17 ianuarie 2012

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI 1 TIMIŞOARA

Biroul Operativ întrunit în şedinţă în data de 17 ianuarie a.c. convoacă
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI 1 TIMIŞOARA
în data de luni, 30 ianuarie orele 17.00, la sediul din str. Liviu Gabor nr. 4, et. 1, sala AUDITORIUM
cu următoarea ordine de zi :
1. Stadiul desfăşurării acţiunilor în instanţă iniţiate în martie 2011;
2. Precizări privind întocmirea şi colectarea documentelor pentru acţiunile ce se vor declanşa anul acesta, în vederea contestării în justiţie a deciziilor de revizuire a pensiilor militare;
3.Situaţia achitării cotizaţiei pentru anul 2012 şi a evidenţei membrilor SCMD;
4. Analizarea modului de implicare a militarilor rezervişti, membri SCMD, în acţiunile iniţiate de organizaţie pentru promovarea propriilor deziderate;
5. Discuţii, dezbateri.