22 ianuarie 2013

ComunicatINFORMARE

            În zilele de 17 şi 18 ianuarie, cu ocazia prezenţei în Timişoara, cei doi senatori USL, Domnii  Ben-Oni Ardelean, secretarul Comisiei de politică externă din Senat, şi Petru Ehegartner, au fost informaţi asupra aspectelor care produc nemulţumiri în momentul de faţă militarilor în rezervă membri SCMD, şi nu numai :
-         în loc să ni se răspundă la contestaţiile înaintate comisiilor de pe lângă casele de pensii sectoriale, mulţi rezervişti au primit noi decizii de pensii, care din nou nu ţin seama de  valoarea reală a veniturilor obţinute pe parcursul carierei. Mai mult decât atât, în condiţiile în care prevederile OuG 1/2011 sunt clare (v. ANEXA), în sensul că activitatea de revizuire trebuia să se încheie „cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011” (Art.1, alin. 1), iar modificările la revizuire se pot face „şi la cererea beneficiarului” (Art.2, alin. 1), „dacă cererea de revizuire, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială până la data de 1 ianuarie 2014” (Art. 2, alin 2, pct. a ), însemană că toate deciziile primite după data de 31 decembrie 2011 sunt ilegale, deoarece noi nu am cerut revizuirea pensiilor, ci am contestat deciziile de pensie, contestaţii la care nu ni s-a răspuns printr-o Hotărâre a comisiei de contestaţii, ceea ce este o altă ilegalitate. Conform principiilor de drept administrativ, aceste decizii reprezintă un abuz, deoarece ele trebuiau întocmite pe baza unui alt act administrativ decât OuG 1/2011 (cea care a stat la baza primului val de decizii de revizuire). Noi speram ca în noua conjunctură politică, cel puţin să ni se răspundă la contestaţii, pentru a se facilita accesul în justiţie, sau chiar la un act reparatoriu de urgenţă pentru cei cu pensiile diminuate. Aceste noi decizii nu fac decât să complice lucrurile, obligându-ne să luăm acţiunile de contestare de la capăt. Întrebarea este : cui foloseşte această situaţie ?
-         o altă problemă care ne îngrijorează este tăcerea celor de la Putere (care au ajuns acolo şi datorită acţiunilor noastre de susţinere), referitor la perspectivele îndeplinirii obiectivelor pe care le-am stipulat în acordurile de colaborare stabilite încă din perioada preelectorală cu USL (revenirea pensiilor diminuate la nivelul din decembrie 2010, abrogarea interzicerii cumulului pensie-salariu, punerea în dezbaterea Parlamentului a proiectului Legii pensiilor militare de stat).
  Cei doi senatori, care cunosc bine problemele rezerviştilor încă din campania electorală (ca de altfel toţi parlamentarii USL de Timişoara), au afirmat că nu se pune problema ignorării solicitărilor noastre, actuala stare de incertitudine fiind generată de perioada de stabilire a tuturor noilor structuri de la nivel guvernamental (nominalizarea secretarilor de stat a fost încheiată adoar în urmă cu câteva zile) ceea ce a şi permis unor persoane din eşaloanele de execuţie să provoace o acţiune cu consecinţe neplăcute (cu referire la noile decizii de pensie) . În vederea clarificării situaţiilor care produc nemulţumiri,Dumnealor şi-au manifestat disponibilitatea de a-l contacta în aceste chestiuni pe fostul ministru Dobriţoiu, acum senator, preşedintele Comisiei de apărare din Senat, şi de a facilita accesul reprezentanţilor SCMD (fie din Bucureşti, fie chiar din Timişoara), la cabinetele miniştrilor de resort sau chiar la premier.De asemenea, am fost asiguraţi de întreaga disponibilitate a parlamentarilor USL de Timiş de a reglementa cât mai repede şi favorabil problemele militarilor în rezervă.
      În aceeaşi ordine de idei, de la conducerea centrală a SCMD, preşedinţii de filiale am fost informaţi că în ultimele două săptămâni au fost purtate, de către conducerea şi specialiştii sindicatului , şase discuţii de lucru cu ministrul Apărării Naţionale, care în acord cu ministrul de Interne şi împreună cu domnul senator Dobriţoiu, „sunt hotărâţi să rezolve rapid , dar strict legal, toate problemele care constituie obiectivele noastre prioritare”.
      Aceasta înseamnă că se lucrează, şi pe cale de consecinţă ni se solicită să avem răbdare, pentru a nu compromite eforturile care presupun o „acţiune rapidă, profesionistă şi disciplinată”.
      Subscriem la aceste asigurări venite din cele două direcţii, aşteptând însă şi REZULTATELE !

                 21 ianuarie 2013                     Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                                                         Col(r) Radu AROMÂNESEI

ANEXA

OUG 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Ordonanta de urgenta 1/2011
Publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 31 ianuarie 2011

-         Art.1 
(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin.
(4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
-         (2) Obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre fiecare beneficiar, in vederea efectuarii revizuirii prevazute la alin. (1), revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala in cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea.
(3) Institutiile prevazute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai tarziu pana la data de 31 octombrie 2011.
-         Art.2
(1) Pensiile prevazute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, in baza actelor doveditoare prezentate de acesta, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea in serviciu, respectiv in munca, utile in sistemul public de pensii, care se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.
(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011, daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala pana la data de 1 ianuarie 2014.