11 iunie 2013

Informare

PRECIZĂRI
Privind contestarea în instanţă a deciziilor de recuperare
I.                    În situaţia deciziilor de pensionare refăcute prin reîncadrarea în grupe de muncă inferioare:
a)      Se analizează anexa la decizie , pentru a se verifica dacă sunt respectate prevederile HG 1294/2001 şi a ordinului ministrului M 116/2002.
      În situaţia în care se constată că noua încadrare este făcută sub limitele precizate de HG 1294/2001, se determină perioadele respective şi se face contestaţie la Comisia de contestaţii de pe lângă Casa Sectorială de Pensii a MApN, în termen de 30 zile de la data de pe plicul prin care s-a primit noua decizie (în caz contrar se pierde încadrarea corectă în grupele de muncă);
b)      În cazul în care noua încadrare în grupele de muncă este făcută potrivit HG 1294/2001, dar cu încălcarea HG-S 1019/2010, se poate face contestaţie, dar în situaţia declanşării acţiunii în justiţie, acest demers rămâne la aprecierea instanţei, care poate da propria interpretare asupra aplicării HG-S 1019/2010 ( se poate aprecia , forţat, că acest act normativ nu se aplică celor care erau deja în rezervă la adoptarea lui).
II.                 Cu privire la contestaţiile referitoare la ” recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurare sociale”:
      Deciziile de recuperare sunt titluri executorii.Acestea pot fi atacate în instanţă cu Contestaţie la execuţie (cf. MODELULUI ) depusă la Tribunalul Timiş conform precizărilor anterioare. Odată cu contestarea în instanţă, se poate face cerere de suspendare a executării, dar cu plata obligatorie a unei cauţiuni de 1000lei pentru sume contestate până la valoarea de 10.000 lei, iar pentru cele care depăşesc 10.000 lei, cauţiunea este de 1.000 lei plus 5% din ceea ce depăşeşte 10.000 lei.
IMPORTANT
Deoarece Casa Sectorială de Pensii a MApN va susţine în instanţă că sumele  care au fost alocate în plus sunt consecinţa unor greşeli, şi prin urmare are dreptul să le recupereze,în contestaţia la execuţie se va solicita probaţiunea din partea Casei de Pensii, de a face dovada în ce constă eroarea de calcul, deoarece petentul nu poate verifica autenticitatea celor susţinute de respectiva instituţie.
Atenţionăm cu această ocazie că deschiderea unei acţiuni în instanţă este bine să se facă cu asistenţa unui avocat, şi să se ţină seama de faptul că dacă se obţine numai o amânare a recuperării banilor, suma finală va creşte cu fiecare lună care a trecut.
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI
Vicepreşedinte, reponsabil compartiment juridic
Col.just.(ret) Ioan OROS