04 martie 2010

ÎN ATENŢIA VIITORILOR MEMBRI AI S.C.M.D.!

ÎN ATENŢIA VIITORILOR MEMBRI AI S.C.M.D.!

1). Pentru finalizarea demersului dumneavoastră de aderare la SINDICATUL CADRELOR MILITARE / Filiala 1 Timişoara, vă rugăm să aveţi amabilitatea ca până în data de 18.03.2010 să depuneţi următoarele:
copia documentului de depunere (foaie de depunere/vărsământ; ordin de plată; recipisă bancară, etc.) a contravalorii cotizaţiei de membru.
Reamintim că nu se percepe taxă de înscriere, iar valoarea cotizaţiei anuale este de 120 lei. Aceasta se poate achita integral sau în 2 tranşe semestriale a câte 60 lei în unul din următoarele conturi ale S.C.M.D.:

B.R.D. - S.G. / Agenţia „Carol” - RO41BRDE441SV79262374410
PIRAEUS BANK / Agenţia „Ritmului” - RO47PIRB4235725028001000

- 2 fotografii tip „buletin”, format 3x4 cm pentru legitimaţia de membru;
- copie de pe buletin / carte de identitate;
- copie de pe fila 1 a livretului militar sau de pe decizia / cuponul de pensie;
- cerere de înscriere – pentru cei care din diverse motive încă nu au depus-o.

2). În perioada 08.03.2010 – 18.03.2010 conducerea Filialei Timiş va asigura prin rotaţie zilnic de luni până joi (inclusiv), permanenţa între orele 18:00 – 19:00 pentru preluarea acestor documente în holul de la parterul Cercului Militar.
3). Seturile de documente scanate pot fi transmise şi la căsuţa de e-mail: eagle2tm@yahoo.com cu specificarea titularului. Apelăm pe această cale la camarazii ce deţin adrese electronice să acorde asistenţă colegială şi celor care încă nu şi-au creat o căsuţă de e-mail.
4). Telefoanele de contact ale membrilor conducerii Filialei Timiş a S.C.M.D. sunt:
Constantin MARIAN preşedinte 0746 032.662 asigura continuitatea conducerii SCMD in ziua de 08.03.2010
Cornel BĂBUŢĂ vicepreşedinte 0730 903.368 asigura conducerea in 15.03.2010 si 18.03.2010
Florian PÂRVU vicepreşedinte 0746 087.273 asigura conducerea in 16.03.2010
Nicolae DURAC vicepreşedinte 0742 450.285 asigura conducerea in 09.03.2010
Aurelian CÂŢOIU vicepreşedinte 0723 598.256 asigura conducerea in 17.03.2010
Octavian CHIRIAC vicepreşedinte 0745 346.767 asigura conducerea in 11.03.2010
Cătălin MIHALACHE secretar 0723 698.822 asigura conducerea in 10.03.2010 e/mail: eagle2tm@yahoo.com

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice problemă sau nelămurire referitoare la cele comunicate!
Constantin MARIAN
- preşedinte -