12 februarie 2010

PRECIZARI INSCRIERE IN SCMD !

Persoanele care doresc sa se inscrie in randurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) trebuie sa inainteze o cerere (formular tip) si sa vireze in contul bancar al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410, cod fiscal: 26096263, cotizatia in suma de 120 lei /an.Cererea se va trimite pe adresa de e-mail a SCMD (secretariatscmd@yahoo.com ) sau prin posta, la adresa: Sindicatul Militarilor, Str. Bogota, nr.6, Sector 1, Bucuresti.Comitetul Director al SCMD a hotarat sa nu se perceapa taxa de inscriere in sindicat. In schimb, cotizatia aferenta anului in care se face inscrierea va trebui platita integral (120 lei) indiferent de luna in care are loc aceasta.Pana la intrunirea numarului minim de membri, necesar constituirii filialei locale a SCMD TIMIS (minim 15, conform legii), aderentii vor fi luati in evidenta Comitetului Director al SCMD. Legitimatia de membru al SCMD se va inmana dupa luarea in evidenta a membrului de sindicat de catre o filiala locala a SCMD. Membrii SCMD care nu fac parte din filialesi doresc eliberarea legitimatiei in regim de urgenta vor preda sau vor expedia prin posta, la sediul central al SCMD: copia cartii/buletinului de identitate, copia livretului militar (in lipsa livretului, copie dupa decizia de pensionare/talonul de pensie militara) si doua fotografii tip buletin.Cadrele militare in rezerva, indiferent de grad, care adera la sindicat si care doresc sa se angajeze in munca, vor primi spre administrare o pagina de Internet asociata site-ului nostru specializat pe probleme de munca (MILJOB), pagina in care isi vor putea posta CV-ul, copii dupa diplomele de studii, certificarile de calificare in munca, recomandari de la fostele locuri de munca si oricare alte documente care pot prezenta interes pentru angajatori. Cadrele militare interesate trebuie sa trimita un e-mail in care sa precizeze:
• localitatea, tara sau zona geografica in care accepta sa fie angajate
• domeniile (meseriile) in care ar dori sa lucreze.