11 iunie 2011

RAPORTUL SEDINTEI BIROULUI OPERATIV AL FILIALEI 1 SCMD TIMISOARA DIN DATA DE 08.06.2011

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Nesecret
Filiala 1 Timişoara
09.06.2011

RAPORT


În data de 08.06.2011 s-a desfăşurat şedinţa Biroului operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD. Au participat Col(rez) Aromânesei Radu, Col(rez) Brândaş Mircea, Cms. şef(rz) Galamboş Liviu, Col(rez) Oros Ioan, Mr.(rez) Mihalache Cătălin, Col(rez) Chirvasă Mircea, Col(rez) Ghinea Petre.
Au fost analizate şi stabilitae următorele:
a) Referitor la situţia acţiunilor în instanţă prezente şi viitoare;
- Col(rez) Oros Ioan şi Col(rez) Ghinea Petre se vor prezenta la biroul de avocaţi Izghirean pentru a analiza demersurile făcute până acum şi a stabili acţiunile pentru viitor. Pentru aceasta avocaţii vor furniza o copie a acţiunii intentate în instanţă şi la rândul lor vor contacta avocatul Gâlcă de la centru pentru coordonare;
- Col(rez) Ghinea Petre şi Col(rez) Chirvasă Mircea vor verifica documentele depuse pentru pasul 1b şi le vor furniza avocaţilor. Totodată, în fucţie de rezultatul celor convenite cu avocaţii se va relua acţiunea de strângere de documente necesare în instanţă;
- Pentru acţiunile în instanţă viitoare, biroul operativ a decis menţinerea contractului cu biroul de avocaţi Izghirean.
Termen: 20 iunie
b) Referitor la acţiunea „Manifest pentru România”:
- Col(rez) Aromânesei Radu a luat legătura cu preşedintele organizaţiei municipale a PNL (Petru Ehegartner) căruia i-a prezentat documentul pentru a fi analizat în şedinţa biroului judeţean al partidului în vederea stabilirii punctului dumnealor de vedere;
- Col(rez) Oros Ioan va prezenta documentul preşedintelui organizaţiei judeţene a PSD (Titu Bojin) în acelaşi scop;
Termen: 17 iunie
- În urma analizării informaţiilor primite de la cele două organizaţii politice şi după consultarea cu organele centrale ale sindicatului se va stabili modul de procedură, care va fi supus dezbaterii adunării generale a filialei pentru a se adopta măsurile organizatorice necesare.
c) Referitor la creşterea eficienţei contactării membrilor de sindicat:
- Membrii biroului operativ vor elabora un sistem de contactare a membrilor de sindicat
inspirat din lanţurile de anunţare la alarmă, bazat pe principiul reţelelor de telefonie şi
pe cel teritorial.
Termen: 15 iulie
d) Referitor la situaţia financiară a filialei;
- Mr.(rez) Mihalache Cătălin a prezentat situaţia fondurilor primite de filială şi a cheltuielilor efectuate până în prezent, rezultând faptul că în sistemul actual nu se pune în nici un fel problema independenţei financiare;
- În atenţia biroului operativ pentru perioada următoare pe această linie va sta colectarea cotizaţiei de la cei care au achitat numai pentru semestrul I.
Termen: 30 iunie

Preşedintele Biroului operativ
Col(rez)
Radu Aromânesei