26 martie 2013

Informare

Chemări la Centrele Militare

 

Referitor la faptul că  unii rezervişti, în special dintre cei cu pensiile diminuate, au fost chemaţi la Centrul Militar în legătură cu aplicarea sau nu a HG(S) nr. 1019 din 2010, care modifică HG 1294/2001, poziţia SCMD este următoarea:
1. Centrele Militare nu au nicio atribuţie legală faţă de emiterea adeverinţelor de venit  pentru calcularea pensiilor; mai mult, în procesul aplicării unor dispoziţii pe această linie, informaţiile furnizate nu au corespuns întotdeauna cu realitatea, ceea ce a adus mari prejudicii multor militari în rezervă.
2. SCMD a ales calea  soluţionării în instanţă a deciziilor în cauză şi nu prin diverse acorduri, stabilite post factum, prin care riscăm să devenim complici la abuzurile şi ilegalităţile săvârşite împotriva noastră;
3.SCMD recomandă militarilor în rezervă să nu dea curs unor astfel de invitaţii, făcute probabil sub impulsul auditului Curţii de Conturi.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI