23 ianuarie 2013

INFORMAREINFORMARE

            În zilele de 17 şi 18 ianuarie, cu ocazia prezenţei în Timişoara, cei doi senatori USL, Domnii  Ben-Oni Ardelean şi Petru Ehegartner, au fost informaţi asupra aspectelor care produc nemulţumiri în momentul de faţă militarilor în rezervă membri SCMD, şi nu numai :
-         în loc să ni se răspundă la contestaţiile înaintate comisiilor de pe lângă casele de pensii sectoriale, mulţi rezervişti au primit noi decizii de pensii, care din nou nu ţin seama de  valoarea reală a veniturilor obţinute pe parcursul carierei. Conform principiilor de drept administrativ, aceste decizii sunt ilegale, deoarece ele trebuiau întocmite pe baza unui alt act administrativ decât OuG 1/2011 (cea care a stat la baza primului val de decizii de revizuire).Oricum, în condiţiile în care noi speram ca în noua conjunctură politică, cel puţin să ni se răspundă la contestaţii, pentru a se facilita accesul în justiţie, sau chiar la un act reparatoriu de urgenţă pentru cei cu pensiile diminuate, aceste noi decizii nu fac decât să complice lucrurile, obligându-ne să luăm acţiunile de contestare de la capă. Întrebarea este : cui foloseşte această situaţie ?
-         o altă problemă care ne îngrijorează este tocmai tăcerea celor de la Putere (care au ajuns acolo şi datorită acţiunilor noastre de susţinere), referitor la perspectivele îndeplinirii obiectivelor pe care le-am stipulat în acordurile de colaborare stabilite încă din perioada preelectorală cu USL (revenirea pensiilor diminuate la nivelul din decembrie 2010, abrogarea interzicerii cumulului pensie-salariu, punerea în dezbaterea Parlamentului a proiectului Legii pensiilor militare de stat).
  Cei doi senatori, care cunosc bine problemele rezerviştilor încă din campania electorală (ca de altfel toţi parlamentarii USL de Timişoara), au afirmat că nu se pune problema ignorării solicitărilor noastre, actuala stare de incertitudine fiind generată de perioada de stabilire a tuturor noilor structuri de la nivel guvernamental (nominalizarea secretarilor de stat a fost încheiată în săptămâna în curs), ceea ce a şi permis unor persoane din eşaloanele de execuţie să provoace o acţiune cu consecinţe neplăcute (cu referire la noile decizii de pensie) . În vederea clarificării situaţiilor care produc nemulţumiri,Dumnealor şi-au manifestat disponibilitatea de a-l contacta în aceste chestiuni pe fostul ministru Dobriţoiu, acum senator, şi de a facilita accesul reprezentanţilor SCMD (fie din Bucureşti, fie chiar din Timişoara), la cabinetele miniştrilor de resort sau chiar la premier.VOM VEDEA !

18.01.2013                                                                                                              Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                                                         Col(r) Radu AROMÂNESEI