27 aprilie 2012


COMUNICAT

            În data de 25 aprilie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD în urma căreia se fac următoarele precizări:
I.
-         Deoarece în luna mai vom primi Deciziile de regularizare, prin care vom fi obligaţi să restituim retroactiv diferenţele dintre cuantumurile pensiilor iniţiale (L164 şi L179) şi a celor revizuite(OuG 1/2011), s-a dispus postarea pe site-ul scmd timisoara şi afişarea la sediul din str. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 (hol) a modelelor de documente necesare suspendării acţiunii de executare silită. Pentru obţinerea Certificatului de grefă este însă nevoie de existenţa unei acţiuni în instanţă, de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor.
-         Pentru cei care au primit răspuns (negativ) de la casa de pensii sectorială (Hotărâri ale comisiilor de contestaţii) nu sunt probleme, deoarece documentele acestora au fost depuse, primii trei colegi având dosarul nr. 1948, iar pentru ceilalţi se va afla numărul dosarului în data de 03 mai.
-         În situaţia celor care au predat documentele numai pe baza Notificării , am stabilit cu avocatul Izgirean că trebuie şi acestea depuse şi înregistrate săptămâna viitoare, pentru ca cei care vor primi deciziile de regularizare să poată acţiona pentru suspendarea executării silite. Chiar dacă există riscul ca judecătorul să respingă acţiunea ca prematură, neexistând o hotărâre a comisiei de contestaţii (de fapt aceasta se atacă în justiţie şi nu decizia în sine !), acţiunea de suspendare a aplicării deciziei de regulatizare se poate susţine.În această situaţie, acţiunea de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor poate se poate relua când (şi dacă) vor sosi într-un final hotărârile comisiilor de contestaţii, cu reluarea de la capăt a întregului algoritm.Există unele informaţii neconfirmate oficial ( „pe surse”), că instanţele vor accepta începerea acţiunilor de contestare şi fără existenţa hotărârilor, care nu s-au transmis în termenul legal.
-         Biroul Operativ recomandă membrilor filialei care vor fi puşi în situaţia mai sus menţionată, să se adreseze avocatului nu individual ci în grupuri de câteva persoane.
II.
Ca urmare a depunerii la instanţă a primelor rânduri de documente în vederea contestării deciziilor de revizuire, a rezultat necesitatea modificării ordinii în care acestea trebuie aşezate, după cum urmează:
  1. Copie Cartea de identitate;
  2. Copie Contestaţia deciziei de revizuire, cu ataşarea (capsarea)copiei facturii  fiscale de la poştă şi a copiei  confirmării de primire a contestaţiei;
  3. Copie Decizia de revizuire (OuG 1/2011) cu ataşarea (capsarea) copiei plicului;
  4. Copie Decizia de recalculare(L 119);
  5. Copie Decizia de pensie care se doreşte a fi menţinută (L 164;L 179).
      ATENŢIE ! Este imperios necesar ca pe aceste copii data şi numărul să fie perfect lizibile . În caz contrar, petentul va menţiona „Conform cu originalul, Nr... Data...” şi va semna;
  1. Copie cupoane pensie (cupon pe legea veche, preferabil din dec. 2010 şi cupon cu pensia revizuită, după ianuarie 2012);
  2. Copie Notificare, cu ataşarea (capsarea) copiei facturii fiscale de la poştă şi a copiei confirmării de primire a notificării.
  3. (Dacă este cazul) Copie Hotărârea comisiei de contestaţii de pe lângă Casa sectorială de pensii, cu ataşarea (capsarea) copiei plicului respectiv.
      ATENŢIE ! Deoarece între data de pe plic şi data la care documentul a ajuns în posesia celui în cauză există un decalaj de câteva zile, petentul va scrie pe copia plicului „Conform cu originalul, primit în data de ...”) şi va semna.
      Toate documentele se vor preda ca şi până acum, în 4 exemplare şi cu menţionarea „Conform cu originalul” şi semnătura pe fiecare filă.
III.
      Biroul Operativ a stabilit convocarea Adunării Generale a Filialei pentru data de marţi, 15 mai orele 17.00, care va avea loc la sediul din str. Liviu Gabor nr. 4, et. 1 sala Auditorium, cu următoarea ordine de zi:
1. Situţia desfăşurării acţiunilor în instanţă la Tribunalul Timişoara şi la Curtea de Apel Timiş;
2. Modul de acţiune pentru contestarea în instanţă a deciziilor de regularizare şi pentru suspendarea executării silite a pensiilor;
3. Măsuri pentru punerea în apălicare a Acordului de colaborare cu USL Timiş;
4. Organizarea şi participarea la acţiuni sindicale-o obligaţie continuă pentru fiinţarea organizaţiei noastre.
5. Discuţii.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu Aromânesei