03 martie 2010

CERERE DE INSCRIERE IN SCMD ! ( la cererea unor camarazi care vor sa se inscrie in SCMD )

Cererea de inscriere in SCMD (model)


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATEAdresa: Bucuresti, str.Bogota, nr.6, Sector 1 ; Punct de lucru: Bucuresti, str. Dakar, nr. 30, Sector 1E-mail: secretariatscmd@yahoo.com ; Site Internet: http://sindicatulcmd.blogspot.com/ Conturi bancare : BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410PIRAEUS BANK, Agentia Ritmului, RO47PIRB4235725028001000Cod fiscal : 26096263Telefon : 0724351784, 0728118094, 0722320859, 0723603885Fax : 0318177371


CERERE DE INSCRIERE

Subsemnatul (a) Gradul...........(nume) ……....………......... (prenume) ………….......................domiciliat (a) în localitatea...str.......nr.....bloc.....sc....ap......Jud/Sect......... cod postal.............………………………………………………………………………………………………………………………………………….posesor al B.I.(C.I.) seria …… nr. …………. C.N.P. ...solicit primirea mea in Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului SCMD şi mă oblig să le respect .Sunt angajat (a) la ........(institutia, intreprinderea), in functia de .......................Sunt născut (a) la data de …….........… in localitatea …………....... jud. .....................Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.Structura din sistemul national de aparare din care am facut parte :………………………………………………(MapN, MAI, SRI, STS, SIE, s.a.m.d.)Datele mele de contact sunt urmatoarele :Tel. Fix domiciliu :…………Tel. serviciu ……………Tel. Mobil………………….......…Fax …………………………E-mail ………………………Adresa postala ...............................................................................................................................................
Data inaintarii cererii:……………………..
…………………………………………………………
(NUMELE, PRENUMELE, SEMNATURA)