12 decembrie 2013

informare

INFORMARE

Ca participant la lucrările CNR Alba –Iulia din perioada 29.11-01.12. 2013, am onoarea să vă informez că pe parcursul desfăşurării activităţii nu am auzit nimc din cele menţionate mai jos, mai mult, marea majoritate dintre participanţi fiind şi membri ai ANCMRR, unii chiar cu funcţii de conducere în organizaţiile locale, problema discutată a fost aceea de a strânge rândurile tuturor rezerviştilor pentru a acţiona împreună în vederea redobândirii drepturilor de care am fost privaţi.
 În aceste condiţii nu s-a pus niciodată problema unei abordări ca cea insinuată , abordare pe care oricum nu ar fi acceptat-o niciunul din cei prezenţi.

„COMUNICAT – APEL Nr. 35 din 10.12.2013

Luând cunoştinţă de aberaţiile şi invectivele la adresa A.N.C.M.R.R. şi a organelor sale de conducere, proferate la recenta întâlnire de la Alba Iulia a reprezentanţilor S.C.M.D., Biroul Permanent Central adresează tuturor camarazilor apelul de a nu lua în seamă fabulaţiile şi scornelile unei minţi înfierbântate, nedemnă de cea mai mică încredere şi consideraţie.
Reiese tot mai clar faptul că S.C.M.D. nu este pe deplin nici măcar o structură sindicală, ci una atipică, ilegală, care nu are nici o tangenţă cu demnitatea armatei active şi de rezervă, cu virtuţile militare, cu probitatea morală, cu comportamentul civic şi demnitatea ce caracterizează cadrele militare în rezervă/ retragere.
Alegaţiile invocate la recenta întâlnire a reprezentanţilor S.C.M.D. constituie încă o dovadă a caracterului său profund politic, a aflării sale la originea unor jocuri politice la comandă internă şi externă, acţiuni dincolo de limitele legale, aroganţa dusă la extrem prin atribuirea unor merite pe care nu le-a avut şi nu le are, asumarea unor roluri şi misiuni de nimeni încredinţate. S.C.M.D., ignorând cu bună ştiinţă incidenţa legii, arogându-şi reprezentativitatea tuturor rezerviştilor – pensionari militari şi familiilor acestora, debitând invective, jigniri fără acoperire şi nemeritate la adresa reprezentanţilor A.N.C.M.R.R., intră sigur sub incidenţa legii.
Lipsa de scrupule se manifestă şi în aceea că ignoră şi pune sub semn de întrebare, calitatea, misiunea sacră asumată de militari din fragedă tinereţe, pune la îndoială probitatea militară şi morală a fondatorilor A.N.C.M.R.R. şi a celor care le-au continuat opera, etichetându-i stalinişti, reprezentanţi ai armatei roşii, profitori ai unui sac de avantaje.
Spusele şi faptele îi autodemască fără echivoc, că nu sunt militari de carieră, că au trecut prin armată pe fond politic, făcând plecăciune în faţa conducerii fostului Consiliu Politic Superior al Armatei din epoca Ceauşescu, n-au înţeles şi nu vor înţelege niciodată spiritul de camaraderie, demnitatea şi onoarea uniformei militare, valoarea inestimabilă a jurământului de credinţă faţă de ţară şi neam depus de militar.
În aceste condiţii, Biroul Permanent Central lansează acest apel cunoscând calitatea deosebită a cadrelor militare în rezervă/ retragere provenite din activitate în Armata României – membrii ai A.N.C.M.R.R., care au în spate o carieră militară de prestigiu, parcursă prin numeroase eforturi şi renunţări.
Ignorând şi respingând astfel acele fabulaţii, unele apropiate de paranoia, să dăm un înalt exemplu de respect pentru adevăr, pentru cariera militară, a cărei demnitate şi onoare o întunecă unii printr-un comportament inadecvat, departe de un adevărat membru al marii familii a Armatei Române.
Înspăimântaţi de precaritatea situaţiei în care au ajuns ca urmare a unor acţiuni străine de spiritul militar tradiţional, unii membrii ai conducerii S.C.M.D. îşi atribuie merite pe care nu le au în tot ce au dobândit legal în ultimii ani cadrele militare în rezervă/ retragere, roluri şi misiuni de nimeni încredinţate, cu atât mai puţin de reprezentanţii actualelor şi fostelor cadre militare active ale Armatei României.
Mai mult, deranjaţi de credibilitatea şi notorietatea de care se bucură tot mai evident A.N.C.M.R.R. în al XXIII-lea an al existenţei sale după 1990, de îndelungata sa legitimitate istorică, de recunoaştere fără precedent, prin acte de guvernare şi de comandă militară, a utilităţii şi reprezentativităţii sale, realităţi demonstrate cu prisosinţă şi de recenta Conferinţa Naţională, de prima întâlnire a cadrelor militare în rezervă/ retragere la Patriarhia Ortodoxă Română, de participarea demnă la celebrarea a 95 de ani de la Marea Unire din 1918, unii conducători ai SCMD încearcă să arunce cu noroi, în derizoriu A.N.C.M.R.R., acţiunile legitime ale cadrelor ei de conducere.
Prin fals şi minciună, instigări şi ameninţări de tot felul, unii reprezentanţi ai S.C.M.D. mai reuşesc încă să înşele buna credinţă. Minciuna, neadevărul, exacerbările s-au dovedit dintotdeauna a avea picioare scurte.
Biroul Permanent Central reiterează necesitatea ca filialele judeţene şi de sector să acţioneze în unitate de voinţă împotriva celor care încearcă să diminueze sau chiar să anuleze contribuţia A.N.C.M.R.R. la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat şi se confruntă cadrele militare în rezervă/ retragere – pensionari militari proveniţi din activitate în Armata României, să creeze confuzie permiţându-şi să lanseze invective şi calomnii la adresa conducerii legal şi democratic alese ale Asociaţiei, care încearcă prin metode perfide să destabilizeze funcţionarea normală a filialelor.
Fabulaţiilor şi exacerbărilor S.C.M.D., A.N.C.M.R.R., organele sale de conducere, le opune adevărul incontestabil, acţiunea inteligentă, răbdarea, demnitatea şi onoarea militară şi, în caz de neastâmpăr, acţiunea în justiţie.
Poziţia A.N.C.M.R.R., a Biroului Permanent Central a fost făcută cunoscut domnilor viceprim-ministru Gabriel OPREA, ministru al Apărării Naţionale Mircea DUŞA, fiind şi obiectul unei acţiuni în instanţă.
BIROUL PERMANENT CENTRAL”
După ce aţi citit, vă rog să vă puneţi următoarea întrebare: DE CE ?

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD

Col(r) Radu AROMÂNESEI