07 ianuarie 2012

INDRUMARI PENTRU PUNCTUL B

ÎNDRUMĂRI

Pentru punctul „B” (Motive de netemeinicie), din contestaţia deciziei de revizuire a pensiei

  1. Verificaţi continuitatea intervalelor de timp (să nu existe perioade lipsă);
  2. Verificaţi, pentru perioadele în care aţi avut un anumit grad militar,şi contestaţi dacă există salarii lunare mai mici decât cuantumul minim al gradului şi funcţiei din Anexa 1 / OuG nr. 1/2011;
  3. Pentru fiecare interval, comparaţi salariul din decizia de revizuire cu veniturile din adeverinţa primită de la CMZ Timiş, şi contestaţi acolo unde salariul este mai mic decât venitul din adeverinţă;
  4. Urmăriţi logica succesiunii salariilor, şi contestaţi acolo unde fără un motiv evident, salariul din intervalul respectiv este diminuat faţă de perioadele adiacente;
  5. Verificaţi, pentru fiecare an calendaristic, lunile august şi decembrie, când se acordau prime, precum şi lunile de la început de an, când se acorda al 13-lea salariu şi contestaţi dacă în aceste perioade salariile nu înregistrează aceste creşteri;
  6. Reclamaţi faptul că prin forma de redactare a anexei la decizia de revizuire, nu se pot identifica cuantumurile corepunzătoare soldelor de gra şi de funcţie, a sporurilor şi indemnizaţiilor care trebuiau să fie luate în calcul conform OuG nr. 1/2011.

DACĂ VA FI CAZUL , VOM REVENI CU NOI PRECIZĂRI.