20 august 2010

STENOGRAMA ADUNARII GENERALE A FILIALEI 1 TIMISOARA A SCMD DIN 18.08.2010

Doamnelor/Domnilor generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri

Am onoarea să vă salut!
În numele colegilor mei din Biroul operativ al SCMD-Filiala 1 Timişoara vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră la acestă adunare.
Este, de fapt, prima adunare generală a filialei noastre de la constituire, iar prezenţa dumneavoastră de azi, în număr mare, arată interesul crescând al cadrelor militare în rezervă şi retragere faţă de activitatea sindicatului.
Încă odată vă mulţumesc.
Pentru început vă prezint temele care vor face obiectul dezbaterilor noastre de azi(120 min.):
I. Informare privind activitatea desfăşurată de la constituirea filialei noastre până în prezent (30 min.);
II.Completarea biroului cu posturile rămase vacante prin demisie (15 min.);
III.Efectele legii 119/2010 şi HG 735/2010 şi modalităţi de acţiune a SCMD – Filiala 1 Timişoara în vederea contracarării lor (50 min.);
IV. Propuneri, discuţii (25 min).
Întrucât există controverse privind legalitatea adoptării unui ROF la nivel de filială, iar SCMD nu a adoptat încă ROF-ul propriu, Biroul operativ al filialei noastre a hotărât amânarea discutării şi aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a SCMD - Filiala 1 Timişoara.
Vă consult asupra subiectelor dezbaterii noastre de azi:
Propuneri?
Cine este pentru?
Împotrivă?
Abţineri?
Se va consemna în Procesul verbal rezultatul consultării membrilor sindicatului, participanţi la adunare.

Informare privind activitatea desfăşurată de la constituirea filialei noastre până în prezent

Doamnelor/Domnilor generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri
Vă informez că de la constituirea filialei noastre (1 martie 2010) şi pînă in prezent Biroul operativ a avut în atenţie realizarea următoarelor obiective:
a.Atragerea a cât mai mulţi membri în cadrul filialei în scopul crşterii puterii de reprezentare în cadrul SCMD precum şi în cadrul mişcării sindicale din judeţul Timiş;
Deşi numărul celor care au depus cereri de inscriere în SCMD-Filiala 1 Timişoara a ajuns la 151 de membri (număr acceptabil, având în vedere reticenţa manifestată de pensionarii militari faţă de sindicatul cadrelor militare dar şi de campania de defăimare a sindicatului dusă de actuala putere)considerăm că numărul celor care au plătit integral-parţial cotizaţia anuală este destul de mic, respectiv 88 de membri (57 integral şi31 parţial), astfel că sub acest aspect, obiectivul nostru nu a fost atins. Având în vedere că în judeţul Timiş numărul pensionarilor militari aflaţi în evidenţa celor 3 case de pensii militare este de aprox. 6500, ne propunem ca in termen de un an să avem 1500-2000 de membri în cadrul filialei noastre.
b. Asigurarea unui spaţiu pentru funcţionarea sediului filialei. Sub acest aspect vă informăm ca, graţie comandantului Garnizoanei Timişoara, domnul gl.bg. Gheorghe Simina, începând cu 1 august 2010 sediul filialei noastre se află în Timişoara, str. Popa Şapcă, nr. 3, caminul militar 3, etaj. I, camera 24. Programul de lucru este următorul:luni, miercuri, vineri orele 10.00-12.00 şi marţi, joi orele 16.00-18.00. Programul de lucru este afişat la intrarea în clădirea căminuli 3 cât şi pe site-ul SCMD-Filiala 1 Timişoara.
c. Însuşirea de către membrii Biroului operativ a formelor luptei sindicale prevăzute de art. 27 din Legea sindicatelor nr. 54/2003 ( negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau conciliere, petitia, protestul, mitingul, demonstratia mai puţin greva) şi organizarea participării membrilor filialei la cîteva din aceste forme de luptă dusă în nume propriu sau impreună cu organizaţiile sindicale din judeţ împotriva actualei puteri, în scopul renunţării acesteia la măsurile de austeritate cu efecte negative asupra nivelului de trai al personalului bugetar(inclusiv militarii activi) şi al pensionarilor (în mod special al pensionarilor militari şi poliţişti).
Astfel, sub acest aspect menţionăm următorele:
- memoriul din 12 martie 2010 adresat clasei politice din România de către SCMD-Filiala 1 Timişoara, ACMRR – filiala Timiş din M.Ap.N, MAI şi SRI, ANVRVR Timiş, memoriu iniţiat de filiala noastră;
- în data de 26.03.2010 , la comandamentul Bg.18 Infanterie Banat, a avut loc întâlnirea ministrului apărării, Gabriel Oprea, cu reprezentanţii veteranilor de război, ai revoluţionarilor şi ai cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Judeţul Timiş, care au activat în Ministerul Apărarii Naţionale, constituite în asociaţii reprezentative şi în sindicat. În cadrul întâlnirii preşedintele SCMD-Filiala 1 Timişoara a prezentat pdv-ul SCMD privind menţinerea actualului sistem al pensiilor militare de stat/pensiile poliţiştilor şi a inmânat ministrului un material elaborat la Bruxelles, care susţine legalitatea acestui pdv;
- în data de 09.04.2010, la sediul PSD Timiş, a avut loc întâlnirea dintre preşedintele Sindicatului cadrelor militare disponibilizate - Filiala 1 Timişoara, preşedinţii asociaţiilor reprezentative din judeţul Timiş ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere/poliţiştilor care au activat în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi doamna deputat Maria Eugenia Barna, la solicitarea domniei sale. În cadrul discuţiilor, doamna deputat s-a declarat de acord cu conţinutul memoriului ce i-a fost adresat de către participanţii la întâlnire şi şi-a manifestat sprijinul său, în calitate de deputat, pentru ca militarii şi poliţiştii să beneficieze, în continuare, de pensii speciale, conform pilonului II de pensii "pensii ocupaţionale";
- participarea, în data de 22.04.2010, ora 20.30 (45 min), a preşedintelui Biroului operativ al SCMD –Filiala 1 Timişoara, în calitate de invitat la postul de televiziune TVR Timişoara, prilej cu care au fost prezentate opiniei publice argumentele legale (naţionale şi comunitare) şi tradiţionale pentru menţinerea actualului sistem al pensiilor militare de stat-pensiile poliţiştilor;
- participarea membrilor filialei noastre (în număr destul de mic) în data de 04.06.2010 şi 11.06.2010 la marşul şi acţiunile de protest faţă de măsurile de austeritate stabilite de preşedintele Traian Băsescu şi pentru care Guvernul Boc urma să-şi asume răspunderea în Parlament, acţiuni de protest desfăşurate în faţa prefecturii Timiş, organizate de Blocul Naţional Sindical, Filiala Timiş şi Cartel ALFA, Filiala Timiş. Cu acest prilej, preşedintele SCMD-Filiala 1 Timişoara a făcut parte din delegaţia manifestanţilor care a înmânat prefectului Nota cu revendicările protestanţilor;
- Protestul –apel al SCMD – Filiala 1 Timişoara din 14.06.2010, adresat tuturor parlamentarilor de Timiş înaintea dezbaterii şi votării în Parlament a moţiunii de cenzură faţă de măsurile de austeritate neconstituţionale şi inumane stabilite de preşedintele Traian Băsescu şi promovate, cu o slugărnicie fără margini, de Guvernul Boc prin cele două legi pentru care acesta şi-a asumat răspunderea.
Deşi nu puţine ca număr, formele noastre de luptă sindicală nu au avut efectul scontat, respectiv determinarea actualei puteri de a renunţa la planul său diabolic de desfiinţare a actualului sistem al pensiilor militare de stat/pensiile poliţiştilor. Cu toate acestea, luând în considerare lipsa noastră de experienţă în domeniul activităţii sindicale, aceste acţiuni pot fi considerate un pas înainte.
Apreciem însă că făra a avea în componenţă un număr mare de membri şi fără o participare hotărâta a acestora la acţiunile de protest organizate de biroul operativ, nu vom putea să distrugem planurile diabolice ale actualei puteri de desfiinţare a sistemului pensiilor militare de stat/pensile poliţiştilor şi odată cu aceasta a statutului de militar/poliţist.
Întrbări, discuţii?

II.Completarea biroului cu posturile rămase vacante prin demisie (15 min.);
Vă informez că în data de 14.04.2010 dl. col.(r) Nicolae Durac m-a anunţat prin SMS că din motive personale demisionează din funcţia de vicepreşedinte în BO al SCMD – Filiala 1 Timişoara, demisie pe care a confirmat-o în scris azi, 18.08.2010. În aceste condiţii, având în vedere cele convenite la constituirea filialei vă rog ca pentru completarea biroului, să faceţi propuneri din rândul cadrelor militare (r) reprezentând forţele terestre.
De acord? Propuneri:
1……………
2……………
Se supun la vot propunerile
Se anunţă persoana care a fost aleasă prin vot în funcţia de vicepreşedinte. (felicitări)

III.Efectele legii 119/2010 şi HG 735/2010 şi modalităţi de acţiune a SCMD – Filiala 1 Timişoara în vederea contracarării lor (50 min.)


Doamnelor/Domnilor generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri

După cum bine vă este cunoscut, cu toate eforturile făcute de către cea mai mare parte a presei româneşti, de societatea civilă, de forţele politice din opoziţie precum şi de SCMD de a apăra actualul sistem al pensiilor militare de stat/pensiile poliţiştilor precum şi statutul militarului/poliţistului în societatea românească, actuala putere în frunte cu preşedintele Băsescu şi premierul Boc, prin abuz şi jocuri politice de culise, a reuşit să adopte Legea 119/2010 şi HG 735/2010 in care se prevede recalcularea tuturor pensiilor militare/pensiile poliţiştilor, făcând astfel primul pas în direcţia desfiinţării pensiilor militare/pensiile poliţiştilor şi odată cu aceasta a statutului militarului/poliţistului român. Emiterea celor două acte normative prin care se prevede ca până la 31.12.2010 să fie recalculate toate pensiile militare/pensiile poliţiştilor s-a făcut în dezacord cu legislaţia europeană şi cu Constituţia României.
Astfel, acţiunea de recalculare a pensiilor cadrelor militare/ poliţiştilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data 01.01.2011, vine în contradicţie flagrantă cu jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi cu Constituţia României, prin încălcarea dreptului de a beneficia de proprietatea pe care titularii acesteia o deţin şi a principiului neretroactivităţii legii. În acest sens, conform prevederilor art.14 din Convenţia pentru interzicerea discriminării şi a art.1 din Protocolul 1 referitor la protecţia proprietăţii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că noţiunea de bun înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are valoare economică, astfel încât dreptul la pensie şi, evident dreptul la salariu, sunt asimilate dreptului de proprietate (cauza Buchen contra Republicii Cehia, cauza Fravednaya contra Rusia, cauza Akdeejeva contra Letonia).
În aceste condiţii, recalcularea pensiilor potrivit noilor criterii având ca rezultat diminuarea cuantumului acestora echivalează cu o expropriere, ori potrivit prevederilor art.44 şi art.47 alin.(2) din Constituţia României, dreptul la pensie şi cel de proprietate privată sunt garantate si ocrotite de stat. Recalcularea pensiilor aflate în plată încalcă şi principiul neretroactivităţii legii, (cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile), statuat de art.15 alin.(2) din Constituţia României. În această privinţă, până la data judecării Legii nr. 119/2010 jurisprudenţa Curţii Constituţionale a fost constantă în a decide că legea posterioară nu poate atinge dreptul născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca legea nouă să fie aplicată retroactiv, contrar prevederilor constituţionale citate şi cerinţelor legate de asigurarea stabilităţii raporturilor juridice.
Aşadar Legea nr. 119/2010 şi HG 735/2010 conţin prevederi de natură a afecta cuantumul pensiilor aflate în plată, încălcând principiul neretroactivităţii legii şi atingând dreptul de proprietate.
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care se constată şi decide asupra imposibilităţii aplicării unei recalculări pe baza unei legi noi a pensiilor deja aflate în plată, cu afectarea în sens negativ a acestora şi implicit cu efectul pierderii/ diminuării unor drepturi deja câştigate, este ilustrată prin următoarele decizii: Decizia nr.46/12.02.2002, M.Of.nr.218/01.04.2002, Decizia nr.375/06.07.2005, M.Of.nr.591/08.07.2005, Decizia nr.290/01.07.2004, M.Of.nr.735/16.08.2004, Decizia nr.278/21.03.2006, M.Of.nr.346/17.04.2006.
Totodată, modalităţile prin care se efectuează recalcularea precum şi timpul afectat acestei acţiuni(5 luni) nu fac altceva decât să-i umilească şi să-i desconsidere pe pensionarii militari/poliţişti.
Sub aspectul timpului, conform unor calcule facute pe baza experientei proprii, recalcularea pensiilor militare va dura, cu indulgenta, cca 15 ani iar in cele 5 luni stabilite de Legea nr. 119/2010 se va reuşi identificarea documentelor doveditoare necesare recalculării doar pentru cca 5% din numarul de pensionari.
În ceea ce priveşte mult trâmbiţata teorie a celor 3 responsabili de desfiinţarea sistemului pensiilor militare de stat/pensiile poliţiştilor- Boc, Şeitan şi Oprea-, potrivit careia în urma recalculării vor scădea doar pensiile mai mari de 3000 de lei, aceasta nu este decât o minciună grosolană. În realitate, prin recalcularea pensiilor militare/pensiile poliţiştilor, conform Legii nr. 119/2010 toate pensiile vor scădea cu procente cuprinse între 20-70%.
Ca efect al acestei aberante legi, sub aspect psihic şi moral situaţia în rândul pensionarilor militari este dezastruoasă. Dacă doriţi să vă convingeţi, (dacă nu v-aţi convins încă) veniţi intr-o zi la Cercul Militar Timisoara şi (cu toate măsurile excelente de organizare întreprinse de CMZ Timiş) o sa aveti ocazia sa vedeti oameni in varsta, barbati si femei (pensionari militari sau urmasi) neputinciosi, unii cu afectiuni medicale grave, veniti sa solicite eliberarea documentelor doveditoare pentru recalculare, documente depozitate în arhive de mai bine de 50 de ani, cu speranta ca acestea vor fi gasite in timpul cat vor mai trai şi cu teama că în caz contrar, pensia lor va fi recalculata pe baza salariului mediu brut pe economie; datorită unor afecţiuni medicale, multi dintre aceşti pensionari nu ştiu de ce au fost chemaţi acolo, alţii leşină şi se trezesc la spital; nu este exclus ca datorită presiunii psihice la care sunt supusi, pe nedrept, acesti pensionari, dar si datorita efortului fizic pe care acestia il depun pentru a se deplasa la CMZ, unii dintre ei să-şi găsească sfarşitul aşteptând la rând pentru a cere să i se taie pensia.
Şi ca totul să fie în bătaie de joc, cred că suntem unica ţară din lume în care pensionarii militari/poliţişti sunt obligaţi prin lege să-şi caute documentele cu soldele primite în decursul întregii cariere, pentru ca apoi să solicite în scris să li se micşoreze pensiile. Cata umilinta! Cata bataie de joc!
În concluzie, prin includerea militarilor/poliţiştilor în sistemul public de pensii, sub înaltul patronaj al preşedintelui Băsescu, Guvernul portocaliu a încălcat flagrant Constituţia României precum şi principiile stabilite de legislaţia UE în materie de asigurări sociale.
În acest fel, în materie de drepturi, comparativ cu militarii NATO, militarii/poliţiştii români sunt privaţi de dreptul la pensie militară de stat(pensie ocupaţională) pentru care Guvernul, Parlamentul şi preşedintele îşi asumă o mare responsabilitate, greu de cuantificat în acest moment.
Ce-i de făcut în această situaţie?
A. In ceea ce priveste cererile privind eliberarea adeverinţelor cu soldele brute (nete) SCMD indeamnă pe membrii săi să nu accepte formula din cererea tip - “în vederea recalculării pensiei conform Legii 119/2010” ci să taie acest text, şi să menţioneze pe cerere că işi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă de judecată, după caz, Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne sau SRI, daca pensia sa va fi micşorată. Aceasta deoarece nimeni nu are voie sa ne rapeasca dreptul individual la petitie;
B. Sub aspect juridic SCMD va merge până la capăt, respectiv până la CEDO, dacă va fi cazul.
În acest sens, până în prezent au fost deschise următoarele acţiuni:
a). Împotriva consecinţelor Legii nr. 119/2010 şi HG nr. 735/2010:
- În data de 12 august 2010 a fost înregistrată la Curtea de apel Bucureşti Cererea de chemare în judecată a Guvernului României în scopul suspendării Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 (Dosar 7130/2/2010);
- Plângere prealabilă către Guvernul României în scopul revocării în totalitate a HG 735/2010 (înregistrată la nr. 17/9358/10.08.2010);
- Sesizarea către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, înregistrată la nr. 6163/29.07.2010;
- Prin dosarul nr. 2756/2/2010, SCMD a atacat deja la Tribunalul Municipiului Bucuresti (TMB) Legea sistemului unitar de pensii, in faza de proiect, iar TMB a admis cauza noastră, prima infaţişare fiind in 26.10.2010;
- Urmează ca în perioada următoare, SCMD să deschidă o nouă acţiune prin care va fi contestat doar Art. 2 al Legii 119/2010, articol prin care cei ieşiţi la pensie anticipată sau anticipată partială (oameni intre 35 si 54 de ani) sunt asimilaţi cu cei ieşiţi la pensie la vârsta de 63-65 de ani, răpindu-le nu numai dreptul la munca în continuare, dar şi orice fel de compensaţie;
- Pe baza deciziilor de recalculare ce vor fi emise, SCMD va acţiona în instanţă Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii pentru încălcarea dreptului de proprietate a pensionarilor militari/poliţiştilor.
b). Împotriva consecinţelor Legii 329/2009 privind cumulul pensiei cu salariul:
- Deschiderea actiunii in justitie prin dosarele inscrise la TMB 49689/3/2009 si 49780/3/2009, actiuni in civil solicitand recunoasterea existentei neconcordantei intre legislatia europeana si cea interna si amendarea vinovatilor, cu amenda in cuantum zilnic in favoarea sindicatului pana la reglementarea printr-o noua lege a situaţiei. Instantele initial investite cu solutionarea cauzei si-au declinat competenta, in momentul de fata fiind in faza in care se astepta comunicarea noului termen de judecata. In situatia in care instantele din Romania vor nesocoti dreptul comunitar si jurisprudenta CEDO, pronuntand o solutie impotriva SCMD, vom ajunge cu aceste dosare la instantele internationale competente
A. Privind formele luptei sindicale:
În scopul apărării drepturilor militarilor în activitate, în rezervă şi în retragere SCMD va folosi singur sau împreună cu celelalte sindicate, toate formele de luptă sindicală.
Astfel, în perioada următoare se vor desfăşura următoarele acţiuni:
- Pichetarea lucrărilor din timpul şedinţei în plen a Camerei Deputaţilor în care se va vota proiectul Legii sistemului unitar de pensii; în acest scop SCMD va lansa o chemare generală către toţi militarii în rezervă şi în retragere, membri sau nu ai sindicatului, pentru a merge la Bucureşti şi a participa la acestă acţiune de protest;
- Pichetarea lucrărilor din timpul şedinţei comune a Senatului şi Camerei deputaţilor pentru dezbaterea şi votarea unei eventuale moţiuni de cenzură din această sesiune;
- Pichetarea in tacere a Palatului Cotroceni, Ministerului Apararii, Ministerului de Interne si Ministerului de Justitie şi a tuturor prefecturilor din ţară, pe data de 25 octombrie a.c., cand adevaratii nesimtiti vor avea tupeul sa depuna coroane de flori la monumentele si cimiterele eroilor neamului.
Prin aliaţii nostri, chemarea va fi lansata si altor categorii de militari, lipsiţi în acest moment nu numai de venituri, dar si de viitor.
Propunere:Adunarea generală de azi să mandateze Biroul operativ să întocmească şi să transmisă presei, în termen de 3 zile o scrisoare deschisă adresată preşedintelui României, Traian Băsescu, prin care să i se solicite să-şi îndeplinească promisiunea făcută în faţa elitei Armatei Române în noiembrie 2009, cu prilejul celei de-a 150-a aniversare a Statului Major General, respectiv menţinerea actualului sistem al pensiilor militare de stat.
Honor et Patria! Vae victis!

SCMD-Filiala 1 Timişoara
Presedintele Biroului Operativ
Col.(r)dr. Marian Constantin

Timişoara 18.08.2010