07 august 2014

INFORMARE

INFORMARE

            În data de 06 august , la Bucureşti, în cadrul şedinţei Comitetului Director al SCMD s-a stabilit ca, în situaţia în care până la data de 30 septembrie a.c. actualii guvernanţi nu-şi vor aduce la îndeplinire obligaţiile asumate faţă de militarii în rezervă/retragere, SCMD va picheta sediul central al PSD începând cu 1 octombrie.
            Problemele ridicate de SCMD şi asumate de coaliţia USL se refereau la :
-          adoptarea legii pensiilor militare de stat, care să se aplice fără discriminare tuturor militarilor în rezervă/retragere şi care să prevadă actualizarea pensiei în concordanţă cu evoluţia veniturilor corespunzătoare gradului şi funcţiei din timpul serviciului activ ;
-          abrogarea cap. IV/ Legea 329/2009, astfel încât să fie permis dreptul la muncă al militarilor în rezervă/retragere în raport cu pregătirea şi abilităţile lor;
-           abrogarea discriminării în stabilirea grupelor de muncă pentru cei trecuţi în rezervă înainte de 01.01.2011;
-           recuperarea sumelor de bani de care au fost prejudiciaţi militarii în rezervă/retragere începând cu 01.01.2011 şi până la intrarea în vigoare a legii 241/2013.
Membrii Comitetului Director au decis ca SCMD să nu se implice ca organizaţie şi în mod explicit de partea unuia sau altuia dintre candidaţii la Preşedinţia României, lăsând la latitudinea fiecărui membru să decidă conform propriilor convingeri şi simpatii. 
În acelaşi timp, este normal  şi corect să-i informeze atât pe membrii de sindicat, cât şi pe toţi militarii, fie ei în serviciul activ, fie în rezervă/retragere, precum şi opinia publică românească, asupra comportamentului reprezentanţilor clasei politice, indiferent de poziţia pe eşichier, în relaţia cu o anumită categorie de alegători.
Pentru aceasta, s-a hotărât ca lucrările Comitetului Naţional al Reprezentanţilor de anul acesta să se desfăşoare în perioada 16-18 octombrie, ocazie cu care se va aproba noul statut al organizaţiei, se va desemna noua conducere şi, în funcţie de satisfacerea sau nu a solicitărilor noastre specifice, se va stabili modalitatea de acţiune pentru viitor.
În timpul dezbaterilor s-a subliniat faptul că perioada următoare este decisivă pentru obţinerea măcar a unei părţi din drepturile pierdute pe timpul vechii guvernări, şi de aceea este imperios necesar ca SCMD să strângă rândurile, să-şi radicalizeze mesajul şi să se reformeze, în concordanţă cu evoluţi evenimentelor care ne influenţează exitenţa.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Vicepreşedinte coordonator pentru Zona de Vest

Col(r)  Radu AROMÂNESEI