13 martie 2013

Informare

În atenţia militarilor în rezervă şi în retragere,

    Legea reparatorie, al cărei proiect a fost înaintat în Parlament, împreună cu modificările ce vor surveni în cadrul procesului de elaborare, vizează acea categorie de rezervişti cărora li s-au diminuat drepturile băneşti în mod ABUZIV.
   Poziţia organizaţiei noastre este clară: pe baza principiului dreptului legal dobândit, nu vor fi afectaţi cei ale căror venituri au fost majorate pe baza unor date reale. În situaţia în care creşterea unor pensii nu poate fi justificată LEGAL, este cazul să acţioneze organele abilitate ale statului, nefiind problema SCMD.
  Important pentru SCMD, în perioada următoare - şi în cazul în care nedreptatea mai sus menţionată va fi reparată, este elaborarea unei noi legi a pensiilor militare de stat, în condiţiile în care să rămână în plată cuantumul cel mai avantajos, iar pensia - redevenită MILITARĂ, să fie corelată cu veniturile funcţiei şi gradului avut în timpul serviciului activ.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI