12 decembrie 2014

Informare

Consideraţii referitoare la grupa „alte condiţii”


Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


Capitolul III - Contributia de asigurari sociale

Art. 27
.
.
.
(3) Cotele de contributii de asigurari sociale, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt:
a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;
c) 41,3% pentru conditii speciale si alte conditii de munca, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.
(4) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (3) este inclusa si cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Acest articol constituie baza majorării de punctaj, de 25% sau 50%. Legiuitorul a materializat departajarea tuturor grupelor de muncă în funcţie de cotele de contribuţii sociale, cu excepţia gupei „alte condiţii”.   Deşi în virtutea art. 100 din lege, grupa „condiţii speciale” are caracteristic o vechime suplimentară în muncă de 6 luni la fiecare an efectiv lucrat, iar grupa „alte condiţii” are caracteristic o vechime suplimentară în muncă de 12 luni la fiecare an efectiv lucrat, la art. 27 c) este prevăzută aceeaşi cotă de contribuţii sociale.
            Cauza o constituie faptul că art. 27 din Legea nr. 263/2010 este în realitate Art. 296^18, alin. 3, lit. a^3) din Codul Fiscal, care a fost preluat şi introdus ad-litteram în Legea nr. 263/2010; articolul menţionat din Codul Fiscal stabileşte o cotă unică de contribuţii de 41,3% pentru „condiţii speciale şi alte condiţii de muncă”.
            Prin urmare, Codul Fiscal tratează grupa de muncă „alte condiţii” ca şi cum ar exista o grupă unică de muncă „condiţii speciale şi alte condiţii”.
            Această prevedere datează dinainte de introducerea militarilor în sistemul unic de pensii, când militarii nu plăteau cote de contribuţii, iar nimeni nu a informat Ministerul Finanţelor asupra următoarelor aspecte:
-         în legislaţia actuală a pensiilor, militarii sunt repartizaţi în 4 grupe de muncă, şi nu în 3 precum civilii;
-         în legislaţia actuală a pensiilor, militarii din grupa „alte condiţii” constituie o grupă distinctă de risc profesional şi superior faţă de grupa „condiţii speciale”;
-         în legislaţia actuală a pensiilor, militarii din grupa „alte condiţii” au o vechime suplimentară în serviciu superioară (12 luni la an), faţă de vechimea suplimentară în grupa „condiţii speciale” (6 luni la an);
-         legislaţia pensiilor nu poate valorifica în mod corespunzător, în cazul grupei „alte condiţii”, vechimea suplimentară în serviciu de 12 luni la an, decât numai dacă se modifică art. 296^18, alin. 3, lit.a) din Codul Fiscal şi care trebuie reformulat în funcţie de grupele de muncă existente în legislaţia actuală a muncii, după cum urmează:

ART. 296^18 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale
(3) Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele:
a^1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
a^2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
a^3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
a^4) 41,3% pentru alte condiţii de muncă , din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

 Numai în cazul acestei modificări va putea fi modificat şi Art. 27 din Legea nr. 263/2010, respectiv Art. 100 c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, precum şi Art. 11 c) din Legea nr. 119/2010.
În cazul operării în legislaţie a acestor modificări care ţin de normalitatea departajării financiare a grupelor de muncă, aşa cum de fapt se întâmplă la primele 2 grupe, nu şi la a 3-a, pensiile celor din grupa „alte condiţii” trebuie recalculate de la data pensionării, iar sumele care rezultă ca diferenţă din majorarea de punctaj de la 50% la 100% trebuie restituite celor în cauză.

CODUL FISCAL

Art. 296^18(actual) Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale


(3) Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele:
a) pentru contributia de asigurari sociale:
a^1) 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
a^2) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator;
a^3) 41,3% pentru conditii speciale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator;