12 aprilie 2010

INTILNIREA DIN DATA DE 09.04.2010 A PRESEDINTELUI SCMD FILIALA 1 TIMIS CU DOAMNA DEPUTAT PSD TIMIS MARIA EUGENIA BARNA

În data de 09.04.2010 orele 13.00. - 15.00, la sediul PSD Timiş, a avut loc întâlnirea dintre preşedintele Sindicatului cadrelor militare disponibilizate - Filiala 1 Timişoara, preşedinţii asociaţiilor reprezentative din judeţul Timiş ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere/poliţiştilor care au activat în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi doamna deputat Maria Eugenia Barna, la solicitarea domniei sale. Din partea SCMD - Filiala 1 Timişoara a participat preşedintele biroului operativ, col. (r) dr. Marian Constantin. În cadrul discuţiilor, doamna deputat s-a declarat de acord cu conţinutul memoriului ce i-a fost adresat de către participanţii la întâlnire şi şi-a manifestat sprijinul său, în calitate de deputat, pentru ca militarii şi poliţiştii să beneficieze, în continuare, de pensii speciale, conform pilonului II de pensii "pensii ocupaţionale". Totodată domnia sa a mai precizat că parlamentarii PSD susţin actualul sistem al pensiilor militare de stat/pensiile poliţiştilor, în rândul acestora existând două puncte de vedere privind modul lui de realizare şi anume: a.) scoaterea militarilor şi poliţiştilor din proiectul legii sistemului unic de pensii şi menţinerea în vigoare a Legii 164/2001 privind pensiile militare de stat şi a Legii 179/2004 privind pensiile poliţiştilor; b.) în cadrul legii sistemului unic de pensii să se constituie un capitol separat privind pensiile ocupaţionale pentru militari şi poliţişti. La rândul lor, reprezentanţii cadrelor militare şi poliţiştilor, participanţii la întâlnire au susţinut în unanimitate, ca şi în memoriu, scoaterea militarilor şi poliţiştilor din proiectul legii sistemului unic de pensii şi menţinerea actualului sistem al pensiilor militare de stat/pensiile poliţiştilor, reglementat de Legea nr. 164/2001 şi Legea nr. 179/2004.
Reprezentantul SCMD - Filiala 1 Timişoara a susţinut, prin argumente legale naţionale şi comunitare, că actualul sistem al pensiilor militare de stat/pensiile poliţiştilor din România face parte din sistemele ocupaţionale de pensii guvernate de Directiva 86/378/EEC, amendată prin Directiva 97/96EC adoptată în considerarea jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, iar atât Legea 164/2001 cât şi Legea 179/2004, care le reglementează, au fost modificate şi completate în anul 2007 tocmai pentru a fi aliniate în totalitatea lor aquisului comunitar. În consecinţă, în afara unui populism deşănţat, nu există motive legale pentru amendarea sau anularea acestor două legi. La încheierea discuţiilor doamna deputat Maria Eugenia Barna şi-a reafirmat sprijinul pentru menţinerea actualului sistem al pensiilor militare de stat/pensiile poliţiştilor.