08 decembrie 2011

Comunicat al Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD din data de 07 decembrie 2011

Comunicat al Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD din data de 07 decembrie 2011
MILITARI ÎN REZERVĂ,
(nu mai suntem pensionari militari!)
Au început să vină şi vor continua să sosească Deciziile de revizuire a pensiilor noastre, conform cu prevederile OG 1/2011 aprobată de Parlamentul României prin Legea 165/2011.
Indiferent care este valoarea noilor pensii, chiar dacă au crescut sau sunt mai mici, cuantumul lor a fost stabilit pe baza unor date eronate, de fiecare dată în defavoarea aşa-zişilor "beneficiari", de aceea pot şi TREBUIE contestate.
Se vor obţine astfel pensii mai mari şi, în orice caz, mai corect calculate.
În situaţia actualului cadru legislativ, noi putem contesta la Casele sectoriale de pensii doar valoarea pensiei şi corectitudinea veniturilor băneşti care au fost luate în calcul la stabilirea noilor pensii. Aspectele referitoare la statutul de militar, neretroactivitatea legilor, aplicarea principiului legii mai favorabile sau dreptul de proprietate vor fi ridicate de avocat în instanţa de judecată. Casa sectorială de pensii este doar un executant, dar conform legii, deciziile de pensie necontestate în termen de 30 zile sunt definitive. Termenul de 30 zile se ia în calcul de la data de pe plicul prin care am primit decizia.
IMPORTANT ! În vederea identificării neconcordanţelor veniturilor ce au fost luate în calcul pentru stabilirea cuantumului pensiei, se va proceda conform celor ce urmează:
1). Pentru determinarea perioadelor de activitate lipsă, se vor confrunta veniturile din anexa Deciziei de revizuire a pensiei cu soldele minime pentru grad şi funcţie din Anexa 1 /OG-1/2011 (vezi tabelele). Acolo unde cifrele coincid sau sunt apropiate, însemnă că lipsesc datele reale ale veniturilor şi au fost înlocuite abuziv şi nedrept cu minimul soldelor de grad şi de funcţie, chiar dacă militarul în cauză era încadrat pe o funcţie superioară gradului său;
2). Pentru determinarea veniturilor lunare greşite, se vor confrunta valorile din anexa Deciziei de revizuire a pensiei cu valorile din adeverinţele de venit primite de la Centrul Militar Zonal , astfel încât se va contesta dacă veniturile luate în calcul pentru aceleaşi unităţi de timp, sunt mai mici în decizie decât în adeverinţă;
3). Se pot contesta, de asemenea, situaţiile în care în perioade cunoscute din activitate există intervale de timp în afara logicii succesiunii, cu venituri mult diminuate faţă de restul perioadei
Afişăm în continuare modelul de contestaţie folosit de filiala noastră, Anexa 1/OG-1/2011 şi Ghidul acţiunilor pe care îl vor urma (cu stricteţe) aceia dintre noi care înţeleg să "nu se aplece sub vremi" !
SOLDAT BĂTRÂN, CÂT EŞTI VIU, EŞTI TOT SOLDAT !
Notă : Aceste documente vor fi afişate şi la sediul din str. Dr. Liviu Gabor nr. 4, etaj 1 (hol), unde în zilele de luni şi marţi între orele 11.00-13.00 va fi un reprezentant al sindicatului pentru contact cu membrii.
De asemenea, membrii Biroului Operativ vă stau la dispoziţie pentru lămuriri suplimentare la telefoanele cunoscute, DAR succesul sau insuccesul acţiunii va depinde în primul rând de seriozitatea şi atenţia fiecăruia dintre noi, pentru respectarea termenelor şi corectitudunea întocmirii documentelor. Vă urăm şi ne urăm SUCCES !
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r)
Radu Aromânesei