14 mai 2015

NEDUMERIRE

CHIAR AŞA...?!

 

(2)

 

 

         Conform Notei de informare nr. 06 din 13.05.2013 emisă de Departamentul Juridic, aflăm că SINDICATUL Cadrelor Militare Disponibilizate „nu se pliază” pe prevederile Legii nr. 62/2011, cea care reglementează organizarea SINDICATELOR. Deoarece în România orice organizaţie cu personalitate juridică, instituţie, entitate economică etc. are la baza constituirii şi a derulării activităţii un act normativ, am dori să ştim care este acesta în ceea ce priveşte SCMD, deoarece stă la originea statutului pe baza căruia membrii organizaţiei achită o cotizaţie.
             Asta doar în situaţia când nu ar fi vorba de o proprietate privată a membrilor fondatori, ceea ce ar da dreptul acestora  de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.


               Şi totuşi, care LEGE... ?

 

Col(r) Radu AROMÂNESEI 

 

PS     Sunt curios ce părere au despre gogomănia asta camarazii cu pregătire juridică !