23 iunie 2011

DEPUNERE DOCUMENTE ACTIUNI DESCHISE IN INSTANTA

În perioada 27-30 iunie a.c.între orele 11.00-13.00, la sediul sindicatelor din strada Dr. Liviu Gabor et. 1 (în apropierea Spitalului de copii „ Louis Ţurcanu”) pentru susţinerea acţiunilor deschise în instanţă de sindicat, se vor aduce următoarele documente:
- Notificarea către MApN/MAI/SRI/STS trimsă în luna decembrie 2010 şi confirmarea de primire a acesteia ( copii în 3 exemplare, cu menţiunea pe fiecare filă Conform cu originalul şi semnătura) ;
- Răspuns la contestaţia înaintată către casele de pensii ale MApN/MAI/SRI/STS şi plicul prin care a fost trimisă , astfel încât să se vadă data poştei ( copii în 3 exemplare, cu menţiunea pe fiecare filă Conform cu originalul şi semnătura) .
Solicităm ca documentele să fie depuse în folie transparentă.
ATENŢIE !
După primirea răspunsului la contestaţie avem timp 30 zile pentru depunerea documentului. După expirarea termenului acţiunea devine tardivă.
Până pe data de 30 iunie rugăm membrii de sindicat care nu au achitat integral cotizaţia să depună suma pntru semestrul 2 şi să aducă dovada efectuării plăţii la aceeaşi adresă.
BIROUL OPERATIV