30 noiembrie 2011

COTIZATIA 2012

COTIZAŢIA 2012

-10 lei/lună

- se poate achita în luna decembrie 2011 integral pentru anul viitor (120 lei/an) sau pentru primul semestru (60 lei/semestru)

- în luna iunie 2012 se va achita diferenţa pentru semestrul 2 (60 lei).

CONTURI: BRD RO 41 BRDE 441SV 7926 237 4410

BCR RO 59 RNCB 0072 1201 2085 0001

Pentru o evidenţă corectă , aduceţi ordinele de plată (copie sau original ) la sediul SCMD sau trimiteţi scanat prin e-mail la adresa scmd­­_filialatm@yahoo.com.

Se va menţiona obligatoriu:

- NUMELE ŞI PRENUMELE

- CNP

- SUMA

- PERIOADA PENTRU CARE SE ACHITĂ COTIZAŢIA