea obiectivelor SCMD

În afară de coordonarea activităţilor pentru redobândirea drepturilor în instanţa de judecată, membrii Biroului Operativ al Filialei au organizat şi acţiuni prin care au căutat promovarea obiectivelor organizaţiei atât în cadrul societăţii civile timişorene cât şi în mediul politic local şi central, astfel:
-7 octombrie 2011, miting de protest în faţa Prefecturii Timiş cu ocazia Zilei Muncii Decente;
-30 ianuarie 2012, participarea la mitingul de protest împotriva guvernării Băsescu-Boc, în Piaţa Unirii din Timişoara;
-1 martie 2012, întâlnirea militarilor în rezervă/retragere la sediul PNL Timiş cu reprezentanţi ai conducerii locale şi viitori candidaţi la alegeri ai acestui partid de opoziţie, pentru a obţine sprijinul acestora în cazul schimbării raporturilor de putere la nivel local şi naţional;
- 22 martie 2012, pichetarea sediului organizaţiei judeţene Timiş a PDL şi prezentarea protestului „Vrem să ştim...”, în care ceream socoteală pentru tratamentul înjositor la care erau supuşi cei care şi-au servit Patria sub Drapel;
- 24 martie 2012, semnarea Acordului de cooperare cu liderii locali ai USL(PNL,PSD,PC) Timiş, care în schimbul sprijinului nostru electoral se angajau să ne susţină interesele în faţa conducerii centrale a alianţei;
-8 iunie 2012, întâlnirea militarilor în rezervă/retragere cu ministrul Apărării Naţionale, Gl.lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, la Cercul Militar Timişoara, ocazie cu care i s-au prezentat acestuia obiectivele SCMD şi i s-a solicitat sprijinul;
-10 iunie 2012, mobilizarea exemplară a electoratului propriu pentru a asigura schimbarea administraţiei timişene la alegerile locale; ca urmare, pentru prima dată Timişoara are primar liberal;
-15 iulie 2012, participarea la mitingul USL Timiş din Piaţa Unirii, la care a fost prezent preşedintele interimar, Crin Antonescu;
- 29 iulie 2012, mobilizarea membrilor filialei la referendumul pentru demiterea preşedintelui şi protestul prezentat ca urmare a anulării rezultatului de către Curtea Constituţională;
-august-octombrie 2012, stabilirea unei  legături permanente cu candidaţii USL din Timişoara pentru alegerile generale, în vederea menţinerii interesului acestora pentru susţinerea obiectivelor militarilor în rezervă/retragere;
-5 noiembrie 2012, o nouă întâlnire cu candidaţii USL Timişoara şi ministrul Dobriţoiu, în care a fost reluată necesitatea îndeplinirii obiectivelor militarilor în rezervă/retragere;
-27 noiembrie 2012, Adunarea Generală a Filialei, cu prezenţa a doi candidaţi ai USL Timişoara(Maria Grapini-PC şi Petru Ehegartner-PNL), cărora li s-a cerut din nou sprijinul pentru urgentarea problemelor noastre specifice;
-9 decembrie 2012, mobilizarea membrilor filialei pentru a participa în număr mare la vot, în ciuda condiţiilor meteorologice deosebit de grele, pentru a contribui la victoria candidaţilor USL la alegerilem parlamentare;
-20 ianuarie 2013, sesizare adresată noului ministru al Apărării Naţionale, Mircea Duşa, referitoare la continuarea primirii de decizii de pensionare în cuantum tot mai mic;
- 5 martie 2013, participarea preşedintelui filialei la întâlnirea organizată la Palatul Parlamentului cu senatorii din Comisia de apărare , cu reprezentanţii Ministerelor Apărării, Internelor, SRI, ai Caselor de pensii sectoriale, în vederea stabilirii unei foi de parcurs în problematica pensiilor militare;
- ianuarie-iunie 2013, menţinerea legăturii permanente cu parlamentarii USL din Timişoara (Petru Ehegartner, Ben-Oni Ardelean, Horia Cristian, Maria Grapini, Ion Răducanu) în vederea atenţionării pentru susţinerea obiectivelor noastre:
-revenirea pensiilor diminuate în mod abuziv la cuantumul din decembrie 2010;
- recuperarea diferenţelor dintre cuantumul pensiei din decembrie 2010 şi cel al pensiei stabilite conform OuG-1/2011;
- abrogare Cap. IV/Legea 329/2009 în vederea redobândirii dreptului neîngrădit la muncă prin posibilitatea cumulării pensiei cu salariul;
- revenirea la sistemul pensiilor militare de stat.
- 24 iunie 2013, Parlamentul României, ca urmare a presiunilor exercitate de SCMD, adoptă Legea 241/2013 prin care pensiile diminuate revin la cuantumul din decembrie 2010 începând cu luna octombrie 2013 şi se anulează executarea silită a sumelor de bani primite ca urmare a încadrării în grupe de muncă superioare;
- 9 ianuarie 2014, reluarea solicitării adresate comisiilor de apărare din Senat şi Camera Deputaţilor, prin intermediul Domnului Senator Petru Ehegartner-PNL şi Domnului Deputat Ion Răducanu-UNPR, de a ridica problema discriminării condiţiilor de muncă pentru cei trecuţi în rezervă înainte de 1 ianuarie 2011;
- 7 mai 2014, preşedintele filialei a participat, în calitate de coordonator al zonei de vest, la întâlnirea organizată la Palatul Parlamentului de către Filiala Sector 6 Bucureşti cu reprezentanţi ai spectrului politic (senatorul Corneliu Dobriţoiu şi deputat Alina Ghorghiu) , ocazie cu care s-a reiterat nemulţumirea membrilor SCMD faţă de tergiversarea respectării angajamentelor luate de reprezentanţii clasei politice în timpul campaniei electorale pentru alegerile din  decembrie 2012.

În toată această perioadă  s-au făcut în mod repetat solicitări adresate ministrului Apărării Naţionale în vederea renunţării la discriminarea la care sunt supuşi membrii SCMD, deoarece nu ni se permite să beneficiem de spaţiu gratuit în clădirile din patrimoniul Armatei, patrimoniu la a cărui realizare şi întreţinere am contribuit şi noi în timpul serviciului militar activ.
   Pentru promovarea obiectivelor şi activităţii SCMD în Timişoara, membrii Biroul Operativ au menţinut un contact permanent cu autorităţile locale, delegaţii ale filialei  au fost prezente  la ceremoniile oficiale ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale sau a Zilei Armatei în Timişoara, au stabilit legături cu Prefectura Timiş, Primăria Timişoara, cu comandantul Garnizoanei Timişoara şi cu conducerea ANCMRR Timiş, iar presa locală (Ziua de Vest, TVT’89, TVR Timisoara) a prezentat în mod obiectiv, în repetate rânduri, problemele militarilor în rezervă/retragere în general, ale membrilor filialei SCMD Timişoara în special.
Ruperea alianţei politice USL, anunţată în data de 23 februarie 2014, a produs dezamăgire în rândul militarilor în rezervă şi în retragere, deoarece speranţele acestora în rezolvarea solicitărilor specifice erau legate tocmai de angajamentele luate de politicienii USL pe timpul campaniei electorale şi de majoritatea confortabilă deţinută de aceste formaţiuni politice în Parlamentul României. În aceste condiţii, Biroul Operativ al filialei a recomandat membrilor săi care sunt încadraţi politic sau simpatizează cu oricare dintre partidele care au constituit USL şi cu care filiala a avut acord de colaborare, să acţioneze în continuare pentru a menţine treaz interesul liderilor politici pentru problemele ridicate de SCMD, dar să nu se angajeze în acţiuni ostile între foştii aliaţi. În acelaşi timp, Biroul Operativ a recomandat membrilor filialei să participe la votul pentru alegerile europarlamentare şi să voteze conform propriilor convingeri.

CONCLUZIE

Urmare a activităţii SCMD, în general, şi a Filialei 1 Timişoara, în concret, rezultatele obţinute pentru apărarea şi redobândirea drepturilor militarilor în rezervă/retragere sunt departe de a fi mulţumitoare.
Este adevărat, pentru anumite categorii pensiile s-au mărit, pentru unii chiar substanţial, dar acesta nu a fost un act de dreptate ci o acţiune din concertul celor efectuate de autorităţi pentru a sparge unitatea de acţiune şi solidaritatea rezerviştilor.
S-a evitat plata retroactivă a sumelor primite pentru acordarea unor condiţii de muncă mai favorabile celor trecuţi în rezervă înaite de 1 ianuarie 2011, dar problema discriminării nu a fost rezolvată.
S-a revenit la cuantumul pensiilor din decembrie 2010 pentru acei rezervişti cărora prin OuG 1/2011 li s-au diminuat veniturile, dar sumele pe care le încasează aceştia acum nu se indexează anual şi nici nu sunt corelate cu veniturile militarilor din serviciul activ.
Nu au fost recuperate sumele de bani cu care au fost prejudiciaţi cei care au avut pensiile diminuate până la aplicarea Legii 241/2013.
Nu s-a obţinut abrogarea Cap. IV/ Legea 329/2009 prin care se împiedică dreptul constituţional la muncă al militarilor în rezervă, singura categorie care trece în pensie la vârste inferioare celei prevăzute în legislaţia pentru sectorul civil.
Accesul în spaţiile instituţiilor tutelare este în continuare interzis filialelor SCMD, în condiţiile în care la realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului acestora militarii în rezervă au contrubuit din plin pe timpul serviciului activ.
Despre proiectul noii legi a pensiilor militare nu se mai aude aproape nimic, iar ceea ce se aude nu este deloc încurajator, pentru că se vehiculează ideea că prevederile acesteia se vor aplica numai celor ce vor trece în rezervă după promulgarea legii, nu şi celor deja pensionaţi.
Toate acestea sunt argumente în favoarea înţelegerii faptului că SCMD trebuie să existe în continuare şi să lupte cu mai multă fermitate pentru drepturile militarilor în rezervă/retragere, deoarece  fără această formă de organizare, fără implicarea noastră în această bătălie, noi, cei care am slujit Patria sub Drapel, nu vom mai beneficia NICIODATĂ  de condiţiile  de muncă şi de viaţă corespunzătoare cu cele pe care Statul, prin contract – contract acum încălcat, s-a obligat să ni le asigure !

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI