19 aprilie 2012

ACORD DE COLABORARE CU USL

SINDICATUL CADRELOR MILITARE UNIUNEA SOCIAL LIBERA

DISPONIBILIZATE ORGANIZAŢIA TIMIŞ

Filiala 1 Timişoara

ACORD DE COLABORARE

între Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) Filiala 1 Timişoara şi Uniunea Social Liberală (USL) Timiş

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD) reprezentat de Filiala 1 Timişoara prin preşedintele Col(r) Radu Aromânesei

şi

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ(USL) constituită din Partidul Social Democrat organizaţia judeţeană Timiş , Partidul Naţional Liberal –filiala judeţeană Timiş şi Partidul Conservator-Filiala judeţeană Timiş, reprezentată prin copreşedinte Titu Bojin , copreşedinte Nicolae Robu şi copreşedinte Maria Grapini,

constatând situaţia dezastruoasă în care a fost adusă România , aflată astăzi în pericolul marasmului economic şi social, a prăbuşirii nivelului de trai al populaţiei, a desfiinţării ca stat de drept, a dispariţiei democraţiei constituţionale şi a instaurării dictaturii, de comun acord şi în consens cu dorinţa membrilor de sindicat şi de partid – îşi exprimă voinţa de a acţiona ÎMPREUNĂ, la nivel local dar şi naţional, pentru înlăturarea pe cale democratică de la putere a forţelor care prin minciună, abuzuri şi ilegalităţi ne-au adus în pragul disperării.

DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul ACORD DE COLABORARE – bazat pe respectarea Constituţiei României, a legilor statului şi a statutelor proprii ale semnatarilor- este un ACORD DE VOINŢĂ al părţilor în favoarea cetăţenilor din municipiul Timişoara şi celelalte localităţi din judeţul Timiş, în care activează membri ai Filialei 1 Timişoara

Acesta constituie începutul relizării unei solide construcţii, menite să coaguleze în jurul USL Timiş toate forţele democratice şi progresiste, pentru apărarea statului naţional unitar român – stat democratic şi european, a valorilor şi intereselor naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru asigurarea unei vieţi decente atât în judeţul Timiş cât şi la nivelul întregii ţări.

OBLIGAŢIILE ASUMATE DE PARTENERII ACORDULUI

1.SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE-Filiala 1 Timişoara

- Sprijină acţiunile USL Timiş de mediatizare a programelor, măsurilor şi platformelor elaborate pentru stoparea declinului economic, moral, social şi politic al societăţii româneşti, prin organizarea de echipe pe cartiere şi în localităţi, care să ia legătura cu cetăţenii pentru a lămuri aceste probleme ;

- Acordă sprijinul necesar în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile locale şi parlamentare, precum şi pentru desfăşurarea acestor campanii, punând la dispoziţia USL Timiş, la cerere, sistemul propriu de contactare a membrilor de sindicat;

- Stabileşte, la cerere şi de comun acord cu reprezentanţii USL Timiş, modalităţile de completare ale Birourilor electorale şi ale echipelor de supraveghere care să urmărească modul corect de desfăşurare a activităţilor pe timpul alegerilor, atât în interiorul secţiilor de votare cât şi în afara acestora, sesizând şi anunţând oportun tentativele de fraudă electorală;

- Mobilizează, în cadrul structurilor administrativ-teritoriale de care aparţin membrii Filialei 1 Timişoara a SCMD, un număr cât mai mare de alegători care să voteze pentru reprezentanţii USL Timiş şi monitorizează prezenţa acestora la vot prin contact telefonic sau direct.

2. UNIUNEA SOCIAL-LIBERALĂ Timiş

-Recunoaşte SCMD ca reprezentant al militarilor în rezervă şi retragere din sistemul naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică , în calitate de apărător al drepturilor acestora, ca partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel local şi central, cu administraţia publică centrală şi locală;

-În situaţia câştigării alegerilor parlamentare, deputaţii şi senatorii USL care vor reprezenta judeţul Timiş în forumul legislativ suprem, vor susţine în faţa conducerii naţionale a formaţiunii politice necesitatea de a acţiona pentru :

a) abrogarea în parlament, a legilor şi prevederilor actelor normative care anulează drepturile dobândite, legal, de categoria socio-profesională a militarilor în rezervă şi retragere, precum şi pe acelea care îi discriminează în raport cu alte categorii socio-profesionale (Legea 329/2009, Legea 263/2010, Legea 119/2010, Legea 165/2011), fără a fi modificate drepturile dobândite în plus conform noilor prevederi legale;

b) iniţierea, în parlament, a legilor ocupaţionale pentru militari, care să respecte legislaţia europeană şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care să fie recunoscute atât contribuţiile la bugetul de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor privaţiunilor, limitărilor de drepturi, interdicţiilor şi constrângerilor impuse de cariera militară;

- În situaţia câştigării alegerilor locale, USL va recunoaşte în continuare SCMD ca partener de dialog social în folosul membrilor săi, inclusiv prin asigurarea unui sediu corespunzător Filialei 1 Timişoara, pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

PRINCIPIILE ŞI REGULILE DE COORDONARE A ACŢIUNILOR COMUNE

La baza ACORDULUI stă principiul RESPECTULUI RECIPROC ŞI AL ÎNCREDERII DEPLINE, părţile obligându-se să asigure permanent o informare reciprocă asupra acţiunilor întreprinse dar şi a rezultatelor obţinute.

Acţiunile care urmează să fie desfăşurate de către Filiala 1 Timişoara a SCMD vor fi stabilite, planificate, organizate şi pregătite în cadrul organului de pregătire, desfăşurare şi coordonare a campaniei electorale, din care va face parte şi reprezentantul filialei.

ARMONIZAREA DIVERGENŢELOR DE OPINII

Încălcarea termenilor conveniţi prin ACORD, precum şi divergenţele de opinii referitoare la termenii actualului ACORD se vor soluţiona de către conducerile organizaţilor semnatare în şedinţă comună, cu participarea reprezentaţilor acestor organizaţii.

TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Prezentul ACORD DE COLABORARE este valabil începând cu data semnării şi până la încheiere campaniilor electorale din anul 2012, când va fi prelungit sau elaborat un alt act corespunzător noii situaţii politice create.

Acordul devine NUL DE DREPT în situaţia în care una dintre părţile semnatare desfăşoară activităţi care duc la nerespectarea obligaţiilor asumate sau desfăşoară acţiuni ostile scopurilor propuse.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, .................., în prezenţa următorilor :

SINDICATUL CADRELOR MILITARE UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ

DISPONIBILIZATE PSD- Organizaţia judeţeană Timiş

Filiala 1 Timişoara Copreşedinte

Col(r) Titu BOJIN

Radu AROMÂNESEI

PNL- Filiala judeţeană Timiş

Copreşedinte

Nicolae ROBU

PC-filiala judeţeană Timiş

Copreşedinte

Maria GRAPINI