29 iunie 2011

RAPORTUL BIROULUI OPERATIV


Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Nesecret
Filiala 1 Timişoara
29.06.2011

RAPORT nr.2


În data de 29.06.2011 s-a desfăşurat şedinţa Biroului operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD. Au participat Col(r) Aromânesei Radu,Cms.şef(r)Palade Săndel Col(r) Brândaş Mircea, , Col(r) Oros Ioan, Col(r) Ghinea Petre.
Au fost analizate şi stabilite următorele:
a) Referitor la situţia acţiunilor în instanţă prezente şi viitoare;
- S- a ridicat documentaţia depusă până în prezent de către membrii sindicatului în scopul pregătirii pentru a fi prezentată în instanţă de către avocaţi;
- S-au stabilit măsurile şi responsabilităţile pentru întocmirea documentelor şi preluarea acestora în vederea acţionării în instaţă a deciziilor de pensii revizuite (urmează comunicat). Astfel , începând cu data de 04.07.2011, săptămânal , în fiecare zi de luni şi marţi, între orele 11.00-13.00, la sediul sindicatelor din str. Liviu Gabor, et.1, concomitent cu depunerea răspunsurilor la contestaţiile întocmite pentru pasul 1b se organizează primirea contestaţiilor pentru deciziile de pensii revizuite pe baza OUG1/2011 (conform comunicatului)
Termen: săptămânal
b) Referitor la acţiunile de colaborare cu unele forţe politice:
- Conştienţi fiind că în lupta pentru apărarea drepturilor membrilor săi SCMDRR are nevoie şi de sprijin politic, Biroul operativ al filialei 1 Timişoara a luat în considerare necesitatea de a acţiona alături de forţele politice din opoziţie pentru a asigura pe viitor o acţiune legislativă favorabilă scopurilor sale. Pentru aceasta, în perioada următoare şi în coordonare cu acţiunile de la centru, se va întocmi un proiect de acord care după ce va fi adus la cunoştinţa membrilor filialei pentru analiză şi aprobare, va fi înaintat forţelor politice locale ale USL pentru stabilirea modului comun de acţiune. Documentul va prevedea modalităţile, măsura şi condiţiile în care SCMDRR Timişoara se va implica în acţiunile USL care au ca scop schimbarea de la conducerea ţării a celor care ne-au nedreptăţit şi remedierea acestor nedreptăţi.
Termen: până la 31 octombrie a.c.
c) Referitor la creşterea eficienţei contactării membrilor de sindicat:
- Au fost întocmite listele nominale ale membrilor de sindicat grupate pe categorii de forţe;
- A fost procurată şi difuzată membrilor biroului operativ cu atribuţii pe această linie situaţia repartiţiilor străzilor din Timişoara grupate pe cartiere şi secţii de votare;
- În prima etapă se vor grupa membrii de sindicat pe principiul teritorial. .
Termen: 15 iulie

Preşedintele Biroului operativ
Col(r) Radu Aromânesei