19 aprilie 2010

MODEL CERERE INSCRIERE IN SCMD !

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATEAdresa: Bucuresti, str.Bogota, nr.6, Sector 1 ; Punct de lucru: Bucuresti, str. Dakar, nr. 30, Sector 1E-mail: secretariatscmd@yahoo.com ; Site Internet: http://sindicatulcmd.blogspot.com/ Conturi bancare : BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410PIRAEUS BANK, Agentia Ritmului, RO47PIRB4235725028001000Cod fiscal : 26096263Telefon : 0724351784, 0728118094, 0722320859, 0723603885Fax : 0318177371

CERERE DE INSCRIERE

Subsemnatul(a) Gradul........(nume) ………………………………………..……....……… (prenume) ………………..…………..............................domiciliat (a) în localitatea....................................................... str. ………………………………. .............................................................nr. .... bloc..... sc.... ap...... jud……………......... cod postal...........................................................posesor al B.I.(C.I.) seria …… nr. ………………… C.N.P…………………………………. ...solicit primirea mea în Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).
Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului SCMD şi mă oblig să le respect .
Sunt angajat (a) la .............................(institutia, intreprinderea), in functia de …………….................Sunt născut (a) la data de ……… in localitatea …………………….…….. jud. ..........
Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.Structura din sistemul naţional de apărare din care am făcut parte ………………………………………………(MapN, MAI, SRI, STS, SIE, s.a.m.d.)
Datele mele de contact sunt urmatoarele :Tel. fix domiciliu :…………Tel. serviciu ……………Tel. mobil……………………Fax …………………………E-mail..............………………………Adresa postala ...............................................................................................................................................
Data înaintării cererii:……………………..
…………………………………………………………

(NUMELE, PRENUMELE, SEMNĂTURA)