18 martie 2011

COMUNICATE IMPORTANTE


I.
In data de 30 martie 2011, orele 16.00-18.00, in Aula Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara se desfasoara Adunarea generala anuala a SCMD-Filiala 1 Timisoara cu urmatoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al Biroului Operativ pentru perioada 01.03.2010-01.03.2011;
2. Aprobarea noii structuri de organizare a Biroului Operativ;
3. Alegeri pentru completarea Biroului Operativ;
4. Discutarea si aprobarea amendamentelor filialei privind proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare a SCMD;
5. Aprobarea planului privind calendarul actiunilor filialei pentru perioada 01.03.2011 - 01.03.2012;
6. Consultarea Adunarii Generale privind propunerea Filialei 1 Timisoara catre conducerea SCMD si a tuturor filialelor din tara pentru desfasurarea ConsiliuluiNational al Reprezentantilor in ultima decada a lunii mai 2011.
7. Inmanarea legitimatiilor noilor membri de sindicat
La lucrarile Adunarii generale va fi invitat presedintele SCMD, col.(r) dr. Mircea Dogaru
Pentru a lua cele mai bune decizii solicitam prezenta tuturor membrilor din Timisoara si a reprezentantilor subfilialelor din Buzias, Deta si Lugoj.

II.
De luni, 21.03.2011 SCMD Filiala 1 Timisoara incepe actiunea de colectare a documentelor pentru Pasul 1- b.
Locul de colectare: Casa Sindicatelor Timis, hol etaj I;
Programul de lucru: Luni – Vineri, orele 11.00-13.00.
Reamintim membrilor SCMD care sunt documentele ce trebuie depuse pentru Pasul 1-b):
- un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu , judeţul si casa de pensii de care apartii):
- 3(trei ) seturi cu documentele de mai jos, asezate in urmatoarea ordine (capsate):
- copie după contestaţia trimisă;
- copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
- copie dupa hotararea comisiei de contestatii (daca aceasta a fost primita in termenul de 45 de zile +5 zile (pentru posta);
- copie după actul de identitate (copie alb-negru);

- copie după decizia nouă de pensie;
- copie după decizia veche de pensie;
- copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei.
ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.
Documentele de la Pasul 1-b fac obiectul unei noi acţiuni la tribunal, scopul fiind anularea hotărârilor comisiilor de contestaţii nefavorabile.

Honor et Patria! Vae victis!

Biroul Operativ