21 februarie 2012

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE (actualizare)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE (actualizare)

4(patru) exemplare

1. Copie răspuns la contestaţie (hotărârea comisiei de contestaţii)şi copie plic(să se vadă data poştei);

2. Copie decizie de pensionare –revizuită (ultima primită), cu anexele corespunzătoare, şi copie plic (să se vadă data poştei);

3. Copie decizie de pensionare recalculată (din ianuarie 2011- pe baza Legii 119);

4. Copie decizie de pensionare-veche (pe baza L 164/2001);

5. Copie cupon de pensie vechi (pe baza L 164 –din anul 2011, martie-decembrie);

6. Copie cupon de pensie revizuită (pe baza OuG 1/2011) din 2012;

7. Copie contestaţia trimisă la Casa de pensii sectorială (MApN, MAI), cu toate documentele aferente (adeverinţe, alte acte doveditoare etc.);

8. Copie confirmarea de primire a contestaţiei (să se vadă data poştei) sau copie bon fiscal de la poştă(în cazul în care nu s-a primit confirmarea);

9. Copie act de identitate al petentului;

10. Suma de 150 lei reprezentând onorariul avocatului.

La punctele 1...9, pe fiecare filă se specifică formula „Conform cu originalul” şi semnătura.

În situaţia când în termen de 50 zile de la intrarea în posesie a confirmării de primire de la Casa de pensii nu s-a primit răspuns la contestaţie (Hotărârea comisie de contestaţii) sau de la data de expediere a contestaţiei, conform bonului de la poştă, se va trimite Notificare şi se va aduce la SCMD :

  1. Copie Notificare ;
  2. Copie confirmarea de primire a Notificării(să se vadă data poştei) sau copie după bonul de poştă cu care a fost trimisă notificarea (în cazul în care nu s-a primit confirmarea);.
  3. Copie contestaţia trimisă la Casa de pensii sectorială (MApN, MAI), cu toate documentele aferente (adeverinţe, alte acte doveditoare etc.);

4. Copie confirmarea de primire a contestaţiei (să se vadă data poştei) sau copie bon

fiscal de la poştă(în cazul în care nu s-a primit confirmarea);

  1. Copie decizie de pensionare –revizuită (ultima primită), cu anexele corespunzătoare, şi copie plic (să se vadă data poştei);
  2. Copie decizie de pensionare recalculată (din ianuarie 2011-pe baza Legii 119);
  3. Copie decizie de pensionare-veche (pe baza L 164/2001);
  4. Copie cupon de pensie vechi (pe baza L 164 –din anul 2011, martie-decembrie);
  5. Copie cupon de pensie revizuită (pe baza OuG 1/2011) din 2012;
  6. Copie act de identitate al petentului;
  7. Suma de 150 lei reprezentând onorariul avocatului.

La punctele 1...10, pe fiecare filă se specifică formula „Conform cu originalul” şi semnătura.

ATENŢIE !

I. Dacă se primesc succesiv mai multe decizii de pensie revizuită,se repetă acţiunea de fiecare dată, deoarece o nouă decizie o anulează pe cea anterioară, aşa încât ultima decizie trebuie să fie obligatoriu contestată;

II. Documentele se capsează în ordinea arătată şi se introduc în plic pe care se va nota:

–Numele şi prenumele

-Adresa

-Casa de pensii sectorială

-Procentajul cu care a scăzut pensia.

Documentele se aduc în 4(patru) exemplare, în 4(patru) plicuri.

Biroul Operativ

ATENŢIE LA RESPECTAREA TERMENELOR !